Steinsvika naturreservat

naturreservat i Hole kommune, Buskerud
(Omdirigert fra «Steinsvika»)

Steinsvika naturreservat (cirka 263 daa)[2] ble fastsatt ved kgl.res. av 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.[3] Vika ligger i Steinsfjorden, mellom storgården Stein og Loretangen i Hole kommune, Buskerud. Naturreservatet inngår i Tyrifjorden våtmarkssystem IBA og ligger i direkte tilknytning til Steinsfjorden biotopvernområde.

Steinsvika naturreservat
Steinsvika naturreservat sett fra fly
LandNorge
Ligger iHole[1]
Områdeei vik mellom Stein og Loretangen i Steinsfjorden, Hole kommune, Buskerud
Areal0,263 km²
Opprettet22. juni 2018
Kart
Steinsvika naturreservat
60°06′08″N 10°18′13″Ø

Naturreservatet skal bevare et våtmarksområde med særlig betydning for biologisk mangfold og et svært rikt plante- og dyreliv. Steinsvika har særlig stor betydning som raste-, hekke- og næringsområde for et stort antall våtmarksfugler. Også fiskeørn (Pandion haliaetus) er en flittig gjest der i sommerhalvåret.

Reservatet omfatter ei grunn og produktiv vik, herunder også den ytre delen av Gruvika (som ligger innerst i vika) og noe av Evja. Seltebekken tømmer seg til Steinsfjorden via Evja i Steinsvika, mens Vakerbekken–Vestigardsbekken og Myrabekken renner sammen i Snekkerevja, som også tømmer til Steinsfjorden via Evja i Steinsvika. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

Fotogalleri

rediger

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Naturbase, Naturbase-ID VV00003411, besøkt 11. mars 2021[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ Klima- og miljødepartementet (2018) Kart over Steinsvika naturreservat. Klima- og miljødepartementet, juni 2018
  3. ^ Klima- og miljødepartementet (2018-06-22) Forskrift om vern av Steinsvika naturreservat, Hole kommune, Buskerud fylke[død lenke]. Klima- og miljødepartementet, 22. juni 2018