Midtun

strøk i Bergen

Midtun er et nærings-og boligområde i Fana bydel i Bergen kommune, like øst for bydelssenteret Nesttun, og ellers omgitt av Paradis og Helldalsåsen i nord og Øvsttun i sør, som alle utgjør sammenhengende tettbebyggelse som inngår i tettstedet Bergen. Øst for Midtun er det mer spredt bebyggelse mot grensen til Arna bydel.

Midtun skole

Midtun hører til poststedet Nesttun sammen med Øvsttun, ca. 10 km sør for Bergen sentrum. På Midtun er det mest rekkehus, villaområder og næringsområder, med mye næringsmiddelindustri, som Kavli og Friele. Midtun skole og Ulsmåg skole ligger i området.

Viktige veier i området er Hardangerveien, Sandbrekkeveien, Ulsmågveien, Midtunlia, Midtunhaugen, Midtunbrekka og Midtunvegen. For å komme fra Bergen sentrum til Midtun med buss kan man benytte seg av buss 80 Helldalsåsen o/Landås (rushtid), eller ta Bybanen til Nesttun og bytte til buss 70 Øvsttun, 71 Totland, 80 Helldalsåsen/Birkelundstoppen eller 90 Arna stasjon.

Midtun er endestasjon for museumsbanen Gamle Vossebanen - beliggende mellom Hardangervegen og Nesttunelven umiddelbart nord for der disse krysser Ulsmågvegen. Midtun er den av Gamle Vossebanens stasjoner som har det største antallet av- og påstigende reisende. Stasjonen har omløpsspor og plattform til ett spor. Under 2. verdenskrig anla tyskerne en lasteplass på stedet. Rester av lasteplattformen er ennå synlige under Hardangervegen (sett fra stasjonsplattformen).

Midtun omfattes av grunnkretsene Midtun og Ulsmåg, som hadde til sammen 2 262 innbyggere 1. januar 2014 og et samlet areal på 1,66 km² og 0,02 km² ferskvann.

Strøk og boligområder i Bergen kommune