Trollvik

bygd i Lenvik

Trollvik er ei langstrakt bygd i Lenvik kommune, Troms. Den strekker seg langs fastlandssiden av Gisundet, 5 km nordover fra Nygård til Rørvika, sør for Trollvik skole. Det bor cirka 600 mennesker i bygda. Trollvik har tradisjonelt vært preget av jordbruk og fiske, men har i de senere år blitt det nye pressområdet når det gjelder boligbygging i kommunen og nye boligfelter tar stadig form. Bygda blir dermed stadig mer tettstedpreget, og har blitt en naturlig del av Finnsnes by.

Utsikt over midtre Trollvik

Trollvik skole, som ligger 6 km nord for Gisundbrua har ca. 100-120 elever. Like ved ligger Trollvik barnehage. Trollvik skolekrets innbefatter også bygdene Leiknes og Bondjorda, som begge ligger videre nordover langs sundet.

Fylkesvei 263 går fra brukrysset på Nygård, gjennom hele Trollvika og fortsetter videre nordover. Gjennom bygda har fylkesveien gatenavnet Trollvikveien

GrunnkretsRediger

Trollvik grunnkrets tilhører Finnsnesområdet og består av bygdene Trollvik og Leiknes. Den strekker seg fra Skjellelva ved Nygård til Djupelva nord for Leiknes. Areal: 28,24 km².

Innbyggere:

2000
2005
2010
2014
830
819
841
896