Folketellingen 1910

Folketellingen 1910 i Norge ble avholdt 1. desember 1910. I denne tellingen ble befolkningen for første gang bedt om å oppgi hvilket statsborgerskap de hadde, i motsetning til «undersaatligt Forhold» i 1900. Hjemvendte norsk-amerikanere ble også registrert. Et av formålene var å opptatt av å finne ut hvor stor del av befolkningen som var av «fremmed race».[1]

Norge hadde 2 388 278 hjemmehørende innbyggere i denne folketellingen. Det var 41 000 utenlandske statsborgere i riket, hvorav tre fjerdedeler var svenske. Omkring 56 000 innbyggere var født utenfor Norge. Kvener, samer og en del utlendinger, men ikke svensker og dansker, ble regnet som fremmed rase.[1]

Arkivtilhørighet og digital tilgjengelighetRediger

Folketellingen 1910 er fordelt til og oppbevares i statsarkivene, der den er ordnet i ulike arkiver. Folketellingen 1910 er i sin helhet tilgjengelig i søkbar form i Digitalarkivet. Den ble publisert ved midnatt 1. desember 2010, da taushetsplikten på 100 år opphørte. Tellingen er ikke mikrofilmet, og Riksarkivet har foreløpig ikke planer om å skanne den.

Belfolkningsoversikt[2]Rediger

I DistriktetRediger

Amt (Fylke) Fogderi Herred (Kommune) Antall
Smaalenenes Rakkestad Trøgstad 3515
Smaalenenes Rakkestad Askim 3296
Smaalenenes Rakkestad Spydeberg 2305
Smaalenenes Rakkestad Skiptvet 2382
Smaalenenes Rakkestad Rakkestad 5489
Smaalenenes Rakkestad Eidsberg 6014
Smaalenenes Rakkestad Rødenes 1355
Smaalenenes Rakkestad Rømskogen 480
Smaalenenes Idde og Marker Aremark 1829
Smaalenenes Idde og Marker Ømark 2049
Smaalenenes Idde og Marker Id 6587
Smaalenenes Idde og Marker Berg 5593
Smaalenenes Idde og Marker Skjeberg 5982
Smaalenenes Idde og Marker Hvaler 4045
Smaalenenes Idde og Marker Borge 6384
Smaalenenes Idde og Marker Torsnes 1532
Smaalenenes Idde og Marker Varteig 1140
Smaalenenes Moss Tune 10336
Smaalenenes Moss Glemminge 10144
Smaalenenes Moss Kraakerøy 3192
Smaalenenes Moss Onsø 7308
Smaalenenes Moss Raade 2866
Smaalenenes Moss Rygge 3476
Smaalenenes Moss Moss 2769
Smaalenenes Moss Vaaler 2241
Smaalenenes Moss Hobøl 2287
Akershus Aker og Follo Vestby (landdistriketet) 2765
Akershus Aker og Follo Kraakstad 3560
Akershus Aker og Follo Aas 3145
Akershus Aker og Follo Frogn 2049
Akershus Aker og Follo Nesodden 2635
Akershus Aker og Follo Aker 30375
Akershus Aker og Follo Bærum 11062
Akershus Aker og Follo Asker 5800
Akershus Nedre Romerike Urskog 4588
Akershus Nedre Romerike Høland 5096
Akershus Nedre Romerike Setskogen 821
Akershus Nedre Romerike Enebak 3193
Akershus Nedre Romerike Fet 4355
Akershus Nedre Romerike Sørum 2742
Akershus Nedre Romerike Skedsmo 3705
Akershus Nedre Romerike Lillestrøm 4373
Akershus Nedre Romerike Lørenskogen 1285
Akershus Nedre Romerike Nittedalen 2780
Akershus Øvre Romerike Gjerdrum 1657
Akershus Øvre Romerike Ullensaker 5896
Akershus Øvre Romerike Nes 8376
Akershus Øvre Romerike Eidsvold 9557
Akershus Øvre Romerike Nannestad 4051
Akershus Øvre Romerike Hurdalen 1719
Akershus Øvre Romerike Feiring 1075
Hedemarkens Hedemarken Ringsaker 11140
Hedemarkens Hedemarken Nes 3479
Hedemarkens Hedemarken Vang 6371
Hedemarkens Hedemarken Furnes 3832
Hedemarkens Hedemarken Løiten 5606
Hedemarkens Hedemarken Romedal 4848
Hedemarkens Hedemarken Stange 7236
Hedemarkens Vinger og Odalen Søndre Odalen 6343
Hedemarkens Vinger og Odalen Nordre Odalen 4421
Hedemarkens Vinger og Odalen Vinger 4588
Hedemarkens Vinger og Odalen Eidskogen 5838
Hedemarkens Solør Brandval 3629
Hedemarkens Solør Grue 6120
Hedemarkens Solør Hof 3097
Hedemarkens Solør Aasnes 5083
Hedemarkens Solør Vaaler 3761
Hedemarkens Søndre Østerdalen Elverum 9818
Hedemarkens Søndre Østerdalen Trysil 6050
Hedemarkens Søndre Østerdalen Aamot 3531
Hedemarkens Søndre Østerdalen Stor-Blvedalen 3567
Hedemarkens Søndre Østerdalen Sollien 423
Hedemarkens Nordre Østerdalen Ytre Rendalen 2051
Hedemarkens Nordre Østerdalen Øvre Rendalen. 1969
Hedemarkens Nordre Østerdalen Lille Elvedalen 4394
Hedemarkens Nordre Østerdalen Tønset 3504
Hedemarkens Nordre Østerdalen Tolgen 3676
Hedemarkens Nordre Østerdalen Kvikne 1465
Kristians Nordre Gudbrandsdalen Dovre 2481
Kristians Nordre Gudbrandsdalen Lesje 2389
Kristians Nordre Gudbrandsdalen Skjàak 2168
Kristians Nordre Gudbrandsdalen Lom 2332
Kristians Nordre Gudbrandsdalen Vaage 2967
Kristians Nordre Gudbrandsdalen Hedalen 1188
Kristians Nordre Gudbrandsdalen Sel 2403
Kristians Nordre Gudbrandsdalen Nordre Fron 4187
Kristians Søndre Gudbrandsdalen Søndre Fron 2931
Kristians Søndre Gudbrandsdalen Ringebu 4371
Kristians Søndre Gudbrandsdalen Øier 3091
Kristians Søndre Gudbrandsdalen Østre Gausdal 2796
Kristians Søndre Gudbrandsdalen Vestre Gausdal 2320
Kristians Søndre Gudbrandsdalen Faaberg 5400
Kristians Toten Biri 2792
Kristians Toten Snertingdalen 2010
Kristians Toten Vardal 5129
Kristians Toten Østre Toten 8224
Kristians Toten Vestre Toten 4037
Kristians Toten Eina 1162
Kristians Toten Kolbu 2366
Kristians Hadeland og Land Lunner 4 135
Kristians Hadeland og Land Jevnaker 4 088
Kristians Hadeland og Land Brandbu 4 850
Kristians Hadeland og Land Gran 4 074
Kristians Hadeland og Land Søndre Laud 5 297
Kristians Hadeland og Land Nordre Land 4 762
Kristians Valdres Søndre Aurdal. 3 980
Kristians Valdres Etnedalen 1 838
Kristians Valdres Nordre Aurdal 4 495
Kristians Valdres Vestre Slidre 2 427
Kristians Valdres Øystre Slidre 2 386
Kristians Valdres Vang 1 819
Buskerud Ringerike Hole 3 432
Buskerud Ringerike Norderhov 9 576
Buskerud Ringerike Aadalen 3 392
Buskerud Hallingdal Flaa 1 671
Buskerud Hallingdal Nes 2 272
Buskerud Hallingdal Gol 2 271
Buskerud Hallingdal Hemsedal 1 357
Buskerud Hallingdal Aal 3 346
Buskerud Hallingdal Hol 2 132
Buskerud Buskerud Sigdal 3 590
Buskerud Buskerud Krødsherred 2 551
Buskerud Buskerud Modum 10 563
Buskerud Buskerud Øvre Eker 8 225
Buskerud Buskerud Nedre Eker 5 858
Buskerud Buskerud Lier 8 763
Buskerud Buskerud Røken 4 474
Buskerud Buskerud Hurum (landdistriktet) 4 194
Buskerud Numedal og Sandsvær Ytre Sandsvær 3 260
Buskerud Numedal og Sandsvær Øvre Sandsvær 2 497
Buskerud Numedal og Sandsvær Flesberg 2 158
Buskerud Numedal og Sandsvær Rollag 1 318
Buskerud Numedal og Sandsvær Opdal 1 347
Buskerud Numedal og Sandsvær Nore 1 496
Jarlsberg og Larvik Jarlsberg Strømmen 1 359
Jarlsberg og Larvik Jarlsberg Skoger 5 459
Jarlsberg og Larvik Jarlsberg Sande 3 897
Jarlsberg og Larvik Jarlsberg Hof 2 219
Jarlsberg og Larvik Jarlsberg Botne 2 447
Jarlsberg og Larvik Jarlsberg Vaale 2 623
Jarlsberg og Larvik Jarlsberg Borre 2 904
Jarlsberg og Larvik Jarlsberg Ramnes 2 787
Jarlsberg og Larvik Jarlsberg Andebu 2 529
Jarlsberg og Larvik Jarlsberg Stokke 4 566
Jarlsberg og Larvik Jarlsberg Sem 5 825
Jarlsberg og Larvik Jarlsberg Nøtterø 5 037
Jarlsberg og Larvik Jarlsberg Tjømø 2 618
Jarlsberg og Larvik Larvik Sandeherred 7 171
Jarlsberg og Larvik Larvik Tjølling 3 241
Jarlsberg og Larvik Larvik Fredriksværn 915
Jarlsberg og Larvik Larvik Brunlanes 4 434
Jarlsberg og Larvik Larvik Hedrum 4 083
Jarlsberg og Larvik Larvik Lardal 2 273
Bratsberg Bamle Drangedal 4 029
Bratsberg Bamle Sannikedal 2 662
Bratsberg Bamle Skaatø 3 845
Bratsberg Bamle Bamle 4 553
Bratsberg Bamle Eidanger 3 714
Bratsberg Bamle Slemdal 859
Bratsberg Bamle Gjerpen 7 960
Bratsberg Nedre Telemarken Solum 9 451
Bratsberg Nedre Telemarken Hollen 4 102
Bratsberg Nedre Telemarken Lunde 2 249
Bratsberg Nedre Telemarken 2 631
Bratsberg Nedre Telemarken Sande 3 187
Bratsberg Nedre Telemarken Hitterdal 7 679
Bratsberg Øvre Telemarken Tinn 4 832
Bratsberg Øvre Telemarken Hovin 769
Bratsberg Øvre Telemarken Gransherred 1 398
Bratsberg Øvre Telemarken Hjartdal 2 262
Bratsberg Øvre Telemarken Seljord 2 860
Bratsberg Øvre Telemarken Kviteseid 3 120
Bratsberg Øvre Telemarken Nissedal 1 735
Bratsberg Øvre Telemarken Fyresdal 1 824
Bratsberg Øvre Telemarken Mo 1 653
Bratsberg Øvre Telemarken Laardal 1425
Bratsberg Øvre Telemarken Vinje 1 630
Bratsberg Øvre Telemarken Rauland 1 038
Nedenes Nedenes Vegaarsheien 1 705
Nedenes Nedenes Gjerstad 2 322
Nedenes Nedenes Søndeled 3 015
Nedenes Nedenes Flosta 1 459
Nedenes Nedenes Dybvaag 2 487
Nedenes Nedenes Holt 3 844
Nedenes Nedenes Lille Topdal 393
Nedenes Nedenes Gjevedal 603
Nedenes Nedenes Aamli 2 085
Nedenes Nedenes Mykland 702
Nedenes Nedenes Herefoss 503
Nedenes Nedenes Froland 2 545
Nedenes Nedenes Østre Moland 1 907
Nedenes Nedenes Tromø 1 880
Nedenes Nedenes Hisø 2 192
Nedenes Nedenes Øiestad 4 212
Nedenes Nedenes Fjære 4 359
Nedenes Nedenes Landvik 1 980
Nedenes Nedenes Eide 600
Nedenes Nedenes Vestre Moland 2 082
Nedenes Nedenes Høvaag 1 891
Nedenes Nedenes Birkenes 1 826
Nedenes Sætersdalen Vegusdal 935
Nedenes Sætersdalen Iveland 1 062
Nedenes Sætersdalen Hornnes 1 244
Nedenes Sætersdalen Evje 1 212
Nedenes Sætersdalen Bygland 2 190
Nedenes Sætersdalen Bykle 486
Nedenes Sætersdalen Valle 1 708
Lister og Mandal Mandal Tveit 1 543
Lister og Mandal Mandal Oddernes 4 436
Lister og Mandal Mandal Randøsund 1 224
Lister og Mandal Mandal Vennesla 2 445
Lister og Mandal Mandal Øvrebø 811
Lister og Mandal Mandal Hægeland 820
Lister og Mandal Mandal Søgne 3 297
Lister og Mandal Mandal Halsaa og Hartmark 2 949
Lister og Mandal Mandal Holme 1 193
Lister og Mandal Mandal Landal 656
Lister og Mandal Mandal Øislebø 920
Lister og Mandal Mandal Finsland 812
Lister og Mandal Mandal Grindum 815
Lister og Mandal Mandal Bjelland 893
Lister og Mandal Mandal Aaseral 1 164
Lister og Mandal Mandal Nordre Undal 1 560
Lister og Mandal Mandal Søndre Undal 2 636
Lister og Mandal Mandal Spangereid 1 499
Lister og Mandal Lister Vanse 5 220
Lister og Mandal Lister Herred 832
Lister og Mandal Lister Spind 1 007
Lister og Mandal Lister Austad 1 116
Lister og Mandal Lister Lyngdal 2 449
Lister og Mandal Lister Kvaas 680
Lister og Mandal Lister Hægebostad 1 785
Lister og Mandal Lister Fjotland 941
Lister og Mandal Lister Fede 845
Lister og Mandal Lister Liknes 2 900
Lister og Mandal Lister Hitterø 1 687
Lister og Mandal Lister Nes 2 217
Lister og Mandal Lister Bakke 1 197
Lister og Mandal Lister Gvland 908
Lister og Mandal Lister Øvre Siredalen 711
Lister og Mandal Lister Tonstad 775
Stavanger Jæderen og Dalene Sogndal 2 391
Stavanger Jæderen og Dalene Lund 1 610
Stavanger Jæderen og Dalene Heskestad 937
Stavanger Jæderen og Dalene Bjerkreim 1 648
Stavanger Jæderen og Dalene Helleland 1 183
Stavanger Jæderen og Dalene Egersund 2 502
Stavanger Jæderen og Dalene Ogne 1 123
Stavanger Jæderen og Dalene Nærbø 1 963
Stavanger Jæderen og Dalene Varhaug 2 037
Stavanger Jæderen og Dalene Klepp 2 996
Stavanger Jæderen og Dalene Time 3 013
Stavanger Jæderen og Dalene Gjesdal 2146
Stavanger Jæderen og Dalene Høiland 5 150
Stavanger Jæderen og Dalene Haaland 3 407
Stavanger Jæderen og Dalene Hetland 6 362
Stavanger Ryfylke Høle 952
Stavanger Ryfylke Fossan 1 794
Stavanger Ryfylke Strand 2 243
Stavanger Ryfylke Finnø 1 573
Stavanger Ryfylke Rennese 935
Stavanger Ryfylke Mosterø 1 104
Stavanger Ryfylke Vikedal 2 105
Stavanger Ryfylke Nerstrand 1 333
Stavanger Ryfylke Sjernerø 779
Stavanger Ryfylke Fister 977
Stavanger Ryfylke Aardal 804
Stavanger Ryfylke Hjelmeland 1 823
Stavanger Ryfylke Jelsa 2 018
Stavanger Ryfylke Sand 1 316
Stavanger Ryfylke Sande 1 394
Stavanger Ryfylke Suldal 1 754
Stavanger Ryfylke Aakre 2 591
Stavanger Ryfylke Skudenes 2 617
Stavanger Ryfylke Kopervik 948
Stavanger Ryfylke Avaldsnes 2 999
Stavanger Ryfylke Torvestad 2 099
Stavanger Ryfylke Skaare 5 335
Stavanger Ryfylke Tysvær 1 614
Stavanger Ryfylke Bokn 643
Stavanger Ryfylke Skjold 1 926
Stavanger Ryfylke Vats 1 074
Søndre Bergenhus Søndhordland Varaldsø 848
Søndre Bergenhus Søndhordland Strandebarm 1617
Søndre Bergenhus Søndhordland Kviunherred 5150
Søndre Bergenhus Søndhordland Skaanevik 2845
Søndre Bergenhus Søndhordland Etne 2009
Søndre Bergenhus Søndhordland Fjelberg 3268
Søndre Bergenhus Søndhordland Vikebygd 1030
Søndre Bergenhus Søndhordland Sveio 1782
Søndre Bergenhus Søndhordland Valestrand 962
Søndre Bergenhus Søndhordland Finnaas 5102
Søndre Bergenhus Søndhordland Stord 3036
Søndre Bergenhus Søndhordland Fitjar 2421
Søndre Bergenhus Søndhordland Tysnes 4243
Søndre Bergenhus Nordhordland Fuse 1117
Søndre Bergenhus Nordhordland Haalandsdalen 637
Søndre Bergenhus Nordhordland Strandvik 1925
Søndre Bergenhus Nordhordland Os 3041
Søndre Bergenhus Nordhordland Samnanger 2957
Søndre Bergenhus Nordhordland Fane 7819
Søndre Bergenhus Nordhordland Austevold 2353
Søndre Bergenhus Nordhordland Sund 2230
Søndre Bergenhus Nordhordland Fjeld 3443
Søndre Bergenhus Nordhordland Askøen 8254
Søndre Bergenhus Nordhordland Aarstad 7285
Søndre Bergenhus Nordhordland Haus 5134
Søndre Bergenhus Nordhordland Bruvik 3972
Søndre Bergenhus Nordhordland Hosanger 2420
Søndre Bergenhus Nordhordland Modalen 804
Søndre Bergenhus Nordhordland Hammer 2952
Søndre Bergenhus Nordhordland Aasene 1623
Søndre Bergenhus Nordhordland Alversund 3125
Søndre Bergenhus Nordhordland Herlø 3597
Søndre Bergenhus Nordhordland Hjelme 912
Søndre Bergenhus Nordhordland Manger 4213
Søndre Bergenhus Nordhordland Lindaas 4206
Søndre Bergenhus Nordhordland Austrheim 2406
Søndre Bergenhus Nordhordland Masfjorden 2244
Søndre Bergenhus Hardanger og Voss Røldal 778
Søndre Bergenhus Hardanger og Voss Ullensvang 6950
Søndre Bergenhus Hardanger og Voss Eidfjord 1011
Søndre Bergenhus Hardanger og Voss Ulvik 1551
Søndre Bergenhus Hardanger og Voss Granvin 1164
Søndre Bergenhus Hardanger og Voss Kvam 3400
Søndre Bergenhus Hardanger og Voss Jondal 1951
Søndre Bergenhus Hardanger og Voss Evanger 1996
Søndre Bergenhus Hardanger og Voss Voss 7919
Søndre Bergenhus Hardanger og Voss Vossestranden 1911
Nordre Bergenhus Sogn Jostedalen 934
Nordre Bergenhus Sogn Lyster 3 051
Nordre Bergenhus Sogn Hafslo 3 093
Nordre Bergenhus Sogn Aardal 1 490
Nordre Bergenhus Sogn Lærdal 1 878
Nordre Bergenhus Sogn Borgund 721
Nordre Bergenhus Sogn Sogndal 3 610
Nordre Bergenhus Sogn Aurland 2 328
Nordre Bergenhus Sogn Leikanger 2 591
Nordre Bergenhus Sogn Balestrand 2 213
Nordre Bergenhus Sogn Vik 3 417
Nordre Bergenhus Sogn Kirkebø 1 668
Nordre Bergenhus Sogn Lavik 1 122
Nordre Bergenhus Sogn Brekke 951
Nordre Bergenhus Sogn Gulen 3 070
Nordre Bergenhus Sogn Sulen 1 807
Nordre Bergenhus Sogn Hyllestad 2 411
Nordre Bergenhus Sønd- og Nordfjord Askvold 2 839
Nordre Bergenhus Sønd- og Nordfjord Ytre Holmedal 3 734
Nordre Bergenhus Sønd- og Nordfjord Gaular 3 349
Nordre Bergenhus Sønd- og Nordfjord Jølster 2 900
Nordre Bergenhus Sønd- og Nordfjord Førde 2 702
Nordre Bergenhus Sønd- og Nordfjord Naustdal 2 527
Nordre Bergenhus Sønd- og Nordfjord Vevring 1 098
Nordre Bergenhus Sønd- og Nordfjord Kinn 4 903
Nordre Bergenhus Sønd- og Nordfjord Bremanger 2 393
Nordre Bergenhus Sønd- og Nordfjord Selje 3 277
Nordre Bergenhus Sønd- og Nordfjord Søndre Vaagsø 1 475
Nordre Bergenhus Sønd- og Nordfjord Nordre Vaagsø 1 098
Nordre Bergenhus Sønd- og Nordfjord Daviken 3 272
Nordre Bergenhus Sønd- og Nordfjord Eid 3 190
Nordre Bergenhus Sønd- og Nordfjord Hornindalen 1 629
Nordre Bergenhus Sønd- og Nordfjord Gloppen 3 346
Nordre Bergenhus Sønd- og Nordfjord Breim 1 962
Nordre Bergenhus Sønd- og Nordfjord Indviken 2 970
Nordre Bergenhus Sønd- og Nordfjord Stryn 2 517
Romsdals Søndmør Vannelven 2 869
Romsdals Søndmør Sande 2 196
Romsdals Søndmør Hovde 635
Romsdals Søndmør Herø 3 832
Romsdals Søndmør Ulstein 3 498
Romsdals Søndmør Vartdalstranden 666
Romsdals Søndmør Volden 5 032
Romsdals Søndmør Ørsten 2 741
Romsdals Søndmør Hjørundfjord 1 881
Romsdals Søndmør Sunnelven 1 657
Romsdals Søndmør Norddalen 2 363
Romsdals Søndmør Stranden 1 494
Romsdals Søndmør Stordalen 918
Romsdals Søndmør Søkkelven 2 353
Romsdals Søndmør Ørskog 1 799
Romsdals Søndmør Skodje 1 498
Romsdals Søndmør Vatne 1485
Romsdals Søndmør Borgund 6 043
Romsdals Søndmør Giske 1 608
Romsdals Søndmør Roald 926
Romsdals Søndmør Haram 2 638
Romsdals Romsdal Sylte 1 167
Romsdals Romsdal Vestnes 2 487
Romsdals Romsdal Vold 931
Romsdals Romsdal Eid 568
Romsdals Romsdal Grytten 1 690
Romsdals Romsdal Hen 1 157
Romsdals Romsdal Veø 2 409
Romsdals Romsdal Eresfjord og Vistdalen 1 599
Romsdals Romsdal Nesset 1 630
Romsdals Romsdal Bolsø 3 679
Romsdals Romsdal Frænen 2 910
Romsdals Romsdal Akerø 2 439
Romsdals Romsdal Sandø 956
Romsdals Romsdal Bud 3 066
Romsdals Nordmør Kvernes 687
Romsdals Nordmør Grip 162
Romsdals Nordmør Bremsnes 3 534
Romsdals Nordmør Kornstad 1 591
Romsdals Nordmør Eide 1 567
Romsdals Nordmør Frei 988
Romsdals Nordmør Gjemnes 766
Romsdals Nordmør Øre 1 818
Romsdals Nordmør Strømsneset 1 147
Romsdals Nordmør Tingvold 2 623
Romsdals Nordmør Øksendalen 539
Romsdals Nordmør Ulvundeidet 392
Romsdals Nordmør Sundalen 1 524
Romsdals Nordmør Stangvik 2 165
Romsdals Nordmør Aasgaard 689
Romsdals Nordmør Surendalen 2 741
Romsdals Nordmør Rindalen 2 292
Romsdals Nordmør Aure 3 034
Romsdals Nordmør Valsøfjorden 1 018
Romsdals Nordmør Halse 1 321
Romsdals Nordmør Tusteren 1 431
Romsdals Nordmør Edø 3 277
Søndre Trondhjems Fosen Osen 1 536
Søndre Trondhjems Fosen Roan 1 948
Søndre Trondhjems Fosen Stoksund 1 342
Søndre Trondhjems Fosen Aa 2 606
Søndre Trondhjems Fosen Jøssund 1 546
Søndre Trondhjems Fosen Nes 1 166
Søndre Trondhjems Fosen Bjugn 1 108
Søndre Trondhjems Fosen Skjørn 2 889
Søndre Trondhjems Fosen Agdenes 1 276
Søndre Trondhjems Fosen Ørlandet 3 040
Søndre Trondhjems Fosen Sørfrøya 1 974
Søndre Trondhjems Fosen Nordfrøya 3 805
Søndre Trondhjems Fosen Hitteren 2 448
Søndre Trondhjems Fosen Fillan 2 186
Søndre Trondhjems Fosen Hevne 4 756
Søndre Trondhjems Fosen Rissen 2 917
Søndre Trondhjems Fosen Tjensviken 955
Søndre Trondhjems Fosen Stadsbygden 1 721
Søndre Trondhjems Orkedalen Orkedalen 6384
Søndre Trondhjems Orkedalen Meldalen 4257
Søndre Trondhjems Orkedalen Rennebu 2257
Søndre Trondhjems Orkedalen Opdal 3755
Søndre Trondhjems Guldalen Røros 5024
Søndre Trondhjems Guldalen Aalen 2253
Søndre Trondhjems Guldalen Singsaas 1575
Søndre Trondhjems Guldalen Budalen 553
Søndre Trondhjems Guldalen Støren 2083
Søndre Trondhjems Guldalen Soknedalen 2167
Søndre Trondhjems Guldalen Horg 2047
Søndre Trondhjems Guldalen Hølandet 930
Søndre Trondhjems Guldalen Flaa 681
Søndre Trondhjems Guldalen Melhus 2546
Søndre Trondhjems Strinden og Selbu Børseskognen 1237
Søndre Trondhjems Strinden og Selbu Børsen 1386
Søndre Trondhjems Strinden og Selbu Gjeitestranden 660
Søndre Trondhjems Strinden og Selbu Buviken 857
Søndre Trondhjems Strinden og Selbu Byneset 1730
Søndre Trondhjems Strinden og Selbu Leinstranden 1408
Søndre Trondhjems Strinden og Selbu Strinden 7754
Søndre Trondhjems Strinden og Selbu Malvik 2849
Søndre Trondhjems Strinden og Selbu Klæbu 980
Søndre Trondhjems Strinden og Selbu Tilder 714
Søndre Trondhjems Strinden og Selbu Selbu 4050
Søndre Trondhjems Strinden og Selbu Tydalen 782
Nordre Trondhjems Stjørdal- og Værdalen Meraker 2165
Nordre Trondhjems Stjørdal- og Værdalen Hegre 2572
Nordre Trondhjems Stjørdal- og Værdalen Skatval 1776
Nordre Trondhjems Stjørdal- og Værdalen Stjørdalen 3171
Nordre Trondhjems Stjørdal- og Værdalen Laanke 1348
Nordre Trondhjems Stjørdal- og Værdalen Leksviken 3055
Nordre Trondhjems Stjørdal- og Værdalen Frosta 2950
Nordre Trondhjems Stjørdal- og Værdalen Aasen 1981
Nordre Trondhjems Stjørdal- og Værdalen Skogn 3363
Nordre Trondhjems Stjørdal- og Værdalen Levanger 2343
Nordre Trondhjems Stjørdal- og Værdalen Værdalen 5904
Nordre Trondhjems Inderøen Ytterøen 841
Nordre Trondhjems Inderøen Mosviken 865
Nordre Trondhjems Inderøen Verran 1687
Nordre Trondhjems Inderøen Inderøen 2944
Nordre Trondhjems Inderøen Røra 879
Nordre Trondhjems Inderøen Sandvollan 730
Nordre Trondhjems Inderøen Sparbu 2757
Nordre Trondhjems Inderøen Ogndalen 1290
Nordre Trondhjems Inderøen Egge 1372
Nordre Trondhjems Inderøen Beitstaden 2880
Nordre Trondhjems Inderøen Namdalseidet 1270
Nordre Trondhjems Inderøen Kvam 1137
Nordre Trondhjems Inderøen Stod 932
Nordre Trondhjems Inderøen Smaasen 2286
Nordre Trondhjems Namdalen Lierne 1606
Nordre Trondhjems Namdalen Grong 2671
Nordre Trondhjems Namdalen Hølandet 1063
Nordre Trondhjems Namdalen Overhallen 2424
Nordre Trondhjems Namdalen Vemundvik 1302
Nordre Trondhjems Namdalen Klingen 1539
Nordre Trondhjems Namdalen Fosnes 2694
Nordre Trondhjems Namdalen Flatanger 1792
Nordre Trondhjems Namdalen Nærø 2112
Nordre Trondhjems Namdalen Vikten 3276
Nordre Trondhjems Namdalen Leka 1201
Nordre Trondhjems Namdalen Gravik 834
Nordre Trondhjems Namdalen Kolvereid 2090
Nordre Trondhjems Namdalen Foldereid 900
Nordland Søndre Helgeland Bindalen 2502
Nordland Søndre Helgeland Vik 2505
Nordland Søndre Helgeland Brønnøy 3274
Nordland Søndre Helgeland Vega 2422
Nordland Søndre Helgeland Velfjord 1425
Nordland Søndre Helgeland Tjøtta 3318
Nordland Søndre Helgeland Vefsen 4894
Nordland Søndre Helgeland Hatfjelldalen 1061
Nordland Søndre Helgeland Alstahaug 1432
Nordland Søndre Helgeland Stamnes 2773
Nordland Søndre Helgeland Herøy 3627
Nordland Nordre Helgeland Dønnes 1 370
Nordland Nordre Helgeland Nesna 4 700
Nordland Nordre Helgeland Hemnes 4 689
Nordland Nordre Helgeland Mo 5 892
Nordland Nordre Helgeland Lurøy 2 107
Nordland Nordre Helgeland Træna 620
Nordland Nordre Helgeland Rødøy 2 666
Nordland Nordre Helgeland Meløy 3 487
Nordland Salten Gildeskaal 4 166
Nordland Salten Beiarn 1 861
Nordland Salten Bodin 5 218
Nordland Salten Skjerstad 1 800
Nordland Salten Fauske 6 760
Nordland Salten Saltdalen 3 316
Nordland Salten Sørfold 2 641
Nordland Salten Nordfold 1 375
Nordland Salten Kjerringøy 828
Nordland Salten Leiranger 1 227
Nordland Salten Steigen 2 235
Nordland Salten Hamarøy 3 104
Nordland Salten Tysfjord 3 143
Nordland Salten Ankenes 3 093
Nordland Salten Evenes 4 355
Nordland Salten Lødingen 2 787
Nordland Salten Tjeldsund 1 268
Nordland Lofoten og Vesteraalen Vaagan 5 828
Nordland Lofoten og Vesteraalen Gimsøy 1 625
Nordland Lofoten og Vesteraalen Borge 4 533
Nordland Lofoten og Vesteraalen Buksnes 5 524
Nordland Lofoten og Vesteraalen Flakstad 3 242
Nordland Lofoten og Vesteraalen Værøy 1 501
Nordland Lofoten og Vesteraalen Hadsel 8 037
Nordland Lofoten og Vesteraalen 4 435
Nordland Lofoten og Vesteraalen Øksnes 3 293
Nordland Lofoten og Vesteraalen Sortland 3 536
Nordland Lofoten og Vesteraalen Dverberg 4 354
Tromsø Senjen og Tromsø Kvæfjord 2 980
Tromsø Senjen og Tromsø Trondenes 7 876
Tromsø Senjen og Tromsø Bjarkøy 1 787
Tromsø Senjen og Tromsø Ibbestad 5 351
Tromsø Senjen og Tromsø Lavangen 1 471
Tromsø Senjen og Tromsø Salangen 2 990
Tromsø Senjen og Tromsø Dyrøy 1 647
Tromsø Senjen og Tromsø Sørreisa 2 039
Tromsø Senjen og Tromsø Tranøy 1 789
Tromsø Senjen og Tromsø Berg 1 203
Tromsø Senjen og Tromsø Torsken 1 608
Tromsø Senjen og Tromsø Hillesøy 2 040
Tromsø Senjen og Tromsø Lenvik 5 220
Tromsø Senjen og Tromsø Maalselven 3 796
Tromsø Senjen og Tromsø Bardu 1 622
Tromsø Senjen og Tromsø Malangen 1 697
Tromsø Senjen og Tromsø Balsfjord 3 322
Tromsø Senjen og Tromsø Tromsøysund 5 576
Tromsø Senjen og Tromsø Lyngen 5 171
Tromsø Senjen og Tromsø Sørfjord 1 163
Tromsø Senjen og Tromsø Karisøy 2 139
Tromsø Senjen og Tromsø Helgøy 1 430
Tromsø Senjen og Tromsø Skjervøy 2 951
Tromsø Senjen og Tromsø Nordreisa 1 508
Tromsø Senjen og Tromsø Kvenangen 1 801
Finmarken Alten Kautokeino 980
Finmarken Alten Alten 2 367
Finmarken Alten Talvik 2 475
Finmarken Alten Loppen og Øksfjord 1 388
Finmarken Hammerfest Hasvik 1 250
Finmarken Hammerfest Hammerfest 1 368
Finmarken Hammerfest Kvalsund 1 055
Finmarken Hammerfest Maasø 2 052
Finmarken Hammerfest Kjelvik 2 389
Finmarken Hammerfest Kistrand 1 926
Finmarken Tanen Karasjok 823
Finmarken Tanen Lebesby 1 726
Finmarken Tanen Tanen 3 640
Finmarken Tanen Næsseby 1 087
Finmarken Tanen Polmak 458
Finmarken Varanger Nordvaranger 1 404
Finmarken Varanger Sydvaranjjer 3 570
Finmarken Vardø Vardø 1 252

I ByeneRediger

Amt (Fylke) Herred (Kommune) Antall
Smaalenenes Fredrikshald 12 023
Smaalenenes Sarpsborg 10 018
Smaalenenes Fredrikstad 15 481
Smaalenenes Moss 8 572
Akershus Son 550
Akershus Hølen 165
Akershus Hvitsten 69
Akershus Drøbak 1 879
Akershus Kristiania 242 850
Hedemarkens Hamar 6 171
Hedemarkens Kongsvinger 1 624
Kristians Lillehammer 3 947
Kristians Gjøvik 4 059
Buskerud Hønefoss 2 695
Buskerud Drammen 24 937
Buskerud Holmsbu 356
Buskerud Kongsberg 6 132
Jarlsberg og Larvik Svelviken 978
Jarlsberg og Larvik Holmestrand 2 299
Jarlsberg og Larvik Horten 9 609
Jarlsberg og Larvik Aasgaardstrand 322
Jarlsberg og Larvik Tønsberg 9 416
Jarlsberg og Larvik Sandefjord 4 864
Jarlsberg og Larvik Larvik 9 458
Bratsberg Kragerø 4 621
Bratsberg Langesund 1 488
Bratsberg Stathelle 463
Bratsberg Brevik 2 028
Bratsberg Porsgrund 4 625
Bratsberg Skien 12 099
Nedenes Kisør 3 409
Nedenes Tvedestrand 1 435
Nedenes Arendal 9 750
Nedenes Grimstad 2 116
Nedenes Lillesand 1 133
Lister og Mandal Kristiansand 15 408
Lister og Mandal Mandal 3 268
Lister og Mandal Farsund 1 417
Lister og Mandal Flekkefjord 2 201
Stavanger Sogndal 358
Stavanger Egersund 3 112
Stavanger Sandnes 2 608
Stavanger Stavanger 36 621
Stavanger Skudeneshavn 1 129
Stavanger Kopervik 1 427
Stavanger Haugesund 9 108
Søndre Bergenhus Bergen 75 888
Nordre Bergenhus Florø 1 407
Romsdals Aalesund 14 785
Romsdals Molde 2 300
Romsdals Kristiansund 15 891
Søndre Trondhjems Trondhjein 4C 256
Nordre Trondhjems Levanger 1 646
Nordre Trondhjems Stenkjær 2 459
Nordre Trondhjems Namsos 2 533
Nordland Mosjøen 1 721
Nordland Bodø 4 895
Nordland Narvik 4 922
Tromsø Harstad 2 341
Tromsø Tromsø 7 754
Finmarken Hammerfest 2 817
Finmarken Vadsø 1 988
Finmarken Vardø 3 111

ReferanserRediger

  1. ^ a b «Ikke av «fremmed race»». Statistisk sentralbyrå (norsk). 8. september 2006. Besøkt 3. februar 2019. 
  2. ^ Folketællingen i Norge 1 December 1910 Første hefte. Folkemængde i rikets forskjellige administrative inndelinger m.v. Kristiania: SSB. 1912. 

Eksterne lenkerRediger