Langvatnet (Rana)

innsjø i Rana kommune
Langvatnet
Langvatnet.JPG
FylkeNordland
KommuneRana
VassdragRanavassdraget
Areal22,6702 km² [1]
Reguleringshøyde43,7–41 moh. [2]
Magasinvolum54 mill. m³ [2]
Lengde15 km 
Bredde1,8 km 
Omkrets61,82 km [3]
Dybde70,5 m (maks)[3]
Nedbørfelt487,84 km² [3]
TilløpGlomåga, Snøfjellåga
UtløpLangvassåga
Beliggenhet
UTM-koord.33V 458953 7361312

Langvatnet er en innsjø i Rana kommune i Nordland fylke. Langvatnet er regulert som magasin for Langvatn kraftverk og Reinforsen kraftverk. Langvassgrenda ligger for vestenden, i nordøst Røvassdalen. Langvatnets naturlige utløp er mot Ranelva gjennom Langvassåga.

Fra den vestre og den østre delen av Svartisen renner Glomåga ut i Langvatnet, sammen med de mindre sideelvene Trolldalselva, Leiråga og Ramnåga. Fra den østre delen av Svartisen renner Svartisåga og Blakkåga, og møtes som Raudvassåga, som også er tilknyttet Langvatnet. Oppdemningen av Reinforsen dam, i nærheten av Reinforsen kraftverk, fører nemlig til at Raudvassåga ofte renner ut i Langvatnet. Det medfører også at vannet fra Ranelva tidvis renner oppover Langvassåga og ut i Langvatnet. Strømningsretningen i Langvassåga er avhengig av tilløpet til og vannstanden i Langvatnet, vannføringene i Raudvassåga og Ranelva, lukestillingene i Reinfossen dam og driften i Langvatn kraftverk.

Langvatnet sett fra Kjelen

ReferanserRediger

  1. ^ «NVE Atlas». Vassdrag - Innsjødatabase. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 23. desember 2018
  2. ^ a b «NVE Atlas». Vannkraft – Utbygd vannkraft – Magasin. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 9. februar 2015
  3. ^ a b c «NVE Atlas». Vassdrag – Innsjødatabase – Dybdekart. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 17. april 2014