Sørøysund

tidligere kommune i Finnmark fylke i Norge

Sørøysund er en tidligere kommune i Finnmark. Hammerfest by og landdistrikt ble i 1852 delt opp i Hammerfest by og Hammerfest landdistrikt. 1. juli 1869 ble Kvalsund skilt ut som egen kommune, og i 1916 fikk det gjenværende Hammerfest landdistrikt det nye navnet Sørøysund. 1. januar 1992 ble Sørøysund slått sammen med Hammerfest kommune. Sørøysund kommune omsluttet Hammerfest fullstendig, og kommuneadministrasjonen lå i Hammerfest.

Kommunevåpen for Sørøysund. Motiv: I blått tre sølv båter, 2-1