Museumsjernbane

jernbane med kun museal trafikk

En museumsbane eller museumsjernbane er som oftest en nedlagt jernbanestrekning som blir drevet som museum. Bortsett fra Gamle Vossebanen som omtaler seg som veteranjernbane, omtaler de andre norske banene i denne kategorien seg som museumsjernbane, museumsbane eller museum.

To damplokomotiver på den smalsporede Setesdalsbanen.
Ferrocarril de Sóller mellom Palma og SóllerMallorca
Tren a las Nubes, Argentina

En museumsbane er som oftest etablert på en allerede nedlagt jernbanestrekning eller på en jernbanestrekning uten ordinær togtrafikk (gjelder pt kun for Gamle Vossebanen). Museumsbanen har gjenopptatt persontrafikken (eller har dette som hensikt) med gammelt togmateriell. Museumstogkjøringen er gjerne lagt til sommersesongen. I noen tilfeller er museumsbanen bygd opp fra grunnen på et sted det ikke var jernbane tidligere. Lommedalsbanen er et eksempel på dette. Hensikten er å skape et levende museum, der man kan oppleve en jernbanereise slik den ble gjennomført for en eller flere generasjoner siden.

Også på baner som er en del av det vanlige jernbanenettet kjøres enkelte museumstog med gammelt materiell, i turistsesongen og ved spesielle anledninger. Dette gjaldt en periode rundt årtusenskiftet for Raumabanen. Norsk Museumstog har også som formål å kjøre veterantog på det nasjonale jernbanenettet. Dette er imidlertid ikke en egentlig museumsbane siden Norsk Musemstog ikke har noe med infrastrukturen å gjøre.

Drift og vedlikehold av en museumsjernbane, inkludert gammelt togmateriell, gjøres som ofte på frivillig basis av medlemmer av museumsbanens venneforening eller en jernbaneklubb. Per 2017 har dog de fleste norske museumsjernbanene fast ansatte som forestår vedlikehold av banenes infrastruktur, enten selv eller gjennom innleie av entreprenører.

Flere baner er etablert som stiftelser og får støtte fra det offentlige, en støtte som vanligvis gis til museer og andre kulturelle institusjoner.

Museumsjernbaner i Norge rediger

Museumstogoperatører på det nasjonale jernbanenettet rediger

Organisasjoner rediger