Ytre Rendal

tidligere kommune i Hedmark fylke i Norge

Ytre Rendal er en tidligere selvstendig kommune i Hedmark, del av Rendal formannskapsdistrikt fra 1837.

Otnes ved Lomnessjøen
Ytre Rendal kirke på Otnes

I 1880 ble Rendal delt i Ytre- og Øvre Rendal. Ytre Rendal hadde da 1 661 innbyggere.

1. januar 1965 ble Ytre- og Øvre Rendal kommuner slått sammen til den nye Rendalen kommune. Ytre Rendal hadde ved sammenslåingen 1 913 innbyggere.

Etter grensejusteringer i Ytre- og Øvre Rendal, Tolga og Trysil kommuner, ble Engerdal opprettet som egen kommune 1. januar 1911. Fra Ytre Rendal ble et område med 311 innbyggere tilført den nye kommunen.