En klausul er en tilleggsbestemmelse eller et forbehold i et rettslig dokument, eksempelvis et skjøte eller en avtale. Bestevilkårsklausuler omhandler det forhold at en part er forpliktet til å gi bedre vilkår enn avtalt dersom en annen kontraktspartner sener oppnår en slik fordel. Force majeure-klausulen utgjør et forbehold i forbindelse med forhold som er utenfor kontraktpartenes innflytelse mens en indeksklausul bestemmer opp- eller nedjustering av pris i samsvar med indeksen.