Nordmela

bosetning i Andøy kommune

Nordmela er ei bygd og et fiskevær i Andøy kommune i Nordland. Stedet ligger på vestsiden av Andøya, omtrent midt på øya, mellom Nøss i sør og Skogvoll i nord. Nordmela hadde 126 innbyggere pr. 3. november 2001.[1]

Nordmela, januar 2007.
Foto: Kim Joar Bekkelund
Roksdalen mot Nordmela, juli 2003. De tre vannene er Åbergsvatnet (10 moh., til høyre), Grunnvatnet (10 moh., i midten) og Steinsvatnet (16 moh., nærmest Nordmela).

Det er to gårder på Andøya som opprinnelig het Mela, ca. 20 kilometer fra hverandre. Navnet kommer av sandmele, sandbanker som lå ved begge disse gårdene. Muligens så tidlig som på 1500-tallet ble gårdene kalt Nordmela og Sørmela for å skille dem fra hverandre. I skrift hadde navnene i lang tid en fordansket form[2] - gården i nord ble kalt Mjele nordre og Nordmjele - før den offisielle skrivemåten i 1970 ble endret til Nordmela, den formen som det meste av tiden er blitt brukt i dagligtale.

Det finnes skriftlige kilder om bosetning på Nordmela siden 1500-tallet, men det kan ha bodd folk der helt siden steinalderen. Stedet var et viktig fiskevær, og fikk med årene flere fiskemottak. Men Nordmela ligger værhardt til, og først i 1974 sto yttermoloen (Vestermoloen) ferdig. Den ble sterkt skadet av en storm i januar 1975, men ble reparert, og moloene på Nordmela er siden blitt forbedret og forsterket. I senere år har det bare vært ett fiskemottak på Nordmela. Fiskemottaket J.M. Nilsen gikk konkurs i november 2009,[3] men ble kjøpt ut og startet opp igjen året etter.[4]

Den gamle skolen på Nordmela ble bygd i 1893. I 1938 ble barna fra gårdene inne på øya, som til da hadde gått på skole på Nordmela, overflyttet til Ånes skole. Skogvoll skole ble nedlagt i 1943, og barna derfra ble da overført til Nordmela. Ny skole på Nordmela ble tatt i bruk i 1957. Året etter ble Stave skole nedlagt, og barna derfra ble overført til Nordmela. I 1967 ble skolekretsgrensen endret slik at barna fra Stave og Skogvoll kom til å gå på Bleik barneskole og Andenes ungdomsskole. Nordmela skole ble nedlagt i 2008, og barna derfra har siden gått på skole i Risøyhamn.[5]

Nordmæle poståpneri ble opprettet 15. oktober 1871, og var de første årene bare virksomt i fisketida om vinteren. Navnet ble endret til Nordmele i 1872 og Nordmjele i 1894. Fra 1899 fungerte poståpneriet hele året. Navnet ble igjen endret i 1971, til dagens form Nordmela. Da postnummer ble innført i 1968, fikk postkontoret på Nordmela nummer 9489. Det ble endret til 8489 i 1980. Nordmela postkontor ble nedlagt 1. mars 1997, men postadressen 8489 Nordmela er ennå i bruk (pr. mars 2012).[6]

Nordmela har veiforbindelse med fylkesvei 976 mot Bleik og Andenes i nord og gjennom Roksdalen mot Å i sørøst. Veien nordover så langt som til Skogvoll og Stave sto ferdig på 1940-tallet, etter at det var blitt bygd bruer over elvene så tidlig som i årene 1890-1893. Gjennom Roksdalen sto veien ferdig i 1961. Alt i 1926 ble det åpnet vei tvers over øya fra Buskålen mellom Nordmela og Skogvoll til Myre (Dverberg). Den veien er i dag privat. I 1975 åpnet fylkesvei 974 rundt Børra til Nøss og videre mot Risøyhamn. Veistrekningen fra Andenes via Nordmela til Åkneskrysset sør for Bø i Andøy har fra juli 2012 status som Nasjonal turistvei Andøya.[7]

Kilder rediger

Hovedkilder rediger

Andre kilder / referanser rediger

  1. ^ Statistisk sentralbyrå: Folkemengde, etter alder, bostedsstrøk og delområde/grunnkrets. 3. november 2001 (s. 52)
  2. ^ Se også oppføring i Oluf Ryghs Norske Gaardnavne
  3. ^ NRK: J. M. Nilsen konkurs (11. november 2009, besøkt 17. mars 2012)
  4. ^ Bladet Vesterålen: Nilsen tilbake på Nordmela[død lenke] (22. januar 2010, besøkt 17. mars 2012)
  5. ^ NRK: Legger ned 3 skoler (11. mars 2008, besøkt 17. mars 2012)
  6. ^ Postmuseets poststedsdatabase: 8489 Nordmæle (besøkt 17. mars 2012)
  7. ^ Statens vegvesen: Nasjonal turistveg Andøya Arkivert 14. september 2011 hos Wayback Machine. (besøkt 17. mars 2012)