Stangvikfjorden

fjord i Møre og Romsdal

Stangvikfjorden er en fjordarm av Breifjorden i Surnadal og Sunndal kommune på Nordmøre. Fjorden strekker seg 15 kilometer sørøstover til Todalsfjorden, og inkludert Todalsfjorden er lengden 19 kilometer. Fjorden har innløp mellom Nesøytangen på Nesøya i vest og Stangvik, som fjorden er kalt opp etter i øst. Det meste av fjorden ligger på nordøstsida av Nesøya og en lang og smal halvøy som strekker seg nordover fra Ålvund. På andre sida ligger Ålvundfjorden.[1]

Nordmøre sett fra fly. Utsikt sørøst mot Todalen, Innerdalen og Sunndalen. De to fjordene til venstre i bildet, på venstre og høyre side av det lange, smale nesset er Stangvikfjorden og Ålvundfjorden (med Meisingsetvågen inn til høyre). Fjorden til høyre i bildet er Sunndalsfjorden.

Fra Rykkjem på vestsida er det fergeforbindelse over fjorden til Kvanne. Fergestrekninga er en del av riksvei 670. Sør for Kvanne svinger fjorden østover, før den ved grenda Nordvik snur sørover igjen. Ved neset Nausta ligg innløpet til Todalsfjorden som går inn til Todalsøra i botn av fjorden.

Fra Kvanne og sørover på østsida går riksvei 671.

Stangvikfjorden var, før 1964, sammen med Stangvik kirke sentrum i gamle Stangvik prestegjeld og Stangvik kommune.

ReferanserRediger

  1. ^ Stangvikfjorden på Norgeskart.no fra Statens kartverk