Sand (Rogaland)

tidligere kommune i Rogaland

Sand er en tidligere selvstendig kommune i Rogaland fylke, med tettstedet Sand som administrativt senter.

1. januar 1965 ble Sand slått sammen med Erfjord og Suldal kommuner samt deler av Jelsa og Imsland til den nye Suldal kommune.