Vossestrand

tidligere kommune i Hordaland fylke i Norge

Vossestrand er en tidligere selvstendig kommune i Hordaland fylke som fra 1837 var del av Voss formannskapsdistrikt.

Vossestrand kommune i Hordaland

1. januar 1868 ble Vossestrand skilt ut fra Voss som egen kommune. Vossestrand hadde da 2 009 innbyggere.

21. august 1869 ble en ubebodd del av Voss overført til Vossestrand ved Kongelig resolusjon.

1. januar 1964 ble Vossestrand, det meste av Evanger kommune (unntatt Bergsdalen og Eksingedalen) samt Voss slått sammen til den nye Voss kommune. Vossestrand hadde ved sammenslåingen 1 573 innbyggere.

Se også rediger