Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 i Hordaland

Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Hordaland omfattet kommunestyrevalg i fylkets 33 kommuner og valg til Hordaland fylkesting for valgperioden 2015-2019. Valgene fant sted mandag 14. september 2015.

FylkestingetRediger

Hordaland fylkesting hadde i perioden 2011-2015 følgende sammensetning: Høyre 17 mandater, Arbeiderpartiet 16, Fremskrittspartiet 8, Kristelig Folkeparti 5, Venstre 4, Senterpartiet 3, Sosialistisk Venstreparti 2 og Miljøpartiet De Grønne 2 (Rødts representant meldte overgang til MDG i desember 2013).[1][2] Fylket har vært styrt av en flertallskoalisjon av Høyre, Frp og Venstre, med Tom-Christer Nilsen (H) som fylkesordfører og Mona Haugland Hellesnes (V) som fylkesvaraordfører.

Tabellen viser lokale meningsmålinger om fylkestingsvalg i Hordaland (velgerandel i prosent og endring fra valget i 2011) og valgresultat i 2015:

Dato Ap Høyre Frp KrF Sp Venstre SV MDG R Andre Byrå
% +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/-
Valgresultat 2011 27,8 28,8 14,0 8,1 5,1 6,5 4,0 1,6 1,9 2,2
22.09.2014 28,9  1,1 29,7  1,1 15,6  1,6 8,2  0,1 4,4  0,7 5,3  1,2 4,0   2,9  1,3 1,0  0,9 0  2,2 Respons/BT
06.03.2015 34,9  7,1 24,0  4,8 9,3  4,7 8,2  0,1 5,3  0,2 6,4  0,1 5,8  1,8 3,1  1,5 1,1  0,8 1,9  0,3 Respons/BT
24.06.2015 34,0  6,2 23,9  4,9 9,0  5,0 8,9  0,8 5,2  0,1 5,8  0,7 4,0   6,2  4,6 1,5  0,4 1,5  0,7 Sentio/Ap
21.08.2015 32,6  4,8 19,2  9,6 14,6  0,6 8,3  0,2 5,2  0,1 5,6  0,9 5,0  1,0 6,1  4,5 2,2  0,3 0  2,2 InFact/BA/NRK
26.08.2015 30,6  2,8 25,1  3,7 11,6  2,4 7,5  0,6 4,8  0,3 6,1  0,4 4,7  0,7 6,6  5,0 1,2  0,7 1,7  0,5 Respons/BT
Valgresultat 2015 33,2  5,3 21,2  7,5 12,1  2,0 7,3  0,8 6,3  1,2 4,9  1,5 5,0  1,0 5,5  3,9 1,6  0,3 2,8  0,6

Det var 15 godkjente valglister for fylkestingsvalget, se partienes valglister her.

Se også artikkelen Hordaland fylkesting 2015–2019.

FylkestingsvalgetRediger

Tabellen viser partienes prosentvise velgerandel ved fylkestingsvalget i Hordaland 14. september 2015 i ulike deler av fylket og endring fra valgresultatet i 2011.[3][4]

Område Ap Høyre Frp KrF Sp SV Venstre MDG R Andre Valgdeltakelse
% +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/-
Nordhordland 27,3  1,2 16,4  5,9 14,2  1,3 14,4  0,2 12,8  2,1 2,8  0,3 3,3  1,3 5,3  3,8 0,8  0,3 2,7  1,1 57,2  4,4
Vesthordland 31,2  4,6 26,5  5,6 15,6  2,7 8,2  1,2 2,3  0,3 3,6  0,6 3,6  0,6 3,8  2,8 1,0   4,0  1,6 54,7  6,1
Midthordland 23,7  1,4 18,1  2,8 29,5  2,5 6,7  1,0 7,2  0,6 2,1   3,9  0,8 5,8  4,3 0,5  0,3 2,5  1,2 59,4  2,4
Sunnhordland 27,8  4,0 17,7  3,7 13,2  3,9 10,5  2,1 13,2  1,5 3,7  0,6 6,2  0,8 3,4  2,6 0,8  0,4 3,5  0,7 53,1  4,1
Hardanger og Voss 30,6  4,5 14,0  4,0 7,3  1,9 5,8  1,7 22,9  5,2 3,8  0,3 5,7  4,8 5,4  4,1 2,5  1,2 2,1  0,1 56,7  2,1
Hordaland uten Bergen 28,5  3,3 19,2  4,5 15,3  2,4 9,4  1,2 11,1  1,8 3,3  0,3 4,5  1,2 4,5  3,3 1,1  0,4 3,1  1,0 55,7  4,1
Bergen 36,9  7,0 22,8  10,1 9,6  1,5 5,7  0,3 2,6  0,9 6,3  1,5 5,2  1,9 6,4  4,4 2,0  0,2 2,6  0,3 58,1  3,3
Hordaland med Bergen 33,2  5,4 21,2  7,6 12,1  1,9 7,3  0,8 6,3  1,2 5,0  1,0 4,9  1,6 5,5  3,9 1,6  0,3 2,8  0,6 57,0  3,7
Norge 33,6  0,4 23,4  4,1 10,3  1,5 5,6  0,2 8,0  1,6 4,0  0,3 4,9  0,7 5,0  3,8 2,2  0,4 3,0  0,6 55,0  4,2
  • Nordhordland: Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy, Vaksdal. 34 484 stemmeberettigede.
  • Vesthordland: Askøy, Fjell, Sund, Øygarden. 47 085 stemmeberettigede.
  • Midthordland: Austevoll, Fusa, Os, Samnanger. 22 766 stemmeberettigede.
  • Sunnhordland: Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio, Tysnes. 44 465 stemmeberettigede.
  • Hardanger og Voss: Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik, Voss. 29 145 stemmeberettigede
  • Bergen kommune 214 242 stemmeberettigede. Øvrige Hordaland 177 945 stemmeberettigede. Hordaland totalt 392 187 stemmeberettigede.

Mandatfordeling: Arbeiderpartiet 20, Høyre 12, Fremskrittspartiet 7, Kristelig Folkeparti 4, Senterpartiet 4, Miljøpartiet De Grønne 3, Sosialistisk Venstreparti 3, Venstre 3, Rødt 1.

KommunestyrevalgeneRediger

Tabellen viser valgresultatet ved kommunestyrevalgene i Hordaland 14. september 2015 (velgerandel % og mandater M).[5]

Kommune Ap Høyre Frp KrF Sp SV Venstre MDG R Andre Sum Posisjon
% M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M
Bergen 37,8 26 22,1 15 8,7 6 6,0 4 2,0 1 7,0 5 5,5 4 6,0 4 2,3 2 2,5 100 67 Ap, KrF, V
Etne 22,4 5 13,9 3 17,3 4 10,5 2 30,2 6 5,7 1 100 21 Ap, Frp, KrF
Sveio 35,7 9 15,3 4 15,1 4 10,8 3 13,7 3 2,4 3,9 1 3,1 1 100 25 Ap, Frp, V
Bømlo 31,2 9 16,8 5 8,6 2 18,7 5 7,9 2 2,7 1 6,6 2 2,5 5,1 1 100 27 Ap, KrF
Stord 31,6 11 16,4 6 11,7 4 8,0 3 8,9 3 11,6 4 3,5 1 2,1 1 6,1 2 100 35 Ap, SV, Sp, KrF
Fitjar 18,7 3 40,3 7 8,9 2 17,3 3 10,0 2 2,5 2,4 100 17 H, Ap
Tysnes 32,2 7 24,4 5 9,0 2 7,3 2 19,5 4 4,3 1 3,3 100 21 H, Sp, Frp
Kvinnherad 22,1 8 34,9 12 8,7 3 5,6 2 15,6 6 5,1 2 3,1 1 3,8 1 1,1 100 35 H, Sp, KrF, V
Jondal 24,7 4 18,5 3 11,4 2 45,3 8 100 17 Sp, KrF
Odda 43,9 12 20,2 6 3,4 1 7,6 2 2,2 9,8 3 8,7 2 4,2 1 100 27 Ap, V, Sp, KrF
Ullensvang 14,0 3 15,0 3 5,5 1 42,8 9 12,5 3 10,2 2 100 21 Sp, Ap, SV, KrF
Eidfjord 42,8 8 12,0 2 41,5 7 3,7 100 17 Sp, H
Ulvik 26,7 5 13,5 2 22,3 4 12,1 2 25,3 4 100 17 Ap, Sp, H
Granvin 13,7 2 14,2 2 38,9 5 11,8 1 21,4 3 100 13 V, H, Ap
Voss 36,3 16 14,2 6 4,9 2 4,6 2 20,7 9 5,6 2 6,8 3 4,9 2 2,0 1 100 43 Ap, Sp, SV, KrF
Kvam 20,7 6 10,5 3 12,0 3 12,1 3 31,0 9 3,7 1 4,8 1 5,1 1 100 27 Sp, KrF, H
Fusa 25,6 6 15,0 3 12,6 3 9,7 2 27,2 6 2,9 4,8 1 2,1 100 21 Ap, Frp, KrF, V
Samnanger 25,7 5 7,2 2 16,8 4 9,6 2 11,1 2 5,9 1 23,8 5 100 21 Bygdalista, Frp, Sp
Os 19,4 7 12,2 4 39,5 14 4,4 2 4,3 2 1,7 6,5 2 5,1 2 6,9 2 100 35 Frp, H
Austevoll 24,2 5 37,8 8 20,7 5 7,7 2 5,5 1 1,6 2,3 100 21 H, Ap
Sund 29,0 6 33,3 7 13,7 3 3,2 1 11,1 2 4,4 1 3,2 1 1,9 100 21 H, Frp, KrF, V
Fjell 27,6 10 23,1 8 13,0 4 10,7 4 2,1 1 2,3 1 4,8 2 2,5 1 0,7 12,4 4 100 35 Ap, H
Askøy 31,2 11 23,9 8 12,4 4 5,0 2 0,8 4,2 2 5,4 2 3,2 1 2,3 1 11,4 4 100 35 Ap, AL, SV, MDG, R
Vaksdal 38,5 8 11,3 2 5,8 1 10,9 2 16,1 4 14,0 3 3,3 1 100 21 Ap, Sp
Modalen 100 13 100 13 Solrenningslista
Osterøy 28,6 8 13,1 4 21,0 6 15,7 4 8,5 2 1,9 4,0 1 6,7 2 0,4 100 27 Frp, KrF, H
Meland 25,1 7 18,2 5 12,7 4 12,1 3 12,6 3 7,0 2 7,8 2 4,5 1 100 27 Ap, H, Sp
Øygarden 28,4 6 11,1 3 8,7 2 9,4 2 4,7 1 37,8 9 100 23 Tverrpolitisk, KrF, Frp
Radøy 19,7 5 18,3 5 7,6 2 8,8 2 34,5 9 8,8 2 2,4 100 25 Sp, Ap
Lindås 20,8 6 12,9 4 15,5 5 28,2 9 11,6 4 3,4 1 3,5 1 2,7 1 1,4 100 31 KrF, Ap, Sp, V
Austrheim 43,5 8 24,2 4 12,1 2 7,9 1 9,9 2 2,4 100 17 Ap, KrF, Sp
Fedje 24,0 3 33,4 5 12,4 2 24,9 4 5,2 1 100 15 H, KrF
Masfjorden 21,1 4 38,2 7 8,2 1 9,1 2 14,5 2 4,9 1 4,0 100 17 H, Ap, Sp, KrF, Frp, V

Fet skrift markerer ordførerpartiet i kommunen i perioden 2015-2019. Blå bakgrunn markerer borgerlig flertall, rød bakgrunn markerer rødgrønt flertall i kommunestyret.

Det er bare i seks kommuner at det største partiet ikke får ordførervervet i valgperioden. Arbeiderpartiet inngår i flertallsposisjonen i 21 kommuner, Senterpartiet i 17, Kristelig Folkeparti i 16, Høyre i 14, Fremskrittspartiet i 9, Venstre i 7, Sosialistisk Venstreparti i 4, Miljøpartiet De Grønne i 1, Rødt i 1 og lokale lister i 4 kommuner. Modalen er eneste kommune der det kun stilles lokale lister (Solrenningslista og Samlingslista). Askøy er eneste kommune hvor MDG og Rødt inngår i flertallssamarbeidet. Masfjorden er eneste kommune hvor hele kommunestyret har inngått et valgteknisk samarbeid.

Det er bare 2 kommuner som styres kun av rødgrønne partier, 4 som styres kun av borgerlige partier, resten er blokkoverskridende flertallskonstellasjoner eller involverer lokale lister.

Ordførere: Arbeiderpartiet (14), Høyre (7), Senterpartiet (5), Kristelig Folkeparti (2), Fremskrittspartiet (1), Venstre (1), lokale lister (3).

Se også artikkelen Bergen bystyre 2015–2019.

ReferanserRediger