Naturbase

database over vernede naturområder i Norge

Naturbase er et fagsystem for natur- og friluftslivsområder i Norge. Naturbase forvaltes og driftes av Direktoratet for naturforvaltning. Data fra Naturbase er gjort tilgjengelig for publikum via en egen kartapplikasjon på Internett og via egne WMS-tjenester.

Data i Naturbase

rediger
  • Verneområder i Norge, eller områder som er foreslått vernet etter naturvernloven og viltloven
  • Naturtyper og arter som er viktige for å opprettholde mangfoldet i naturen
  • Arter som har spesiell betydning for jakt og annen høsting
  • Kulturlandskap med viktige biologiske og/eller kulturhistoriske verdier
  • Friluftslivsområder som er sikret for allmenn bruk ved at staten har kjøpt dem eller skaffet seg spesielle rettigheter i dem

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata