Moksa er en elv i Øyer kommune, Innlandet fylke. Elva renner ut i Gudbrandsdalslågen ved Tretten.

Moksa
Flomvern langs Moksa fra 1998
LandNorges flagg Norge
KommuneØyer,
Lengde12,9 km
Nedbørfelt95,5 km²
Middelvannføring1,74 /s
StartAkksjøen
  – Høyde958 moh.
  – Koord.   61°21′07″N 10°35′57″Ø
Fjerneste kildeAkksjøen 4,6 km øst for Ringebufjellet
  – Høyde958 moh.
  – Koord.   61°21′07″N 10°35′57″Ø
  – VannstrengAkksjøbekken, Djupsåa, Gunnesåa, Bretta, Moksa
MunningGudbrandsdalslågen ved Tretten
  – Koord.   61°18′53″N 10°17′47″Ø
Kart
Moksa
61°21′07″N 10°35′57″Ø

Geografi rediger

Moksavassdraget, som er 26,4 km langt, har utspring i Akksjøen ca 958 moh. i Øyer 7,5 km sør for Høgtinden i Goppollfjellet. Den første delen av elven kalles Akksjøbekken og renner først mot nord og flyter gjennom innsjøen Djupen (917 moh.) der den dreier mot vest. Fra Djupen heter elven Grunnesåa og svinger sørover før den løper sammen med Bretta som kommer fra Brettdalsvatnet i sørøst (ca 910 moh.). Selve Moksa er 12,9 km og begynner der Bretta møter Vålsjøbekken fra nord (847 moh.) med utspring i Vålsjøen (873 moh.).[1]

Kraftverk rediger

Vassdraget har 4 regulerte magasin; Goppollen (det øverste regulerte vatnet), Djupen, Grunnvatnet og Våsjøen som tilsammen rommer 15 % av nedbørfeltets årlige avrenning på 55 mill. m³. Fra Goppollen renner vannet ned i Grunnvatnet, som også mottar vannet fra Djupen. Innsjøen Grunnvatnet drenerer til elva Moksa, ca. 5 km lengre nede får Moksa tilført vannet fra Våsjøen og ca. 2 km ovenfor utløpet i Lågen ligger inntaksdammen til Kraftstasjonen Moksa 1. Derfra føres driftsvannet i rør 1300 m ned til kraftstasjonen hvor det igjen føres ut i Moksa. Tidligere gikk vannet fra Moksa 1 direkte inn i inntaket til kraftstasjonen Moksa 0, som nå er nedlagt. Hele gamle Moksa kraftverk ble nedlagt og erstattet av et nytt i 1989.
Det nye kraftverket får et inntaksmagasin ca. 2 km ovenfor det eksisterende, med en reguleringshøyde på 4 m. Driftsvannet vil bli ført ut i Moksa ved Stav, som tilfellet er i dag.[2]

Flommer rediger

Elven gjorde store materielle skader da den skiftet løp under flommen i 1995 (se Norges flomhistorie og Vesleofsen). Den nederste delen av løpet er nå støpt i betong for å hindre tilsvarende skader. Deler av området som ble ødelagt av flommen, er i dag gjort om til Moksa Kunstpark.

Referanser rediger