Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Norge 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 var et lokalvalg i Norge som fant sted mandag 9. september 2019.[1] Det ble valgt representanter til alle fylkesting og kommunestyrer i Norge.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
9. september 2019
Valgdeltakelse 64,44 % av 4,2 millioner stemmeberettigede
       
Parti Ap H Sp
Stemmer
24,8 %
20,1 %
14,4 %
       
Parti FrP MDG SV
Stemmer
8,2 %
6,8 %
6,1 %
       
Parti KrF V Rødt
Stemmer
4 %
3,9 %
3,8 %

‹ 2015 Norges flagg 2023 ›

Valgordning

rediger

Valgkretser

rediger

Hver kommune og hvert fylke utgjør én valgkrets. Kommunestyret/fylkestinget fastsetter selv antall representanter innenfor lovbestemte minimumskrav i forhold til innbyggertallet i kommunen/fylket.[2]

Stortinget vedtok 8. juni 2017 sammenslåing av 121 kommuner til 47 nye kommuner. Antall fylker ble redusert til 11. Valget høsten 2019 ble gjennomført som om sammenslåingen allerede er skjedd, slik at alle innbyggere i den nye kommunen/fylkeskommunen kunne stille til valg og ha stemmerett til det nye kommunestyret/fylkestinget.[3] Kommunaldepartementet har foreslått endringer i valgloven, valgforskriften og to spesielle forskrifter om gjennomføring av valg som kun gjelder i 2018 og 2019. Blant de foreslåtte endringene er en fellesnemnd i de fylkene som skal slås sammen, slik at valglovens § 4-3 ikke gjelder, og at antall valgstyrer reduseres fra 19 til 11.[4]

Valgbarhet og stemmerett

rediger

Valgbar og pliktig til å ta i mot valg er personer som har stemmerett ved valget, og som på valgdagen er folkeregistrert som bosatt i vedkommende kommune eller fylkeskommune, og som ikke er utelukket eller fritatt. Utelukket fra valget er fylkesmannen og assisterende fylkesmann, administrasjonssjef i kommune og fylkeskommune og dennes stedfortreder samt leder av forvaltningsgren i kommune eller fylkeskommune. Man kan heller ikke velges hvis man er sekretær for kommunestyret eller fylkestinget, ansvarlig for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen eller foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.[2]

Valgoppgjør

rediger

Både valget til kommuestyrene og fylkestingene holdes som direkte forholdstallsvalg i flermannskretser. Fordelingen av mandater ved kommunestyrevalg, fylkestingsvalg og stortingsvalg, skjer etter Sainte-Laguës modifiserte metode.[2] Metoden går ut på at den enkelte listes stemmetall først deles med tallet 1,4 og deretter med tallene 3-5-7-9 osv. Ved disse delingene fremkommer en rekke tall, såkalte kvotienter. Kvotientene ordnes etter størrelse. Representantplassene fordeles til de listene som har de største kvotientene. Det første mandatet går til den listen som har den største kvotienten, mandat nr. to til den som har den nest største kvotienten osv.[2]

Meningsmålinger

rediger

Nasjonale meningsmålinger om kommunestyrevalg (velgerandeler i prosent og endring fra valget i 2015 i prosentpoeng):[5]

Meningsmåling Ap Høyre Frp Sp Venstre KrF MDG SV R Andre Dato
% +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/-
Valgresultat 2015[6] 33,0 23,2 9,5 8,5 5,5 5,4 4,2 4,1 2,0 4,6 14.09.2015
Sentio Amedia[7] 29,0  4,0 20,9  2,3 6,1  3,4 11,8  3,3 3,5  2,0 4,2  1,2 7,9  3,7 7,4  3,3 4,3  2,3 5,2  0,6 13.08.-18.08.2019
Ipsos Dagbladet[8] 21,5  11,5 20,2  3,0 10,0  0,5 18,1  9,6 2,9  2,6 3,3  2,1 5,9  1,7 6,6  2,5 4,0  2,0 7,5  2,9 19.08.-21.08.2019
Norstat NRK[9] 22,3  10,7 18,4  4,8 7,3  2,2 15,2  6,7 5,4  0,1 4,6  0,8 10,0  5,8 6,4  2,3 4,3  2,3 6,1  1,5 27.08.-02.09.2019
Norfakta N/KK[10] 24,3  8,7 19,5  3,7 7,6  1,9 15,1  6,6 4,3  1,2 4,3  1,1 8,5  4,3 6,4  2,3 4,7  2,7 5,3  0,7 03.09.-04.09.2019
Opinion Dagsavisen[11] 24,9  8,1 17,6  5,6 7,7  1,8 14,7  6,2 4,1  1,4 4,0  1,4 7,0  2,8 7,1  3,0 4,5  2,5 8,3  3,7 02.09.-05.09.2019
Respons VG[12] 22,7  10,3 21,0  2,2 8,1  1,4 14,7  6,2 3,4  1,5 4,1  1,3 8,7  4,5 8,4  4,3 3,5  1,5 5,4  0,8 03.09.-06.09.2019
Kantar TV2[13] 24,9  8,1 18,4  4,8 7,8  1,7 15,8  7,3 3,6  1,9 4,5  0,9 6,9  2,7 7,0  2,9 3,2  1,2 7,9  3,3 02.09.-07.09.2019
Valgresultat 2019[14] 24,8  8,2 20,1  3,1 8,2  1,2 14,4  5,9 3,9  1,6 4,0  1,4 6,8  2,6 6,1  2,0 3,8  1,8 7,9  4,7 09.09.2019

Valgresultater i kommunestyrevalgene

rediger

Tabellen viser valgresultatene i Norges 20 mest folkerike kommuner. Partienes velgerandeler i prosent (%) og antall mandater i kommunestyret (M):

Kommune Ap Høyre Sp Frp MDG SV KrF Venstre R Andre Sum
% M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M
Oslo[15] 20,0 12 25,4 15 2,2 1 5,3 3 15,3 9 9,1 6 1,7 1 5,8 4 7,2 4 8,1 4 100 59
Bergen[16] 19,8 13 20,0 14 5,3 4 4,7 3 9,9 7 8,6 6 3,1 2 3,8 3 4,9 3 19,9 12 100 67
Trondheim[17] 25,0 17 20,6 14 7,1 5 5,1 4 10,4 7 11,3 8 2,0 1 4,9 3 6,9 5 6,5 3 100 67
Stavanger[18] 25,4 18 23,1 16 4,8 3 8,9 6 6,5 4 4,8 3 4,4 3 4,7 3 5,5 4 12,0 7 100 67
Bærum[19] 14,8 8 42,4 22 3,4 2 7,1 4 10,8 5 4,2 2 1,8 1 9,8 5 2,7 1 3,0 1 100 51
Kristiansand[20] 18,3 13 17,7 13 4,6 3 5,5 4 7,5 6 6,1 4 11,5 8 3,3 2 2,9 2 22,4 16 100 71
Drammen[21] 26,2 15 25,7 15 8,0 5 10,7 6 8,6 5 4,5 3 2,2 1 2,1 1 2,5 1 9,6 5 100 57
Asker[22] 16,1 9 43,1 24 6,0 3 7,3 4 10,5 6 4,6 3 1,9 1 5,8 3 2,5 1 2,2 1 100 55
Lillestrøm[23] 29,9 16 19,6 11 11,9 7 10,7 6 6,4 4 5,0 3 2,4 1 2,9 2 2,6 1 8,7 4 100 55
Fredrikstad[24] 36,3 19 15,3 8 6,6 3 12,5 7 6,9 4 4,4 2 3,5 2 1,5 1 5,0 3 7,9 4 100 53
Sandnes[25] 25,1 13 16,3 8 6,9 3 18,0 9 5,2 3 4,5 2 7,4 4 2,5 1 2,3 1 11,9 5 100 49
Tromsø[26] 18,9 8 15,5 7 11,0 5 8,6 4 7,4 3 16,0 7 2,1 1 3,1 1 5,2 2 12,3 5 100 43
Ålesund[27] 20,4 16 19,5 15 12,8 10 17,4 13 4,7 4 3,2 2 5,9 5 2,1 2 1,8 1 12,3 9 100 77
Sandefjord[28] 25,4 15 32,5 17 10,0 6 8,1 5 5,2 3 4,8 2 3,1 3 5,7 3 2,5 2 2,8 0 100 57
Nordre Follo[29] 23,4 11 29,9 14 7,1 3 8,3 4 10,2 5 5,4 3 2,5 1 6,1 3 3,0 1 4,0 2 100 47
Sarpsborg[30] 34,5 15 9,8 4 10,8 5 10,4 4 4,0 2 2,4 1 4,0 2 1,2 0 4,2 2 18,8 8 100 43
Tønsberg[31] 26,8 13 26,1 13 12,6 6 9,2 5 7,4 4 5,9 3 3,9 2 4,0 2 2,8 1 1,2 0 100 49
Skien[32] 31,9 18 17,9 10 10,3 6 9,8 5 5,4 3 5,8 3 5,6 3 2,1 1 4,7 3 6,6 3 100 55
Bodø[33] 27,3 11 25,7 10 9,9 4 11,3 4 6,0 2 5,0 2 2,0 1 4,3 2 8,0 3 0,5 0 100 39
Moss[34] 27,6 14 19,0 9 7,2 4 8,7 4 5,9 3 6,0 3 2,4 1 4,6 2 7,0 4 11,5 5 100 49

Alle kommuner

rediger
Parti Stemmer Representanter
# % # % Endring
fra 2015
  Arbeiderpartiet 664 695 24,9 2 583 27,6  877
  Senterpartiet 386 349 14,5 2 265 24,2  491
  Høyre 538 765 20,2 1 488 15,9  466
  Fremskrittspartiet 220 713 8,3 701 7,5  188
  Sosialistisk Venstreparti 163 653 6,1 459 4,9  100
  Kristelig Folkeparti 107 185 4,0 411 4,4  212
  Miljøpartiet De Grønne 182 548 6,8 310 3,3  78
  Venstre 104 316 3,9 264 2,8  282
  Rødt 101 316 3,8 193 2,1  112
  Lokale lister 77 083 2,9 414 4,4
  Folkeaksjonen nei til mer bompenger 65 300 2,4 51 0,5  51
  Pensjonistpartiet 30 692 1,1 60 0,6  16
  Demokratene 10 442 0,4 10 0,1  10
  Partiet De Kristne 9 597 0,4 6 0,1  3
  Felleslister 6 726 0,3 93 1,0
  Helsepartiet 3 180 0,1 3 0,03  3
  Nordmørslista 2 125 0,08 10 0,1  10
  Samelister 903 0,03 13 0,1
  Kystpartiet 468 0,02 1 0,01  10
  Liberalistene 4 032 0,2 0 0  
  Norges Kommunistiske Parti 823 0,04 0 0  
  Alliansen 639 0,03 0 0  
Totalt 2 682 605 100 9 344 100  1 277

[35] og [36]

Resultat av ordførervalgene

rediger

[37]

Fylke Ap H Krf Sp SV V Frp BF Lok MDG Totalt
Viken 24 5 19 2 50
Oslo 1 1
Innlandet 17 1 24 1 1 2 46
Vestfold og Telemark 12 3 8 23
Agder 12 4 4 4 1 25
Rogaland 8 3 2 7 1 1 1 23
Vestland 17 8 1 14 1 2 43
Møre og Romsdal 8 2 1 11 1 1 1 1 26
Trøndelag 13 3 19 3 38
Nordland 13 3 19 1 1 4 41
Troms og Finnmark 24 2 1 6 2 1 2 1 39
I alt 148 34 9 131 6 2 3 5 17 1 356

Valgresultater i fylkestingsvalgene

rediger

Tabellen viser valgresultater i fylkestingsvalgene - partienes velgerandeler i prosent (%) og antall mandater i fylkestinget (M):

Fylke Ap Høyre Sp Frp MDG SV KrF R Venstre Andre Sum
% M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M
Innlandet[38] 34,1 20 11,7 7 28,7 16 5,6 3 4,6 3 4,9 3 1,9 1 2,8 2 2,1 1 3,61 1 100 57
Viken[39] 24,2 22 25,1 22 13,2 12 8,8 8 7,6 7 4,6 4 2,6 2 3,2 3 3,6 3 7,22 4 100 87
Vestfold og Telemark[40] 29,4 18 21,8 14 14,2 9 9,4 6 6,4 4 4,8 3 4,0 2 3,7 2 2,7 2 3,43 1 100 61
Agder[41] 20,7 10 21,1 10 9,9 5 9,4 5 5,8 3 4,4 2 13,1 6 2,5 1 3,1 2 10,04 5 100 49
Rogaland[42] 22,3 11 22,1 11 10,5 5 12,6 6 5,1 3 4,1 2 8,6 4 2,3 1 3,0 1 9,25 3 100 47
Vestland[43] 20,4 14 17,9 12 15,7 10 9,1 6 7,1 5 6,4 4 4,9 3 3,4 2 3,5 2 12,16 7 100 65
Møre og Romsdal[44] 18,1 9 15,0 7 17,9 9 17,1 8 4,7 2 5,1 3 5,6 3 1,8 1 3,1 1 11,87 4 100 47
Trøndelag[45] 29,9 18 14,9 9 21,3 13 5,2 3 6,8 4 7,3 4 2,5 1 4,5 3 3,0 2 4,68 2 100 59
Nordland[46] 26,8 12 15,8 7 25,3 13 9,6 4 4,2 2 6,2 3 2,5 1 5,5 3 2,6 1 1,4 0 100 45
Troms og Finnmark[47] 24,9 14 13,3 8 24,1 14 10,0 6 4,8 3 10,8 6 3,0 2 4,0 2 2,6 1 2,79 1 100 57
Sum 148 107 106 55 36 34 25 20 16 28 574

Forsøk på manipulasjon av skolevalg

rediger

4. september 2019 ble det kjent at NRK-programmet Folkeopplysningen og Andreas Wahl hadde forsøkt å påvirke utfallet av skolevalget 3. september ved Lillestrøm videregående skole siden februar, som en del av et sosialt eksperiment.

Utførelse

rediger

Gjennom falske nyheter, valgomater og brukerprofiler på sosiale medier valgte de å påvirke elevene til å stemme på Senterpartiet. Dette var partiet som gjorde det dårligst på skolen i forrige valg.

Programmet opprettet en Facebookside som de klarte å få elevene til å følge, og brukte senere denne siden til å sende dem informasjon.[48] På Facebook og Instagram ble elevene eksponert for positivt ladede artikler om Senterpartiet i strømmen sin. De hadde også laget falske nyheter om partiet med illustrasjonsbilder og oppdiktede navn.[49]

Folkeopplysningen laget i tillegg falske nyhetssider hvor de spredde saker som setter de andre partiene i et dårlig lys og fremhever Senterpartiet som det beste alternativet.[49]

Rektor på skolen var informert om prosjektet på forhånd, og hadde godkjent det.[50]

Reaksjoner

rediger

Eksperimentet høstet kritikk tverrpolitisk og fra andre hold.[51][52] Noen av dem som var kritiske var valgminister Monica Mæland[53] og statsminister Erna Solberg.[54]

Andreas Wahl uttalte at manipulasjonen av skolevalget burde sees som læring, og at programmet vil bidra til at ungdom er mer bevisst på hvordan de påvirkes.[55] Flere av elevene ved skolen uttalte at de ikke følte seg lurt etter avsløringen av eksperimentet.[56]

Referanser

rediger
 1. ^ moderniseringsdepartementet, Kommunal-og (16. mars 2018). «Valgdagen blir 9. september 2019». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 10. september 2019. 
 2. ^ a b c d regionaldepartementet, Kommunal-og (2. mai 2017). «Den norske valgordningen i hovedtrekk». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 15. april 2019. 
 3. ^ «Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019». Regjeringen.no (norsk). 29. juni 2017. Besøkt 13. mars 2018. 
 4. ^ «Høring – forslag om endringer i valgloven og valgforskriften ...» (PDF). Besøkt 13.03.2018. 
 5. ^ pollofpolls.no: kommunestyrevalg 2019
 6. ^ valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2015. Hele landet.
 7. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Sentio for Amedia.
 8. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Ipsos MMI for Dagbladet.
 9. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Norstat for NRK.
 10. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Norfakta for Nationen og Klassekampen.
 11. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Opinion Perduco for Dagsavisen, Fri Fagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå.
 12. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Respons Analyse for VG.
 13. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Kantar TNS for TV2.
 14. ^ valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2019. Hele landet.
 15. ^ «valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2019 i Oslo.». Arkivert fra originalen 6. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 16. ^ «valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2019 i Bergen.». Arkivert fra originalen 6. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 17. ^ «valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2019 i Trondheim.». Arkivert fra originalen 24. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 18. ^ «valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2019 i Stavanger.». Arkivert fra originalen 25. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 19. ^ «valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2019 i Bærum.». Arkivert fra originalen 24. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 20. ^ «valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2019 i Kristiansand.». Arkivert fra originalen 15. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 21. ^ «valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2019 i Drammen.». Arkivert fra originalen 24. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 22. ^ «valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2019 i Asker.». Arkivert fra originalen 24. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 23. ^ «valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2019 i Lillestrøm.». Arkivert fra originalen 13. februar 2021. Besøkt 16. september 2019. 
 24. ^ «valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2019 i Fredrikstad.». Arkivert fra originalen 24. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 25. ^ «valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2019 i Sandnes.». Arkivert fra originalen 6. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 26. ^ «valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2019 i Tromsø.». Arkivert fra originalen 24. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 27. ^ «valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2019 i Ålesund.». Arkivert fra originalen 24. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 28. ^ «valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2019 i Sandefjord.». Arkivert fra originalen 24. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 29. ^ «valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2019 i Nordre Follo.». Arkivert fra originalen 24. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 30. ^ «valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2019 i Sarpsborg». Arkivert fra originalen 24. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 31. ^ «valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2019 i Tønsberg.». Arkivert fra originalen 24. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 32. ^ «valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2019 i Skien.». Arkivert fra originalen 6. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 33. ^ «valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2019 i Bodø.». Arkivert fra originalen 24. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 34. ^ «valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2019 i Moss.». Arkivert fra originalen 13. februar 2021. Besøkt 16. september 2019. 
 35. ^ «Alt innhold for delområdet kommunestyre- og fylkestingsvalg». Statistisk sentralbyrå. Besøkt 30. januar 2020. 
 36. ^ valgresultat.no. Lokale lister er alle lister som bare stilte i én kommune. Felleslister er lister med flere enn ett stortingsparti i navnet.
 37. ^ «Statistikkbanken 04772: Ordførere, etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget(F) 1945 - 2015». Statistisk sentralbyrå. Besøkt 12. november 2018. 
 38. ^ «valgresultat.no: Fylkestingsvalg 2019 i Innlandet.». Arkivert fra originalen 24. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 39. ^ «valgresultat.no: Fylkestingsvalg 2019 i Viken.». Arkivert fra originalen 6. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 40. ^ «valgresultat.no: Fylkestingsvalg 2019 i Vestfold og Telemark.». Arkivert fra originalen 6. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 41. ^ «valgresultat.no: Fylkestingsvalg 2019 i Agder.». Arkivert fra originalen 24. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 42. ^ «valgresultat.no: Fylkestingsvalg 2019 i Rogaland.». Arkivert fra originalen 6. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 43. ^ «valgresultat.no: Fylkestingsvalg 2019 i Vestland.». Arkivert fra originalen 6. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 44. ^ «valgresultat.no: Fylkestingsvalg 2019 i Møre og Romsdal.». Arkivert fra originalen 24. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 45. ^ «valgresultat.no: Fylkestingsvalg 2019 i Trøndelag.». Arkivert fra originalen 2. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 46. ^ «valgresultat.no: Fylkestingsvalg 2019 i Nordland.». Arkivert fra originalen 24. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 47. ^ «valgresultat.no: Fylkestingsvalg 2019 i Troms og Finnmark.». Arkivert fra originalen 24. oktober 2019. Besøkt 16. september 2019. 
 48. ^ https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/zGbqKb/vil-ikke-beklage-manipulasjon-av-skolevalg
 49. ^ a b https://www.nrk.no/norge/folkeopplysningen-forsokte-a-manipulere-skolevalg-1.14686244
 50. ^ https://www.nrk.no/ytring/skolevalg-og-falske-nyheter-1.14688061
 51. ^ https://www.dagbladet.no/kultur/fundamental-svikt-av-nrk/71564079
 52. ^ https://www.rb.no/kultur/medier/valget2019/presseforbundet-kritisk-til-nrks-valgstunt/s/5-43-1132441
 53. ^ https://www.nettavisen.no/nyheter/monica-maeland-tordner---helt-uakseptabelt-av-nrk/3423840314.html
 54. ^ https://www.nrk.no/norge/solberg-om-nrk-eksperiment_-_-hensikten-helliger-ikke-middelet-1.14688514
 55. ^ https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/zGbqKb/vil-ikke-beklage-manipulasjon-av-skolevalg
 56. ^ https://www.nrk.no/norge/flere-elever-til-nrk_-foler-oss-ikke-lurt-av-folkeopplysningen-1.14688441