Holmsbu
Holmsbu
Holmsbu havn
LandNorge Norge
FylkeViken
KommuneAsker
Areal0,4 km²
Befolkning291[a] (2020)
Bef.tetthet727,5 innb./km²
Postnummer3484 Holmsbu

Holmsbu
59°34′00″N 10°26′00″Ø

Holmsbu er et tettsted og en grunnkrets i Asker kommune i Viken, tidligere i Hurum kommune i Buskerud. Tettstedet har 291[1] innbyggere per 1. januar 2020, og ligger på vestsida av Hurumlandet ved Drammensfjorden. Stedet fikk status som ladested i 1847.

StedsnavnetRediger

Holmsbu har fått navn etter gården Holm (gnr. 23), som mye av tettbebyggelsen ligger på. Navnet er første gang kjent nevnt i 1618. Den danske skrivemåten av navnet var som regel "Holmsboe". Det siste leddet i navnet antas allikevel å være det norrøne ordet búð, som betyr "bod". Det kan ha referert til en sjøbod, eller til ei bu hvor det sto en saltkjele.[2]

HistorieRediger

Trelasthandel på 1600-talletRediger

Holmsbu var på 1500-tallet og 1600-tallet først og fremst en lasteplass for trelast. Av det tidligste lensregnskapet hvor opplysninger om dette er bevart, fra 1610/1611, framgår det at fire skuter lasta ombord til sammen 5000 bord her, og at bøndene i distriktet kjøpte klede og ost i bytte fra de utenlandske skipperne.

Seinere på 1600-tallet sees gårdene Holm og Jaren å ha hatt husmenn og strandsittere i Holmsbu. Grensa mellom de to gårdene var bekken som renner ut i sjøen i havna i Holmsbu. Det er mulig at en ødegård fra middelalderen, som ble kalt "Øde-Jaren" i en rettssak i 1603, var den eldste bebyggelsen i Holmsbu. I 1663 oppgir landskattelista at det var fire husholdninger i Holmsbu: én skredder, én husmann og to strandsittere med familiene sine.

I kjøpmannsfamilien Bloms eie på 1700-talletRediger

På begynnelsen av 1700-tallet begynte Holmsbu å utvikle seg til Hurums første egentlige tettsted. I 1680 kjøpte Johan Hågensen Blom, en skipper fra Holmsbu, en del av Jaren, og ytterligere en part i 1716. Han var trelasthandler og reder, og i hans tid i Holmsbu bosatte en del sjøfolk seg på stedet. I 1704 nevnes det et par matroser som bodde her, og i perioden 1706-1710 ble det holdt sjøinnrullering i Holmsbu.

Da Johan Blom døde i 1741 overtok sønnen Gustavus Blom farens forretninger i Holmsbu. I 1747 kjøpte han eiendommene i Holmsbu for 500 riksdaler av sin egen mor. På denne tida ble Holmsbu betrakta som ei såkalt uthavn av myndighetene, hvor det var lov å laste trelast, men ikke drive mer omfattende handelsvirksomhet. Blom var derfor først avhengig av kjøpmenn på Strømsø for å drive handel. I 1757 fikk han imidlertid borgerskap i Tønsberg, og enerett til handelen i Drøbak og Sands tolldistrikt. Gustavus Blom ble raskt Hurums rikeste mann. Familiens store hovedbygning ble bygd på begynnelsen av 1750-tallet, og lå der Holmsbu Badehotell nå ligger. Denne bygningen ble revet i 1790, og en ny og større ble bygd samme sted. Den gamle hovedbygningen finnes imidlertid fortsatt, ettersom den ble solgt og satt opp igjen på Sande prestegård, hvor den gamle prestegården strøk med i en brann i 1783.

Gustavus Blom solgte det meste av eiendommene i Holmsbu til sønnene Peter og Hans Jørgen i 1773, og døde i 1777. Fra 1788 overtok Peter Blom aleine forretningene i Holmsbu. En takseringsforretning fra januar 1803 viser at det Holmsbu i løpet av 1700-tallet var blitt et virkelig tettsted. Det fantes da til sammen 111 bygninger på Bloms eiendom, som besto av både ladestedet og gården Holm. Atten av disse var en del av Peter Bloms beboelses- og forretningskompleks. Det skal til sammen ha vært 44 våningshus på ladestedet. Det nevnes også fire sjøbuer. I 1809 solgte Peter Blom bygningene i Holmsbu, og flytta i stedet opp til gården Holm, som han hadde eid i sin helhet siden 1797. I 1811 solgte han også denne til kjøpmannen Peder Frost fra Christiania, og familien Blom eide dermed ikke lenger noe av Holmsbu.

Eiere og bebyggelse på 1800-talletRediger

Kjøpmann Adam Hjorth fra Drammen eide deretter Holmsbu mellom 1815-1821. En takstforretning fra 1817 nevner at ladestedet besto av et stor hovedbygning med sidebygning og ti mindre bygninger for arbeidsfolk og andre innbyggere. I tillegg fantes en kontorbygning og en stolpebod i tre etasjer. Ladestedet hadde også 14 private hus, som betalte 50 speciedaler i grunnleie pr år. Det fantes også en del gamle uthus og fire sjøboder uten særlig verdi. Denne taksten inkluderte ikke bygningene som sto på Holms eiendom.

Hjorths forretninger gikk dårlig, og ladestedet skifta eiere flere ganger. Firmaet Wesley og Egeberg var eiere mellom 1821 og 1829. Deretter eide Andreas Tofte ladestedet fram til 1838. Han bodde på gården Holtnes ved Rødtangen. I 1834 var det en stor brann i Holmsbu, hvor de fleste av bygningene oppført i familien Bloms tid gikk tapt. Andreas Tofte solgte Holmsbu til kjøpmann Andreas Hjorth i 1838, som igjen solgte det til kjøpmann Christian Jørgensen i 1839. Han fikk bygd en ny og mindre hovedbygning. Jørgensen eide Holmsbu fram til 1874, da han solgte til Bent Jørgensen Knatvoll. Etter 1887 var det gjenværende av eiendommen gjenstand for flere eierskifter, inntil Hurum kommune overtok i 1919.

Fra sentrum til småstedRediger

Fram til 1875 var Holmsbu det største tettstedet i Hurum, fulgt av Filtvet og Verket. I 1875 kom imidlertid industrien til Hurum, ved anlegget av sprengstoffabrikken på Sætre, og med ett slag ble Sætre et større sted enn Holmsbu. Fra 1897 bidro celluloseindustrien til at også Tofte raskt ble et større tettsted. Fra 1914 hadde kommuneadministrasjonen fast tilhold på Hovtun på Klokkarstua. Alt dette bidro til at Holmsbus betydning som tettsted og "sentrum" i Hurum ble svekka. De fleste innbyggerne var sysselsatt med fiske, sjøfart, ulike håndverk, og hermetikkindustri. Rutebåttrafikk førte også til begynnende turisme. Den første dampbåtbrygga ble bygd i 1868. I 1885 ble det drevet landhandel og gjestgiveri der Holmsbu Badehotell nå står. I 1899 ble Holmsbo Badehotel bygd. Pensjonatet "Privaten" kom i drift i 1926.

I 1876 begynte ei lokal kvinneforening innsamling av penger for å bygge ei kirke i Holmsbu. Holmsbu kirke sto ferdig i 1887.

Flere store branner har ødelagt den gamle trehusbebyggelsen i Holmsbu. Det gamle Holmsbo Badehotel brant i 1922, men ble gjenoppbygd, og har siden blitt om- og påbygd flere ganger. Rundt klokka 12. mandag 17. april 1950 starta en større brann i et bakværelse i Harry Hansens manufakturforretning i Hovedgaten. Denne, og to andre hus brant ned til grunnen, slik at i alt fem familier ble husløse, og fem forretninger gikk tapt. Denne brannen gjorde et stort innhogg i den gamle trehusbebyggelsen innerst i havna i Holmsbu. Ytterligere en brann i 1962 ødela lokalene til hermetikkfabrikken Holmsbu Canning & Co. På 1960-tallet ble også den siste av de gamle sjøbuene revet.

Kunstnerkoloni 1911-1962Rediger

I 1911 leide kunstneren Oluf Wold-Thorne seg rom i Holmsbustøa, og mente at Holmsbu var et egna sted for malere å finne motiver. Hans venn Henrik Sørensen kom på besøk i 1913, og ble begeistra for stedet. Han bodde i Holmsbu nesten hver sommer fram til sin død i 1962, og ei rekke andre kunstnere i kretsen rundt Sørensen oppholdt seg også her i kortere eller lengre perioder. De kalles, med et fellesnavn, ofte for "Holmsbumalerne". Holmsbu kirke fikk på 1950- og 1960-tallet ei rekke interiørutsmykninger av noen av disse kunstnerne. I 1973 sto Holmsbu billedgalleri, med verker av Sørensen og andre kunstnere, ferdig i skogen ovenfor Støa.

Holmsbu i dagRediger

I dag preges Holmsbu av massiv hytteturisme. Fra 1960-tallet og utover ble mesteparten av kystlinja og åsene innafor mellom Knivsvik i nord og Rødtangen i sør tett utbygd med hyttebebyggelse. Det er i dag flere fritidsboliger enn helårsboliger i Holmsbu. Etter at boplikta i Hurum ble oppheva i 2009 har mange hus i Holmsbu blitt kjøpt opp av utenbygds folk, og brukes som fritidseiendommer. Ei stor utbygging av Holmsbu havn fant sted på 2000-tallet, for å legge til rette for fritidsbåttrafikk. Pr. 2019 finnes det kun én yrkesfisker igjen i Holmsbu.

Holmsbu har en liten dagligvareforretning, og flere serveringssteder. Holmsbu badehotell har vært gjenstand for mange konkurser og eierskifter, men er pr. 2019 i drift som overnattingssted. Holmsbu Hotel & Spa, som ble bygd i Holtnesstøa mellom Holmsbu og Rødtangen i 2003, gikk konkurs i 2019.

I Bukta i Holmsbu har Hurum historielag ei kystsamling, med eldre trebåter og gjenstander knytta til sjø- og fiske, som formidler den gamle kystkulturen i Hurum.

Bilder fra HolmsbuRediger

ReferanserRediger

  1. ^ «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.». Statistisk sentralbyrå. 6. oktober 2020. Besøkt 9. oktober 2020. 
  2. ^ «Nasjonalbiblioteket». www.nb.no. Besøkt 17. januar 2020. 

Eksterne lenkerRediger

Koordinater: 59°33′36″N 10°25′42″Ø