Åpne hovedmenyen

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er et lokalvalg i Norge 9. september 2019.[1] Ved valget skal det velges representanter til alle fylkesting og kommunestyrer i Norge.

Innhold

ValgordningRediger

ValgkretserRediger

Hver kommune og hvert fylke utgjør én valgkrets. Kommunestyret/fylkestinget fastsetter selv antall representanter innenfor lovbestemte minimumskrav i forhold til innbyggertallet i kommunen/fylket.[2]

Stortinget vedtok 8. juni 2017 sammenslåing av 121 kommuner til 47 nye kommuner. Antall fylker ble redusert til 11. Valget høsten 2019 vil bli gjennomført som om sammenslåingen allerede er skjedd, slik at alle innbyggere i den nye kommunen/fylkeskommunen vil kunne stille til valg og ha stemmerett til det nye kommunestyret/fylkestinget.[3] Kommunaldepartementet har foreslått endringer i valgloven, valgforskriften og to spesielle forskrifter om gjennomføring av valg som kun gjelder i 2018 og 2019. Blant de foreslåtte endringene er en fellesnemnd i de fylkene som skal slås sammen, slik at valglovens § 4-3 ikke gjelder, og at antall valgstyrer reduseres fra 19 til 11.[4]

Valgbarhet og stemmerettRediger

Valgbar og pliktig til å ta i mot valg er personer som har stemmerett ved valget, og som på valgdagen er folkeregistrert som bosatt i vedkommende kommune eller fylkeskommune, og som ikke er utelukket eller fritatt. Utelukket fra valget er fylkesmannen og assisterende fylkesmann, administrasjonssjef i kommune og fylkeskommune og dennes stedfortreder samt leder av forvaltningsgren i kommune eller fylkeskommune. Man kan heller ikke velges hvis man er sekretær for kommunestyret eller fylkestinget, ansvarlig for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen eller foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.[2]

ValgoppgjørRediger

Både valget til kommuestyrene og fylkestingene holdes som direkte forholdstallsvalg i flermannskretser. Fordelingen av mandater ved kommunestyrevalg, fylkestingsvalg og stortingsvalg, skjer etter Sainte-Laguës modifiserte metode.[2] Metoden går ut på at den enkelte listes stemmetall først deles med tallet 1,4 og deretter med tallene 3-5-7-9 osv. Ved disse delingene fremkommer en rekke tall, såkalte kvotienter. Kvotientene ordnes etter størrelse. Representantplassene fordeles til de listene som har de største kvotientene. Det første mandatet går til den listen som har den største kvotienten, mandat nr. to til den som har den nest største kvotienten osv.[2]

MeningsmålingerRediger

Nasjonale meningsmålinger om kommunestyrevalgRediger

Nasjonale meningsmålinger om kommunestyrevalg (velgerandeler i prosent og endring fra valget i 2015):[5]

Meningsmåling Ap Høyre Frp Sp Venstre KrF MDG SV R Andre Dato
% +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/-
Valgresultat 2015[6] 33,0 23,2 9,5 8,5 5,5 5,4 4,2 4,1 2,0 4,6
Kantar TV2[7] 24,1  8,9 29,9  6,7 10,3  0,8 12,9  4,4 4,0  1,5 3,8  1,6 3,5  0,7 5,6  1,5 2,2  0,2 3,7  0,9 02.04.2018
Kantar TV2[8] 23,5  9,5 27,4  4,2 8,6  0,9 13,6  5,1 3,3  2,2 4,7  0,7 3,0  1,2 8,1  4,0 4,8  2,8 3,0  1,6 15.08.2018
Respons VG[9] 26,2  6,8 28,4  5,2 12,1  2,6 10,0  1,5 3,7  1,8 4,9  0,5 4,2   4,9  0,8 3,3  1,3 2,3  2,3 13.09.2018
Kantar TV2[10] 25,4  7,6 26,5  3,3 10,3  0,8 10,3  1,8 3,1  2,4 5,3  0,1 2,4  1,8 5,7  1,6 4,9  2,9 5,5  0,9 19.09.2018
Norstat NRK[11] 31,1  1,9 26,9  3,7 8,1  1,4 10,3  1,8 3,1  2,4 4,4  1,0 4,9  0,7 5,3  1,2 3,7  1,7 2,3  2,3 08.01.2019
Kantar TV2[12] 28,3  4,7 28,0  4,8 8,8  0,7 11,6  3,1 4,5  1,0 3,6  1,8 3,6  0,6 5,5  1,4 3,3  1,3 3,1  1,5 24.01.2019
Norstat NRK[13] 31,3  1,7 24,4  1,2 9,0  0,5 11,1  2,6 2,8  2,7 4,8  0,6 4,6  0,4 5,2  1,1 3,3  1,3 3,4  1,2 06.02.2019
Kantar TV2[14] 26,5  6,5 25,1  1,9 10,6  1,1 12,4  3,9 3,0  2,5 4,9  0,5 3,4  0,8 5,1  1,0 4,2  2,2 4,7  0,1 04.03.2019
Norstat NRK[15] 29,6  3,4 25,8  2,6 7,3  2,2 10,8  2,3 2,7  2,8 5,3  0,1 6,1  1,9 5,7  1,6 3,3  1,3 3,4  1,2 05.03.2019
Kantar TV2[16] 26,4  6,6 22,5  0,7 10,1  0,6 14,3  5,8 2,9  2,6 4,3  1,1 5,8  1,6 5,8  1,7 4,4  2,4 3,6  1,0 02.04.2019
Norstat NRK[17] 28,0  5,0 22,1  1,1 8,4  1,1 12,0  3,5 3,4  2,1 4,9  0,5 5,5  1,3 7,7  3,6 2,8  0,8 5,1  0,5 03.04.2019
Respons VG[18] 25,2  7,8 23,2   9,1  0,4 15,2  6,7 3,9  1,6 4,2  1,2 4,0  0,2 6,4  2,3 3,9  1,9 4,9  0,3 06.04.2019
Respons VG[19] 27,4  5,6 23,5  0,3 10,6  1,1 12,5  4,0 2,4  3,1 4,4  1,0 4,6  0,4 6,3  2,2 4,2  2,2 4,1  0,5 03.05.2019
Kantar TV2[20] 26,4  6,6 21,0  2,2 8,9  0,6 12,9  4,4 3,3  2,2 4,1  1,3 4,7  0,5 6,8  2,7 5,3  3,3 6,91  2,3 06.05.2019
Norstat NRK[21] 28,9  4,1 24,3  1,1 7,7  1,8 10,6  2,1 4,5  1,0 3,3  2,1 6,4  2,2 5,2  1,1 4,3  2,3 4,9  0,3 07.05.2019
Norstat NRK[22] 26,5  6,5 21,2  2,0 7,2  2,3 11,5  3,0 3,0  2,5 4,3  1,1 9,2  5,0 4,7  0,6 4,4  2,4 8,02  3,4 05.06.2019
Respons VG[23] 25,0  8,0 22,4  0,8 8,6  0,9 13,0  4,5 3,2  2,3 4,3  1,1 5,7  1,5 6,0  1,9 4,1  2,1 7,73  3,1 08.06.2019
Kantar TV2[24] 24,2  8,8 23,3  0,1 8,1  1,4 11,6  3,1 2,7  2,8 3,6  1,8 5,4  1,2 6,7  2,6 5,6  3,6 8,64  4,0 13.06.2019
Valgresultat 2019

Lokale meningsmålinger om kommunestyrevalgRediger

Tabellen viser siste lokale meningsmålinger om kommunestyrevalg i kommuner med over 50 000 innbyggere fra 1. januar 2020. Partienes velgerandeler i prosent (%) og antall mandater i kommunestyret (M):[25]

Kommune Ap Høyre Frp Sp Venstre KrF MDG SV R Andre Dato
% M % M % M % M % M % M % M % M % M % M
Oslo 19,9 12 27,5 17 5,2 3 1,4 1 4,3 3 2,0 1 16,7 10 5,8 3 7,1 4 10,01 5 13.06.2019
Bergen 18,6 13 23,1 15 2,7 2 3,5 2 2,8 2 3,2 2 3,9 3 10,0 7 5,5 4 26,72 17 21.05.2019
Trondheim 31,2 21 18,3 13 8,2 6 6,4 4 4,6 3 2,4 2 7,4 5 9,5 7 8,5 6 3,5 0 05.06.2019
Stavanger 26,1 17 34,0 23 8,6 6 4,4 3 2,3 2 4,9 3 3,8 3 7,3 5 4,3 3 4,3 2 11.03.2019
Bærum 18,8 10 47,7 25 7,2 4 1,9 1 7,1 4 1,2 0 8,1 4 2,0 1 2,9 1 2,1 1 23.05.2019
Kristiansand 24,2 17 25,4 18 9,6 7 3,0 2 3,4 2 12,8 9 5,2 4 6,6 5 3,6 3 6,2 4 13.03.2019
Drammen 24,8 15 24,5 15 11,9 7 5,2 3 1,4 1 2,1 1 7,3 4 5,7 3 4,4 3 12,63 5 31.05.2019
Asker 18,5 10 44,2 25 8,3 5 2,9 2 7,2 4 1,8 1 5,6 3 5,2 3 4,4 2 1,8 0 24.05.2019
Lillestrøm 35,7 20 22,5 13 15,5 9 6,6 4 1,8 1 3,3 2 2,3 1 4,8 3 4,0 2 3,2 0 28.12.2018
Fredrikstad 43,1 23 21,0 11 14,1 8 3,3 2 3,5 2 4,0 2 2,9 2 2,9 2 2,7 1 2,5 0 29.01.2019
Sandnes 27,4 14 22,6 11 17,0 8 5,9 3 2,6 1 8,6 4 3,1 2 5,6 3 2,3 1 5,1 2 12.03.2019
Tromsø 20,0 9 17,6 7 11,8 5 10,4 4 3,7 2 1,9 1 3,9 2 9,6 4 9,5 4 11,54 5 22.05.2019
Ålesund 26,1 20 25,3 20 12,6 10 10,1 8 4,7 4 6,4 5 2,7 2 4,5 3 3,3 3 4,3 2 02.03.2019
Sandefjord
Nordre Follo 25,9 13 35,9 18 6,9 3 4,1 2 4,3 2 3,5 2 6,9 3 8,0 4 1,4 0 2,3 0 23.04.2019
Sarpsborg 38,8 18 17,7 8 9,3 4 9,2 4 0 0 3,2 1 1,7 1 2,9 1 3,9 2 14,9 6 12.03.2019
Tønsberg 32,5 16 25,1 13 9,0 4 12,3 6 3,0 1 2,9 1 5,1 3 5,8 3 3,8 2 0,5 0 21.04.2019
Skien 38,1 21 17,1 10 11,4 6 7,3 4 2,0 1 6,3 4 4,2 2 3,5 2 3,7 2 6,4 0 13.06.2019
Bodø 25,6 10 32,8 13 7,9 3 5,8 2 2,9 1 1,9 1 3,8 2 5,5 2 11,8 5 2,0 0 31.05.2019

Lokale meningsmålinger om fylkestingsvalgRediger

Tabellen viser siste lokale meningsmålinger om fylkestingsvalg - partienes velgerandeler i prosent (%) og antall mandater i fylkestinget (M):[26]

Fylke Ap Høyre Frp Sp Venstre KrF MDG SV R Andre Sum Dato
% M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M
Innlandet 33,7 20 12,8 7 6,0 3 29,8 17 1,2 1 1,2 0 4,4 3 4,7 3 3,1 2 2,5 1 100 57 11.06.2019
Viken 27,6 24 28,5 25 11,1 10 10,6 9 3,1 3 3,4 3 3,2 3 6,9 6 3,8 3 1,81 1 100 87 24.04.2019
Vestfold og Telemark 30,0 18 23,9 15 11,2 7 13,9 9 2,1 1 4,0 2 4,1 3 4,4 3 5,0 3 1,3 0 100 61 15.05.2019
Agder 23,4 12 22,7 11 13,1 6 9,0 4 2,7 1 13,3 7 3,6 2 4,1 2 3,5 2 3,62 2 100 49 19.03.2019
Rogaland 23,7 11 28,2 14 16,3 8 10,3 5 2,9 1 7,5 4 2,4 1 4,6 2 2,2 1 1,9 0 100 47 21.03.2019
Vestland 22,5 15 22,4 14 13,6 9 14,5 9 4,0 3 4,1 3 2,5 2 6,6 4 2,9 2 6,93 4 100 65 02.05.2019
Møre og Romsdal 24,0 12 25,0 12 18,1 9 15,3 7 1,8 1 6,5 3 1,9 1 4,9 2 0,8 0 1,0 0 100 47 27.11.2018
Trøndelag 29,5 18 16,3 10 6,9 4 20,2 12 3,3 2 2,3 1 4,4 3 9,2 6 5,3 3 3,1 0 100 59 07.06.2019
Nordland 29,7 13 21,4 10 8,4 4 17,0 8 2,4 1 2,4 1 3,5 2 6,8 3 6,2 3 2,0 0 100 45 01.02.2019
Troms og Finnmark 25,0 14 15,1 9 13,8 8 22,1 13 2,3 1 3,2 2 2,2 1 9,8 6 4,9 3 1,5 0 100 57 22.03.2019

ReferanserRediger

 1. ^ [1]
 2. ^ a b c d regionaldepartementet, Kommunal-og (2. mai 2017). «Den norske valgordningen i hovedtrekk». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 15. april 2019. 
 3. ^ «Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019». Regjeringen.no (norsk). 29. juni 2017. Besøkt 13. mars 2018. 
 4. ^ «Høring – forslag om endringer i valgloven og valgforskriften ...» (PDF). Besøkt 13.03.2018. 
 5. ^ pollofpolls.no: kommunestyrevalg 2019
 6. ^ Valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2015. Hele landet.
 7. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Kantar TNS for TV2.
 8. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Kantar TNS for TV2.
 9. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Respons Analyse for VG.
 10. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Kantar TNS for TV2.
 11. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Norstat for NRK og Aftenposten.
 12. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Kantar TNS for TV2.
 13. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Norstat for NRK og Aftenposten.
 14. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Kantar TNS for TV2.
 15. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Norstat for NRK og Aftenposten.
 16. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Kantar TNS for TV2.
 17. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Norstat for NRK og Aftenposten.
 18. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Respons Analyse for VG.
 19. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Respons Analyse for VG.
 20. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg hele landet. Kantar TV2 6. mai 2019.
 21. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg hele landet. Norstat NRK 7. mai 2019.
 22. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg hele landet. Norstat NRK 5. juni 2019.
 23. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Respons Analyse for VG.
 24. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Kantar TNS for TV2.
 25. ^ pollofpolls.no: Meningsmålinger - kommunestyrevalg
 26. ^ pollofpolls.no: Meningsmålinger - fylkestingsvalg