Skjeberg (kommune)

tidligere kommune i Østfold fylke i Norge

Skjeberg (stasjon) er et tettsted i Sarpsborg kommune og var tidligere en egen kommune i Østfold. Formannskapsdistriktet (kommunen) ble opprettet i 1838 på grunnlag av Skjeberg prestegjeld.

Skjebergs kommunevåpen fra 24. oktober 1986 symboliserte Raet, den store morenen fra istiden som går gjennom kommunen

Fra 1. Januar 1992 ble Skjeberg kommune med et innbyggertall på 14 295 og et areal på 190 km2 slått sammen med Varteig, Tune og Sarpsborg til nye Sarpsborg kommune.

Kommunesenter var Borgenhaugen.