Namsenfjorden, Namsfjorden eller Sør-Namsen er en fjord i Namsos og Flatanger kommuner i Trøndelag. Fjorden strekker seg 42 km sørøstover og sørover til Sjøåsen i botn av fjorden Løgnin. Det meste av fjorden inn til Namsos ligger på sørvestsida av Otterøya. Nord-Namsen er tradisjonelt blitt brukt om løpet på nordøstsida av Otterøya, fra Folda og inn Raudsunda, Lauvøyfjorden, Surviksundet og Lokkaren.[1] Namsen eller Namsin (dativ Namsåm) lokalt brukes om fjordarmene på hver side av Otterøya.[2]

Namsos og Namsenfjorden

Fjorden har innløp mellom Aurstøskjæret i vest og Knappholman i øst, og går først langs kommunegrensa mellom Namsos og Flatanger. Grenda Innvorda ligger her på sørvestsida av fjorden. Ved Finnsneset på vestsida ligger grenda Sandmohamn og øst for Finnsneset ligger øya Altøya. Her går bukta Altbotnen 7 km østover forbi grenda Alte. På sørsida av bukta ligger grenda Skorstad.

Videre innover i fjorden ligger Ospneset på vestsida. Her går Leirfjordvika sørover på vestsida av neset, mens Ledangsvalen ligger på sørøstsida av neset ved grenda Ledang. Like sør for Ledgang ligger bygda Statland. Ved Statland blir fjorden også langt bredere. Her ligger den 10,3 km² store Hoddøya på sørsida av fjorden. Sørvest for Hoddøya ligger Tøttdalbotnet og grenda Tøttdal. Nord for Hoddøya ligger bygda Skomsvoll. Fjorden fortsetter østover på østsida av Hoddøya. Her ligger flere mindre øyer midt i fjorden, som Sundsøya, Skjerpøya, Yttergåsøya, Innergåsøya og Brannøya. Nord for Brannøya ligger Andsneset der sundet Lokaren går nordover på østsida av Otterøya.

Byen Namsos ligger øst for Lokaren og her munner elva Namsen ut i fjorden. Namsos ligger ved en østlig arm av fjorden, og Namsfjorden fortsetter sørover fra østsida av Skjerpøya. Litt sørover i fjorden ligger Kjølsøya og her deler den seg i to. Fjordarmen Løgnin fortsetter sørvestover på vestsida av øya, mens Bangsundbotnet og Fjalbotnet går sørøstover. Tettstedet Bangsund ligger ved Bangsundbotnet.

Fylkesvei 215 ligger på vestsida i den ytre delen av fjorden nord for Statland. På Otterøya ligger fylkesvei 466 og fylkesvei 767 langs fjorden. I de indre delene av fjorden rundt Namsos går fylkesvei 17.

Referanser rediger

  1. ^ Sigurd T. Sandbu (Norges bondelag 1950): Nord-Trøndelag s. 47.
  2. ^ Sandnes, Jørn (1981). Namdalens historie til år 1600. Namsos: Namdal historielag. 

Eksterne lenker rediger