Skjenaldelva

elv i Orkland kommune

Skjenaldelva har sitt utspring i Gagnåsvatnet i Orkdal kommune. Fra inntaket til eksisterende Skjenaldfoss kraftverk har elva et nedbørfelt132 km² og en gjennomsnittlig avrenning på 5,5 m³/s.

Skjenaldelva
LandNorge Norge
FylkeTrøndelag
KommuneOrkdal
Nedbørfelt159.96 km² km²
StartGagnåsvatnet
  – Høyde153 moh.
  – Koord.   63°17′10″N 9°41′42″Ø
Fjerneste kildeYtter Svorksjøen
  – Høyde327 moh.
  – Koord.   63°13′44″N 9°28′26″Ø
MunningOrkdalsfjorden ved Råbygda
  – Høydemoh.
  – Koord.   63°18′55″N 9°49′34″Ø

Storparten av Skjenaldelvas løp ligger i dag på fjell og erosjonen er derfor minimal. Store deler av arealene langs elva er nyttet som jordbruksland. Det meste av dalsidene langs elva er kledd med kystgranskog med innslag av bjørk, og langs elvebredden dominerer gråor. Elva er forholdsvis rasktstrømmende og har få kulper. Store strekk av elva er sterkt berørt av kanalisering og forbygning. Vannkvaliteten i vassdraget er god, og det finnes både en laksestamme og en sjøørretstamme i vassdraget. Elva er et viktig område for en rekke arter.

Skjenaldelva munner ut i Orkdalsfjorden, 400 m vest for Orklas utløp.

Eksterne lenkerRediger