Folketellingen 1891

Folketellingen 1891 ble avholdt 1. januar 1891 i Norge, og landet hadde 200 917 personer som hjemmehørende folkemengde ved denne folketellingen.

Folketellingen 1891 har en rekke kvaliteter som er ukjente i de eldre tellingene. Bl.a. er opplysningene om yrker mer omfattende enn i tidligere tellinger. Interessen for befolkningens etnisitet var også stor, spesielt rettet mot samer og kvener. Tellingen er ført på syv ulike skjemaer, som til dels er ulike for byer og landdistrikter. Hovedlister, huslister og personsedler, samt et jordbruksskjema skulle føres for hver husstand. Det ble ført egne skipslister, med personsedler for mannskapet. I tillegg kommer hovedsammendrag for hver tellekrets.

Folketellingen 1891 inngår i arkivet «Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold» og oppbevares i Riksarkivet. Jordbruksskjemaene er bare unntaksvis bevart. Folketellingen 1891 er i sin helhet tilgjengelig i skanna form i Digitalarkivet. I tillegg er en mindre del av tellingen tilgjengelig i søkbar form.

I det videre følger befolkningsoversikt fordelt på landets byer, herredskommuner og amt i 1891. Den opprinnelige statistikken skiller mellom landdistrikt (herred) og byer, men er her slått sammen for hvert amt. Tildels avviker rekkefølgen på herreder innenfor hvert enkelt amt fra folketellingsrapporten, mens tidsriktige enhetsnavn er behold.

I. Smaalenenes Amt rediger

By/Fogderi Kommune Folketall
Kjøpstad Fredrikshald 11 217
Sarpsborg 2 904
Fredrikstad 12 451
Moss 8 051
Idde og Marker Hvaler 3 165
Borge 5 187
Varteig 1 193
Skjeberg 4 280
Berg 4 363
Id 4 283
Aremark 3 850
Rakkestad Rødenes 2 094
Trøgstad 4 027
Spydeberg 2 528
Askim 2 374
Eidsberg 5 242
Skiptvet 2 396
Rakkestad 5 485
Moss Tune 6 835
Glemminge 10 321
Onsø 6 178
Raade 2 810
Rygge 3 162
Moss herred 1 170
Vaaler 2 518
Hobøl 2 276
Smaalenene 120 360

II. Akershus Amt rediger

By/Fogderi Kommune Folketall
Ladested Son 774
Hvitsten 149
Kjøpstad Drøbak 2 207
Ladested Hølen 192
Aker og Follo Vestby herred 2 714
Kraakstad 2 937
Aas 2 670
Frogn 2 079
Nesodden 1 773
Aker 15 293
Bærum 6 652
Asker 3 993
Nedre Romerike Høland 5 685
Urskog 3 919
Sørum 2 463
Fet 3 665
Enebak 3 255
Skedsmo 6 031
Nittedalen 2 438
Øvre Romerike Gjerdrum 1 729
Ullensaker 5 400
Nes 7 824
Eidsvold 8 152
Nannestad 3 966
Hurdalen 2 060
Feiring 1 091
Akershus 99 111

III. Kristiania Amt rediger

By/Fogderi Kommune Folketall
Kjøpstad Kristiania 151 239
Kristiania 151 239

IV. Hedemarkens Amt rediger

By/Fogderi Kommune Folketall
Kjøpstad Hamar 4 170
Kongsvinger 1 310
Hedemarken Nes 3 572
Ringsaker 10 202
Furnes 3 692
Vang 4 844
Løiten 4 650
Romedal 4 565
Stange 6 565
Vinger og Odalen Nordre Odalen 4 045
Søndre Odalen 6 650
Eidskogen 5 737
Vinger 4 883
Solør Brandval 3 630
Grue 5 790
Hof 2 880
Aasnes 4 247
Vaaler 3 551
Søndre Østerdalen Elverum 7 828
Tryssil 4 947
Aamot 3 326
Stor-Elvedalen 3 038
Sollien 428
Nordre Østerdalen Ytre Rendalen 1 661
Øvre Rendalen 1 868
Tolgen 3 613
Tønset 3 043
Lille-Elvedalen 3 164
Kvikne 1 230
Hedemarken 119 129

V. Kristians Amt rediger

By/Fogderi Kommune Folketall
Kjøpstad Lillehammer 1 832
Gjøvik 1 416
Nordre Gudbrandsdalen Dovre 2 104
Lesje 2 681
Skiaaker 2 477
Lom 2 853
Vaage 6 134
Nordre Fron 4 319
Søndre Gudbrandsdalen Søndre Fron 3 022
Ringebu 4 276
Øier 3 111
Østre Gausdal 2 847
Vestre Gausdal 2 362
Faaberg 5 088
Toten Biri 4 599
Vardal 3 584
Østre Toten 7 380
Vestre Toten 6 897
Hadeland og Land Jevnaker 6 097
Gran 8 596
Søndre Land 4 803
Nordre Land 4 506
Valdres Søndre Aurdal 5 068
Nordre Aurdal 4 952
Vestre Slidre 2 651
Østre Slidre 2 259
Vang 2 162
Kristians 108 076

VI. Buskeruds Amt rediger

By/Fogderi Kommune Folketall
Kjøpstad Hønefoss 1 494
Drammen 20 687
Ladested Holmsbu 467
Kjøpstad Kongsberg 5 238
Ringerike Hole 3 616
Norderhov 7 769
Aadalen 2 578
Hallingdal Nes 3 676
Gol 3 883
Aal 3 475
Hol 1 922
Buskerud Sigdal 6 073
Modum 7 825
Øvre Eker 7 393
Nedre Eker 3 470
Lier 7 562
Røken 3 462
Hurum herred 2 656
Numedal og Sandsvær Sandsvær 4 645
Flesberg 2 364
Rollag 1 545
Nore 2 969
Buskerud 104 769

VII. Jarlsberg og Larviks Amt rediger

By/Fogderi Kommune Folketall
Ladested Svelviken 1 395
Kjøpstad Holmestrand 2 356
Horten 6 813
Ladested Aasgaardstrand 398
Kjøpstad Tønsberg 7 215
Sandefjord 4 238
Larvik 11 261
Jarlsberg Strømmen 1 617
Skoger 3 579
Sande 3 600
Hof 2 227
Botne 2 165
Vaale 2 659
Borre 2 931
Ramnes 3 169
Andebu 2 641
Stokke 5 301
Sem 5 849
Nøtterø 6 070
Tjømø 3 362
Larvik Sandeherred 6 344
Tjølling 3 620
Fredriksværn 1 103
Brunlanes 4 585
Hedrum 3 856
Lardal 2 603
Jarlsberg og Larvik 100 957

VIII. Bratsbergs Amt rediger

By/Fogderi Kommune Folketall
Kjøpstad Kragerø 5 753
Ladested Langesund 1 232
Stathelle 373
Kjøpstad Brevik 2 073
Porsgrund 3 996
Skien 8 979
Bamle Slemdal 820
Gjerpen 5 529
Eidanger 3 498
Bamle 5 406
Skaatø 4 048
Sannikedal 2 523
Drangedal 4 051
Nedre Telemarken Solum 5 534
Hollen 3 832
Lunde 2 577
2 638
Saude 3 091
Hitterdal 3 138
Øvre Telemarken Gransherred 1 233
Hovin 869
Tinn 2 515
Hjartdal 2 388
Seljord 3 120
Kviteseid 3 094
Nissedal 1 623
Fyresdal 1 885
Mo 2 197
Laardal 1 333
Vinje 1 747
Rauland 939
Bratsberg 92 034

IV. Nedenes Amt rediger

By/Fogderi Kommune Folketall
Kjøpstad Østerrisør 3 148
Ladested Tvedestrand 1 759
Kjøpstad Arendal 4 578
Grimstad 3 173
Ladested Lillesand 1 508
Nedenes Gjerstad 2 534
Vegaarsheien 1 840
Søndeled 3 975
Holt 4 564
Dybvaag 5 413
Østre Moland 2 346
Froland 2 290
Øiestad 4 675
Barbu 7 093
Tromø 2 430
Hisø 3 105
Fjære 4 971
Landvig 2 401
Eide 774
Vestre Moland 2 494
Høvaag 1 967
Birkenes 1 744
Aamli 2 564
Mykland 663
Herefoss 651
Sætersdalen Vegusdal 935
Iveland 1 072
Hornnes 1 159
Evje 870
Bygland 2 061
Valle 2 286
Nedenes 81 043

X. Lister og Mandals Amt rediger

By/Fogderi Kommune Folketall
Kjøpstad Kristiansand 12 813
Ladested Mandal 3 795
Farsund 1 648
Kjøpstad Flekkefjord 1 577
Mandal Oddernes 4 209
Tveid 1 718
Vennesla 1 492
Øvrebø og Hægeland 1 731
Søgne 3 781
Halsaa og Hartmark 3 294
Holme 1 418
Øislebø og Laudal 1 827
Finsland 794
Bjelland og Grindum 1 871
Aaseral 1 347
Nordre Undal 1 833
Søndre Undal 4 692
Lister Lyngdal 5 051
Hægebostad 2 125
Fjotland 1 063
Kvinesdal 4 027
Herred 2 429
Vanse 6 179
Nes og Hitterø 3 779
Bakke 2 453
Siredalen 1 792
Lister og Mandal 78 738

XI. Stavanger Amt rediger

By/Fogderi Kommune Folketall
Ladested Egersund 2 960
Sandnes 1 730
Kjøpstad Stavanger 23 899
Ladested Skudeneshavn 1 196
Kopervik 817
Kjøpstad Haugesund 5 742
Ladested Sogndal 470
Jæderen og Dalene Sogndal herred 2 747
Lund 1 529
Heskestad 889
Bjerkreim 1 997
Helleland 1 150
Egersund herred 2 692
Ogne 1 133
Haa 3 409
Klep 2 481
Time 2 701
Gjesdal 1 510
Høiland 3 858
Haaland 3 338
Hetland 4 680
Ryfylke Høle 1 081
Fossan 2 042
Strand 2 256
Aardal 929
Fister 823
Hjelmeland 2 191
Suldal 2 249
Saude 1 912
Sand 1 494
Jelse 2 261
Nerstrand 1 482
Sjernerø 841
Finnø 1 524
Rennesø 1 086
Mosterø 1 203
Bokn 872
Tysvær 1 872
Avaldsnes 5 422
Skudenes 4 694
Torvestad 1 887
Skaare 2 042
Skjold 2 150
Vass 1 167
Vikedal 2 600
Stavanger 117 008

XII. Søndre Bergenhus Amt rediger

By/Fogderi Kommune Folketall
Søndhordland Etne 2 324
Skaanevik 3 186
Fjelberg 3 623
Sveen 3 129
Valestrand 1 076
Finnaas 4 884
Stord 2 251
Fitjar 2 380
Tysnes 4 654
Kvinnherred 4 760
Strandebarm og Varaldsø 2 474
Hardanger og Voss Jondal 2 020
Røldal 956
Ullensvang 5 446
Ulvik 3 759
Voss 6 392
Vossestranden 2 001
Ævanger 2 101
Vikør 3 205
Nordhordland Fuse 3 475
Os 4 536
Austevold 2 332
Sund 2 221
Fjeld 3 185
Askøen 6 565
Fane 5 025
Aarstad 4 019
Haus 5 054
Bruvik 3 472
Hosanger 3 484
Hammer 4 084
Alversund 3 162
Herlø 3 164
Manger 5 104
Lindaas 6 374
Masfjorden 2 336
Søndre Bergenhus 128 213

XIII. Bergen Amt rediger

By/Fogderi Kommune Folketall
Kjøpstad Bergen 53 684
Bergen 53 684

XIV. Nordre Bergenhus Amt rediger

By/Fogderi Kommune Folketall
Ladested Florø 669
Sogn Gulen 3 202
Sulen 1 916
Hyllestad 2 467
Lavik og Brekke 2 195
Kirkebø 1 730
Vik 3 612
Balestrand 2 282
Leikanger 2 513
Sogndal 3 507
Aurland 2 169
Lærdal 2 297
Borgund 831
Aardal 1 369
Hafslo 2 788
Lyster 3 276
Jostedalen 903
Sønd- og Nordfjord Askvold 2 649
Ytre Holmedal 3 811
Indre Holmedal 3 690
Jølster 2 824
Førde 5 446
Vevring 1 195
Kinn 4 677
Bremanger 2 143
Selje 4 825
Daviken 3 170
Eid 3 121
Hornindalen 1 650
Gloppen 3 010
Breim 1 976
Indviken 2 975
Stryn 2 664
Nordre Bergenhus 87 552

XV. Romsdals Amt rediger

By/Fogderi Kommune Folketall
Kjøpstad Aalesund 8 406
Molde 1 629
Kristiansund 10 381
Søndmør Vannelven 2 792
Sande 2 636
Herø 3 124
Ulstein 3 330
Volden 3 939
Ørsten 2 223
Hjørundfjord 1 978
Sunnelven 1 792
Norddalen 2 410
Stranden 2 309
Ørskog 1 819
Søkkelven 2 283
Skodje 3 004
Borgund 6 245
Roald 875
Haram 2 397
Romsdal Vestnes 3 756
Vold 987
Eid 602
Grytten 3 029
Veø 2 552
Eresfjord og Vistdalen 2 014
Nesset 1 711
Bolsø 3 711
Akerø 2 421
Sandø 875
Frænen 2 754
Bud 2 475
Nordmør Kvernes 7 402
Frei 1 524
Øre 2 389
Strømsneset 1 286
Tingvold 2 802
Øksendalen 1 116
Sundalen 1 909
Stangvik 3 072
Surendalen 2 959
Rindalen 2 620
Aure 4 187
Halse 1 377
Tusteren 1 571
Edø 3 133
Romsdal 127 806

XVI. Søndre Trondhjems Amt rediger

By/Fogderi Kommune Folketall
Kjøpstad Trondhjem 25 065
Fosen Hevne 5 165
Fillan 2 459
Hitteren 2 514
Frøien 4 696
Ørlandet 5 061
Rissen 4 149
Stadsbygden 1 875
Bjugn 4 707
Aafjorden 3 948
Bjørnør 4 766
Orkedalen Opdal 3 997
Rennebu 2 427
Meldalen 3 076
Orkedalen 6 073
Guldalen Røros 4 058
Aalen 1 743
Holtaalen 948
Singsaas 1 553
Budalen 585
Støren 1 840
Soknedalen 1 923
Horg 2 171
Hølandet 1 072
Flaa 614
Melhus 2 228
Strinden og Selbu Leinstranden 1 128
Byneset 1 890
Buviken 694
Børseskognen 1 343
Børsen 2 165
Strinden 8 441
Klæbu 1 541
Malvik 2 503
Selbu 5 399
Søndre Trondhjem 123 817

XVII. Nordre Trondhjems Amt rediger

By/Fogderi Kommune Folketall
Kjøpstad Levanger 902
Ladested Stenkjær 1 893
Namsos 1 840
Stjør- og Værdalen Meraker 1 745
Hegre 2 534
Nedre Stjørdalen 6 319
Aasen 1 774
Frosten 3 038
Leksviken 2 967
Skogn 3 297
Levanger herred 1 983
Værdalen 6 120
Inderøen Ytterøen 1 198
Mosviken og Verran 2 558
Beitstaden 4 469
Inderøen 4 875
Sparbuen 2 594
Skei 1 277
Egge 918
Stod 2 282
Snaasen 2 554
Namdalen Lierne 1 473
Grong 3 523
Overhallen 2 409
Vemundvik 1 099
Klingen 931
Fosnes 2 918
Flatanger 1 821
Vikten 3 054
Nærø 2 000
Kolvereid 1 819
Foldereid 1 019
Leka 2 033
Nordre Trondhjem 81 236

XVIII. Nordlands Amt rediger

By/Fogderi Kommune Folketall
Ladested Mosjøen 1 156
Kjøpstad Bodø 3 656
Søndre Helgeland Bindalen 2 461
Velfjorden 1 365
Brønnø 5 723
Vega 2 373
Tjøtta 3 536
Herø 3 916
Alstahaug 4 323
Vefsen 5 162
Hatfjelddalen 1 080
Nordre Helgeland Dønnes 1 530
Nesne 3 395
Hemnes 4 675
Mo herred 4 005
Lurø 2 148
Trænen 442
Rødø 2 592
Melø 3 101
Salten Gildeskaal 3 667
Beieren 1 680
Saltdalen 2 691
Skjerstad 4 449
Bodø herred 4 262
Sørfolden 2 316
Nordfolden-Kjerringø 1 911
Steigen 3 333
Hammerø 2 946
Tysfjorden 1 987
Lødingen 3 290
Evenes 3 113
Ankenes 2 512
Lofoten og Vesteraalen Værø 945
Flakstad 2 588
Buksnes 4 661
Borge 3 905
Gimsø 1 349
Vaagan 4 928
Hadsel 6 507
3 507
Øksnes 2 809
Sortland 2 632
Dverberg 3 223
Nordland 131 850

XIV. Tromsø Amt rediger

By/Fogderi Kommune Folketall
Kjøpstad Tromsø 6 000
Senjen og Tromsø Kvæfjord 2 952
Trondenes 7 202
Bjarkø 1 714
Ibbestad 6 117
Salangen 2 022
Bardo 1 362
Maalselven 3 311
Sørreisen 1 709
Dyrø 1 532
Tranø 1 475
Berg 1 633
Hillesø 1 372
Lenviken 4 209
Malangen 1 588
Balsfjorden 2 881
Tromsøsundet 4 390
Helgø 1 102
Karlsø 1 613
Lyngen 5 361
Skjervø 2 410
Nordreisen 1 399
Kvænangen 1 771
Tromsø 65 125

XX. Finmarkens Amt rediger

By/Fogderi Kommune Folketall
Kjøpstad Hammerfest 2 188
Vardø 2 223
Vadsø 1 744
Alten Kautokeino 879
Alten 2 072
Talvik 2 437
Loppen og Øksfjord 919
Hammerfest Hasvik 796
Hammerfest herred 1 008
Kvalsund 761
Maasø 1 335
Kjelvik 983
Kistrand 1 760
Tanen Karasjok 536
Lebesby 1 071
Tanen 2 646
Næsseby 1 441
Vardø Vardø herred 1 114
Varanger Vadsø herred 1 296
Sydvaranger 1 961
Finmarken 29 170

Folketallet i Norge 1891 rediger

Nr Amtsnavn Bygder Byer Totalt
I Smaalenene 85 737 34 623 120 360
II Akershus 95 789 3 322 99 111
III Kristiania 0 151 239 151 239
IV Hedemarken 113 649 5 480 119 129
V Kristians 104 828 3 248 108 076
VI Buskerud 76 883 27 886 104 769
VII Jarlsberg og Larvik 67 281 33 676 100 957
VIII Bratsberg 69 628 22 406 92 034
IV Nedenes 66 877 14 166 81 043
X Lister og Mandal 58 905 19 833 78 738
XI Stavanger 80 194 36 814 117 008
XII Søndre Bergenhus 128 213 0 128 213
XIII Bergen 0 53 684 53 684
XIV Nordre Bergenhus 86 883 669 87 552
XV Romsdal 107 390 20 416 127 806
XVI Søndre Trondhjem 98 752 25 065 123 817
XVII Nordre Trondhjem 76 601 4 635 81 236
XVIII Nordland 127 038 4 812 131 850
XIV Tromsø 59 125 6 000 65 125
XX Finmarken 23 015 6 155 29 170
Norge 1 526 788 474 129 2 000 917

Eksterne lenker rediger