Erfjord

tidligere kommune i Rogaland

Erfjord er en tidligere selvstendig kommune i Rogaland fylke. Kommunen ble opprettet da Jelsa kommune ble delt i to 1. januar 1914. Erfjord hadde 617 innbyggere ved etableringen. Det er bare én butikk i Erfjord; matvarebutikken Joker. Stavanger ligger omtrent 2-3,5 timer fra Erfjord. På Erfjord skole går det 63 elever. I hele Erfjord bor det ca. 500-600 mennesker.

1. januar 1965 ble Erfjord slått sammen med Sand og Suldal kommuner samt deler av Jelsa og Imsland til den nye Suldal kommune. Erfjord hadde på dette tidspunktet 610 innbyggere.

Erfjord består blant annet av Erøy, Bog, Bogsund, Hålandsosen og Håland.

Eksterne lenker Rediger

www.erfjord.net