Rinnelva er ei elv i Levanger og Verdal kommuner i Trøndelag. Den øvre delen av elva, ved grenda Buran, kalles Burelva. Fra Buran og nedover danner elva grensa mellom Levanger og Verdal, med unntak av en strekning sør for Hallan hvor grensa går noe lenger vest. Elva skiller også gårdene som ligger nedover mot leirslettene på Rinnleiret, hvor elva munner ut i Trondheimsfjorden. Deltaområdet ligger like sør for Verdalselvas munning, og mesteparten av området er vernet som Rinnleiret naturreservat. Rinnelva har utspring fra myrene nord for Sjettholvola. Også vannet fra Burtjønna renner ned i Rinnelva.

Rinnelva
Burelva
LandNorge Norge
FylkeTrøndelag
KommuneLevanger, Verdal
Lengde20,2 km[1]
Nedbørfelt38,67 km²[1]
Middelvannføring0,67 /s[1]
StartNord for Sjettholvola
  – Høydeca. 360 moh.
  – Koord.   63°41′55″N 11°36′15″Ø
MunningTrondheimsfjorden 3 km sørvest for Verdalsøra
  – Koord.   63°46′45″N 11°26′16″Ø

NavnetRediger

Ifølge Oluf Rygh har det gamle navnet Rind sammenheng med stedsnavnene Rinnan og Rindsem, og her passerte tjodgata eller allmannaveien gjennom Innherred. Gamle kart viser at veien delte seg nord- og østover her, før Kongeveien ble anlagt her på 1700-tallet. I dag passerer fylkesvei 133/131 Rinnelva ikke langt unna der allmannaveiens Jämtvad var.

Foss og e-verkRediger

Mellom Rinnan øvre og Rindsem danner elva Rinnfossen, med et fall på 29 meter.[2] Fossen ble allerede i middelalderen utnyttet til kverndrift. Her ble også en av de første oppgangssagene etablert tidlig på 1600-tallet og på tidlig 1900-tall var det frørenseri og elektrisitetsverk her. Rinnan el.verk eksisterte i drøyt 40 år. Rindsem Mølle ligger her i dag og selv om den ikke henter energien fra fossen, kan mølla på mange måter sees som en arvtaker av gammel virksomhet i nedre del av elva. En søknad om opprettelse av nytt kraftanlegg ble avslått i desember 2013.

Gårder langs elvaRediger

En samlet oversikt finnes i Verdalsboka, bind V, og Skogn Historie; Folk og heimar, bind VII, del I.

Levanger
  • Rinnan nedre
  • Rinnan øvre
Verdal
  • Rindsem nedre
  • Rindsem øvre

ReferanserRediger

  1. ^ a b c «NVE Atlas». Vassdrag – Nedbørfelt – Nedbørfelt til hav. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 17. juni 2016
  2. ^ Morten André Bergan, Hans Mack Berger, Leif Inge Paulsen (2007). Bunndyr, vannkvalitet og fisk i bekker i Verdal og Levanger, Nord-Trøndelag 2007 (PDF). Stjørdal: Berger feltBIO. s. 27. ISBN 978-82-92939-05-5.