Tvedestrand tverrpolitiske liste

Tvedestrand tverrpolitiske liste ble opprettet i 1995 som en protest mot partier som ville at vannavgiften ved utbygging av vannverket i Tvedestrand kommune skulle belastes alle innbyggere. De som sto bak lista mente at bebyggelsen i sentrum, som allerede hadde vannforsyning, ikke skulle betale for at andre skulle få dette.

Ved valget i 2003 fikk lista ordfører i kommunen, idet Jan Dukene ble valgt til vervet. Partiet stilte siste gang til valg ved kommunestyrevalget 2015.