Samnangerfjorden er en fjordarm av Fusafjorden og Bjørnafjorden i kommunene Bjørnafjorden og Samnanger som strekker seg 22 kilometer inn til selve Samnanger og Tysse.[1]

Samnangerfjorden sett fra Tysse en sen sommerkveld.

Fjorden har innløp mellom Storholmen på enden av Bogøya i øst og grenda Gjemdal i vest. Øst for Storholmen ligger innløpet til Ådlandsfjorden. Fjorden strekker seg nordover vestsiden av Bogøya og ved grenda Utskot deler den seg i to deler som begge går nordover. Den vestlige armen er sidefjorden Trengereidfjorden som går nord til Trengereid. Den østlige delen fortsetter videre nordover som Samnangerfjorden og snur til slutt østover og åpner seg opp til en poll. Der ligger kommunesenteret Tysse i den sørøstlige delen av pollen, mens bygda Samnanger ligger i den nordvestlige delen.

Foreslåtte bruer rediger

Høyhastighetsringen som arbeider med planer for utbygging av høyhastighetsbaner i Norge har hatt tanker om å bygge en hengebro over Samnangerfjorden. Foreløpig er det kommet fram at en slik bro vil være 1 014 meter lang, ha et spenn på 780meter, og kostnadene er beregnet til 1,9 milliarder kroner. Det er ikke vedtatt at den skal bygges, men dersom Vestlandsbanen og utbyggingen av Bergensbanen blir en realitet vil denne broen med stor sannsynlighet stå ferdig etter 2024.

Som del av Hordfast (ferjefri forbindelse mellom Bergen og Haugesund) var et av alternativene hengebro over Samnangerfjorden. I september 2019 ble det besluttet av regjeringen å velge en trasé med bro over Bjørnafjorden.

Referanser rediger

  1. ^ Samnangerfjorden på Norgeskart.no fra Statens kartverk