Åpne hovedmenyen

Wikipedia:Årets hvem 1967–1986

Årets Hvem er en liste over personer som er gitt en egen biografi i Hvem Hva Hvor. Hovedformålet er å se hvor vi har god dekning og hvor det er hull. Det er ikke vurdert hvordan artiklene er kvalitetsmessig i Wikipedia. Tidsrommene er forut for angitt årstall da årstallet angir året utgivelsen ble trykket.

Wikipedia har tillatelse fra Schibstedforlagene til å bruke navnelistene fra Hvem Hva Hvor, men vi har ikke anledning til å kopiere biografiene.

1986Rediger

Perioden fra oktober 1984 til september 1984
Biografiene var spredt utover hele boka

1985Rediger

Perioden fra oktober 1983 til september 1984

1984Rediger

Perioden fra oktober 1982 til september 1983

1983Rediger

Perioden fra oktober 1981 til september 1982

1982Rediger

Perioden fra oktober 1980 til september 1981

1981Rediger

Perioden fra oktober 1979 til september 1980

1980Rediger

Perioden fra oktober 1978 til september 1979

1979Rediger

Perioden fra oktober 1977 til september 1978
Norske
Utenlandske

1978Rediger

Perioden fra oktober 1976 til september 1977
Norske
Utenlandske

1977Rediger

Perioden fra oktober 1975 til september 1976
Norske navn
Utenlandske navn

1976Rediger

Perioden fra oktober 1974 til september 1975
Aktuelle navn
Storpolitikkens navn

1975Rediger

Perioden fra oktober 1973 til september 1974
Storpolitikkens navn
Aktuelle navn

1974Rediger

Perioden fra oktober 1972 til september 1973
Storpolitikkens navn
Aktuelle navn

1973Rediger

Perioden fra oktober 1971 til september 1972
Aktuelle navn
Storpolitikkens navn

1972Rediger

Perioden fra oktober 1970 til september 1971
Aktuelle navn
Storpolitikkens blå bok

1971Rediger

Perioden fra oktober 1969 til september 1970
Aktuelle norske navn
Storpolitikkens blå bok

1970Rediger

Perioden fra oktober 1968 til september 1969
Aktuelle navn
Storpolitikkens blå bok

1969Rediger

Perioden fra oktober 1967 til september 1968
Aktuelle navn
Ny fiskeriminister
Ny biskop i Oslo
Ny biskop i Stavanger
Storpolitikkens blå bok

1968Rediger

Perioden fra oktober 1966 til september 1967
Storpolitikkens blå bok

1967Rediger

Perioden fra oktober 1965 til september 1966
Aktuelle personer
Aktuelle utenlandske navn
Regjeringen Borten
Ny sjef for Det kongelige hoff
Standpunkter i norsk kirkedebatt