Utfjorden, eller Utvikfjorden er en del av Nordfjord i kommunene Gloppen, Stad og Stryn. Fjorden ligger mellom Hundvikfjorden i vest, og strekker seg 26 km østover til tettstedet Utvik, som fjorden har fått navnet etter. Den videre delen av Nordfjord har navnet Innvikfjorden.

Nordfjorden
Utfjorden sett fra Ryssfjæra mot Randabygda. Panoramaveien er synlig skår i terrenget på nordsida av fjorden.

Fjorden tar over for Hundvikfjorden i vest og har innløp ved ferjesambandet på E39 mellom Anda og Lote, rett øst for innløpet til Gloppefjorden. Sandane lufthamn er plassert på gården Hjelmeset på sørsiden av fjorden. Området mot fjorden til sør er bratt og ulendt i den delen som tilhører Gloppen, med unntak av den lille landbruksbygda Føleide, beliggende nord for Vereide. Området ved fjorden her, Ryssfjæra, var fra gammelt av landingssted for båter. Videre mot øst, over grensen til Stryn, ligger gårdene Moldreim, Tishammar og Frøyset langs Fv725. Fylkesveien ender ved til Utvik.

Fjorden danner kommunegrensen mellom Stad og Gloppen fra Lote til bygda Hennebygda på nordsida av fjorden, herfra tilhører nordsiden Stryn kommune. Langs nordsida av fjorden ligger gårdene Randabygd og Hopland i bratt terreng. Langs hele nordsida går fylkesvei 698, flere steder med et fall på opp mot 600 meter mot fjorden. Veien blir av denne grunn kalt for «panoramaveien». På høydene her ligger gården Fjelli, tvers over fjorden for Utvik. Her dannes skillet til Innvikfjorden som er navnet på den innerste delen av Nordfjord.