Hopland

bygd i Stryn kommune

Hopland er ei bygd i Stryn kommune, som også kalles Hopland og Randabygd. Området har ca 200 innbyggere og ligger på nordsiden av Nordfjorden i bratt terreng. Bygda er delt av Hoplandselva, der gårdene Hopland ligger til vest og Randabygda ligger mot øst. Bygdesenteret er bestående av butikk og boliger rundt bryggen ved fjorden på Hopland. Nordfjorden her har delnavnet Utfjorden. Randabygd kirke ligger like ved bygdesenteret.

Hopland og Randabygd på nordsiden av Utfjorden, med Hennebygda videre mot vest
Randabygd kirke

Hopland fikk veiforbindelse gjennom den nye riksvei 613, til Hennebygda, og daværende Eid kommune, høsten 2005. Veien går øverst i bygda mot nord, mens bygda ligger solvent mot fjorden. Rand og Randaberg er gårdsnavn i området. Rand skole ligger øverst i bygda. I skolegården er det plassert en byste av bygdehistorikeren Jakob Aaland, som kom fra området. Den nye skolen er bygget drøyt 100 meter fra Gamle Rand skole. Forbi den gamle skolen går den en skogsvei til Tvinnefossen, den eneste fossen i Nord-Europa som folk og buskap kan passere under selve fossefallet.

Mot vest ligger Hennebygda og Lote. Mot øst ligger Fjelli, Blakset og kommunesenteret Stryn knapt 30 km unna.

Se ogsåRediger

Hopland er også en plass i bygda Seim i Lindås kommune og en plass i Austrheim kommune. I Meland kommune ved Holmeknappen finnes også gardsnavnet Hopland.[trenger referanse]