Gunnar Sætersdal

norsk marinbiolog

Gunnar Sætersdal (født 20. april 1922 i Bergen, død 10. juli 1997 var direktør ved Havforskningsinstituttet i Bergen fra 1. januar 1972 til 1986, da han gikk av for å kunne bruke mer av sin tid i sitt arbeid for å utvikle fiskeriene i utviklingsland.

Gunnar Sætersdal
Foto: Eirik Sundvor (1970)
Født20. apr. 1922[1]Rediger på Wikidata
Død10. juli 1997[1]Rediger på Wikidata (75 år)
BeskjeftigelseMarinbiolog Rediger på Wikidata
NasjonalitetNorge

Utdanning rediger

Under andre verdenskrig var han medlem av Kompani Linge, og etter krigen begynte han å studere marinbiologi ved Universitetet i Oslo. Allerede i 1948 ble han medlem av Havforskningsinstituttets vitenskapelige stab, selv om han først i 1952 var ferdig med sin hovedoppgave, Metoder til alders- og vekstundersøkelser på hyse. På femtitallet drev han et omfattende kartleggingsarbeid av fiskebestand i norske farvann med særlig vekt på torsk og sild, og han var på mange tokt med det første forskningsfartøyet FF «G.O. Sars» som ble bygget tidlig på 1950-tallet. I den forbindelse medvirket han til utvikling av ekkoloddet som hjelpemiddel i fiskeriene.

Internasjonalt engasjement rediger

Utover på 1950-tallet ble han også engasjert i internasjonale sammenhenger, blant annet i International Council for the Exploration of the Sea, hvor han deltok i flere konferanser og fikk kontakter. I 1961 arbeidet han med fiskerispørsmål i Peru, og senere kom han til Chile som FAO-ekspert. Han ble i Sør-Amerika til 1967 som rådgiver for nylig etablerte forskningsinstitusjoner der, særlig på spørsmål om akustiske teknikker. Men i 1967 ble han forflyttet til Roma for å arbeide i FAOs fiskeriavdeling der.

Havforskningsdirektør rediger

Gunnar Sætersdal etterfulgte Gunnar Rollefsen som direktør ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Da han startet der, hadde situasjonen for norske fiskerier endret seg betraktelig i forhold til tiden på 1950-tallet. Som følge av tungt overfiske av effektive flåter fra en rekke land, var bestanden av torsk og sild sterkt redusert. Sætersdal forstod at det måtte streng regulering til både nasjonalt og internasjonalt om bestanden skulle overleve. Dette synspunktet hevdet han med tyngde i ICES, der han var Norges delegat i 1970-1973 og i 1977-1980. Fra 1973 til 1977 var han leder av både Consultative Committee og Liaison Committee og spilte derfor en ledende rolle i en kritisk tid da regler om regulering ble vedtatt. Sætersdal mente at kyststatene måtte ha et ord med i laget når internasjonale bestemmelser ble tatt, og fikk gjennomslag for sitt syn i 1977, samme år som han ble professor II ved Universitetet i Bergen. Denne stillingen beholdt han helt til 1992.

I 1975 tok han initiativ til at Norad og FAO sammen bygget FF «Dr. Fridtjof Nansen». Formålet var å drive fiskeriforskning i farvannene utenfor Asia, Afrika og Sør-Amerika. Skipet ble erstattet med et nytt i 1990, og Gunnar Sætersdal ledet forskningsprogrammet for skipet helt til 1992. Hans arbeid med globale fiskeressurser og internasjonale avtaler basert på vitenskapelige tilrådinger innen fiskeriene ble høyt verdsatt og allment anerkjent. Før han døde, rakk han å gjøre ferdig en rapport for FAO om aktiviteten til FF «Dr. Fridtjof Nansen» over to tiår.

Bibliografi rediger

 • (no) Publikasjoner av Gunnar Sætersdal i BIBSYS
 • The Dr Fridtjof Nansen programme 1975-1993 1999
 • Sammen med Hylen, Arvid – Beskatningen av fiskebestandene i våre nordlige farvann 1993
 • Conferência internacional de Pesca Responsable, Cancun, Mexico, Mayo 6, 7 y 8, 1992 1992
 • Surveys of the fish resources in the shelf areas between Suriname and Colombia 1988 1989
 • Prospecciones de los recursos pesqueros de las areas de la plataforma entre Surinam y Colombia 1988
 • Surveys of the fish resources in the shelf areas between Suriname and Colombia 1988 1989
 • Surveys of the fish resources on the Pacific shelf from Colombia to southern Mexico 1987 1988
 • Surveys of the fish resources in the shelf region between Suriname and Colombia : Part 2: Work off
 • Proposals for assistance to fisheries development in Nicaragua 1988-1990 1987
 • Surveys of the fish resources in the pacific shelf between southern Mexico and Colombia. Part 3: Gu
 • Propuestas para ayuda al desarollo de la pesca en Nicaragua 1988-1990 1987
 • Assistance to fisheries devlopment in Nicaragua 1986
 • A workshop on comparative biology, assessment, and management of gadoids from the North Pacific and
 • Sammen med Lukasjova, Elisaveta – Norsk-russisk og russisk-norsk fiskeriordbok 1986
 • Joint Mozambique/Norad Seminar to Review the Marine Fish resources of Mozambique, Instituto de Inve
 • Sammen med Ona, Egil – Fisheries resources survey 1984
 • Survey of the offshore sub-surface community from Togo to Cameroon and of the shelf from equatorial
 • Sammen med Strømme, Tore – A survey of the fish resources in the coastal waters of the republic of Cape Verde
 • Surveys of the marine fish resources of Burma 1981
 • Sammen med Strømme, Tore – Surveys on the marine fish resources of Burma 1981
 • Reports on surveys with the R/V Dr.Fridtjof Nansen [1979]-1980
 • Aid to fisheries at Lake Turkana 1980
 • A survey of the coastal fish resources of Sri Lanka, report no.II 1979
 • Report on a survey of the coastal fish resources of Sri Lanka 1978
 • Sammen med Vestnes, Gudmund – El ecosonda y su aprovechamiento por los pescadores [1966]
 • Progress report of the working group on Arctic fisheries [1961?]
 • Bestand og beskatning 1961
 • Sammen med Hylen, Arvid – Torskeundersøkelsene i Lofoten og i Barentshavet 1960 1961
 • Fiskeriene i Nord-Norge 1960
 • Skreiundersøkelsene og skreifisket i 1959 1959
 • Resultater og oppgaver i fiskeriforskningen i nordlige farvann 1956
 • Maskeviddeforsøk med trål i 1954 1955
 • Hvordan utnytter vi våre torskeforekomster? 1955
 • The haddock in Norwegian waters 1953
 • The haddock in Norwegian waters 1952
 • Metoder til alders- og vekstundersøkelser på hyse 1952

Referanser rediger

 1. ^ a b Store norske leksikon, Store norske leksikon-ID Gunnar_Sætersdal[Hentet fra Wikidata]

Kilder rediger

 • Hvem Hva Hvor 1973 side 162
 • Minneord i ICES Journal of Marine Science, 56: 126–127. 1999