Folketellingen 1920

Folketellingen 1920 i Norge ble avholdt 1. desember 1920. Folketallet pr. 1. desember var 2 649 775. Folketellingen 1920 var den trettende i rekken siden den første fullstendige folketellingen i 1769, og er nominell; det vil at den inneholder personopplysninger som navn og alder. Den ble delvis publisert etter 100 år ved midnatt 1. desember 2020, da klausulen på 100 år opphører i henhold til statistikkloven § 8.[1]

Folketellingen 1920 kom etter en periode med betydelig økning i levestandarden i Norge. Tellingen inneholder mye ny informasjon om norske boligforhold, og viste at folk bodde bedre enn ved tidligere folketellinger ettersom byggeskikkene i byer og bygder var i endring. Den dokumenterte likevel hvordan det i Kristiania var slik at «øst var verst» (i arbeiderstrøk), mens «vest var best» (de kondisjonertes strøk), ifølge SSB.[2] Samtidig kom folketellingen i kjølvannet av første verdenskrig og spanskesyken, og den fanger opp virkningene av disse globale hendelsene på demografien.[3]

Folketellingen skulle etter planen publiseres i fullstendig søkbar versjon 1. desember 2020, men Arkivverket ble kraftig forsinket etter å ha møtt problemer det ikke var tatt høyde for i planleggingen av digitaliseringen.[4] Ved publiseringstidspunktet var folketellingen i sin helhet skannet. I hovedsak var folketellingen også ferdig transkribert, men det gjensto noe i de største byene og i noen store landkommuner (herred). Imidlertid var kun 227 av landets 705 kommuner gjort tilgjengelige for søk,[5] hvilket omfattet 18 % av folketallet. Mye av arbeidet i digitaliseringen er basert på dugnadsinnsats fra over 650 frivillige.[6]

Per 20. oktober 2023 var 704 av 705 kommuner tilgjengelige for søk på nett,[7] og det er kun landets hovedstad som gjenstår, og i 19 av 20 fylker er samtlige kommuner søkbare. Tilsammen omfatter de søkbare landkommuner og byer 90,2 % av folketallet i landet ved folketellingen. Kristiania publiseres når den blir klar, og med den nåværende publiseringstakten (se under) er ventet å skje før utgangen av 2023.

Spesielle utfordringer med Kristiania

rediger

Folketellingen 1920 for Kristiania (Oslo) var noe annerledes organisert enn for de øvrige byene. Det er ingen kretslister å hente bostedene fra, og huslistene (enkeltlister for hvert bosted/bygning) ble i utgangspunktet sett på som for ressurskrevende å registrere, både fordi de var mange (ca. 9500) og fordi de lå innimellom et mye større antall husholdningslister (lister for leiligheter) i den skannede bildesekvensen. Men her har maskinlesingen (KI) kommet oss (aka Arkivverket) til unnsetning. Den har plukket ut huslistene og lest gatenavn, gatenummer og antallene bosatte og tilstedeværende personer fra dem, så da har vi fått bosteddata å koble sammen med de registrerte persondataene fra personsedlene. De 545 gatene vil bli brukt som tellingskretser for Kristiania i Digitalarkivet. Etter et møysommelig tilretteleggingsarbeid med både bosted- og persondataene i august og september har arbeidet med sammenkobling kommet godt i gang medio oktober 2023.[8]

Folketellingen

rediger

I det videre følger befolkningsoversikt[9] fordelt på landets byer, herredskommuner og fylker i 1920. Den opprinnelige statistikken skiller mellom landdistrikt (herred) og byer, men er her slått sammen for hvert (før 2018) fylke.

Ikke-søkbare kommuner

rediger

Pr. 20. oktober 2023 gjenstår en by og et fylke. Ikke uventet er dette landets hovedstad, Kristiania, hvis innbyggere utgjorde nesten 10% av Norges befolkning i 1920.

Fylke Kommune Folketall Av Norge Prognose
Kristiania Kristiania 258 483 9.75 % Siste bykommune
Gjenstående 1 258 483 9.75 % I løpet av 2023

Samtlige byer og landkommuner søkbare.

By/Fogderi Kommune Folketall Søkbar Publisert
Kjøpstad Fredrikshald 11 149 Ja 2022-09-15
Sarpsborg 10 947 Ja 2022-07-15
Fredrikstad 15 563 Ja 2023-01-19
Moss 9 023 Ja 2022-09-15
Idd og Marker Hvaler 3 857 Ja 2020-11-30
Torsnes 1 398 Ja 2020-11-30
Borge 6 526 Ja 2020-11-30
Varteig 1 184 Ja 2020-11-30
Skjeberg 6 938 Ja 2020-11-30
Berg 6 204 Ja 2020-11-30
Idd 5 639 Ja 2020-11-30
Aremark 1 741 Ja 2020-11-30
Øymark 1 868 Ja 2020-11-30
Rakkestad Rødenes 1 257 Ja 2020-11-30
Rømskog 498 Ja 2020-11-05
Trøgstad 3 604 Ja 2021-12-17
Spydeberg 2 883 Ja 2021-12-14
Askim 4 944 Ja 2021-12-20
Eidsberg 5 325 Ja 2021-12-21
Mysen 1 545 Ja 2021-12-16
Skiptvet 2 397 Ja 2021-12-16
Rakkestad 4 395 Ja 2021-12-20
Degernes 1 457 Ja 2021-12-20
Moss Tune 8 049 Ja 2022-01-06
Rolvsøy 2 631 Ja 2022-01-03
Glemmen 11 679 Ja 2022-04-05
Kråkerøy 3 596 Ja 2022-01-03
Onsøy 7 904 Ja 2022-01-17
Råde 2 783 Ja 2022-01-03
Rygge 4 632 Ja 2022-01-03
Moss 3 881 Ja 2022-01-17
Våler 2 189 Ja 2022-01-06
Hobøl 2 442 Ja 2022-01-17
Østfold 160 128 33 av 33 2023-01-19

Samtlige byer og landkommuner søkbare.

By/Fogderi Kommune Folketall Søkbar Publisert
Ladested Son 586 Ja 2022-02-01
Hvitsten 100 Ja 2022-01-03
Kjøpstad Drøbak 2 066 Ja 2022-03-29
Ladested Hølen 220 Ja 2022-01-03
Aker og Follo Vestby 3 219 Ja 2021-07-09
Kråkstad 4 989 Ja 2021-08-17
Ås 3 580 Ja 2021-11-08
Frogn 2 363 Ja 2021-07-09
Nesodden 2 540 Ja 2021-07-09
Oppegård 4 043 Ja 2021-08-17
Aker 53 579 Ja 2023-03-10
Bærum 19 411 Ja 2022-04-07
Asker 7 856 Ja 2021-11-11
Nedre Romerike Høland 5 294 Ja 2022-03-02
Setskog 798 Ja 2021-07-08
Aurskog 3 102 Ja 2021-08-19
Blaker 2 533 Ja 2021-08-19
Sørum 3 168 Ja 2021-08-20
Fet 5 271 Ja 2022-03-08
Enebakk 3 266 Ja 2021-08-20
Lørenskog 2 884 Ja 2021-09-15
Skedsmo 5 008 Ja 2021-08-25
Lillestrøm 5 741 Ja 2021-08-26
Nittedal 3 132 Ja 2021-08-25
Øvre Romerike Gjerdrum 1 647 Ja 2021-02-19
Ullensaker 6 643 Ja 2021-10-12
Nes 9 372 Ja 2022-03-23
Eidsvoll 10 428 Ja 2022-01-17
Nannestad 4 261 Ja 2021-06-14
Hurdal 1 700 Ja 2021-07-08
Feiring 1 162 Ja 2021-07-09
Akershus 179 962 31 av 31 2023-03-10

Ikke søkbar.

By Kommune Folketall Søkbar Publisert
Kjøpstad Kristiania 258 483 Nei

Samtlige byer og landkommuner søkbare.

By/Fogderi Kommune Folketall Søkbar Publisert
Kjøpstad Hamar 6 406 Ja 2022-05-21
Kongsvinger 1 815 Ja 2022-03-07
Hedmark Nes 3 793 Ja 2021-10-25
Ringsaker 12 207 Ja 2021-12-10
Furnes 4 349 Ja 2021-10-19
Vang 8 767 Ja 2021-12-14
Løten 6 259 Ja 2021-12-10
Romedal 5 480 Ja 2021-10-26
Stange 8 394 Ja 2021-10-26
Vinger og Odalen Nord-Odal 5 022 Ja 2021-10-26
Sør-Odal 7 045 Ja 2021-10-29
Eidskog 6 120 Ja 2021-11-03
Vinger 4 950 Ja 2021-11-04
Solør Brandval 4 141 Ja 2021-10-25
Grue 6 455 Ja 2021-10-21
Hof 3 346 Ja 2021-11-05
Åsnes 5 879 Ja 2021-10-20
Våler 4 202 Ja 2021-10-18
Søndre Østerdal Elverum 11 219 Ja 2021-10-20
Trysil 6 435 Ja 2021-10-19
Åmot 4 373 Ja 2021-10-15
Stor-Elvdal 3 822 Ja 2021-10-19
Sollia 407 Ja 2021-09-09
Nordre Østerdal Ytre Rendal 1 746 Ja 2021-12-08
Øvre Rendal 1 793 Ja 2021-12-09
Engerdal 1 294 Ja 2021-08-27
Tolga 3 644 Ja 2021-10-13
Tynset 4 094 Ja 2021-10-14
Alvdal 2 334 Ja 2021-08-27
Folldal 2 284 Ja 2021-10-13
Kvikne 1 544 Ja 2021-09-10
Hedmark 149 619 31 av 31 2022-05-21

Samtlige byer og landkommuner søkbare.

By/Fogderi Kommune Folketall Søkbar Publisert
Kjøpstad Lillehammer 5 183 Ja 2022-01-24
Gjøvik 4 104 Ja 2022-01-24
Nordre Gudbrandsdal Dovre 2 491 Ja 2021-05-21
Lesja 2 923 Ja 2021-05-25
Skjåk 2 280 Ja 2021-05-25
Lom 2 443 Ja 2021-05-25
Vågå 3 154 Ja 2021-05-25
Heidal 1 298 Ja 2021-05-26
Sel 2 283 Ja 2021-05-26
Nordre Fron 4 388 Ja 2021-05-27
Søndre Gudbrandsdal Søndre Fron 3 012 Ja 2021-05-27
Ringebu 4 529 Ja 2021-05-27
Øyer 3 240 Ja 2021-06-01
Østre Gausdal 2 899 Ja 2021-06-03
Vestre Gausdal 2 510 Ja 2021-06-04
Fåberg 6 355 Ja 2021-06-04
Toten Biri 2 890 Ja 2021-06-07
Snertingdal 2 205 Ja 2021-05-28
Vardal 5 997 Ja 2021-07-07
Østre Toten 9 191 Ja 2021-11-10
Vestre Toten 5 536 Ja 2021-07-07
Eina 1 305 Ja 2021-06-07
Kolbu 2 495 Ja 2021-06-07
Hadeland og Land Jevnaker 4 077 Ja 2021-11-10
Lunner 4 337 Ja 2021-06-09
Gran 4 559 Ja 2021-06-09
Brandbu 5 340 Ja 2021-07-07
Søndre Land 3 700 Ja 2021-06-09
Fluberg 2 058 Ja 2021-06-07
Nordre Land 2 749 Ja 2021-06-07
Torpa 2 356 Ja 2021-06-07
Valdres Sør-Aurdal 4 067 Ja 2021-06-11
Etnedal 1 846 Ja 2021-06-07
Nord-Aurdal 4 729 Ja 2021-12-21
Vestre Slidre 2 352 Ja 2021-06-07
Østre Slidre 2 488 Ja 2021-06-11
Vang 1 780 Ja 2021-06-09
Oppland 129 149 37 av 37 2022-01-24

Tre byer, alle landkommuner søkbare.

By/Fogderi Kommune Folketall Søkbar Publisert
Kjøpstad Hønefoss 3 006 Ja 2022-03-07
Drammen 26 204 Ja 2023-07-14
Ladested Holmsbu 402 Ja 2022-01-03
Kjøpstad Kongsberg 7 232 Ja 2022-06-08
Ringerike Tyristrand 1 700 Ja 2021-11-11
Hole 2 115 Ja 2021-11-16
Norderhov 10 488 Ja 2021-11-25
Ådal 3 255 Ja 2021-11-19
Hallingdal Flå 1 533 Ja 2021-11-19
Nes 2 404 Ja 2021-11-19
Gol 2 355 Ja 2020-11-05
Hemsedal 1 358 Ja 2021-11-22
Ål 3 664 Ja 2021-11-30
Hol 2 247 Ja 2021-11-25
Buskerud Sigdal 3 707 Ja 2020-11-05
Krødsherad 2 352 Ja 2021-12-01
Modum 11 535 Ja 2021-12-01
Øvre Eiker 9 526 Ja 2021-12-14
Nedre Eiker 6 798 Ja 2021-12-14
Lier 11 410 Ja 2022-04-01
Røyken 5 514 Ja 2022-01-18
Hurum 5 324 Ja 2021-12-14
Numedal og Sandsvær Ytre Sandsvær 3 615 Ja 2020-11-06
Øvre Sandsvær 2 493 Ja 2020-11-06
Flesberg 2 110 Ja 2020-11-06
Rollag 1 458 Ja 2021-11-17
Nore 2 073 Ja 2020-11-06
Opdal 1 371 Ja 2021-11-17
Buskerud 137 249 28 av 28 2023-07-14

Samtlige byer og landkommuner søkbare.

By/Fogderi Kommune Folketall Søkbar Publisert
Ladested Svelvik 1 189 Ja 2022-03-07
Kjøpstad Holmestrand 2 204 Ja 2022-03-18
Horten 10 388 Ja 2022-10-07
Ladested Åsgårdstrand 358 Ja 2022-01-27
Kjøpstad Tønsberg 12 568 Ja 2022-09-21
Sandefjord 5 651 Ja 2022-05-03
Larvik 11 362 Ja 2022-11-07
Jarlsberg Strømm 1 628 Ja 2021-02-10
Skoger 7 499 Ja 2021-02-17
Sande 4 277 Ja 2021-03-12
Hof 2 367 Ja 2021-02-10
Botne 2 651 Ja 2021-02-15
Våle 2 739 Ja 2021-02-10
Borre 3 709 Ja 2021-02-11
Ramnes 2 974 Ja 2021-02-16
Andebu 2 694 Ja 2021-02-12
Stokke 5 111 Ja 2021-02-17
Sem 7 148 Ja 2021-02-19
Nøtterøy 6 651 Ja 2021-02-12
Tjøme 2 675 Ja 2021-02-18
Larvik Sandeherad 10 783 Ja 2022-03-18
Tjølling 4 035 Ja 2021-02-16
Fredriksvern 1 159 Ja 2021-02-12
Brunlanes 4 705 Ja 2021-02-12
Hedrum 4 999 Ja 2021-03-18
Lardal 2 536 Ja 2021-02-12
Vestfold 124 060 26 av 26 2022-11-07

Samtlige byer og landkommuner søkbare.

By/Fogderi Kommune Folketall Søkbar Publisert
Kjøpstad Kragerø 4 661 Ja 2022-07-17
Ladested Langesund 1 885 Ja 2022-03-28
Stathelle 578 Ja 2022-01-18
Kjøpstad Brevik 2 450 Ja 2022-03-28
Porsgrunn 8 520 Ja 2022-09-21
Skien 16 525 Ja 2022-06-01
Notodden 6 533 Ja 2022-06-23
Bamble Siljan 1 255 Ja 2021-06-21
Gjerpen 7 995 Ja 2021-07-02
Eidanger 3 741 Ja 2021-07-02
Bamble 4 813 Ja 2021-07-06
Skåtøy 3 668 Ja 2021-06-23
Sannidal 2 696 Ja 2021-06-28
Drangedal 4 210 Ja 2021-06-28
Nedre Telemark Solum 7 527 Ja 2021-08-26
Holla 4 138 Ja 2021-06-28
Lunde 2 692 Ja 2021-06-23
2 907 Ja 2021-08-26
Sauherad 3 878 Ja 2021-06-25
Heddal 3 417 Ja 2021-09-09
Øvre Telemark Gransherad 1 340 Ja 2021-06-23
Hovin 742 Ja 2021-06-23
Tinn 11 460 Ja 2022-01-17
Hjartdal 2 131 Ja 2021-06-28
Seljord 2 790 Ja 2021-06-21
Kviteseid 3 255 Ja 2021-06-17
Nissedal 1 842 Ja 2021-06-17
Fyresdal 1 800 Ja 2021-07-07
Mo 1 665 Ja 2021-06-15
Lårdal 1 366 Ja 2021-06-15
Vinje 1 676 Ja 2021-05-04
Rauland 1 089 Ja 2021-05-04
Telemark 125 245 32 av 32 2022-09-21

Samtlige byer og landkommuner søkbare.

By/Fogderi Kommune Folketall Søkbar Publisert
Kjøpstad Risør 3 167 Ja 2021-05-04
Ladested Tvedestrand 1 309 Ja 2021-04-26
Kjøpstad Arendal 10 269 Ja 2021-07-08
Grimstad 2 411 Ja 2021-04-19
Ladested Lillesand 1 179 Ja 2021-04-26
Nedenes Gjerstad 2 400 Ja 2021-05-03
Vegårshei 1 716 Ja 2021-05-03
Søndeled 3 130 Ja 2021-05-03
Holt 3 603 Ja 2021-04-28
Dyvåg 2 394 Ja 2021-05-03
Flosta 1 562 Ja 2021-05-03
Stokken 1 683 Ja 2021-05-03
Østre Moland 1 289 Ja 2021-05-03
Froland 2 353 Ja 2021-05-03
Øyestad 4 436 Ja 2021-04-28
Tromøy 2 650 Ja 2021-04-28
His 2 458 Ja 2021-04-28
Fjære 5 119 Ja 2021-04-28
Landvik 1 870 Ja 2021-04-27
Eide 609 Ja 2021-05-03
Vestre Moland 2 208 Ja 2021-04-29
Høvåg 1 884 Ja 2021-05-03
Birkenes 1 808 Ja 2021-05-03
Åmli 1 759 Ja 2021-05-03
Gjøvdal 568 Ja 2021-05-03
Tovdal 373 Ja 2021-04-27
Mykland 723 Ja 2021-04-27
Herefoss 550 Ja 2021-04-29
Setesdal Vegusdal 885 Ja 2021-04-28
Iveland 1 000 Ja 2021-05-04
Hornnes 1 337 Ja 2021-05-04
Evje 1 363 Ja 2021-04-30
Bygland 2 321 Ja 2021-04-30
Hylestad 704 Ja 2021-04-30
Valle 1 049 Ja 2021-04-30
Bykle 561 Ja 2021-04-29
Aust-Agder 74 700 36 av 36 2021-07-08

Samtlige byer og landkommuner søkbare.

By/Fogderi Kommune Folketall Søkbar Publisert
Kjøpstad Kristiansand 16 605 Ja 2023-04-11
Ladested Mandal 3 441 Ja 2022-10-07
Farsund 1 384 Ja 2022-01-20
Kjøpstad Flekkefjord 2 174 Ja 2022-06-01
Mandal Randesund 1 195 Ja 2021-05-10
Oddernes 5 655 Ja 2021-05-12
Tveit 1 564 Ja 2021-05-10
Vennesla 3 126 Ja 2021-05-12
Hægeland 1 019 Ja 2022-01-03
Øvrebø 823 Ja 2021-05-10
Greipstad 892 Ja 2021-05-10
Søgne 2 786 Ja 2021-05-11
Halse og Harkmark 3 138 Ja 2021-05-10
Holum 1 243 Ja 2021-05-10
Øyslebø 724 Ja 2021-05-10
Laudal 942 Ja 2021-05-10
Finsland 805 Ja 2021-05-10
Bjelland 792 Ja 2021-05-10
Grindheim 823 Ja 2021-05-10
Åseral 1 180 Ja 2021-05-10
Konsmo 802 Ja 2021-08-12
Vigmostad 789 Ja 2021-05-12
Sør-Audnedal 2 817 Ja 2021-11-15
Spangereid 1 510 Ja 2021-08-13
Lista Austad 1 032 Ja 2021-08-13
Lyngdal 2 520 Ja 2021-09-06
Kvås 669 Ja 2021-10-11
Hægebostad 867 Ja 2021-08-13
Eiken 932 Ja 2021-11-24
Fjotland 995 Ja 2021-10-11
Kvinesdal 2 976 Ja 2021-09-30
Feda 888 Ja 2021-10-11
Herad 889 Ja 2021-10-11
Spind 1 062 Ja 2021-09-30
Lista 5 718 Ja 2021-12-08
Hidra 1 750 Ja 2021-11-10
Nes 2 459 Ja 2021-05-05
Gyland 975 Ja 2021-05-05
Bakke 1 262 Ja 2021-05-06
Tonstad 786 Ja 2021-05-06
Øvre Sirdal 798 Ja 2021-05-06
Vest-Agder 82 807 41 av 41 2023-04-11

Samtlige byer og landkommuner søkbare.

By/Fogderi Kommune Folketall Søkbar Publisert
Ladested Sogndal 369 Ja 2022-01-21
Egersund 3 429 Ja 2022-03-03
Sandnes 2 808 Ja 2022-03-03
Kjøpstad Stavanger 43 778 Ja 2022-06-08
Ladested Skudeneshavn 1 337 Ja 2022-01-24
Kopervik 1 691 Ja 2022-03-04
Kjøpstad Haugesund 16 565 Ja 2022-06-23
Jæren og Dalene Sokndal 2 447 Ja 2020-12-17
Lund 1 697 Ja 2020-12-17
Heskestad 932 Ja 2020-11-06
Bjerkreim 1 598 Ja 2020-12-22
Helleland 1 078 Ja 2020-12-17
Eigersund 2 820 Ja 2020-12-22
Ogna 1 327 Ja 2020-11-06
Varhaug 2 355 Ja 2020-12-22
Nærbø 2 544 Ja 2020-12-22
Klepp 3 400 Ja 2020-12-22
Time 3 642 Ja 2020-12-22
Gjestal 2 094 Ja 2020-12-22
Høyland 7 006 Ja 2021-01-21
Håland 4 159 Ja 2021-01-20
Hetland 11 423 Ja 2021-01-22
Ryfylke Høle 1 016 Ja 2021-01-20
Forsand 1 854 Ja 2021-01-20
Strand 3 160 Ja 2021-01-20
Årdal 841 Ja 2020-12-22
Fister 855 Ja 2020-12-22
Hjelmeland 1 887 Ja 2020-11-06
Suldal 1 629 Ja 2020-12-22
Sauda 2 201 Ja 2021-01-04
Sand 1 281 Ja 2021-01-04
Erfjord 582 Ja 2021-01-04
Jelsa 1 429 Ja 2020-11-06
Nedstrand 1 318 Ja 2021-01-04
Sjernarøy 860 Ja 2020-11-06
Finnøy 1 528 Ja 2020-11-06
Rennesøy 1 116 Ja 2021-01-11
Mosterøy 1 326 Ja 2021-01-12
Bokn 723 Ja 2020-11-06
Tysvær 1 585 Ja 2021-01-11
Avaldsnes 3 328 Ja 2020-11-06
Stangaland 1 641 Ja 2021-01-11
Åkra 3 215 Ja 2021-01-11
Skudenes 3 107 Ja 2021-01-11
Torvastad 2 601 Ja 2021-01-12
Skåre 3 671 Ja 2021-01-12
Skjold 2 003 Ja 2021-01-12
Vats 1 081 Ja 2021-01-11
Vikedal 2 086 Ja 2021-01-11
Rogaland 166 423 49 av 49 2022-06-23

Samtlige landkommuner søkbare. (Ingen byer.)

Fogderi Kommune Folketall Søkbar Publisert
Sunnhordland Etne 2 118 Ja 2021-02-24
Skånevik 2 891 Ja 2021-02-24
Fjelberg 1 926 Ja 2021-02-24
Ølen 1 715 Ja 2021-02-24
Vikebygd 1 177 Ja 2021-02-22
Sveio 1 937 Ja 2021-02-24
Valestrand 1 056 Ja 2020-11-06
Moster 1 316 Ja 2020-11-05
Bømlo 1 217 Ja 2020-11-06
Bremnes 3 411 Ja 2021-02-26
Stord 3 972 Ja 2021-02-26
Fitjar 2 654 Ja 2020-11-06
Tysnes 4 416 Ja 2021-02-26
Kvinnherad 5 272 Ja 2021-03-01
Varaldsøy 833 Ja 2020-11-06
Strandebarm 1 652 Ja 2020-11-06
Hardanger og Voss Jondal 2 022 Ja 2021-02-26
Odda 6 223 Ja 2020-11-05
Røldal 803 Ja 2020-11-13
Ullensvang 1 940 Ja 2020-11-06
Kinsarvik 1 721 Ja 2020-11-06
Eidfjord 1 010 Ja 2021-02-26
Ulvik 1 747 Ja 2020-11-13
Granvin 1 070 Ja 2020-11-06
Voss 8 331 Ja 2021-03-03
Vossestrand 1 869 Ja 2021-03-01
Evanger 1 772 Ja 2021-03-01
Kvam 3 993 Ja 2021-03-01
Nordhordland Hålandsdal 636 Ja 2020-11-06
Strandvik 1 972 Ja 2020-11-06
Fusa 1 291 Ja 2021-02-22
Samnanger 2 664 Ja 2020-11-06
Os 3 713 Ja 2021-03-05
Austevoll 2 760 Ja 2020-11-06
Sund 2 731 Ja 2021-12-14
Fjell 4 902 Ja 2021-03-08
Askøy 4 822 Ja 2020-11-05
Laksevåg 8 691 Ja 2020-12-10
Fana 11 639 Ja 2020-12-10
Haus 5 384 Ja 2020-12-10
Bruvik 4 095 Ja 2020-11-06
Modalen 779 Ja 2020-11-02
Hosanger 2 605 Ja 2021-03-08
Hamre 2 426 Ja 2021-03-08
Åsane 2 453 Ja 2020-12-10
Alversund 3 487 Ja 2021-03-08
Herdla 4 309 Ja 2021-12-14
Hjelme 1 007 Ja 2021-03-08
Manger 4 489 Ja 2021-03-09
Lindås 4 294 Ja 2022-01-03
Austrheim 2 765 Ja 2021-12-21
Masfjorden 2 240 Ja 2020-11-13
Hordaland 156 218 52 av 52 2022-01-03

Byen er søkbar.

By Kommune Folketall Søkbar Publisert
Kjøpstad Bergen 91 443 Ja 2023-08-05

Samtlige byer og landkommuner søkbare.

By/Fogderi Kommune Folketall Søkbar Publisert
Ladested Florø 1 374 Ja 2021-04-08
Sogn Gulen 3 130 Ja 2020-11-30
Sulen 1 844 Ja 2020-11-30
Hyllestad 2 276 Ja 2020-11-06
Brekke 958 Ja 2020-11-06
Lavik 1 021 Ja 2020-11-06
Kyrkjebø 2 565 Ja 2020-11-30
Vik 3 318 Ja 2020-11-30
Balestrand 2 141 Ja 2020-11-13
Leikanger 2 473 Ja 2020-11-30
Sogndal 3 428 Ja 2020-11-30
Aurland 2 203 Ja 2020-11-16
Lærdal 1 783 Ja 2020-11-13
Borgund 638 Ja 2020-11-06
Årdal 1 600 Ja 2020-11-11
Hafslo 2 858 Ja 2020-11-06
Luster 2 845 Ja 2020-11-09
Jostedal 956 Ja 2020-11-09
Sunn- og Nordfjord Askvoll 2 978 Ja 2020-11-09
Fjaler 3 721 Ja 2020-11-30
Gaular 3 255 Ja 2020-11-09
Jølster 2 898 Ja 2020-11-09
Førde 2 626 Ja 2020-11-09
Naustdal 2 385 Ja 2020-12-01
Vevring 1 143 Ja 2020-11-09
Kinn 4 997 Ja 2020-12-02
Bremanger 2 890 Ja 2020-11-05
Sør-Vågsøy 2 112 Ja 2020-11-09
Nord-Vågsøy 1 164 Ja 2020-11-09
Selje 3 619 Ja 2020-11-13
Davik 3 397 Ja 2020-12-01
Eid 3 196 Ja 2020-11-09
Hornindal 1 550 Ja 2020-11-09
Gloppen 3 327 Ja 2020-11-09
Breim 1 924 Ja 2020-11-17
Innvik 2 925 Ja 2020-11-17
Stryn 2 596 Ja 2020-11-17
Sogn og Fjordane 90 114 37 av 37 2021-04-08

Samtlige byer og landkommuner søkbare.

By/Fogderi Kommune Folketall Søkbar Publisert
Kjøpstad Ålesund 16 412 Ja 2022-07-10
Molde 2 837 Ja 2021-04-12
Kristiansund 15 198 Ja 2022-07-10
Sunnmøre Vanylven 1 848 Ja 2020-11-24
Søvde 1 260 Ja 2020-11-24
Rovde 666 Ja 2020-11-24
Sande 2 513 Ja 2020-11-24
Herøy 4 531 Ja 2020-11-24
Ulstein 2 336 Ja 2020-11-24
Hareid 2 310 Ja 2020-11-24
Volda 5 675 Ja 2020-11-24
Ørsta 3 185 Ja 2020-11-30
Vartdal 857 Ja 2020-11-24
Hjørundfjord 1 960 Ja 2020-11-24
Sunnylven 1 569 Ja 2020-11-24
Norddal 2 494 Ja 2020-11-24
Stranda 1 549 Ja 2020-11-24
Stordal 924 Ja 2020-11-05
Ørskog 1 831 Ja 2020-11-24
Sykkylven 2 535 Ja 2020-11-30
Skodje 1 575 Ja 2020-11-25
Vatne 1 735 Ja 2020-11-25
Borgund 8 354 Ja 2020-11-26
Giske 1 894 Ja 2020-11-25
Vigra 1 110 Ja 2020-11-25
Haram 3 370 Ja 2020-11-25
Romsdal Vestnes 2 739 Ja 2020-11-25
Sylte 1 268 Ja 2020-11-25
Voll 966 Ja 2020-11-09
Eid 495 Ja 2020-11-09
Grytten 2 588 Ja 2020-11-25
Hen 1 144 Ja 2020-11-16
Veøy 2 403 Ja 2020-11-25
Eresfjord og Vistdal 1 568 Ja 2020-11-09
Nesset 1 681 Ja 2020-11-25
Bolsøy 4 791 Ja 2020-11-26
Aukra 3 072 Ja 2020-11-09
Sandøy 1 237 Ja 2020-11-13
Fræna 3 002 Ja 2020-11-16
Bud 1 397 Ja 2020-11-09
Hustad 2 062 Ja 2020-11-25
Nordmøre Eide 1 569 Ja 2020-11-26
Kornstad 1 774 Ja 2020-11-30
Kvernes 759 Ja 2020-11-09
Bremsnes 4 408 Ja 2020-11-09
Grip 242 Ja 2020-10-21
Frei 1 188 Ja 2020-11-09
Gjemnes 777 Ja 2020-11-09
Øre 1 701 Ja 2020-11-09
Straumsnes 1 156 Ja 2020-11-16
Tingvoll 2 858 Ja 2020-11-30
Øksendal 540 Ja 2020-11-09
Ålvundeid 384 Ja 2020-11-09
Sunndal 1 863 Ja 2020-11-09
Stangvik 2 168 Ja 2020-11-09
Åsskard 825 Ja 2020-11-09
Surnadal 2 900 Ja 2020-11-16
Rindal 2 363 Ja 2020-11-09
Stemshaug 896 Ja 2020-11-09
Aure 2 303 Ja 2020-11-09
Valsøyfjord 1 319 Ja 2020-11-30
Halsa 1 198 Ja 2020-11-30
Tustna 1 597 Ja 2020-11-30
Edøy 1 001 Ja 2020-11-30
Bratvær 1 415 Ja 2020-11-25
Hopen 1 246 Ja 2020-11-26
Møre og Romsdal 159 391 66 av 66 2022-07-10

Samtlige byer og landkommuner søkbare.

By/Fogderi Kommune Folketall Søkbar Publisert
Kjøpstad Trondhjem 55 030 Ja 2023-05-02
Fosen Hemne 3 522 Ja 2020-11-16
Heim 1 596 Ja 2020-11-11
Sandstad 954 Ja 2020-11-10
Fillan 1 563 Ja 2020-11-10
Hitra 1 408 Ja 2020-11-10
Kvenvær 1 114 Ja 2020-11-11
Sør-Frøya 2 307 Ja 2021-01-25
Nord-Frøya 4 134 Ja 2020-11-10
Ørland 3 313 Ja 2020-11-05
Agdenes 1 318 Ja 2020-11-10
Lensvik 1 074 Ja 2021-01-25
Rissa 3 092 Ja 2021-01-25
Stadsbygd 1 888 Ja 2020-11-10
Stjørna 2 328 Ja 2021-01-26
Bjugn 1 203 Ja 2020-11-10
Nes 1 288 Ja 2020-11-10
Jøssund 1 916 Ja 2021-01-25
Å 2 582 Ja 2020-11-10
Stoksund 1 373 Ja 2020-11-10
Roan 2 109 Ja 2021-01-26
Osen 1 688 Ja 2020-11-16
Orkdal Opdal 4 251 Ja 2020-11-10
Rennebu 2 525 Ja 2021-01-27
Meldal 4 895 Ja 2021-01-28
Orkland 1 805 Ja 2021-01-26
Orkdal 3 128 Ja 2021-01-26
Orkanger 1 975 Ja 2021-01-27
Guldal Røros 5 153 Ja 2021-01-29
Ålen 2 438 Ja 2020-11-10
Holtålen 998 Ja 2020-11-10
Singsås 1 684 Ja 2021-01-29
Budal 540 Ja 2020-11-10
Støren 1 978 Ja 2021-01-29
Soknedal 1 995 Ja 2021-02-02
Horg 2 361 Ja 2021-02-02
Hølandet 1 051 Ja 2021-01-29
Flå 736 Ja 2021-01-29
Melhus 2 820 Ja 2021-02-03
Strinda og Selbu Leinstrand 1 825 Ja 2021-02-03
Byneset 1 719 Ja 2021-02-03
Buvik 771 Ja 2021-02-01
Børseskogn 1 201 Ja 2021-02-03
Børsa 1 406 Ja 2021-02-02
Geitastrand 666 Ja 2021-02-01
Strinda 11 683 Ja 2021-03-12
Tiller 1 060 Ja 2021-02-04
Klæbu 1 030 Ja 2021-02-01
Malvik 3 277 Ja 2021-02-04
Selbu 4 217 Ja 2021-02-05
Tydal 809 Ja 2021-02-04
Sør-Trøndelag 166 797 51 av 51 2023-05-02

Samtlige byer og landkommuner søkbare.

By/Fogderi Kommune Folketall Søkbar Publisert
Kjøpstad Levanger 1 686 Ja 2021-08-16
Ladested Stenkjær 2 642 Ja 2021-08-16
Namsos 2 603 Ja 2021-04-16
Stjør- og Verdal Meråker 2 552 Ja 2020-11-17
Hegra 2 555 Ja 2020-11-17
Lånke 1 310 Ja 2020-11-16
Stjørdal 3 640 Ja 2020-11-10
Skatval 1 827 Ja 2020-11-10
Åsen 1 925 Ja 2020-11-10
Frosta 2 763 Ja 2020-11-10
Leksvik 2 954 Ja 2020-11-05
Skogn 3 602 Ja 2020-11-17
Frol 2 670 Ja 2020-11-19
Verdal 6 747 Ja 2020-11-19
Inderøy Ytterøy 789 Ja 2020-11-10
Mosvik 756 Ja 2020-11-19
Verran 1 670 Ja 2020-11-24
Namdalseid 1 249 Ja 2020-11-10
Malm 1 073 Ja 2020-11-10
Beitstad 1 999 Ja 2020-11-18
Sandvollan 724 Ja 2020-11-19
Inderøy 2 888 Ja 2020-11-10
Røra 883 Ja 2020-11-10
Sparbu 2 917 Ja 2020-11-18
Ogndal 1 363 Ja 2020-11-10
Egge 1 712 Ja 2020-11-24
Stod 1 298 Ja 2020-11-16
Kvam 1 155 Ja 2020-11-24
Snåsa 2 386 Ja 2020-11-10
Namdal Sørli 796 Ja 2020-11-10
Nordli 882 Ja 2020-11-20
Grong 2 764 Ja 2020-11-24
Høylandet 1 127 Ja 2020-11-10
Overhalla 2 472 Ja 2020-11-24
Vemundvik 1 773 Ja 2020-11-24
Klinga 1 821 Ja 2020-11-25
Otterøy 1 563 Ja 2020-11-24
Fosnes 1 085 Ja 2020-11-24
Flatanger 1 814 Ja 2020-11-24
Vikna 3 557 Ja 2020-11-24
Nærøy 2 122 Ja 2020-11-24
Kolvereid 2 168 Ja 2020-11-24
Foldereid 940 Ja 2020-11-10
Gravvik 855 Ja 2020-11-10
Leka 1 144 Ja 2020-11-10
Nord-Trøndelag 89 221 45 av 45 2021-08-16

Samtlige byer og landkommuner søkbare.

By/Fogderi Kommune Folketall Søkbar Publisert
Ladested Mosjøen 1 788 Ja 2022-06-01
Kjøpstad Bodø 4 698 Ja 2022-07-29
Narvik 6 009 Ja 2022-07-17
Ladested Svolvær 2 429 Ja 2022-03-29
Sør-Helgeland Bindal 2 719 Ja 2020-11-16
Vik 2 619 Ja 2021-04-09
Velfjord 1 545 Ja 2021-04-06
Brønnøy 3 737 Ja 2021-04-13
Vega 2 386 Ja 2020-11-16
Vevelstad 1 097 Ja 2021-04-06
Tjøtta 2 287 Ja 2021-04-09
Herøy 2 555 Ja 2021-04-13
Nordvik 1 530 Ja 2020-11-16
Alstahaug 1 549 Ja 2020-11-11
Stamnes 1 822 Ja 2021-04-14
Leirfjord 2 024 Ja 2021-04-14
Vefsn 5 083 Ja 2020-11-16
Hatfjelldal 1 194 Ja 2021-04-06
Nord-Helgeland Dønnes 1 443 Ja 2021-04-15
Nesna 3 406 Ja 2021-04-14
Korgen 1 369 Ja 2021-04-06
Hemnes 3 567 Ja 2021-04-14
Mo 5 628 Ja 2021-04-14
Lurøy 2 534 Ja 2020-11-11
Træna 620 Ja 2020-11-11
Rødøy 2 896 Ja 2020-11-11
Meløy 4 405 Ja 2021-04-19
Salten Gildeskål 4 451 Ja 2021-04-19
Beiarn 2 025 Ja 2021-04-15
Saltdal 3 812 Ja 2021-04-16
Fauske 7 081 Ja 2021-04-20
Skjerstad 2 005 Ja 2021-04-20
Bodin 5 744 Ja 2021-04-23
Kjerringøy 809 Ja 2021-04-15
Sørfold 2 888 Ja 2020-11-13
Nordfold 1 479 Ja 2020-11-05
Leiranger 1 173 Ja 2020-11-11
Steigen 2 124 Ja 2020-11-11
Hamarøy 3 212 Ja 2021-04-16
Tysfjord 2 863 Ja 2021-05-19
Lødingen 3 029 Ja 2021-05-18
Tjeldsund 1 539 Ja 2021-04-20
Evenes 5 593 Ja 2021-04-29
Ankenes 3 364 Ja 2021-02-19
Lofoten og Vesterålen Værøy 1 587 Ja 2021-04-16
Moskenes 1 306 Ja 2020-11-11
Flakstad 1 667 Ja 2020-11-11
Buksnes 3 188 Ja 2020-11-13
Hol 2 272 Ja 2020-11-11
Borge 4 682 Ja 2021-04-14
Gimsøy 1 582 Ja 2020-11-11
Vågan 4 195 Ja 2021-04-23
Hadsel 9 558 Ja 2021-04-19
4 474 Ja 2021-04-21
Øksnes 2 296 Ja 2021-04-20
Langenes 1 085 Ja 2020-11-13
Sortland 4 704 Ja 2021-04-21
Dverberg 5 100 Ja 2021-04-21
Nordland 173 826 58 av 58 2022-07-29

Samtlige byer og landkommuner søkbare.

By/Fogderi Kommune Folketall Søkbar Publisert
Ladested Harstad 3 629 Ja 2021-05-18
Kjøpstad Tromsø 10 071 Ja 2021-06-10
Senja og Troms Kvæfjord 3 117 Ja 2021-03-24
Trondenes 9 608 Ja 2021-08-12
Bjarkøy 1 932 Ja 2021-03-24
Ibestad 5 749 Ja 2021-04-19
Lavangen 1 544 Ja 2021-03-22
Salangen 2 753 Ja 2021-03-24
Bardu 1 748 Ja 2021-03-19
Målselv 4 097 Ja 2021-03-26
Sørreisa 2 316 Ja 2021-03-26
Dyrøy 1 817 Ja 2021-03-19
Tranøy 1 893 Ja 2020-11-17
Torsken 1 624 Ja 2021-03-18
Berg 1 183 Ja 2021-03-09
Hillesøy 1 977 Ja 2021-03-26
Lenvik 5 946 Ja 2020-11-05
Malangen 1 802 Ja 2021-03-26
Balsfjord 3 665 Ja 2021-03-26
Tromsøysund 6 355 Ja 2021-04-13
Helgøy 1 411 Ja 2021-03-18
Karlsøy 2 319 Ja 2021-05-28
Sørfjord 1 320 Ja 2021-04-06
Lyngen 5 698 Ja 2021-04-06
Skjervøy 3 494 Ja 2021-04-06
Nordreisa 1 776 Ja 2021-03-24
Kvænangen 1 906 Ja 2021-03-26
Troms 90 750 27 av 27 2021-08-12

Samtlige byer og landkommuner søkbare.

By/Fogderi Kommune Folketall Søkbar Publisert
Kjøpstad Hammerfest 3 338 Ja 2021-09-06
Vardø 3 073 Ja 2021-09-06
Vadsø 1 867 Ja 2021-09-06
Alta Kautokeino 941 Ja 2020-11-11
Alta 2 864 Ja 2020-12-08
Talvik 2 657 Ja 2020-12-09
Loppa 1 680 Ja 2020-12-09
Hammerfest Hasvik 1 300 Ja 2020-11-11
Sørøysund 1 689 Ja 2020-11-30
Kvalsund 1 227 Ja 2020-11-30
Måsøy 2 244 Ja 2020-12-04
Kjelvik 3 132 Ja 2020-12-14
Kistrand 2 165 Ja 2020-12-09
Tana Karasjok 959 Ja 2020-11-11
Lebesby 1 593 Ja 2020-12-10
Gamvik 1 573 Ja 2020-12-10
Berlevåg 1 064 Ja 2020-12-03
Tana 1 480 Ja 2020-12-04
Polmak 544 Ja 2020-12-02
Nesseby 1 160 Ja 2020-12-03
Vardø Vardø 1 324 Ja 2020-12-16
Varanger Nord-Varanger 1 518 Ja 2020-12-03
Sør-Varanger 4 798 Ja 2020-12-14
Finnmark 44 190 23 av 23 2021-09-06

Folketallet i Norge 1920

rediger
FNr Fylke Bygder Byer Totalt
01 Østfold 113 446 46 682 160 128
02 Akershus 176 990 2 972 179 962
03 Kristiania 0 258 483 258 483
04 Hedmark 141 398 8 221 149 619
05 Oppland 119 862 9 287 129 149
06 Buskerud 100 405 36 844 137 249
07 Vestfold 80 340 43 720 124 060
08 Telemark 84 093 41 152 125 245
09 Aust-Agder 56 365 18 335 74 700
10 Vest-Agder 59 203 23 604 82 807
11 Rogaland 96 446 69 977 166 423
12 Hordaland 156 218 0 156 218
13 Bergen 0 91 443 91 443
14 Sogn og Fjordane 88 740 1 374 90 114
15 Møre 124 944 34 447 159 391
16 Sør-Trøndelag 111 767 55 030 166 797
17 Nord-Trøndelag 82 290 6 931 89 221
18 Nordland 158 902 14 924 173 826
19 Troms 77 050 13 700 90 750
20 Finnmark 35 912 8 278 44 190
00 Norge 1 864 371 785 404 2 649 775

Referanser

rediger
  1. ^ «§ 8.(4) Opphør av taushetsplikt. / Lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikkloven)». Lovdata. Besøkt 1. desember 2020. 
  2. ^ «Folketellingen 1920». www.ssb.no. Besøkt 17. desember 2018. 
  3. ^ «Nå kan du finne familien din 100 år tilbake i tid». nrk.no. 1. desember 2020. Besøkt 9. desember 2020. 
  4. ^ Folketellingen 1920 - søking og status, digitalarkivet.no
  5. ^ «Digitalarkivet er forsinket med å gjøre folketellingen fra 1920 lett tilgjengelig». digi.no. 1. desember 2020. Besøkt 9. desember 2020. 
  6. ^ «Arkivverkets pressemelding: Nå er folketellingen 1920 tilgjengelig i Digitalarkivet». kommunikasjon.ntb.no. 1. desember 2020. Besøkt 9. desember 2020. 
  7. ^ Søk etter personer i folketellingen fra 1920, digitalarkivet.no
  8. ^ Folketellingen 1920 - søking og status, arkivverket.no
  9. ^ Første hefte. Folkemengde og areal i Rikets forskjellige deler. Hussamlinger på landet. Kristiania: SSB. ca. 1922. 

Eksterne lenker

rediger