Flesnes er ei lita bygd på vestsiden av Gullesfjorden i Kvæfjord kommune i Troms. Stedet er fergested på fylkesvei 83.

Flesnes ligger godt beskyttet av en rekke holmer noen hundre meter fra land og har fra gammelt av vært betraktet som en meget god havn. Flesnesdalen med Flesneselva ender i nordre del av bygda og går ca. 1 mil i retning nordvest. Fra gammelt av har det vært en del laks i elva, men i dag er det knapt noen fast bestand der.

Deler av bygda er meget bra jordbruksland. I dag er det kun et gårdsbruk i full drift, men en del jorder høstes av bruk i nabobygdene. Det dyrkes mest gress, men også en del grønnsaker og jordbær.

Fergeleiet på Flesnes trafikkeres av bilferge ca. en gang i timen hele dagen, og er et av de mest trafikkerte fergestrekningene i Troms fylke. Bilferga gjør kommunikasjonen til Refsnes, kommunesenteret Borkenes og bykommunen Harstad enkel. Ved fergekaia finnes det en småbåthavn med gjestebrygge. På stedet finner man også Flesnes kirkegård. Flesnes har også barneskole og ungdomsskole som dekker området fra Holand til Våtvoll på vestsiden av Gullesfjorden.

Fra Flesnes går det vei til Holand, litt lenger ut i fjorden.