Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

(Omdirigert fra «Kommunevalget 2015»)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 var et lokalvalg i Norge i 2015. Ved valget ble det valgt representanter til alle fylkesting og kommunestyrer i Norge. Valget ble avholdt mandag 14. september 2015. Det enkelte kommunestyre kunne selv vedta at det i kommunen også skulle avholdes valg søndag 13. september 2015.[1] Det var mulig å forhåndsstemme fra 10. august til 11. september 2015.[2]

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015
14. september 2015
Valgdeltakelse 59,94 % av 4,02 millioner stemmeberettigede
       
Parti Ap H FrP
Stemmer
33 %
23,2 %
9,5 %
       
Parti Sp V KrF
Stemmer
8,5 %
5,5 %
5,5 %
       
Parti MDG SV Rødt
Stemmer
4,3 %
4,1 %
2 %
14. september 2015
Antall lister ved kommunevalget

‹ 2011 Norges flagg 2019 ›

Valgbar og pliktig til å ta i mot valg er personer som har stemmerett ved valget, og som på valgdagen er folkeregistrert som bosatt i vedkommende kommune eller fylkeskommune, og som ikke er utelukket eller fritatt. Utelukket fra valget er fylkesmannen og assisterende fylkesmann, administrasjonssjef i kommune og fylkeskommune og dennes stedfortreder samt leder av forvaltningsgren i kommune eller fylkeskommune. Man kan heller ikke velges hvis man er sekretær for kommunestyret eller fylkestinget, ansvarlig for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen eller foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.[3]

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 deltok 20 kommuner i forsøk med nedsatt stemmerettsalder, slik at 16- og 17-åringer kunne stemme.[4]

Det var to nye partier som stilte til valg i 2015. Det ene var Liberalistene[5] og det andre var Feministisk initiativ.[6] Liberalistene stilte bare i Oslo, mens feministene stilte i Bergen og Oslo.

Det var akkreditert 60 norske og internasjonale valgobservatører til valget. Valgobservatørene besøkte valglokaler både under forhåndsstemmeperioden og på selve valgdagen.[7]

Valget var det siste som ble gjennomført av departementet før etableringen av Valgdirektoratet.

NRK fikk et gebyr på 600 000 kroner etter at de offentliggjorde en prognose for Arbeiderpartiets valgresultat klokken 20.49 på valgdagen.[8][9]

Resultater

rediger

Resultater per 18. oktober 2015. Kilde er valgresultat.no.[10] Endringer er i forhold til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Landsbasis.

Ap Høyre Frp Sp Venstre KrF MDG SV R Andre Valg
% +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/-
33,0  1,3 23,2  4,7 9,5  1,7 8,5  1,8 5,5  0,7 5,4  0,1 4,2  3,4 4,1  0,2 2,0  0,5 4,6  1,8 Kommunestyrevalget
33,6  0,4 23,4  4,1 10,3  1,5 8,0  1,6 5,0  0,7 5,6  0,2 5,0  3,8 4,0  0,3 2,2  0,4 2,9  1,2 Fylkestingsvalget

Resultater av fylkestingsvalgene

rediger

Stemmeandel per parti

rediger

Tabellen under viser partienes prosentvise andel av stemmene ved det enkelte fylkestingsvalg.[11]

Kolonnen for «andre» gjelder: Oslo = Liberalisten Oslo; Møre og Romsdal = Sunnmørsliste Tverrpolitisk liste for Sunnmøre + Uavhengig valliste for Sunnmøre + Nordmørslista; Nordland = Samfunnspartiet.

Fylke A SV R MDG Sp KrF V H Frp Pp PDK Pir Dem Kyst Fi NKP Andre Sum
1 Østfold 40,1 2,6 1,5 4,4 6,3 5,8 2,9 21,7 11,8 1,4 0,7 0,4 0,3 0,1 100
2 Akershus 30,7 3,4 1,3 5,9 3,9 3,3 5,9 32,3 11,1 1,4 0,2 0,4 0,1 100
3 Oslo 32,0 5,4 5,0 8,1 0,6 2,4 6,9 31,8 6,0 0,4 0,1 0,3 0,2 0,0 0,4 0,2 0,1 100
4 Hedmark 45,4 4,0 1,0 4,1 15,3 2,8 3,9 13,5 6,7 3,1 0,3 100
5 Oppland 41,9 3,1 1,7 4,1 19,2 2,8 3,9 14,3 6,8 1,6 0,3 0,4 100
6 Buskerud 33,8 2,8 1,0 4,6 8,0 3,4 4,4 29,8 11,0 0,4 0,5 0,2 0,1 100
7 Vestfold 32,6 3,1 1,3 5,2 4,7 5,1 4,5 29,8 12,5 0,5 0,4 0,2 0,2 100
8 Telemark 38,4 3,6 2.3 4,0 11,7 6,7 3,7 16,6 12,0 0,9 100
9 Aust-Agder 31,7 2,9 1,1 3,4 7,1 12,4 5,2 20,2 12,1 2,1 1,1 0,4 0,3 100
10 Vest-Agder 25,7 2,5 1,1 4,0 5,3 17,1 4,2 22,7 11,7 1,6 1,3 0,4 2,3 100
11 Rogaland 27,8 2,8 0,7 3,7 7,2 11,1 4,4 24,2 15,6 0,9 0,9 0,4 0,1 0,2 100
12 Hordaland 33,2 5,0 1,6 5,5 6,3 7,3 4,9 21,2 12,1 0,6 0,7 0,4 0,3 0,3 0,5 100
14 Sogn og Fjordane 27,5 3,4 1,3 3,2 33,2 6,4 6,2 12,8 4,8 0,9 0,3 100
15 Møre og Romsdal 24,3 2,7 0,5 2,7 10,6 8,3 5,6 18,0 13,1 0,7 1,0 0,4 0,1 12,0 100
16 Sør-Trøndelag 40,6 5,2 1,9 6,0 8,4 3,7 4,6 19,3 6,6 2,7 0,2 0,5 0,2 100
17 Nord-Trøndelag 39,6 5,3 1,0 3,0 26,8 3,8 4,0 10,2 5,9 0,3 0,1 100
18 Nordland 36,0 5,4 5,2 3,2 9,9 3,3 3,6 19,7 10,7 0,8 0,4 0,4 1,0 0,1 0,3 100
19 Troms 32,8 6,0 6,2 4,1 9,9 4,0 4,8 17,3 13,0 0,3 1,5 0,2 100
20 Finnmark 45,9 6,5 1,0 3,6 6,0 2,7 6,6 14,1 10,1 0,6 2,8 100
99 Total 33,6 4,0 2,2 5,0 8,0 5,6 5,0 23,4 10,3 0,9 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,5 100

Fylkestingsrepresentanter per parti

rediger

Tabellen under viser antallet innvalgte fylkestingsrepresentanter for hvert parti i hvert fylke.[12]

Fylke Ap SV R MDG Sp KrF V H Frp Pp Dem Kp Andre Sum
1 Østfold 15 1 - 2 2 2 1 8 4 - - - - 35
2 Akershus 14 1 - 3 2 1 3 14 5 - - - - 43
3 Oslo 20 3 3 5 - 1 4 19 4 - - - - 59
4 Hedmark 16 1 - 1 5 1 1 5 2 1 - - - 33
5 Oppland 16 1 - 2 7 1 2 5 3 - - - - 37
6 Buskerud 15 1 - 2 4 1 2 13 5 - - - - 43
7 Vestfold 13 1 - 2 2 2 2 12 5 - - - - 39
8 Telemark 16 1 1 2 5 3 1 7 5 - - - - 41
9 Aust-Agder 11 1 - 1 3 5 2 7 4 1 - - - 35
10 Vest-Agder 10 1 - 1 2 6 2 8 4 - 1 - - 35
11 Rogaland 13 1 - 2 4 5 2 12 8 - - - - 47
12 Hordaland 20 3 1 3 4 4 3 12 7 - - - - 57
14 Sogn og Fjordane 9 1 - 1 10 2 2 4 2 - - - - 31
15 Møre og Romsdal 12 1 - 1 5 4 3 9 6 - - - 6 47
16 Sør-Trøndelag 17 2 1 3 4 2 2 8 3 1 - - - 43
17 Nord-Trøndelag 14 2 - 1 10 1 1 4 2 - - - - 35
18 Nordland 17 2 2 1 5 2 2 9 5 - - - - 45
19 Troms 12 2 2 2 4 2 2 6 5 - - - - 37
20 Finnmark 17 2 - 1 2 1 2 5 4 - - 1 - 35
Sum 277 28 10 36 80 46 39 167 83 3 1 1 6 777

Andre: Nordmørslista 4, Sunnmørslista 1, Uavhengig valgliste for Sunnmøre 1.

Detaljerte resultater fra kommunestyrevalget

rediger

Kommune for kommune

rediger

Generelle partiforkortelser: A = Arbeiderpartiet; Dem = Demokratene i Norge; Frp = Fremskrittspartiet; H = Høyre; KrF = Kristelig Folkeparti; Kyst = Kystpartiet; MDG = Miljøpartiet De Grønne; PDK = Partiet De Kristne; Pp = Pensjonistpartiet; R = Rødt; Sp = Senterpartiet; SV = Sosialistisk Venstreparti; V = Venstre

Østfold

rediger

Lokale lister og felleslister i Østfold: (1) = Bymiljølista

A Frp H KrF Kyst MDG PDK Pp R Sp SV V Andre
Aremark 25,2 27,6 13,8 28,4 4,9
Askim 36,6 8,6 36,0 4,9 3,6 4,3 2,5 3,5
Eidsberg 23,1 6,0 43,8 5,5 13,7 3,3 4,6
Fredrikstad 48,3 13,1 16,4 4,4 0,2 4,0 0,7 1,7 1,1 2,8 2,6 3,1 1,7 (1)
Halden 29,7 7,2 39,6 4,7 4,7 1,3 2,4 4,2 2,8 3,5
Hobøl 29,7 19,9 25,5 5,0 5,3 8,3 6,3
Hvaler 30,7 29,2 22,1 5,6 5,1 5,3 2,1
Marker 42,6 4,1 11,2 13,1 25,6 3,5
Moss 40,8 10,3 26,8 2,6 5,2 6,0 3,4 4,8
Rakkestad 32,2 6,6 9,2 18,1 2,7 25,9 5,5
Rygge 35,9 15,0 23,6 3,9 3,8 2,4 1,5 5,1 4,1 4,6
Rømskog 26,5 35,7 37,8
Råde 22,8 17,8 33,6 8,2 3,3 10,8 3,6
Sarpsborg 50,5 12,9 15,8 5,5 3,2 1,4 2,5 1,0 3,7 1,8 1,7
Skiptvet 49,0 7,1 13,2 8,9 21,8
Spydeberg 21,2 9,1 26,7 13,3 4,2 19,6 3,6 2,4
Trøgstad 21,2 9,7 20,1 4,8 41,3 3,0

Akershus

rediger

Lokale lister og felleslister i Akershus: (1) = Glad i Hurdal; (2) = Lørenskog i våre hjerter; (3) = Nannestad bygdeliste; (4) = KrF/Sp; (5) = Folkets Røst by- og bygdeliste; (6) = Alternativ Ullensakerliste; (7) = SV/R; (8) = Bygdelista

A Dem Frp H KrF MDG PDK Pp R Sp SV V Andre Andre
Asker 18,8 7,8 47,7 2,8 7,2 1,8 1,0 1,8 2,9 8,0
Aurskog-Høland 40,9 22,2 12,6 6,3 2,8 0,5 10,1 3,0 1,6
Bærum 20,0 7,6 45,3 2,6 6,3 0,2 2,6 1,4 1,2 3,1 9,7
Eidsvoll 32,3 13,8 22,4 4,1 3,9 2,6 13,0 5,0 2,9
Enebakk 30,0 18,6 23,6 4,3 3,1 14,4 3,3 2,7
Fet 41,0 14,7 22,1 2,7 4,6 0,3 7,7 3,3 3,6
Frogn 22,7 8,9 37,0 4,7 6,5 3,1 3,5 4,3 9,1
Gjerdrum 32,1 10,2 26,9 5,4 3,9 15,0 6,6
Hurdal 20,9 8,4 5,8 7,6 4,8 11,9 2,5 25,2 13,0 (1)
Lørenskog 42,9 10,2 28,1 3,1 3,8 1,2 1,3 2,7 3,7 3,0 (2)
Nannestad 28,3 14,8 18,2 4,3 3,2 8,1 2,3 9,9 10,9 (3)
Nes 42,2 16,0 14,2 3,7 3,6 10,5 3,4 6,6
Nesodden 27,6 0,2 6,8 20,2 3,8 13,2 7,1 0,9 13,0 7,2
Nittedal 35,0 12,3 27,7 2,9 4,8 1,9 4,0 2,9 8,4
Oppegård 26,1 7,8 41,1 4,8 8,0 0,9 4,8 6,5
Rælingen 59,0 9,2 16,8 3,1 0,9 2,8 3,3 4,9 (4)
Skedsmo 38,2 11,9 26,4 2,8 3,2 1,7 0,9 2,4 3,3 3,9 5,2 (5)
Ski 31,7 8,3 34,1 3,3 4,0 3,2 1,9 4,1 3,8 5,6
Sørum 34,8 12,3 26,8 5,0 4,0 9,0 3,5 4,5
Ullensaker 32,7 29,8 18,6 2,6 2,6 5,1 3,9 2,3 (6) 2,3 (7)
Vestby 33,4 10,4 21,3 3,0 6,6 0,5 4,9 4,9 3,1 11,9 (8)
Ås 29,3 10,3 20,6 3,7 7,5 2,6 12,3 7,3 6,4
A Dem Frp H KrF Kyst MDG PDK Pp R Sp SV V FI Lib NKP Pirat
32,0 0,2 6,0 31,8 2,4 0,0 8,1 0,1 0,4 5,0 0,6 5,4 6,9 0,4 0,1 0,1 0,3

Øvrige partier: FI = Feministisk initiativ; Lib = Liberalistene; NKP = Norges Kommunistiske Parti; Pirat = Piratpartiet

Hedmark

rediger

Lokale lister og felleslister i Hedmark: (1) = Team Elverum - Politikk for by og bygd; (2) = Samlingslista - SP/V; (3) = Samlingslista; (4) = H/KrF/V; (5) = By- og bygdelista; (6) = Ringsaklista; (7) = Bygdelista i Stange; (8) = Bygdelista, H, Sp, Frp; (9) = Sør-Odal bygdeliste; (10) = Bygdelista Vålers framtid; (11) = Radikale Sosialister

A Frp H KrF MDG Pp R Sp SV V Andre
Alvdal 43,8 9,9 5,0 32,8 8,7
Eidskog 47,2 7,0 11,5 27,8 2,5 4,1
Elverum 42,3 6,5 27,7 2,8 10,6 4,7 3,1 2,4 (1)
Engerdal 41,1 8,2 50,7 (2)
Folldal 30,0 4,4 38,0 3,3 24,2 (3)
Grue 43,2 14,4 42,4 (4)
Hamar 34,5 3,1 11,6 3,4 4,3 3,2 0,9 2,5 3,2 6,2 27,2 (5)
Kongsvinger 47,9 9,0 18,1 2,5 2,8 6,9 5,7 3,4 3,8
Løten 44,7 4,9 6,9 3,9 32,5 4,1 3,0
Nord-Odal 61,7 14,7 14,0 7,4 2,3
Os 30,9 5,6 52,0 11,4
Rendalen 44,5 6,7 41,8 6,9
Ringsaker 50,4 5,4 10,0 2,7 3,1 3,7 12,6 2,5 3,2 6,4 (6)
Stange 44,8 6,0 8,1 5,3 4,6 2,1 14,7 3,6 4,2 6,4 (7)
Stor-Elvdal 51,0 4,6 18,5 25,9 (8)
Sør-Odal 38,4 22,1 2,9 3,6 8,5 3,7 0,7 20,2 (9)
Tolga 18,5 48,1 23,8 9,6
Trysil 40,3 3,9 24,0 2,5 1,3 23,0 3,3 1,7
Tynset 21,0 2,2 7,2 2,7 3,9 9,2 43,7 7,6 2,6
Våler 34,6 13,6 3,9 11,4 6,7 19,5 10,3 (10)
Åmot 24,9 6,0 8,6 2,9 46,9 9,3 1,4
Åsnes 39,4 10,0 7,6 4,3 17,7 4,1 10,7 6,1 (11)

Oppland

rediger

Lokale lister og felleslister i Oppland: (1) = Dovrelista; (2) = Bygdalista i Gausdal; (3) = Frp/H; (4) = Gran bygdeliste; (5) = Bygdalista; (6) = Lomslista; (7) = Bygdelista for Nordre Land; (8) = Tverrpolitisk liste; (9) = Søndre Land bygdeliste; (10) = Tverrpolitisk kommuneliste; (11) = Sør-Fron bygdaliste; (12) = Bygdelista i Vang; (13) = Bygdeliste; (14) = Bygdalista i Vågå

A Frp H KrF MDG Pp R Sp SV V Andre Andre
Dovre 24,0 8,3 55,4 12,2 (1)
Etnedal 41,7 10,6 4,9 37,1 5,7
Gausdal 43,5 4,4 29,9 4,1 10,5 (2) 7,5 (3)
Gjøvik 42,0 4,7 19,5 4,0 2,8 3,6 3,9 12,1 3,2 4,2
Gran 32,0 5,5 11,1 3,0 1,0 9,9 2,0 2,1 33,3 (4)
Jevnaker 43,1 10,2 16,1 4,9 9,7 15,9
Lesja 37,5 17,5 42,0 3,0
Lillehammer 45,5 5,1 15,6 3,2 6,6 1,3 2,9 8,3 4,1 7,3
Lom 23,7 43,9 18,9 (5) 13,6 (6)
Lunner 41,4 9,3 21,2 3,0 5,0 3,3 10,2 3,3 3,3
Nord-Aurdal 45,9 11,9 11,3 4,1 15,4 3,6 8,0
Nord-Fron 47,4 3,2 9,2 2,4 35,1 1,6 1,2
Nordre Land 33,9 9,6 1,5 1,2 42,6 4,8 6,4 (7)
Ringebu 48,4 2,9 4,1 29,4 9,5
Sel 57,4 12,7 4,7 21,3 3,9 5,8 (8)
Skjåk 42,0 58,0
Søndre Land 39,8 5,2 12,4 1,8 3,1 11,8 4,6 6,6 14,7 (9)
Sør-Aurdal 25,0 5,4 9,5 7,5 46,2 6,3 (10)
Sør-Fron 47,2 3,1 38,1 11,6 (11)
Vang 40,9 8,1 41,6 9,4 (12)
Vestre Slidre 20,3 5,3 32,5 41,8 (13)
Vestre Toten 41,0 10,2 18,2 3,4 3,0 3,3 13,7 3,1 4,2
Vågå 38,2 37,7 6,5 17,7 (14)
Østre Toten 42,2 6,2 14,8 3,6 3,6 4,4 2,0 16,1 1,7 5,3
Øyer 42,3 16,1 3,4 30,7 5,6 1,9
Øystre Slidre 46,8 3,9 12,4 2,1 29,9 4,9

Buskerud

rediger

Lokale lister og felleslister i Buskerud: (1) = Drammen byliste; (2) = Bygdelista for Flå; (3) = Sp/KrF; (4) = Hemsedal Bygdaliste; (5) = Kongsberglista; (6) = Piratpartiet; (7) = Tverrpolitisk bygdeliste; (8) = Bygdelista; (9) = Nes bygdeliste; (10) = Solidaritetslista Ringerike

A Frp H KrF MDG PDK R Sp SV V Andre Andre
Drammen 31,5 10,8 37,0 3,7 5,1 0,3 0,9 2,4 3,1 3,5 1,7 (1)
Flesberg 16,3 16,5 23,1 40,1 4,0
Flå 21,9 9,6 3,0 53,0 (2) 12,5 (3)
Gol 34,1 7,2 24,1 3,8 2,7 16,0 3,6 8,5
Hemsedal 15,7 4,4 18,3 10,0 24,7 4,9 4,9 17,0 (4)
Hol 41,3 5,8 25,0 6,3 14,4 7,2
Hole 24,1 8,3 42,2 4,2 3,3 8,8 3,7 5,3
Hurum 28,7 10,7 31,6 3,5 5,7 6,1 4,3 9,5
Kongsberg 23,7 5,9 14,3 3,0 4,4 2,1 8,1 3,0 8,2 26,3 (5) 1,0 (6)
Krødsherad 49,1 13,8 6,4 30,8 (7)
Lier 31,2 9,8 37,2 3,1 4,0 6,4 3,0 5,4
Modum 40,9 14,6 13,4 3,1 3,2 15,7 2,5 1,7 4,9 (8)
Nedre Eiker 37,5 12,6 33,6 3,7 3,3 0,6 0,7 2,2 3,6 2,1
Nes 18,2 2,4 24,5 5,7 18,8 30,5 (9)
Nore og Uvdal 22,8 11,2 17,5 42,8 5,7
Ringerike 39,5 11,9 22,3 2,6 3,3 0,3 9,3 3,4 4,0 3,3 (10)
Rollag 43,7 12,2 44,2
Røyken 27,1 11,4 40,4 3,2 5,8 0,9 3,4 7,7
Sigdal 18,8 6,3 14,7 37,9 22,3
Øvre Eiker 29,5 8,8 37,9 2,8 3,1 0,5 0,9 11,4 3,3 1,6
Ål 31,5 6,1 15,8 7,1 21,1 18,5

Vestfold

rediger

Lokale lister og felleslister i Vestfold: (1) = MDG/R; (2) = Lardal tverrpolitiske liste; (3) = SV/R; (4) = Nøtterøylisten mot bomring; (5) = Sande tverrpolitiske bygdeliste; (6) = Innbyggerlista Stokke; (7) = De uavhengige; (8) = R/SV; (9) = Tjømelista

A Dem Frp H KrF MDG PDK R Sp SV V Andre Andre
Andebu 33,0 11,0 21,0 5,5 22,5 6,9
Hof 36,9 37,4 14,0 2,2 9,6 (1)
Holmestrand 29,9 6,6 44,5 4,2 3,7 4,9 3,7 2,7
Horten 37,0 8,7 28,3 3,1 5,4 4,2 3,8 3,8 5,7
Lardal 20,1 4,3 15,1 3,2 24,6 15,9 16,7 (2)
Larvik 37,4 18,0 21,6 6,8 4,2 1,5 4,2 2,7 3,6
Nøtterøy 30,6 13,9 30,0 4,6 6,3 1,2 5,5 6,4 (3) 1,6 (4)
Re 22,1 16,5 15,8 8,5 4,8 24,5 4,7 3,0
Sande 32,1 18,8 20,1 2,7 10,2 3,4 9,7 3,0 (5)
Sandefjord 26,1 10,6 42,8 4,7 3,5 2,3 3,8 6,1
Stokke 26,6 7,7 33,0 5,5 3,0 0,7 5,0 2,9 2,9 12,6 (6)
Svelvik 30,0 11,6 23,2 2,4 10,2 3,4 19,3 (7)
Tjøme 29,9 18,9 18,9 8,5 12,7 2,2 (8) 8,9 (9)
Tønsberg 35,2 0,3 11,8 28,5 5,1 5,4 0,7 1,1 2,7 4,0 5,2

Telemark

rediger

Lokale lister og felleslister i Telemark: (1) = By- og nærmiljøpartiet; (2) = Bypartiet; (3) = Nabolaget bygdeliste

A Frp H KrF MDG PDK R Sp SV V Andre Andre
Bamble 36,8 27,8 11,8 6,7 1,7 4,3 6,3 2,0 2,7
23,2 7,4 9,2 7,1 9,2 10,7 5,2 28,2
Drangedal 30,4 5,1 7,2 7,7 31,5 6,6 11,4
Fyresdal 60,9 39,1
Hjartdal 38,4 14,6 10,9 36,1
Kragerø 36,9 13,9 12,2 5,7 4,2 16,4 3,9 2,3 4,5
Kviteseid 42,1 9,5 13,9 4,0 23,5 7,0
Nissedal 40,4 7,2 7,7 17,5 27,2
Nome 42,4 11,9 9,9 4,9 1,1 23,5 3,7 2,6
Notodden 33,8 4,1 26,1 7,8 1,7 1,5 5,5 9,9 5,3 4,3
Porsgrunn 40,6 10,2 19,6 5,0 4,4 0,8 3,4 1,5 3,7 5,1 5,8 (1)
Sauherad 32,0 9,0 11,2 11,4 7,1 20,0 2,2 7,1
Seljord 28,6 6,7 21,4 6,0 6,5 27,1 3,7
Siljan 36,2 11,5 7,9 38,1 6,3
Skien 34,9 11,5 15,3 7,5 3,5 1,0 1,6 3,0 4,0 3,5 13,8 (2) 0,4 (3)
Tinn 18,9 25,6 2,8 41,9 8,9 1,9
Tokke 42,5 6,1 51,5
Vinje 27,3 5,3 11,4 38,8 13,1 4,2

Aust-Agder

rediger

Lokale lister og felleslister i Aust-Agder: (1) = Bygland bygdeliste; (2) = H/V; (3) = Tvedestrand tverrpolitiske liste

A Dem Frp H KrF MDG PDK Pp R Sp SV V Andre Andre
Arendal 37,8 15,0 18,4 7,9 3,6 0,9 3,0 0,9 3,2 3,8 5,5
Birkenes 24,6 10,2 22,4 22,6 12,9 2,9 4,3
Bygland 20,3 31,1 21,9 (1) 26,6 (2)
Bykle 50,0 19,1 5,7 12,4 12,8
Evje og Hornnes 29,7 6,8 11,2 39,7 9,1 3,6
Froland 27,1 14,5 6,3 29,1 18,1 2,2 2,7
Gjerstad 33,2 5,3 20,8 6,8 30,0 3,9
Grimstad 25,0 0,8 15,3 17,9 18,4 2,8 1,1 1,1 0,5 5,1 2,6 9,4
Iveland 16,3 8,1 7,2 31,1 29,0 8,2
Lillesand 23,2 5,4 35,5 9,0 3,3 9,0 2,8 3,0 8,9
Risør 41,3 7,1 17,9 7,4 4,4 4,1 1,5 16,2
Tvedestrand 21,9 3,9 13,4 5,6 4,7 14,9 7,8 27,8 (3)
Valle 51,8 10,0 28,4 9,8
Vegårshei 29,5 6,0 14,2 26,2 24,2
Åmli 39,6 14,3 12,1 34,0

Vest-Agder

rediger

Lokale lister og felleslister i Vest-Agder: (1) = Bygdelista for Audnedal; (2) = Tverrpolitisk liste; (3) = Piratpartiet; (4) = Sirdal bygdeliste

A Dem Frp H KrF MDG PDK Pp R Sp SV V Andre
Audnedal 15,8 8,3 5,8 22,4 15,4 32,3 (1)
Farsund 20,7 20,5 18,9 18,0 1,3 1,0 2,5 1,1 5,5 3,9 6,6
Flekkefjord 16,4 16,6 22,9 16,2 3,1 11,2 3,4 10,2
Hægebostad 7,8 21,5 21,1 11,9 1,7 24,3 11,7 (2)
Kristiansand 28,1 4,5 7,9 23,7 15,8 4,9 0,9 2,3 2,1 1,4 3,3 4,7 0,4 (3)
Kvinesdal 33,5 16,6 17,9 19,5 3,4 7,7 1,3
Lindesnes 15,1 7,3 35,7 22,4 3,9 4,9 10,8
Lyngdal 11,2 9,0 37,6 20,5 2,1 1,7 10,8 2,1 5,0
Mandal 32,4 23,9 18,8 11,8 3,0 2,8 2,9 4,3
Marnardal 44,6 6,2 11,9 13,2 21,2 2,8
Sirdal 33,4 14,6 16,5 20,0 7,0 8,5 (4)
Songdalen 24,4 1,2 11,1 13,2 14,9 4,1 1,8 26,4 2,9
Søgne 26,8 16,8 22,5 11,1 5,0 2,2 1,5 1,1 3,1 2,7 7,2
Vennesla 25,9 0,4 10,7 10,0 29,6 1,7 3,0 1,5 12,8 1,3 3,1
Åseral 15,8 26,5 21,9 35,8

Rogaland

rediger

Lokale lister og felleslister i Rogaland: (1) = Forsand bygdalista; (2) = Optimistpartiet i Forsand; (3) = Samlingslista; (4) = Nærbølista; (5) = Samlingsliste for søre Hå; (6) = Arbeiderpartiet – tverrpolitisk; (7) = Felleslisten, KRF/Frie borgerlige; (8) = Kvitsøylisten; (9) = Tanangerlisten; (10) = Folkeaksjonen Nei til mer bompenger; (11) = Bygdeliste for Tau og Nordbygda; (12) = Utsira bygdeliste; (13) = Utsira fellesliste; (14) = Bjoa bygdeliste

A Frp H KrF MDG PDK Pp R Sp SV V Andre Andre Andre
Bjerkreim 13,7 5,6 23,4 22,6 28,9 5,8
Bokn 16,6 27,0 6,7 49,7
Eigersund 31,9 16,1 20,0 15,1 8,2 4,5 4,2
Finnøy 10,8 18,4 27,9 20,0 2,9 19,9
Forsand 12,5 16,9 23,4 16,6 10,5 (1) 3,2 (2) 16,9 (3)
Gjesdal 33,8 14,4 13,9 20,4 1,9 11,1 2,3 2,0
Haugesund 40,2 14,0 22,3 5,3 3,6 0,7 3,1 0,4 1,9 3,5 4,9
Hjelmeland 17,6 23,6 18,8 30,2 3,0 6,9
7,6 8,5 19,0 20,0 1,2 1,6 9,0 1,5 0,6 28,0 (4) 3,0 (5)
Karmøy 33,4 19,7 18,3 15,1 1,9 2,0 0,4 4,3 2,4 2,6
Klepp 16,2 19,4 29,0 15,5 3,3 12,4 4,2
Kvitsøy 11,3 21,9 (6) 39,7 (7) 27,1 (8)
Lund 34,0 17,5 14,2 14,9 11,9 7,5
Randaberg 28,2 11,7 24,2 16,4 3,7 10,9 5,0
Rennesøy 15,1 17,5 30,0 15,1 22,3
Sandnes 36,4 24,1 15,1 9,1 2,9 0,7 1,2 0,7 4,5 2,5 3,0
Sauda 28,2 15,8 5,1 44,7 3,9 2,3
Sokndal 32,3 10,9 12,7 27,8 7,3 9,1
Sola 17,0 16,5 38,1 9,4 2,5 5,5 1,7 4,2 5,2 (9)
Stavanger 27,4 10,9 28,9 5,9 5,2 0,5 1,0 1,3 1,8 4,5 8,3 4,2 (10)
Strand 24,8 9,3 25,2 19,0 2,4 2,1 7,1 2,4 3,4 4,3 (11)
Suldal 16,0 10,3 12,0 2,8 37,6 7,5 13,8
Time 19,1 11,3 30,0 14,7 4,1 12,9 3,7 4,2
Tysvær 35,0 12,0 19,0 13,1 2,1 1,2 12,5 1,8 3,4
Utsira 40,8 (12) 59,2 (13)
Vindafjord 11,7 8,7 12,1 11,1 40,0 4,6 8,3 3,5 (14)

Hordaland

rediger

Lokale lister og felleslister i Hordaland: (1) = Askøylisten; (2) = Feministisk initiativ; (3) = Folkemakten; (4) = Fitjarlista 2011; (5) = Sotralista; (6) = Sosialistisk fellesliste av SV og Raudt; (7) = Bygdelista Folkeviljen; (8) = Samlingslista; (9) = Solrenningslista; (10) = Moderatene; (11) = Tverrpolitisk Samlingsliste – Bygdeliste for Os; (12) = Bygdalista; (13) = Stordlisto; (14) = Tverrpolitisk valliste TVØ

A Dem Frp H KrF Kyst MDG PDK Pp R Sp SV V Andre Andre
Askøy 31,2 3,2 12,4 23,9 5,0 3,2 0,4 2,3 0,8 4,2 5,4 7,8 (1)
Austevoll 24,2 20,7 37,8 7,7 2,3 5,5 1,6
Austrheim 43,5 24,2 12,1 2,4 7,9 9,9
Bergen 37,8 0,4 8,7 22,1 6,0 0,2 6,0 0,4 0,8 2,3 2,0 7,0 5,5 0,5 (2) 0,2 (3)
Bømlo 31,2 8,6 16,8 18,7 1,5 2,5 3,6 7,9 2,7 6,6
Eidfjord 42,8 12,0 41,5 3,7
Etne 22,4 17,3 13,9 10,5 30,2 5,7
Fedje 24,0 5,2 12,4 33,4 24,9
Fitjar 18,7 8,9 40,3 17,3 10,0 2,5 2,4 (4)
Fjell 27,6 13,0 23,1 10,7 0,8 2,5 0,8 0,7 2,1 2,3 4,8 11,6 (5)
Fusa 25,6 12,6 15,0 9,7 2,1 27,2 2,9 4,8
Granvin 13,7 14,2 38,9 11,8 21,4
Jondal 24,7 18,5 11,4 45,3
Kvam 20,7 12,0 10,5 12,1 5,1 31,0 3,7 4,8
Kvinnherad 22,1 8,7 34,9 5,6 3,8 1,1 15,6 3,1 5,1 (6)
Lindås 20,8 15,5 12,9 28,2 2,7 1,4 11,6 3,4 3,5
Masfjorden 21,1 8,2 38,2 9,1 4,0 14,5 4,9
Meland 25,1 12,7 18,2 12,1 7,8 12,6 7,0 4,5 (7)
Modalen 44,7 (8) 55,3 (9)
Odda 43,9 20,2 3,4 8,7 7,6 2,2 9,8 4,2 (10)
Os 19,4 39,5 12,2 4,4 5,1 4,3 1,7 6,5 6,9 (11)
Osterøy 28,6 21,0 13,1 15,7 6,7 0,4 8,5 1,9 4,0
Radøy 19,7 7,6 18,3 8,8 2,4 34,5 8,8
Samnanger 25,7 16,8 7,2 9,6 5,9 11,1 23,8 (12)
Stord 31,6 11,7 16,4 8,0 2,1 1,4 8,9 11,6 3,5 4,7 (13)
Sund 29,0 13,7 33,3 3,2 1,9 11,1 4,4 3,2
Sveio 35,7 15,1 15,3 10,8 3,1 13,7 2,4 3,9
Tysnes 32,2 9,0 24,4 7,3 3,3 19,5 4,3
Ullensvang 14,0 15,0 5,5 42,8 12,5 10,2
Ulvik 26,7 13,5 22,3 12,1 25,3
Vaksdal 38,5 5,8 11,3 10,9 3,3 16,1 14,0
Voss 36,3 4,9 14,2 4,6 4,9 2,0 20,7 5,6 6,8
Øygarden 28,4 8,7 11,1 9,4 4,7 37,8 (14)

Sogn og Fjordane

rediger

Lokale lister og felleslister i Sogn og Fjordane: (1) = Bygdeliste for Balestrand; (2) = Samlingslista; (3) = Samfunnsdemokratane; (4) = Tverrpolitisk liste; (5) = Tverrpolitisk liste for Vågsøy

A Frp H KrF Kyst MDG PDK R Sp SV V Andre
Askvoll 16,7 37,8 17,6 4,9 23,0
Aurland 21,3 33,2 11,4 26,7 7,4
Balestrand 23,6 13,2 17,6 30,0 6,2 8,2 1,2 (1)
Bremanger 34,7 21,7 6,1 19,3 3,9 14,3
Eid 12,7 3,3 12,6 5,1 31,4 4,1 30,9
Fjaler 30,1 6,8 4,2 3,5 1,9 36,4 6,2 10,9
Flora 35,1 3,7 21,2 4,4 3,6 0,9 3,8 4,4 8,7 14,2 (2)
Førde 33,6 2,9 22,9 6,5 4,9 1,2 15,2 6,8 5,9
Gaular 14,4 30,9 10,9 36,4 4,5 2,9
Gloppen 8,3 6,1 24,1 3,5 42,4 3,5 5,0 7,1 (3)
Hornindal 24,6 28,9 34,3 12,2
Hyllestad 37,6 19,9 7,1 35,3
Høyanger 48,5 9,1 3,2 0,7 3,0 7,1 23,9 1,9 2,6
Jølster 16,6 12,9 4,6 46,1 8,0 11,7
Leikanger 36,4 6,2 30,6 8,2 18,6
Luster 25,5 3,2 7,0 4,8 0,6 54,1 1,7 3,0
Lærdal 30,1 11,3 46,4 6,6 5,7
Naustdal 43,6 8,3 4,2 1,9 3,0 15,9 17,9 5,1
Selje 8,1 20,7 11,4 11,9 16,0 31,9 (4)
Sogndal 30,9 9,7 14,3 5,1 26,0 7,3 6,7
Solund 19,4 34,0 34,5 12,1
Stryn 12,9 3,7 39,4 8,3 2,4 26,0 1,1 6,2
Vik 35,2 12,9 4,6 29,9 2,9 14,5
Vågsøy 21,5 7,5 27,1 5,0 1,7 5,1 13,1 11,8 7,3 (5)
Årdal 44,8 2,8 6,1 3,6 38,8 4,0

Møre og Romsdal

rediger

Lokale lister og felleslister i Møre og Romsdal: (1) = Aukralista; (2) = Tverrpolitisk liste for Giske; (3) = Folkelista for Hareid kommune; (4) = Folkelista/Senterpartiet; (5) = Borgerlisten; (6) = Innbyggerlista; (7) = Tverrpolitisk liste for Norddal; (8) = Tverrpolitisk liste for Voksa – Sandsøy – Kvamsøy; (9) = Sulalista; (10) = KrF/V; (11) = Ålesundlista – Tverrpolitisk liste for Ålesund

A Frp H KrF MDG PDK Pp R Sp SV V Andre
Aukra 32,6 6,2 25,2 12,6 8,3 2,8 6,9 5,4 (1)
Aure 26,8 6,0 10,0 4,5 41,7 10,9
Averøy 36,4 15,7 5,7 6,1 10,2 3,0 23,0
Eide 33,7 31,8 5,6 18,8 10,1
Fræna 20,1 9,3 19,7 9,3 1,3 32,8 3,1 4,4
Giske 15,2 10,2 14,6 24,2 5,2 16,1 14,4 (2)
Gjemnes 27,5 9,3 15,9 7,7 29,9 5,2 4,4
Halsa 21,4 13,9 64,6
Haram 20,1 21,3 19,8 9,9 2,9 1,6 21,4 2,9
Hareid 13,8 18,5 23,6 6,9 1,0 2,3 9,2 24,7 (3)
Herøy 29,5 9,1 32,7 11,8 1,6 3,1 12,4 (4)
Kristiansund 35,4 15,1 7,2 2,6 4,8 0,2 3,2 24,1 2,5 4,9
Midsund 14,5 7,1 29,0 7,5 23,0 18,8
Molde 17,7 8,7 34,7 7,2 3,5 0,8 0,7 7,0 5,8 5,9 7,9 (5)
Nesset 30,8 4,8 28,4 8,1 18,0 2,7 7,2 (6)
Norddal 10,6 51,4 6,6 31,4 (7)
Rauma 17,1 8,0 30,1 6,2 28,2 5,9 4,5
Rindal 40,8 11,0 5,0 43,3
Sande 23,4 8,1 35,9 8,5 4,6 19,6 (8)
Sandøy 52,1 3,0 29,1 15,7
Skodje 20,1 19,7 22,9 11,6 18,2 7,6
Smøla 56,7 4,2 13,1 14,9 11,1
Stordal 39,8 5,0 31,4 6,7 17,0
Stranda 11,0 22,2 11,2 6,4 46,2 3,0
Sula 20,8 26,7 15,0 13,0 2,7 2,0 2,3 4,1 13,5 (9)
Sunndal 56,0 11,3 4,3 2,8 16,1 5,8 3,7
Surnadal 43,5 4,2 9,3 2,7 2,9 35,6 1,5 0,3
Sykkylven 20,1 20,6 27,0 8,1 1,2 11,9 4,2 6,9
Tingvoll 28,0 11,6 9,5 18,2 4,9 22,4 5,4
Ulstein 19,7 21,3 21,0 13,1 1,6 7,7 3,4 12,2
Vanylven 25,2 12,3 15,7 13,0 15,7 18,3
Vestnes 11,5 10,3 11,6 5,4 5,9 41,8 3,1 10,3
Volda 21,2 14,8 10,3 22,4 5,6 0,8 0,6 11,8 6,8 5,6
Ørskog 23,7 24,0 14,8 13,0 24,4 (10)
Ørsta 15,3 14,8 22,2 11,4 3,5 23,2 3,6 6,0
Ålesund 36,2 15,8 18,5 10,0 1,0 0,5 1,8 2,3 5,5 5,8 (11)

Sør-Trøndelag

rediger

Lokale lister og felleslister i Sør-Trøndelag: (1) = Felleslista for bygdeutvikling; (2) = Tverrpolitisk liste; (3) = Bygdalista i Bjugn; (4) = Hemnelista; (5) = Sp/V; (6) = Fokus Malvik; (7) = Bergmannslista; (8) = KrF/V; (9) = Melhuslista, tverrpolitisk liste for hele Melhus kommune; (10) = Bygdelista for Midtre Gauldal; (11) = SV/R; (12) = Orkdalslista; (13) = KrF/V; (14) = Småbylista Orkdal; (15) = Seter kretsliste; (16) = H/V; (17) = Alternativet; (18) = Røroslista; (19) = Sp/KrF/V; (20) = Buviklista; (21) = KrF/V; (22) = Norges Kommunistiske Parti; (23) = Piratpartiet; (24) = A/SV

A Dem Frp H KrF MDG PDK Pp R Sp SV V Andre Andre
Agdenes 18,0 11,2 3,7 3,1 12,6 31,3 (1) 20,3 (2)
Bjugn 40,0 5,0 23,2 3,0 2,8 15,5 3,3 2,9 4,3 (3)
Frøya 49,0 11,0 7,6 2,2 2,3 5,9 4,2 17,6
Hemne 43,5 3,8 9,2 3,6 0,7 29,5 2,0 7,7 (4)
Hitra 39,0 8,8 10,4 3,0 2,9 17,3 7,8 5,2 5,5
Holtålen 49,0 6,7 6,4 37,9 (5)
Klæbu 37,9 10,1 15,4 3,7 14,0 6,7 12,2
Malvik 40,2 8,3 16,7 2,4 5,3 3,8 8,1 4,3 7,3 3,5 (6)
Meldal 55,4 4,5 4,2 27,4 4,9 (7) 3,7 (8)
Melhus 38,3 5,1 13,0 5,8 3,4 0,6 18,8 3,0 1,9 10,1 (9)
Midtre Gauldal 40,3 5,5 7,5 6,1 25,7 3,2 10,2 (10) 1,4 (11)
Oppdal 34,7 4,8 13,9 5,7 24,6 16,4
Orkdal 27,9 3,2 5,9 3,9 2,0 5,1 18,5 2,6 5,6 14,8 (12) 10,5 (13)
Osen 35,2 8,0 4,7 18,8 25,1 (14) 8,2 (15)
Rennebu 35,8 20,7 30,9 12,6 (16)
Rissa 20,8 1,3 5,4 30,2 4,2 3,3 7,1 18,4 3,4 3,4 2,5 (17)
Roan 22,6 29,3 7,5 27,8 12,8
Røros 41,4 2,4 17,6 2,1 10,4 12,8 7,2 6,2 (18)
Selbu 40,9 18,2 2,9 7,1 30,9 (19)
Skaun 27,4 6,6 9,7 2,7 1,4 32,7 4,9 8,5 (20) 6,2 (21)
Snillfjord 56,2 4,9 38,9
Trondheim 41,5 0,1 6,4 20,0 3,2 7,7 0,2 3,5 2,5 2,7 6,2 5,5 0,1 (22) 0,4 (23)
Tydal 68,1 31,9 (24)
Ørland 19,3 5,1 37,9 2,3 28,3 4,3 2,7
Åfjord 40,2 8,4 14,0 7,9 25,9 3,6

Nord-Trøndelag

rediger

Lokale lister og felleslister i Nord-Trøndelag: (1) = Sp/KrF; (2) = Grønt Forum; (3) = Bygdalista for Høylandet; (4) = Meråker tverrpolitiske bygdeliste; (5) = Optimum; (6) = Samarbeidslista i Røyrvik

A Dem Frp H KrF MDG PDK Pp R Sp SV V Andre Andre
Flatanger 16,9 12,1 10,1 3,1 28,2 14,0 15,7
Fosnes 30,3 58,2 (1) 11,5 (2)
Frosta 18,3 27,0 5,0 33,4 5,4 11,0
Grong 51,0 7,3 2,7 25,2 11,6 2,3
Høylandet 28,2 63,0 5,3 3,5 (3)
Inderøy 28,1 8,0 4,1 2,6 48,0 6,0 3,2
Leka 18,3 60,8 10,1 10,8
Leksvik 36,9 6,0 20,1 4,4 2,0 20,7 4,2 5,7
Levanger 49,0 5,1 7,7 6,7 2,9 0,5 16,4 5,6 6,0
Lierne 46,2 3,5 39,7 10,5
Meråker 28,0 4,7 3,1 17,2 5,5 13,3 28,2 (4)
Namdalseid 22,8 4,3 5,7 60,0 7,2
Namsos 45,9 7,0 13,5 4,7 2,5 8,4 11,5 6,6
Namsskogan 49,4 23,7 13,9 13,1 (5)
Nærøy 31,5 6,8 10,7 4,2 37,2 4,0 5,6
Overhalla 24,5 8,9 4,8 56,7 2,5 2,7
Røyrvik 37,4 62,6 (6)
Snåsa 46,0 7,0 32,5 8,7 5,9
Steinkjer 36,6 0,3 4,9 6,7 1,9 3,7 39,5 3,5 2,9
Stjørdal 37,3 5,4 14,7 3,3 3,1 1,9 27,3 3,2 3,9
Verdal 43,7 5,4 8,2 2,0 2,7 1,0 29,9 3,5 3,7
Verran 38,5 6,2 4,9 36,1 14,2
Vikna 32,4 8,6 5,7 4,6 15,0 4,5 29,2

Nordland

rediger

Lokale lister og felleslister i Nordland: (1) = Andøylista; (2) = Beiarn bygdeliste; (3) = H/V; (4) = H/A; (5) = Sp/Kyst; (6) = Felleslista; (7) = Flakstad distriktsliste; (8) = V/KrF; (9) = Melbu og omegn samarbeidsliste; (10) = Hattfjelldal bygdeliste; (11) = Samfunnspartiet; (12) = H/V; (13) = Lovund tverrpolitiske liste; (14) = Bygdelista i Moskenes; (15) = Moskenes fellesliste; (16) = A/KrF; (17) = Rødøy fellesliste; (18) = Felleslista – fellesliste mellom Det norske Arbeiderpartiet, Rødt og partipolitisk uavhengige velgere; (19) = Sentrumslista Ny Tid – partipolitisk uavhengig liste til fremme av Røstsamfunnets fremtid og velstand; (20) = Saltdalslista; (21) = Tverrpolitisk liste Sømna; (22) = Bygdelista Fiskefjord – Kongsvik – Hårvik; (23) = Hinnøysiden tverrpolitiske liste; (24) = Sp/KrF; (25) = H/KrF/V/Uavh; (26) = Tverrpolitisk liste for Tysfjord; (27) = Tysfjord bygdeliste; (28) = Vefsn tverrpolitiske parti; (29) = Kommunelista; (30) = Samarbeidslisten; (31) = Felleslista for Værøy; (32) = Værøylista; (33) = Øksnes tverrpolitiske liste

A Frp H KrF Kyst MDG PDK Pp R Sp SV V Andre Andre Andre
Alstahaug 42,4 7,6 14,9 6,4 19,9 3,0 5,9
Andøy 21,0 8,7 41,3 3,2 3,5 10,4 3,2 8,6 (1)
Ballangen 29,0 10,5 14,5 5,3 40,8
Beiarn 36,8 34,1 29,1 (2)
Bindal 52,4 10,6 4,8 32,2 (3)
Bodø 30,2 9,5 33,8 2,6 2,9 0,4 10,4 3,3 3,8 3,2
Brønnøy 37,3 15,6 2,4 20,2 4,3 20,3
6,7 12,1 4,7 17,2 59,3 (4)
Dønna 36,9 8,4 9,5 18,9 26,3 (5)
Evenes 26,0 6,1 40,7 15,5 6,9 4,8
Fauske 18,5 9,4 12,6 3,0 7,7 5,1 2,9 40,8 (6)
Flakstad 21,0 8,9 48,3 21,8 (7)
Gildeskål 40,4 13,2 15,8 3,3 0,5 15,1 6,3 5,3 (8)
Grane 50,4 6,5 43,1
Hadsel 44,7 17,7 6,3 2,6 2,9 12,0 3,6 4,6 5,4 (9)
Hamarøy 22,3 7,4 24,7 15,8 6,5 23,3
Hattfjelldal 41,4 38,3 4,5 15,8 (10)
Hemnes 34,3 9,2 23,8 3,4 18,2 8,4 2,8 (11)
Herøy 65,2 9,2 8,5 5,3 11,7 (12)
Leirfjord 48,1 8,9 5,1 2,6 24,8 7,4 3,1
Lurøy 32,5 6,2 8,9 4,1 10,0 32,4 2,2 3,6 (13)
Lødingen 46,4 12,3 19,7 9,0 12,5
Meløy 31,3 12,0 20,7 6,9 0,8 19,8 3,8 4,8
Moskenes 29,4 19,0 7,2 27,1 (14) 17,3 (15)
Narvik 30,9 10,4 30,4 2,8 3,8 5,6 14,0 1,9
Nesna 40,1 16,1 4,4 18,1 17,8 3,5
Rana 46,1 7,8 19,7 1,8 3,2 10,4 8,4 2,6
Rødøy 6,4 35,5 39,3 (16) 18,9 (17)
Røst 53,1 (18) 46,9 (19)
Saltdal 25,6 18,2 19,7 3,7 15,3 17,5 (20)
Sortland 28,9 7,7 36,8 1,9 2,3 9,5 6,2 4,8 2,0
Steigen 22,7 6,8 13,4 3,3 5,7 8,0 27,7 7,5 5,0
Sømna 27,7 7,4 38,9 25,9 (21)
Sørfold 47,5 15,0 26,2 11,2
Tjeldsund 29,0 12,7 29,3 10,4 3,0 (22) 15,7 (23)
Træna 47,7 52,3 (24)
Tysfjord 33,1 11,3 5,0 26,2 (25) 15,3 (26) 9,2 (27)
Vefsn 33,9 7,8 16,1 2,2 0,3 11,7 8,4 3,9 6,2 9,5 (28)
Vega 53,5 6,3 32,8 7,4
Vestvågøy 32,9 9,0 22,2 7,1 2,5 0,8 1,9 15,7 5,7 2,3
Vevelstad 24,5 28,1 (29) 47,4 (30)
Værøy 15,8 24,3 33,8 (31) 26,2 (32)
Vågan 27,9 6,3 32,3 1,0 10,0 9,0 4,5 8,9
Øksnes 30,7 9,0 8,8 4,4 20,7 7,0 19,4 (33)

Lokale lister og felleslister i Troms: (1) = Berg fellesliste; (2) = Berg samlingsliste; (3) = Felleslista for Dyrøy; (4) = Gratangen demokratiske liste; (5) = Gratangen fellespolitiske liste; (6) = Andørja fellesliste; (7) = Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy; (8) = Manndalen, Skardalen og Nordnes bygdeliste; (9) = Lenviklista; (10) = Kretsliste Russelv–Sør-Lenangsbotn; (11) = Lyngen tverrpolitiske liste; (12) = Samhold Lyngen; (13) = KrF/Kyst; (14) = Fjordfolket; (15) = Tverrpolitisk liste; (16) = Samlingslista; (17) = Norges Kommunistiske Parti; (18) = Tranøy folkeliste; (19) = By- og land-lista

A Frp H KrF Kyst MDG R Sp SV V Andre Andre Andre
Balsfjord 49,0 12,0 12,4 6,3 3,1 13,6 3,0 0,6
Bardu 37,5 4,7 20,0 33,4 4,3
Berg 39,5 8,7 14,9 (1) 36,9 (2)
Dyrøy 35,6 24,5 10,4 15,2 7,2 7,2 (3)
Gratangen 49,3 23,4 16,7 (4) 10,6 (5)
Harstad 37,0 21,4 12,5 2,6 2,3 3,4 6,5 3,2 11,1
Ibestad 19,9 28,8 17,2 5,4 28,7 (6)
Karlsøy 26,0 23,0 5,1 16,0 10,8 19,1 (7)
Kvæfjord 38,4 14,2 9,1 17,0 8,4 12,9
Kvænangen 38,1 7,9 11,5 33,2 9,3
Kåfjord 32,0 5,8 9,3 13,8 7,0 22,4 9,7 (8)
Lavangen 31,6 7,0 18,5 42,9
Lenvik 28,1 12,0 24,2 5,2 8,8 5,0 3,2 13,5 (9)
Lyngen 24,5 5,3 14,8 11,1 6,3 6,3 2,6 (10) 17,1 (11) 11,9 (12)
Målselv 43,7 6,2 18,3 15,6 3,9 12,3
Nordreisa 29,1 12,8 17,2 14,8 5,0 10,5 10,7
Salangen 44,4 10,5 4,1 36,5 4,4
Skjervøy 19,3 17,3 4,9 20,1 13,6 24,8 (13)
Skånland 41,0 41,2 1,2 4,5 5,3 6,8
Storfjord 19,5 5,0 23,0 5,2 8,6 3,3 (14) 35,3 (15)
Sørreisa 41,1 6,3 10,6 4,2 6,6 3,7 27,4 (16)
Torsken 59,6 40,4
Tranøy 34,7 4,6 25,0 10,2 5,2 6,1 2,1 (17) 12,1 (18)
Tromsø 29,8 10,8 20,3 3,1 0,6 4,4 14,4 2,2 7,9 4,9 1,5 (19)

Finnmark

rediger

Lokale lister og felleslister i Finnmark: (1) = Daloniid lista/Fastboendes liste; (2) = Johttiidsámiid listu; (3) = Kárášjot' lista/Karasjoklista; (4) = Sámeálbmot bellodat/Samefolkets parti; (5) = Kautokeino fastboendes liste; (6) = Kautokeino flyttsameliste; (7) = Sámeálbmot listu; (8) = Lebesby tverrpolitiske liste; (9) = Fellesliste Høyre og Tverrpolitisk liste; (10) = Tverrpolitisk liste i Porsanger TLP; (11) = Árja; (12) = Vadsølista

A Frp H KrF Kyst MDG PDK R Sp SV V Andre Andre Andre Andre
Alta 30,4 20,9 11,0 4,5 4,9 3,7 0,6 2,0 9,7 12,4
Berlevåg 74,8 25,2
Båtsfjord 51,1 48,9
Gamvik 52,1 13,9 5,0 28,9
Hammerfest 71,1 3,9 9,2 3,0 2,6 10,2
Hasvik 64,1 20,6 15,3
Karasjok 38,3 3,5 3,5 29,0 3,4 2,6 (1) 3,5 (2) 10,6 (3) 5,6 (4)
Kautokeino 26,2 1,8 3,8 1,0 0,9 2,0 8,2 20,9 (5) 24,5 (6) 10,8 (7)
Kvalsund 47,9 8,9 20,1 23,1
Lebesby 48,4 6,2 10,7 5,9 28,8 (8)
Loppa 39,6 34,1 16,0 10,3
Måsøy 40,7 13,8 45,5
Nesseby 48,9 11,8 16,9 (9) 22,3 (4)
Nordkapp 54,7 19,7 16,1 9,6
Porsanger 31,7 5,7 34,4 3,9 6,3 1,2 16,8 (10)
Sør-Varanger 50,3 5,3 13,7 1,2 2,4 0,9 18,5 5,6 2,2
Tana 47,0 8,4 7,6 12,8 4,6 4,1 8,1 (11) 7,3 (4)
Vadsø 31,0 38,0 4,0 2,6 2,2 12,3 1,4 8,5 (12)
Vardø 53,6 5,9 10,0 4,8 12,4 2,4 10,9

Parti for parti

rediger

Arbeiderpartiet

rediger

Arbeiderpartiet stilte 421 reine lister ved kommunevalget og fikk i alt 789 170 stemmer. De fem beste resultatene kom i Berlevåg (74,8 prosent), Hammerfest (71,1), Herøy i Nordland (65,2), Hasvik (64,1) og Nord-Odal (61,7). Det var i alt 28 kommuner der partiet fikk 50 prosent av stemmene eller mer. Det svakeste resultatet fikk Arbeiderpartiet i Hægesbostad (7,8 prosent) og Hå (7,6). Av kommunene der det var rein A-liste i både 2011 og 2015, var det størst framgang i Berlevåg (opp 36,4 prosentpoeng). Størst tilbakegang var det i Årdal med 29,9 prosentpoeng. Likevel fikk partiet her 44,8 prosent av stemmene.

Høyre

rediger

Høyre stilte 380 reine lister ved kommunevalget og fikk i alt 554 399 stemmer. De fem beste resultatene kom i Båtsfjord (48,9 prosent), Asker (47,7), Bærum (45,3), Holmestrand (44,5) og Eidsberg (43,8). Det var i alt 14 kommuner der partiet fikk 40 prosent av stemmene eller mer. Det svakeste resultatet fikk Høyre i Sør-Fron og Meråker (begge med 3,1 prosent). Partiet hadde framgang i 104 kommuner. Av kommunene der det var rein H-liste i både 2011 og 2015, var det størst framgang i Loppa (opp 16,9 prosentpoeng). Størst tilbakegang var det i Berlevåg med 28,9 prosentpoeng. Likevel fikk partiet her 25,2 prosent av stemmene.

Fremskrittspartiet

rediger

Fremskrittspartiet stilte 304 reine lister ved kommunevalget og fikk 226 640 stemmer. De fem beste resultatene kom i Os i Hordaland (39,5 prosent), Ullensaker (29,8), Hvaler (29,2), Bamble (27,8) og Sula (26,7). Det var i alt 22 kommuner der partiet fikk 20 prosent av stemmene eller mer. Det svakeste resultatet fikk Fremskrittspartiet i Kautokeino (1,8 prosent). Partiet hadde framgang i 66 kommuner. Av kommunene der det var rein Frp-liste i både 2011 og 2015, var det størst framgang i Skjervøy (opp 9,5 prosentpoeng). Størst tilbakegang var det i Austevoll med 26,7 prosentpoeng. Likevel fikk partiet her 20,7 prosent av stemmene.

Senterpartiet

rediger

Senterpartiet stilte 385 reine lister ved kommunevalget og fikk 203 188 stemmer. De fem beste resultatene kom i Tydal (68,1 prosent), Halsa (64,6), Høylandet (63,0), Leka (60,8) og Namdalseid (60,0). Det var i alt 12 kommuner der partiet fikk 50 prosent av stemmene eller mer. Det svakeste resultatet fikk Senterpartiet i Oslo (0,6 prosent). Partiet hadde framgang i 294 kommuner. Av kommunene der det var rein Sp-liste i både 2011 og 2015, var det størst framgang i Norddal (opp 36,7 prosentpoeng) og Sauda (opp 36,1). Størst tilbakegang var det i Gratangen med 31,5 prosentpoeng. Likevel fikk partiet her 23,4 prosent av stemmene.

Venstre

rediger

Venstre stilte 317 reine lister ved kommunevalget og fikk 131 836 stemmer i alt. De tre beste resultatene kom i Eid (30,9 prosent), Vikna (29,2) og Bø i Telemark (28,2). Det var i alt 11 kommuner der partiet fikk 20 prosent av stemmene eller mer. Det svakeste resultatet fikk Venstre i Surnadal (0,3 prosent). Partiet hadde framgang i 113 kommuner. Av kommunene der det var rein V-liste i både 2011 og 2015, var det størst framgang i Brønnøy (opp 15,7 prosentpoeng) og Vikna (opp 14,4). Størst tilbakegang var det i Flatanger med 15,2 prosentpoeng. Likevel fikk partiet her 15,7 prosent av stemmene.

Kristelig Folkeparti

rediger

Kristelig Folkeparti stilte 292 reine lister ved kommunevalget og fikk i alt 130 268 stemmer. De tre beste resultatene kom i Evje og Hornnes (39,7 prosent), Rømskog (35,7) og Iveland (31,1). Det var i alt 25 kommuner der partiet fikk 20 prosent av stemmene eller mer. Det svakeste resultatet fikk Kristelig Folkeparti i Sør-Varanger (1,2 prosent). Partiet hadde framgang i 119 kommuner. Av kommunene der det var rein KrF-liste i både 2011 og 2015, var det størst framgang i Iveland (opp 14,6 prosentpoeng) og Gloppen (opp 12,1). Størst tilbakegang var det i Gjemnes med 18,1 prosentpoeng.

Miljøpartiet De Grønne

rediger

Miljøpartiet De Grønne stilte 202 reine lister ved kommunevalget og fikk i alt 101 612 stemmer. De tre beste resultatene kom i Nesodden (13,2 prosent), Vardø (12,4) og Aurland (11,4). Det var i alt fire kommuner der partiet fikk 10 prosent av stemmene eller mer. Beste bydelsoppslutning var i Lademoen (20,0 prosent). Det svakeste resultatet fikk Miljøpartiet i Hemne (0,7 prosent). Partiet hadde framgang i alle kommunene der det stilte liste. Av kommunene der det var rein MDG-liste i både 2011 og 2015, var det størst framgang i Nesodden (opp 8,2 prosentpoeng).

Sosialistisk Venstreparti

rediger

Sosialistisk Venstreparti stilte 272 reine lister ved kommunevalget og fikk 98 625 stemmer i alt. De tre beste resultatene kom i Gamvik (28,9 prosent), Tolga (23,8) og Kvalsund (23,1). Det var i disse tre kommunene at partiet fikk 20 prosent av stemmene eller mer. Det svakeste resultatet fikk SV i Stryn (1,1 prosent). Partiet hadde framgang i 139 kommuner. Av kommunene der det var rein SV-liste i både 2011 og 2015, var det størst framgang i Eid (opp 10,8 prosentpoeng). Tilbakegangen var størst i Tynset med 21,8 poeng.

Rødt stilte 78 reine lister ved kommunevalget og fikk 47 102 stemmer. De tre beste resultatene kom i Kragerø (16,4 prosent) og Tromsø (14,4). Det var i alt fem kommuner der partiet fikk 10 prosent av stemmene eller mer. Partiet hadde framgang i 59 kommuner. Av kommunene der det var rein Rødt-liste i både 2011 og 2015, var det størst framgang i Kragerø (opp 9,1 prosentpoeng). Tilbakegangen var størst i Odda med 2,7 poeng.

Andre partier

rediger

Pensjonistpartiet stilte 43 lister og fikk 18 569 stemmer. Deres beste resultat var i Hitra (17,3), Tynset (9,2) og Lillesand (9,0). Partiet De Kristne stilte 66 lister og fikk 7 045 stemmer. De beste resultatene kom i Bømlo (3,6 prosent) og Vennesla (3,0). Demokratene i Norge hadde 13 lister (3 893 stemmer) med beste resultat i Fedje (5,2 prosent). Kystpartiet hadde 13 reine lister (1 655 stemmer) og kom best ut av det i Kvænangen med 33,2 prosent og Lurøy (10,0).

Piratpartiet stilte fire lister (1 428 stemmer) med høyest oppslutning i Kongsberg (1,0 prosent). Norges Kommunistiske Parti hadde tre lister (360 stemmer) og fikk 2,1 prosent i Tranøy. Det nystarta Feministisk initiativ fikk i alt 2 029 stemmer på de to kommunelistene partiet stilte, i Oslo og Bergen (henholdsvis 0,4 og 0,5 prosent av stemmene).

Kommunestyrerepresentanter

rediger

Tabellen nedenfor viser antall innvalgte representanter i kommunestyrene fordelt på parti og kjønn. Tallene baserer seg på hvilken liste representanten sto på ved valget. Kandidater på felleslister er ført som «andre».[13]

Parti Menn Kvinner I alt Kvinneandel
A 1942 1519 3461 43,9
SV 188 172 360 47,8
MDG 130 103 233 44,6
Sp 1064 710 1774 40,0
KrF 406 217 623 34,9
V 337 209 546 38,3
H 1251 703 1954 35,9
Frp 649 240 889 27,1
Andre 510 274 784 34,9
Total 6477 4147 10624 39,0

Ordførere

rediger

[14]

Fylke Ap H Krf Sp SV V Frp BF£ Lok$ Totalt
Østfold 6 7 1 3 1 18
Akershus 14 5 1 1 1 22
Oslo 1 1
Hedmark 11 2 6 2 1 22
Oppland 17 7 2 26
Buskerud 7 6 6 2 21
Vestfold 5 6 3 14
Telemark 12 5 1 18
Aust-Agder 7 1 3 3 1 15
Vest-Agder 3 4 3 4 1 15
Rogaland 8 6 3 7 1 1 26
Hordaland 14 7 2 5 1 1 3 33
Sogn og Fjordane 8 7 1 8 2 26
Møre og Romsdal 13 8 1 12 1 1 36
Sør-Trøndelag 15 3 5 2 25
Nord-Trøndelag 9 1 11 1 1 23
Nordland 24 6 1 7 4 2 44
Troms 12 3 4 2 3 24
Finnmark 16 2 1 19
I alt 201 74 15 98 1 6 5 12 16 428

£ BF = Felleslister

$Lok = Lokale lister, se liste over hver enkelt.

Prognoser

rediger

Nasjonale meningsmålinger om kommunestyrevalg

rediger

Nasjonale meningsmålinger om kommunestyrevalg i 2015 (velgerandeler i prosent):[15]

Meningsmåling Ap Høyre Frp KrF Sp Venstre SV MDG R Andre Publisert Tatt opp Spurte
% +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/-
Valgresultat 2011 31,7 28,0 11,4 5,6 6,7 6,3 4,1 0,9 1,5 3,9
Norstat NRK 36,9 28,8 8,4 4,8 5,2 5,2 3,2 3,7 1,2 2,6 14.01.15 Uoppgitt Uoppgitt
Gallup TV2 38,6 26,8 8,7 3,8 7,8 5,3 3,8 2,5 1,3 1,4 17.01.15 5.-9.01. 957
Gallup TV2 35,8  2,8 26,9  0,1 8,9  0,2 4,7  0,9 7,6  0,2 5,1  0,2 4,1  0,3 3,4  0,9 2,2  0,9 1,2  0,2 10.02.15 26.-30.01. 957
Snitt januar 2015 37,1  5,4 27,5  0,5 8,7  2,7 4,4  1,2 6,9  0,2 5,2  1,1 3,7  0,4 3,2  2,3 1,6  0,1 1,7  2,2
Norstat NRK 39,7  2,8 27,1  1,7 9,3  0,9 4,9  0,1 5,6  0,4 3,7  1,5 3,3  0,1 3,1  0,6 1,2   2,0  0,6 18.02.15 3.-9.02. 956
Gallup TV2 34,8  1,0 26,2  0,7 9,7  0,8 4,3  0,4 7,5  0,1 5,2  0,1 4,4  0,3 2,6  0,8 2,9  0,7 2,4  1,2 11.03.15 23.-27.02. 957
Snitt februar 2015 37,3  0,2 26,7  0,8 9,5  0,8 4,6  0,2 6,6  0,3 4,5  0,7 3,9  0,2 2,9  0,3 2,1  0,5 2,2  0,5
Norstat NRK 35,7  4,0 26,9  0,2 8,8  0,5 4,4  0,5 8,1  2,5 5,3  1,6 3,0  0,3 2,7  0,4 1,5  0,3 3,5  1,5 11.03.15 3.-9.03. 967
InFact VG 35,3 25,6 10,6 6,8 6,3 4,5 3,4 2,7 2,3 2,5 13.03.15 11.03. 2 077
Snitt mars 2015 35,5  1,8 26,3  0,4 9,7  0,2 5,6  1,0 7,2  0,6 4,9  0,4 3,2  0,7 2,7  0,2 1,9  0,2 3,0  0,8
Norstat NRK 37,9  2,2 27,3  0,4 7,9  0,9 5,0  0,6 6,6  1,5 4,6  0,7 2,8  0,2 3,9  1,2 1,0  0,5 3,0  0,5 15.04.15 7.-13.04. 970
Gallup TV2 34,8   24,6  1,6 10,0  0,3 4,9  0,6 7,2  0,3 6,1  0,9 4,7  0,3 3,0  0,4 2,3  0,6 2,5  0,1 19.04.15 7.-10.04. 960
Gallup TV2 33,0  1,8 30,0  5,4 9,7  0,3 4,2  0,7 7,3  0,1 5,0  1,1 4,7   3,0   1,3  1,0 1,8  0,7 8.05.15 27.-30.04. 950
Snitt april 2015 35,2  0,3 27,3  1,0 9,2  0,5 4,7  0,9 7,0  0,2 5,2  0,3 4,1  0,9 3,3  0,6 1,5  0,4 2,4  0,6
Respons BT/Aftp. 33,7 28,3 9,9 4,7 6,8 5,2 4,3 3,8 1,7 1,6 7.05.15 4.-6.05. 1002
Norstat NRK 34,3  3,6 27,1  0,2 9,6  1,6 5,2  0,2 7,7  1,1 5,1  0,5 4,6  1,8 3,2  0,7 1,5  0,5 1,8  1,2 20.05.15 12.-18.05. 957
Gallup TV2 35,8  2,8 25,9  4,1 9,3  0,4 4,7  0,5 7,9  0,6 5,2  0,2 3,9  0,8 3,0   0,7  0,6 3,7  1,9 1.06.15 26.-29.05. 960
InFact VG 33,1  3,7 23,9  2,1 12,7  0,5 5,6  0,4 6,0  0,2 5,7  0,7 4,1  0,6 5,0  2,1 1,6  0,7 2,2  1,0 3.06.15 18.-28.05. 2 015
Snitt mai 2015 34,2  1,0 26,3  1,0 10,4  1,2 5,1  0,4 7,1  0,1 5,3  0,1 4,2  0,1 3,8  0,5 1,4  0,1 2,3  0,1
Respons BT/Aftp. 32,9  0,8 26,2  2,1 11,8  1,9 5,8  1,1 7,6  0,8 6,0  0,8 3,0  1,3 3,8   1,8  0,1 1,1  0,5 11.06.15 8.-10.06. 1 000
Norstat NRK 34,4  0,1 27,9  0,8 9,0  0,5 4,5  0,7 7,0  0,7 4,7  0,4 2,9  1,7 4,6  1,4 1,7  0,2 3,4  1,6 12.06.15 2.-7.06. 957

NRKs målinger i januar og februar ble opprinnelig publisert med feil tall med påfølgende uheldig vinkling for særlig Høyre. Målingens korrekte resultat i januar var 28,8 % (over resultatet ved forrige kommunevalg) og 27,1 % i februar, men på grunn av feil i vektingen ble det oppgitt at Høyres oppslutning var 23,7 % i januar og 22,3 % i februar, med påfølgende negativ vinkling om partiets oppslutning i mediebildet.[16] NRK har også høstet kritikk for å ha fremstilt målingen i mars der Ap går tilbake med 4,0 prosentpoeng og Frp med 0,5 prosentpoeng først med tittelen "Frp går rett til bunns",[17] (senere endret til "Mot krisevalg for Frp"[18]) og for å ha vinklet en statsministermåling i mars der Solberg hadde fremgang og Støre tilbakegang fra foregående statsministermåling i januar, med tittelen "Stadig færre vil ha Solberg som statsminister", fordi man valgte å sammenligne resultatet med en måling fra mars året før der Solberg var målt opp mot Stoltenberg, og ikke Støre, slik NRK oppga, og uten å nevne målingen i januar mellom Solberg og Støre.[19]

Siste nasjonale kommunevalgmålinger

rediger

Tabellen viser siste nasjonale kommunevalgmåling fra hvert byrå og endringer fra kommunevalget i 2011.[20]

Byrå Ap Høyre Frp KrF Sp Venstre SV MDG R Andre Dato
% +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/-
Valgresultat 2011 31,7 28,0 11,4 5,6 6,7 6,3 4,1 0,9 1,5 3,9 12.09.2011
Norstat 30,5  1,2 25,2  2,8 10,6  0,8 5,2  0,4 7,4  0,7 6,0  0,3 4,0  0,1 5,9  5,0 1,1  0,4 4,1  0,2 09.09.2015
TNS Gallup 31,8  0,1 23,4  4,6 9,5  1,9 5,0  0,6 7,4  0,7 6,6  0,3 5,9  1,8 5,2  4,3 2,6  1,1 2,4  1,5 12.09.2015
InFact 31,1  0,6 22,8  5,2 11,9  0,5 5,9  0,3 7,2  0,5 5,2  1,1 4,5  0,4 4,8  3,9 3,1  1,6 3,4  0,5 12.09.2015
Respons 29,8  1,9 25,8  2,2 10,5  0,9 5,8  0,2 8,1  1,4 5,3  1,0 4,9  0,8 4,3  3,4 2,7  1,2 3,2  0,7 12.09.2015
Valgresultat 2015 14.09.2015

Lokale meningsmålinger om kommunestyrevalg

rediger

Tabellen viser siste lokale meningsmålinger om kommunestyrevalg i landets mest folkerike kommuner (velgerandel i prosent og endring fra valget i 2011):

Kommune Ap Høyre Frp KrF Sp Venstre SV MDG R Andre Dato
% +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/-
Oslo 31,3  1,8 29,6  6,1 7,5  0,5 3,3  0,9 0,5   5,7  2,5 7,3  1,0 8,2  5,6 5,6  2,0 1,2  0,5 12.09.2015
Bergen 31,6  2,9 22,2  13,0 11,0  0,7 7,4  1,8 2,6  1,2 7,2  0,2 6,7  2,3 7,5  5,5 2,6  0,6 1,2  1,1 11.09.2015
Trondheim 38,6  0,9 19,8  7,4 8,4  0,5 2,7  0,2 3,0  0,9 6,5  0,7 6,8  1,1 9,8  7,2 2,2  0,8 2,2   11.09.2015
Stavanger 25,7  3,3 29,0  5,0 15,6  2,5 6,2  0,4 2,3  0,4 6,4  1,1 4,4  0,4 5,5  4,2 1,5  0,1 3,4  1,3 08.09.2015
Bærum 17,5  3,6 45,7  5,6 8,1  0,3 2,9  0,3 2,1  1,3 9,2  0,1 3,7  0,3 4,0  2,8 0  1,1 6,7  5,1 12.09.2015
Kristiansand 25,1  1,3 24,3  2,2 12,8  1,5 14,4  2,1 1,2  0,5 6,5  1,6 3,6  0,8 4,4  2,3 2,4  0,8 5,3  1,9 11.09.2015
Fredrikstad 41,5  7,7 21,3  1,3 15,4  1,5 4,0  0,3 2,6  0,7 4,2  1,3 2,0  1,0 4,2  4,2 1,3  0,6 3,5  0,7 11.09.2015
Sandnes 31,2  9,4 19,8  10,2 22,3  0,3 9,9  0,6 4,3  1,2 4,4   3,2   2,6  2,0 0,2  0,2 2,0  0,4 08.09.2015
Tromsø 26,8  0,4 19,2  16,8 12,5  0,5 3,1   2,2  0,2 5,1  1,3 8,2  2,5 4,0  2,2 17,2  10,0 1,7  1,1 11.09.2015
Drammen1 32,2  2,9 36,3  13,3 12,3  3,3 3,1  0,1 1,0  0,1 3,6  0,2 3,5  0,6 5,5  4,9 1,0  0,2 1,6  1,4 10.09.2015
Asker 19,0  1,0 38,4  13,5 13,4  5,4 4,5  1,8 1,1   7,5  0,4 3,0  0,1 9,3  9,3 0  0,9 1,9  3,6 12.09.2015
Sarpsborg 42,6  5,5 18,9  1,7 16,3  2,3 4,4  1,4 2,6  0,6 2,0  0,7 2,0  0,1 4,5  4,5 1,8  1,3 5,0  2,1 11.09.2015
Skien 33,5  3,9 17,7  9,0 15,1  2,2 6,0  1,7 2,0  0,5 1,8  3,3 4,4  0,2 3,1  2,3 2,4  1,2 14,0  12,8 08.09.2015
Skedsmo 38,3  1,6 25,7  4,7 15,3  3,5 3,8  1,3 1,8  0,2 3,5  0,1 2,2  1,3 4,4  3,9 1,1  0,2 3,9  1,4 11.09.2015
Bodø 27,4  6,5 31,8  8,6 13,8  8,4 2,2  1,0 3,4  0,5 3,0  0,2 4,7  0,7 4,7  4,0 8,6  2,2 0,5  0,2 09.09.2015
Ålesund 30,5  7,2 24,6  3,4 15,4  6,3 9,1  0,3 1,9  0,6 4,4  3,0 3,6  1,0 3,1  3,1 0,4  0,4 7,0  1,4 07.09.2015
Sandefjord 28,2  5,7 36,9  11,0 12,2  0,2 5,7  1,7 2,4  1,3 5,6  1,1 5,0  0,8 3,9  2,9 0  0,5 0  2,2 07.09.2015
Larvik 32,8  5,7 22,7  5,1 21,9  0,7 6,4  0,2 2,7  0,6 4,9  2,7 2,7   3,9  2,0 1,9  0,8 0   05.09.2015
Karmøy 28,2  4,4 19,8  6,1 23,3  0,1 16,1  0,5 3,5  1,2 1,4  1,7 1,8  0,3 1,8  1,8 0,5  0,2 3,6  1,1 03.09.2015
Tønsberg 32,2  0,3 25,9  11,1 16,7  6,7 5,7  0,7 2,2  0,1 5,9  1,1 3,7  1,6 4,9  4,2 1,2  0,6 1,6  0,1 12.09.2015
Haugesund 34,3  5,6 22,3  15,9 17,9  5,7 6,1  0,5 2,1  1,0 4,2  1,2 4,6  2,1 4,2  3,6 0,8  0,3 1,1  4,0 06.09.2015
  • 1Drammen: 2 meningsmålinger tatt opp samtidig som avviker veldig mye fra hverandre, her angis gjennomsnittet (InFact og Norfakta). Borgerlig flertall 55,3 %.

Fet skrift markerer ordførerpartiet i kommunen. Blå bakgrunn markerer borgerlig flertall, rød bakgrunn rødgrønt flertall på siste meningsmåling.

Lokale meningsmålinger om fylkestingsvalg

rediger

Tabellen viser siste lokale meningsmålinger om fylkestingsvalg (velgerandel i prosent og endring fra valget i 2011):

Fylke Ap Høyre Frp KrF Sp Venstre SV MDG R Andre Dato
% +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/-
Østfold 36,7  3,4 22,2  2,9 16,8  3,9 5,6  0,2 5,0  0,4 3,0  0,7 2,6  0,4 4,1  3,3 1,5  0,4 2,5  0,5 09.09.2015
Akershus 33,4  2,4 33,8  2,6 10,2  1,6 2,7  0,6 2,6  0,4 6,2   3,4  0,8 4,2  2,8 1,0  0,1 2,4  0,7 18.08.2015
Oppland 42,9  1,2 17,6  0,2 5,4  2,4 3,3  0,1 14,8  1,1 4,4  0,6 3,1  0,8 4,3  3,2 2,2  1,1 2,3  0,3 10.09.2015
Telemark 37,0  0,8 17,7  4,6 16,0  3,6 7,0  0,1 8,1  0,3 3,3  1,1 4,6  0,5 3,0  1,9 2,1  0,5 1,3  0,2 11.09.2015
Aust-Agder 31,0  4,2 21,3  5,0 11,3  2,4 11,3  0,7 6,5  0,3 6,5  0,2 3,0  1,0 3,7  3,0 1,0  0,2 4,4  1,6 12.09.2015
Vest-Agder 25,0  1,5 26,5  1,9 11,6  2,6 15,5  3,4 4,2  0,4 4,6  0,1 3,6  0,8 3,8  2,2 0,9   4,3  0,1 12.09.2015
Rogaland 28,0  0,6 26,3  2,6 14,5  1,3 10,6  0,3 7,5  1,8 5,3  0,6 2,4  0,5 4,0  3,2 0,4  0,2 0,9  1,5 09.09.2015
Hordaland 30,6  2,8 25,1  3,7 11,6  2,4 7,5  0,6 4,8  0,3 6,1  0,4 4,7  0,7 6,6  5,0 1,2  0,7 1,7  0,5 26.08.2015
Sogn og Fjordane 24,9  2,1 14,2  2,7 7,8  0,2 6,8  0,2 27,7  2,0 6,9  0,5 5,1  0,8 3,7  3,1 1,3  0,3 1,7  0,6 09.09.2015
Møre og Romsdal 24,0  1,7 19,9  2,1 16,1  0,3 11,3  2,6 8,6  0,3 5,8  1,7 3,2  0,1 2,4  2,0 1,2  0,6 7,5  0,9 11.09.2015
Sør-Trøndelag 38,1  2,4 19,8  3,2 10,2  1,1 3,3  0,5 7,7  0,4 5,7  0,6 5,0  0,3 6,4  4,7 2,3  0,3 1,3  0,9 12.09.2015
Nord-Trøndelag 39,4  3,5 10,8  1,8 8,4  0,1 4,2  0,3 21,7  2,0 5,2  0,3 6,0  0,6 3,4  2,7 0,9  0,2 0  0,7 12.09.2015
Nordland 34,3  1,3 18,6  2,7 13,7  1,5 3,6   10,1  2,3 3,8  0,2 5,6  0,4 3,5  2,5 4,9  1,2 1,9  0,6 10.09.2015
Troms 33,3  2,3 21,5  2,0 12,4  3,1 4,3  0,4 10,4  1,9 2,2  1,9 5,9  0,5 2,8  1,5 4,3  0,7 2,6  0,8 11.09.2015
Finnmark 43,4  3,8 16,8  3,6 12,3  2,7 2,8  0,4 4,0  0,1 5,5  0,7 6,2  0,1 2,5  1,9 0,7  0,2 5,8  5,1 10.09.2015

Fet skrift markerer ordførerpartiet i fylkeskommunen. Blå bakgrunn markerer borgerlig flertall, rød bakgrunn rødgrønt flertall på siste meningsmåling.

Se også

rediger

Referanser

rediger

Kilder

rediger

Eksterne lenker

rediger