Nesflaten

bosetning i Suldal kommune

Nesflaten er et sted i Suldal kommune i Rogaland. Lokalt blir stedet kalt Nes. Nesflaten ligger på nordsiden av Suldalsvatnet, og riksvei 13 går gjennom bygda. Fra Nesflaten er det ca. 50 km til kommunesenteret Sand i Suldal og 30 km til Røldal i Ullensvang kommune. Ca. 80 husstander sokner til Nesflaten. Nesflaten er det nordligste stedet i hele Rogaland.

Nesflaten på slutten av 1800-tallet.

På Nesflaten ligger Nesflaten skole, som er en kombinert barne- og ungdomsskole, der Suldal bibliotek har en filial. Nesflaten skole har ca. 25 elever. Like ved skolen ligger Nesflaten barnehage. Nesflaten skole er ca 50 år gammel.

Nesflaten hadde en oppgangsperiode under kraftutbyggingen av Røldal-Suldal1960-tallet; en kan se resultatet av det ved noen av de spesielle husene som ble bygd på Nes i denne perioden. Arkitekt Geir Grung tegnet byggefeltet og bygg for kraftanlegget i funkis-stil.

Nesflaten har dagligvarebutikk, gavebutikk/nettbutikk, eventarrangør og hotell.