Åpne hovedmenyen

Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Norge 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er et lokalvalg i Norge 9. september 2019.[1] Ved valget skal det velges representanter til alle fylkesting og kommunestyrer i Norge.

Innhold

ValgordningRediger

ValgkretserRediger

Hver kommune og hvert fylke utgjør én valgkrets. Kommunestyret/fylkestinget fastsetter selv antall representanter innenfor lovbestemte minimumskrav i forhold til innbyggertallet i kommunen/fylket.[2]

Stortinget vedtok 8. juni 2017 sammenslåing av 121 kommuner til 47 nye kommuner. Antall fylker ble redusert til 11. Valget høsten 2019 vil bli gjennomført som om sammenslåingen allerede er skjedd, slik at alle innbyggere i den nye kommunen/fylkeskommunen vil kunne stille til valg og ha stemmerett til det nye kommunestyret/fylkestinget.[3] Kommunaldepartementet har foreslått endringer i valgloven, valgforskriften og to spesielle forskrifter om gjennomføring av valg som kun gjelder i 2018 og 2019. Blant de foreslåtte endringene er en fellesnemnd i de fylkene som skal slås sammen, slik at valglovens § 4-3 ikke gjelder, og at antall valgstyrer reduseres fra 19 til 11.[4]

Valgbarhet og stemmerettRediger

Valgbar og pliktig til å ta i mot valg er personer som har stemmerett ved valget, og som på valgdagen er folkeregistrert som bosatt i vedkommende kommune eller fylkeskommune, og som ikke er utelukket eller fritatt. Utelukket fra valget er fylkesmannen og assisterende fylkesmann, administrasjonssjef i kommune og fylkeskommune og dennes stedfortreder samt leder av forvaltningsgren i kommune eller fylkeskommune. Man kan heller ikke velges hvis man er sekretær for kommunestyret eller fylkestinget, ansvarlig for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen eller foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.[2]

ValgoppgjørRediger

Både valget til kommuestyrene og fylkestingene holdes som direkte forholdstallsvalg i flermannskretser. Fordelingen av mandater ved kommunestyrevalg, fylkestingsvalg og stortingsvalg, skjer etter Sainte-Laguës modifiserte metode.[2] Metoden går ut på at den enkelte listes stemmetall først deles med tallet 1,4 og deretter med tallene 3-5-7-9 osv. Ved disse delingene fremkommer en rekke tall, såkalte kvotienter. Kvotientene ordnes etter størrelse. Representantplassene fordeles til de listene som har de største kvotientene. Det første mandatet går til den listen som har den største kvotienten, mandat nr. to til den som har den nest største kvotienten osv.[2]

MeningsmålingerRediger

Nasjonale meningsmålinger om kommunestyrevalgRediger

Nyeste nasjonale meningsmålinger om kommunestyrevalg (velgerandeler i prosent og endring fra valget i 2015):[5]

Meningsmåling Ap Høyre Frp Sp Venstre KrF MDG SV R Andre Dato
% +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/-
Valgresultat 2015[6] 33,0 23,2 9,5 8,5 5,5 5,4 4,2 4,1 2,0 4,6
Norstat NRK[7] 27,3  5,7 23,0  0,2 6,8  2,7 12,2  3,7 2,3  3,2 4,3  1,1 7,0  2,8 6,1  2,0 3,8  1,8 7,2  2,6 06.-12.08.2019
Sentio Amedia[8] 29,0  4,0 20,9  2,3 6,1  3,4 11,8  3,3 3,5  2,0 4,2  1,2 7,9  3,7 7,4  3,3 4,3  2,3 5,2  0,6 13.-18.08.2019
Kantar TV2[9] 24,5  8,5 18,6  4,6 8,8  0,7 14,3  5,8 4,3  1,2 3,8  1,6 8,2  4,0 7,0  2,9 3,5  1,5 7,1  2,5 16.-21.08.2019
Respons VG[10] 23,1  9,9 19,9  3,3 9,8  0,3 13,1  4,6 3,5  2,0 5,1  0,3 7,7  3,5 6,7  2,6 4,7  2,7 6,4  1,8 16.-21.08.2019
Ipsos Dagbladet[11] 21,5  11,5 20,2  3,0 10,0  0,5 18,1  9,6 2,9  2,6 3,3  2,1 5,9  1,7 6,6  2,5 4,0  2,0 7,5  2,9 19.-21.08.2019
Valgresultat 2019

Lokale meningsmålinger om kommunestyrevalgRediger

Tabellen viser siste lokale meningsmålinger om kommunestyrevalg i kommuner med over 50 000 innbyggere fra 1. januar 2020. Partienes velgerandeler i prosent (%) og antall mandater i kommunestyret (M):[12]

Kommune Ap Høyre Frp Sp Venstre KrF MDG SV R FNB Andre Sum Dato
% M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M
Oslo 24,5 15 27,0 16 4,7 3 1,0 0 5,5 3 1,8 1 13,2 8 7,4 5 7,0 4 6,3 4 1,6 0 100 59 23.08.2019
Bergen 20,5 14 19,5 13 5,8 4 3,0 2 4,0 3 4,1 3 8,7 6 9,7 6 5,3 4 17,9 12 1,5 0 100 67 22.08.2019
Trondheim 27,7 19 22,4 15 6,1 4 6,7 5 4,9 3 1,3 1 9,2 6 11,3 8 6,1 4 4,3 2 100 67 18.08.2019
Stavanger 22,4 15 29,1 20 6,3 4 4,2 3 4,3 3 4,3 3 5,6 4 5,8 4 4,6 3 12,0 8 1,4 0 100 67 18.06.2019
Bærum 18,8 10 47,7 25 7,2 4 1,9 1 7,1 4 1,2 0 8,1 4 2,0 1 2,9 1 2,1 1 100 51 23.05.2019
Kristiansand 19,9 14 23,1 16 8,4 6 4,9 3 3,9 3 11,3 8 6,8 5 6,5 5 2,6 2 12,6 8 100 71 21.08.2019
Drammen 28,9 16 23,7 13 7,6 4 6,3 4 2,7 2 3,1 2 7,1 4 6,5 4 4,0 2 10,0 6 100 57 20.08.2019
Asker 17,9 10 43,2 25 8,9 5 3,2 2 6,0 3 1,6 1 9,7 5 3,3 2 2,2 1 4,0 1 100 55 03.07.2019
Lillestrøm 31,3 17 19,3 11 11,7 6 9,3 5 2,1 1 2,8 2 4,3 2 5,0 3 3,5 2 10,6 6 100 55 04.07.2019
Fredrikstad 46,4 25 15,7 8 10,3 6 5,6 3 1,7 1 4,0 2 5,3 3 4,0 2 2,9 2 3,4 1 100 53 19.08.2019
Sandnes 22,8 12 19,5 10 13,5 7 8,5 4 2,4 1 6,8 4 4,1 2 4,6 2 2,9 1 12,4 6 2,5 0 100 49 17.06.2019
Tromsø 15,4 7 15,6 7 6,9 3 13,3 6 3,2 1 1,3 0 6,2 3 13,5 6 8,5 4 14,4 6 1,7 0 100 43 08.08.2019
Ålesund 26,1 20 25,3 20 12,6 10 10,1 8 4,7 4 6,4 5 2,7 2 4,5 3 3,3 3 4,3 2 100 77 02.03.2019
Sandefjord 24,5 15 32,5 20 12,1 7 7,2 4 4,2 3 3,1 2 0 0 5,7 4 3,6 2 2,2 0 100 57 26.06.2019
Nordre Follo 25,3 12 32,5 16 7,3 3 4,7 2 4,1 2 4,0 2 10,3 5 6,8 3 3,1 1 2,1 1 100 47 22.08.2019
Sarpsborg 37,6 18 16,3 8 8,8 4 7,8 4 0,6 0 3,5 2 4,3 2 1,3 0 1,8 1 18,0 4 100 43 15.06.2019
Tønsberg 28,7 14 26,0 13 7,8 4 10,4 5 2,8 1 3,9 2 9,7 5 6,9 3 3,8 2 0,5 0 100 49 22.08.2019
Skien 38,1 21 17,1 10 11,4 6 7,3 4 2,0 1 6,3 3 4,2 2 3,5 2 3,7 2 6,4 4 100 55 13.06.2019
Bodø 23,8 10 29,6 12 12,9 5 9,5 4 3,0 1 1,4 0 4,1 2 6,0 2 8,6 3 1,0 0 100 39 09.08.2019

Lokale meningsmålinger om fylkestingsvalgRediger

Tabellen viser siste lokale meningsmålinger om fylkestingsvalg - partienes velgerandeler i prosent (%) og antall mandater i fylkestinget (M):[13]

Fylke Ap Høyre Frp Sp Venstre KrF MDG SV R Andre Sum Dato
% M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M
Innlandet 35,8 20 11,2 6 3,8 2 28,1 16 2,9 2 2,0 1 6,9 4 4,6 3 2,8 2 1,9 1 100 57 13.08.2019
Viken 24,0 21 25,4 22 10,0 9 12,0 11 3,9 3 2,5 2 6,7 6 5,8 5 3,3 3 6,3 5 100 87 19.-21.08.2019
Vestfold og Telemark 27,5 17 25,9 16 11,4 7 12,6 8 3,1 2 3,3 2 5,6 3 5,2 3 3,3 2 1,3 1 100 61 24.-27.06.2019
Agder 22,3 11 22,8 11 10,4 5 10,5 5 3,8 2 11,3 6 5,0 2 5,8 3 3,6 2 4,5 2 100 49 12.-18.06.2019
Rogaland 23,6 11 24,4 12 12,6 6 10,4 5 3,0 1 7,4 4 4,8 2 3,8 2 2,0 1 8,0 3 100 47 09.-13.08.2019
Vestland 22,5 15 22,4 14 13,6 9 14,5 9 4,0 3 4,1 3 2,5 2 6,6 4 2,9 2 6,9 4 100 65 23.-25.04.2019
Møre og Romsdal 17,6 9 20,1 10 19,3 9 17,7 9 2,6 1 5,5 3 5,1 2 3,8 2 2,2 1 6,1 1 100 47 12.-15.08.2019
Trøndelag 27,2 16 16,5 10 7,3 4 21,9 13 2,7 2 1,7 1 5,9 3 8,4 5 4,5 3 3,9 2 100 59 12.-15.08.2019
Nordland 27,2 13 21,5 10 9,0 4 19,6 9 2,2 1 1,4 0 2,6 1 8,3 4 6,0 3 2,3 0 100 45 28.-29.06.2019
Troms og Finnmark 22,5 13 13,7 8 12,8 7 24,0 14 2,0 1 2,7 1 3,4 2 10,1 6 5,0 3 4,0 2 100 57 14.08.2019

ReferanserRediger