Øymark

tidligere kommune i Østfold fylke i Norge

Øymark er en tidligere selvstendig kommune i Østfold fylke. Øymark var sammen med Aremark del av Aremark formannskapsdistrikt fra 1837. 1. juli 1903 ble Øymark skilt ut som egen kommune. Øymark hadde da 1 832 innbyggere.

Øymarksjøen, jordbruk og store skoger preger bygda.

1. januar 1964 ble Øymark og Rødenes kommuner slått sammen til den nye Marker kommune. Øymark hadde ved sammenslåingen 2 091 innbyggere.