Årø

grend i Molde

Årø er et sted i utkanten av Molde by. Stedet har en del industri og noen handelsbedrifter, og er et viktig trafikknutepunkt der fylkesvei 64 mellom Åndalsnes og Kristiansund krysser E39 like ved Molde lufthavn. Navnet kommer av norrønt Árøy, sammensatt av ár, genitiv av å (mindre elv), og øy, flat strekning ved vann. Offisiell skrivemåte var til 1995 Årøy, i samsvar med eldre uttale.

Årø
LandNorge Norge
Map
Årø
62°45′05″N 7°16′00″Ø

I matrikkelen består stedet av Årø ytre (gnr. 33), Årø indre (gnr. 34) og Årøneset (gnr. 35) i Molde kommune.

Årø ligger ca. 5 km øst for Molde sentrum. Molde lufthavn ligger ved utløpet av Årøelva i Fannefjorden. Av øvrige store bedrifter på Årø er Oskar Sylte Mineralvannfabrikk og Brunvoll thruster. Årø har også hatt konfeksjonsindustri den gang Høvding Konfeksjonsfabrikk hadde produksjon der. Området er imidlertid ikke noe industristed, men et boligområde bestående av eneboliger bygget i årene fra ca. 1960 og fremover til Molde lufthavn ble åpnet i 1972 og det ble innført begrensninger i nyetableringene. Disse restriksjonene ble senere opphevet, og i de senere år er det bygget flere nye eneboliger på Årø. Det ligger også noen større, eldre og staselige gårdsbygninger, som Krohns gård, på Årø.

KilderRediger

  • Finansdepartementet. Matrikkelutkastet av 1950 (digital utgave ved Dokumentasjonsprosjektet): Møre og Romsdal, Bolsøy
  • O. Rygh: Norske Gaardnavne (Fabritius, Kristiania 1897–1936; digital utgave ved Dokumentasjonsprosjektet): b. 13, s. 3 & 281
  • Statens kartverk. Norgesglasset