Norddalsfjorden (Sunnmøre)

fjord i Norge

Norddalsfjorden er en fjordarm av Storfjorden i kommunene Fjord og StrandaSunnmøre i Møre og Romsdal. Fjorden strekker seg 16 kilometer østover til Oksneset, hvor Tafjorden fortsetter sørøstover. Medregnet Tafjorden er lengden 24 kilometer. I gammel tid var navnet «Todarfjorden» og det omfattet også Tafjorden.[1]

Storfjorden med de innerste armene Norddalsfjorden og Geirangerfjorden til høyre. Tysk kart fra omkring 1930 (Lange-Diercke, Sächsischer Schulatlas)

Fjorden har innløp i vest mellom Liabygda i nord og Skrednakken i sør. Et stykke inn i fjorden ligger bygda Eidsdal på sørsiden. Herfra går det fergesamband over til Linge på nordsiden. Like øst for Linge ligger bygda Sylte der elva Valldøla munner ut. Videre inn fjorden ligger Fjøra. Like sør for Fjøra ligger Oksneset, hvor Tafjorden starter.[2]

Langs fjorden er det flere veiløse gårder og grender som ble fraflyttet i moderne tid. Blant annet ble det slutt på fast bosetning i Verpesdal, en hengende dal, på 1950-tallet.[3]

Tidligere gikk det fjordbåter eller ferger på langs av store deler av fjorden. I perioden 1890–1920 drev Søndmøre Dampskibsselskab lokale dampskipsruter på indre Sunnmøre med utgangspunkt i Ålesund der det var avgang ettermiddag og retur neste dag. Før 1939 gikk all trafikk innenfor Vaksvik med fjordabåt. I 1956 var det bilvei til fra Sjøholt til Stordal, med langsgående ferjesamband fra Stordal til Stranda, Hellesylt, Geiranger, Valldal, Eidsdal, Norddal og Tafjord.[4] Før Ørnevegen åpnet i 1956 gikk biltrafikken (over Trollstigen) med ferje mellom Sylte og Geiranger.[5] Tunneler mellom Linge og Overå (Liabygda) ble åpnet i 1975 (noe som ga sammenhengende kjørevei mellom Ålesund og Valldal. I 1962 gikk fortsatt mange ferger på langs av fjorden (Stordal-Stranda-Hellesylt-Geiranger-Overåneset-Eidsdal-Valldal-Norddal-Fjørå-Tafjord). I 1982 var bare den korte fjordkryssingen Eidsdal-Linge igjen.[4]

Bilder

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Kleiva, Ivar (1975): Grunn og gror. Norddal bygdebøker, III. Valldal: Norddal kommune.
  2. ^ Norddalsfjorden på Norgeskart.no fra Statens kartverk
  3. ^ Ansok, Sakarias (f. 1898) (1985). Eld som slokna: artiklar om fråflytte fjell- og strandgardar ved Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden, Norddalsfjorden og Tafjorden. [Stranda]: Stranda sogelag. 
  4. ^ a b Om samferdsel i Møre og Romsdal: Møre og Romsdal fylkesbåtar 1920–1995. [Molde]: Møre og Romsdal fylkesbåtar. 2000. ISBN 8279550208. 
  5. ^ Norsk reisebok. Oslo: Norges statsbaner. 1939.