Rinnleiret naturreservat

naturreservat i Trøndelag
Rinnleiret naturreservat
Verneformramsarområde, naturreservat
Vernetemastrandeng, trekkfugl
Areal2,7
KommuneLevanger, Verdal
Opprettet1995, utvidet 2011

Rinnleiret naturreservat
63°46′22″N 11°25′51″Ø

Rinnleiret naturreservat er et naturreservat i Levanger og Verdal kommuner i Trøndelag. Området er viktig som strandeng, våtmark, kulturlandskap og friluftsområde, og er klassifisert som internasjonalt Ramsarområde. Området inngår i et større deltaområde som ligger i kommunene Levanger og Verdal, og det fredede arealet er 2,168 km² inkludert ca. 1,2 km² grunntvannsområder. Lokaliteten er også ett av de største gjenværende deltaområdene med overveiende saltengvegetasjon i Norge. Som fugleområde er det viktig å se dette i sammenheng med de andre fjæreområdene i Trondheimsfjorden. 130 ulike plantearter er registrert her, bl.a. de to svært sjeldne artene busttjønnaks og liten vasskrans. Det er pr 2011 registrert om lag 225 fuglearter her.

Eksterne lenkerRediger