Norges kommuner

administrativ inndeling på andre nivå
(Omdirigert fra «Norske kommuner»)
Artikkelen inngår i serien om

Norske kommuner

Statsvåpen
Politisk

KommunelovenKommunestyreKommunevalgFormannskapOrdførerKommunal parlamentarisme

Historie

FormannskapsloveneKommunestrukturSkilsmissekommuneTidligere kommuner

Se også

Norges kommunerKommuneNorges fylkerFylkeskommuneKommunaldepartementetNorges politiske systemNorges historie

Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler per 1. januar 2024 landet inn i 357 geografiske administrative/politiske områder.[1] Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester,[2] innenfor et generalistkommunesystem hvor utgangspunktet er at alle kommunene i landet har de samme oppgaver og rettslige rammer overfor sine innbyggere. Kommunegrensene brukes i tillegg av en rekke andre etater og selskaper.

Kommunene ble innført med formannskapslovene fra 1837, og landet ble delt i 392 geografiske områder med basis i prestegjeldene. Antallet kommuner toppet seg i 1930 med 744 kommuner.[3] Kommunene endret seg og overgangen fra vannbasert til landbasert kommunikasjon endret mange grenser. Etter Schei-komiteens arbeid, ble en rekke kommuner lagt ned og slått sammen slik at man i 1967 hadde 454 kommuner. En del kommunegrenser ble senere flyttet tilbake, men siden har også kommuner blitt slått sammen slik som ved sammenslåingen mellom Harstad og Bjarkøy 1. januar 2013. I 2014 ble det lansert en kommunereform, og den første sammenslåingen skjedde 1. januar 2017 da Andebu, Sandefjord og Stokke kommuner ble slått sammen til nye Sandefjord.[4] Den 8. juni 2017 vedtok Stortinget at antall kommuner skulle reduseres til 354. I desember 2017 vedtok Stortinget å oppheve ett av sammenslåingsvedtakene slik at antallet ville bli 356.[5] Kommunesammenslåingene ble gjennomført 1. januar 2020.[6]

Det er stor forskjell i innbyggertallet kommunene imellom. Den minste kommunen er Utsira med 215 innbyggere og den største er Oslo med 717 710 innbyggere (per 1. januar 2024).[7]

Politikk rediger

 
Antall kommuner i Norge, 1837–2015.[8]
 
Norges kommunekart etter kommunereformen 01.01.2020

Alle kommuner er geografisk en del av en fylkeskommune. Det er 15 fylker/fylkeskommuner i Norge. Oslo er i en særstilling og har både status og funksjon som kommune og fylkeskommune. Noen av de kommunale funksjonene i Oslo er lagt til egne bydelsadministrasjoner.

Kommunene er styrt av et folkevalgt kommunestyre på minimum elleve medlemmer som tar avgjørelser på vegne av kommunen. Kommunestyret ledes politisk av ordføreren, mens rådmannen (administrasjonssjefen) i de fleste kommuner leder administrasjonen i kommunen. Unntaket er Oslo og etterhvert noen andre store bykommuner, som har et politisk system som tilsvarer regjeringen og Stortinget på nasjonalt nivå. Der fungerer ordføreren som byens symbolske overhode (tilsvarende statsoverhode), mens et byråd (tilsvarende regjering) ledet av en byrådsleder (tilsvarende statsminister) styrer kommunen. De andre medlemmene av byrådet kalles byråder (tilsvarende statsråder) og leder byrådsavdelinger (tilsvarende departementer). Byrådet må ha tillit i bystyret, på samme måte som en regjering utgår fra Stortinget.

Det avholdes valg til kommunestyrene hvert fjerde år, det siste valget ble avholdt i 2019. Større kommuner har gjerne også bydelsutvalg, som blir valgt samtidig med kommunevalget og har begrenset myndighet til å styre eller rådføre kommunen etter regler satt av kommunestyret.

Kommunene har ansvar for blant annet renovasjon og tekniske tjenester, arealregulering, barnehage og grunnopplæring, samt befolkningens samlede sosial- og helsetilbud. Sistnevnte ansvar ble tildelt gjennom Samhandlingsreformen fra 1. januar 2012.

Målform og språk rediger

Kommunene kan kreve å få brev fra statlige organer i sin målform etter vedtak i kommunestyret.[9] Det er i dag 119 kommuner som har vedtak om bokmål og 88 om nynorsk, mens 150 kommuner regnes som språklig nøytrale[10], hvilket i praksis betyr at de i de aller fleste tilfeller benytter bokmål. Flere av kommunene som har nynorsk målform har vedtak om valgfri målform for de ansatte, noe som i praksis betyr at kommunene er nøytrale. Dette gjelder blant annet Hemsedal og Åmli.[11][12]

I tillegg til norsk er 13 kommuner en del av forvaltningsområdet for samiske språk, hvor samisk er likestilt med norsk som administrasjonsspråk i kommunen.[13] Porsanger og Storfjord kommune har i tillegg kvensk som administrasjonsspråk, noe som gjør dem til de eneste trespråklige kommunene i Norge.

Kommunene rediger

Noen kommuner har samme navn, men ligger ikke i samme fylke. Det finnes en kommune som heter Herøy i to fylker; Herøy i Møre og Romsdal og Herøy i Nordland. Likeledes finnes det en kommune som heter Våler i to fylker; Våler i Østfold og Våler i Innlandet.

Nr [14][15] Kommunenavn Adm. senter Fylke Folketall[16] Areal[17] Kart Våpen Målform[18]
Forvalt.omr.[19]
5620 Nordkapp Honningsvåg Finnmark 2 951 926,59
 
Nordkapp markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5626 Gamvik Mehamn Finnmark 1 070 1 416,55
 
Gamvik markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5618 Måsøy Havøysund Finnmark 1 113 1 137,19
 
Måsøy markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
5630 Berlevåg Berlevåg Finnmark 892 1 121,77
 
Berlevåg markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
5624 Lebesby Kjøllefjord Finnmark 1 215 3 460,5
 
Lebesby markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
5632 Båtsfjord Båtsfjord Finnmark 2 113 1 435,12
 
Båtsfjord markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5603 Hammerfest Hammerfest Finnmark 11 338 2 692,81
 
Hammerfest markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5616 Hasvik Breivikbotn Finnmark 979 555,43
 
Hasvik markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
5634 Vardø Vardø Finnmark 1 972 600,85
 
Vardø markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
5628 Tana Tana bru Finnmark 2 807 4 051,28
 
Tana markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
(samisk[20])
5614 Loppa Øksfjord Finnmark 864 689,27
 
Loppa markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
5622 Porsanger Lakselv Finnmark 3 889 4 874,29
 
Porsanger markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
(samisk[20]) [21]
5636 Nesseby Varangerbotn Finnmark 859 1 437,07
 
Nesseby markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
(samisk[20])
5607 Vadsø Vadsø Finnmark 5 807 1 258,06
 
Vadsø markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
5542 Skjervøy Skjervøy Troms 2 794 474
 
Skjervøy markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
5534 Karlsøy Hansnes Troms 2 237 1 091,6
 
Karlsøy markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5601 Alta Alta Finnmark 21 708 3 848,82
 
Alta markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
5546 Kvænangen Burfjord Troms 1 157 2 109,68
 
Kvænangen markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5544 Nordreisa Storslett Troms 4 794 3 437,77
 
Nordreisa markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
5605 Sør-Varanger Kirkenes Finnmark 10 063 3 971,42
 
Sør-Varanger markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
5501 Tromsø Tromsø Troms 78 745 2 520,8
 
Tromsø markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5536 Lyngen Lyngseidet Troms 2 743 812,7
 
Lyngen markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5540 Kåfjord Olderdalen Troms 1 974 991,15
 
Kåfjord markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
(samisk[20])
5610 Karasjok Karasjok Finnmark 2 565 5 452,94
 
Karasjok markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
(samisk[20])
5538 Storfjord Hatteng Troms 1 825 1 542,73
 
Storfjord markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5530 Senja Finnsnes Troms 14 894 1 946,09
 
Senja markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5532 Balsfjord Storsteinnes Troms 5 571 1 496,99
 
Balsfjord markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1871 Andøy Andenes Nordland 4 553 656,18
 
Andøy markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5526 Sørreisa Sørreisa Troms 3 485 362,97
 
Sørreisa markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5612 Kautokeino Kautokeino Finnmark 2 848 9 707,35
 
Kautokeino markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
(samisk[20])
5524 Målselv Moen Troms 6 714 3 324,45
 
Målselv markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5528 Dyrøy Brøstadbotn Troms 1 073 288,64
 
Dyrøy markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1868 Øksnes Myre Nordland 4 569 319,6
 
Øksnes markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5522 Salangen Sjøvegan Troms 2 069 458,07
 
Salangen markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5520 Bardu Setermoen Troms 3 986 2 703,89
 
Bardu markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5514 Ibestad Hamnvik Troms 1 311 241,15
 
Ibestad markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
5503 Harstad Harstad Troms 25 056 445,27
 
Harstad markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5518 Lavangen Tennevoll Troms 986 301,62
 
Lavangen markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
(samisk[20])
5510 Kvæfjord Borkenes Troms 2 845 512,62
 
Kvæfjord markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1870 Sortland Sortland Nordland 10 618 721,94
 
Sortland markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5516 Gratangen Årstein Troms 1 070 312,76
 
Gratangen markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1867 Straume Nordland 2 634 246,72
 
Bø markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5512 Tjeldsund Evenskjer Troms 4 281 814,41
 
Tjeldsund markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
(samisk[20])
1866 Hadsel Stokmarknes Nordland 8 236 566,61
 
Hadsel markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1853 Evenes Bogen Nordland 1 330 252,79
 
Evenes markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1851 Lødingen Lødingen Nordland 2 060 527,41
 
Lødingen markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1806 Narvik Narvik Nordland 21 580 3 432,2
 
Narvik markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1865 Vågan Svolvær Nordland 9 793 479,18
 
Vågan markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1860 Vestvågøy Leknes Nordland 11 619 424,29
 
Vestvågøy markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1859 Flakstad Ramberg Nordland 1 229 178,54
 
Flakstad markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1875 Hamarøy Oppeid Nordland 2 729 2 020,44
 
Hamarøy markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
(samisk[20])
1874 Moskenes Reine Nordland 954 118,78
 
Moskenes markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1848 Steigen Leinesfjord Nordland 2 672 1 009,26
 
Steigen markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1857 Værøy Sørland Nordland 683 18,64
 
Værøy markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1856 Røst Røstlandet Nordland 460 10,11
 
Røst markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1845 Sørfold Straumen Nordland 1 858 1 637,41
 
Sørfold markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1804 Bodø Bodø Nordland 53 712 1 395,3
 
Bodø markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1841 Fauske Fauske Nordland 9 827 1 196,98
 
Fauske markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1838 Gildeskål Inndyr Nordland 1 958 664,7
 
Gildeskål markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1840 Saltdal Rognan Nordland 4 880 2 216,19
 
Saltdal markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1839 Beiarn Moldjord Nordland 1 062 1 222,31
 
Beiarn markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1837 Meløy Ørnes Nordland 6 180 873,83
 
Meløy markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1836 Rødøy Vågaholmen Nordland 1 139 711,29
 
Rødøy markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1835 Træna Husøya Nordland 442 16,54
 
Træna markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1834 Lurøy Lurøy Nordland 1 886 265,16
 
Lurøy markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1833 Rana Mo i Rana Nordland 25 994 4 460,19
 
Rana markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1828 Nesna Nesna Nordland 1 808 183,19
 
Nesna markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1827 Dønna Solfjellsjøen Nordland 1 427 192,57
 
Dønna markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1832 Hemnes Korgen Nordland 4 485 1 589,5
 
Hemnes markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1822 Leirfjord Leland Nordland 2 352 465,26
 
Leirfjord markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1818 Herøy Silvalen Nordland 1 842 64,46
 
Herøy markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1820 Alstahaug Sandnessjøen Nordland 7 421 188,16
 
Alstahaug markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1824 Vefsn Mosjøen Nordland 13 469 1 929,4
 
Vefsn markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1816 Vevelstad Vevelstad Nordland 480 539,04
 
Vevelstad markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1815 Vega Gladstad Nordland 1 208 164,79
 
Vega markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1826 Hattfjelldal Hattfjelldal Nordland 1 284 2 684,35
 
Hattfjelldal markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
(samisk[20])
1813 Brønnøy Brønnøysund Nordland 7 826 1 046,03
 
Brønnøy markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1825 Grane Trofors Nordland 1 447 2 004,11
 
Grane markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1812 Sømna Vik Nordland 1 976 195,19
 
Sømna markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1811 Bindal Terråk Nordland 1 399 1 266,07
 
Bindal markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
5052 Leka Leknes Trøndelag 604 110,12
 
Leka markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5060 Nærøysund Rørvik Trøndelag 9 968 1 346,2
 
Nærøysund markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5043 Røyrvik Røyrvik Trøndelag 423 1 584,74
 
Røyrvik markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
(samisk[20])
5044 Namsskogan Namsskogan Trøndelag 810 1 417,15
 
Namsskogan markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5046 Høylandet Høylandet Trøndelag 1 222 754,68
 
Høylandet markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5049 Flatanger Lauvsnes Trøndelag 1 116 458,71
 
Flatanger markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5047 Overhalla Ranemsletta Trøndelag 3 924 730,05
 
Overhalla markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5045 Grong Grong Trøndelag 2 322 1 136,16
 
Grong markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5007 Namsos Namsos Trøndelag 15 083 2 132,36
 
Namsos markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5042 Lierne Lierne Trøndelag 1 301 2 961,7
 
Lierne markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5020 Osen Steinsdalen Trøndelag 898 387,1
 
Osen markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
5041 Snåsa Snåsa Trøndelag 2 114 2 342,66
 
Snåsa markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
(samisk[20])
5058 Åfjord Årnes Trøndelag 4 339 1 329,43
 
Åfjord markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5006 Steinkjer Steinkjer Trøndelag 24 032 2 122,06
 
Steinkjer markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5053 Inderøy Straumen Trøndelag 6 938 365,67
 
Inderøy markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5038 Verdal Verdalsøra Trøndelag 15 193 1 547,81
 
Verdal markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5014 Frøya Sistranda Trøndelag 5 453 241,32
 
Frøya markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
5057 Ørland Brekstad Trøndelag 10 522 457,15
 
Ørland markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
5037 Levanger Levanger Trøndelag 20 574 645,8
 
Levanger markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5054 Indre Fosen Årnset Trøndelag 10 023 1 095,97
 
Indre Fosen markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5036 Frosta Frosta Trøndelag 2 645 76,32
 
Frosta markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5056 Hitra Fillan Trøndelag 5 323 755,89
 
Hitra markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5035 Stjørdal Stjørdalshalsen Trøndelag 24 717 938,27
 
Stjørdal markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5034 Meråker Midtbygda Trøndelag 2 454 1 273,94
 
Meråker markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
5031 Malvik Hommelvik Trøndelag 14 783 168,43
 
Malvik markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1573 Smøla Hopen Møre og Romsdal 2 159 271,91
 
Smøla markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5001 Trondheim Trondheim Trøndelag 214 565 528,6
 
Trondheim markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5029 Skaun Børsa Trøndelag 8 484 224,2
 
Skaun markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5059 Orkland Orkanger Trøndelag 18 793 1 906,28
 
Orkland markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1576 Aure Aure Møre og Romsdal 3 408 641,28
 
Aure markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5055 Heim Kyrksæterøra Trøndelag 6 093 1 024,55
 
Heim markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5032 Selbu Mebond Trøndelag 4 216 1 234,84
 
Selbu markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5028 Melhus Melhus Trøndelag 17 560 694,41
 
Melhus markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1505 Kristiansund Kristiansund Møre og Romsdal 24 404 87,44
 
Kristiansund markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5061 Rindal Rindal Trøndelag[22] 1 958 631,94
 
Rindal markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1554 Averøy Bruhagen Møre og Romsdal 5 955 175,7
 
Averøy markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1560 Tingvoll Tingvoll Møre og Romsdal 3 041 336,81
 
Tingvoll markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5033 Tydal Ås Trøndelag 773 1 328,64
 
Tydal markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1566 Surnadal Skei Møre og Romsdal 5 953 1 366,03
 
Surnadal markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
5027 Midtre Gauldal Støren Trøndelag 6 140 1 860,43
 
Midtre Gauldal markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1557 Gjemnes Batnfjordsøra Møre og Romsdal 2 700 381,63
 
Gjemnes markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1579 Hustadvika Elnesvågen Møre og Romsdal 13 437 521,93
 
Hustadvika markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5026 Holtålen Ålen Trøndelag 2 035 1 209,58
 
Holtålen markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5022 Rennebu Berkåk Trøndelag 2 484 947,95
 
Rennebu markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1547 Aukra Falkhytta Møre og Romsdal 3 678 60,66
 
Aukra markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
1506 Molde Molde Møre og Romsdal 32 816 1 503,37
 
Molde markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1563 Sunndal Sunndalsøra Møre og Romsdal 7 227 1 713,37
 
Sunndal markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5021 Oppdal Oppdal Trøndelag 7 389 2 274,11
 
Oppdal markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
5025 Røros Røros Trøndelag 5 685 1 956,53
 
Røros markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
(samisk[20])
1535 Vestnes Vestnes Møre og Romsdal 7 147 404,59
 
Vestnes markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
1580 Haram Brattvåg Møre og Romsdal 9 357 261,19
 
Haram markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1539 Rauma Åndalsnes Møre og Romsdal 7 299 1 449,26
 
Rauma markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1532 Giske Valderøya Møre og Romsdal 8 691 40,58
 
Giske markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
1508 Ålesund Ålesund Møre og Romsdal 58 509 371,34
 
Ålesund markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3430 Os Os Innlandet 1 891 1 040,4
 
Os markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1531 Sula Langevåg Møre og Romsdal 9 720 58,51
 
Sula markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
1528 Sykkylven Aure Møre og Romsdal 7 617 337,8
 
Sykkylven markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3426 Tolga Tolga Innlandet 1 604 1 122,56
 
Tolga markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1517 Hareid Hareid Møre og Romsdal 5 322 82,27
 
Hareid markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
1516 Ulstein Ulsteinvik Møre og Romsdal 8 861 97,2
 
Ulstein markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
1578 Fjord Sylte Møre og Romsdal 2 492 1 190,58
 
Fjord markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
1515 Herøy Fosnavåg Møre og Romsdal 8 968 119,53
 
Herøy markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3427 Tynset Tynset Innlandet 5 692 1 880,26
 
Tynset markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1525 Stranda Stranda Møre og Romsdal 4 348 865,86
 
Stranda markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
1514 Sande Larsnes Møre og Romsdal 2 438 93,24
 
Sande markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
1520 Ørsta Ørsta Møre og Romsdal 10 958 661,58
 
Ørsta markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3432 Lesja Lesja Innlandet 1 983 2 259,49
 
Lesja markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3429 Folldal Folldal Innlandet 1 532 1 277,07
 
Folldal markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3428 Alvdal Alvdal Innlandet 2 526 942,15
 
Alvdal markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1577 Volda Volda Møre og Romsdal 11 093 876,87
 
Volda markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
1511 Vanylven Fiskåbygd Møre og Romsdal 3 026 385,11
 
Vanylven markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3431 Dovre Dovre Innlandet 2 503 1 364,38
 
Dovre markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4649 Stad Nordfjordeid Vestland 9 610 752,78
 
Stad markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3433 Skjåk Bismo Innlandet 2 141 2 075,51
 
Skjåk markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4651 Stryn Stryn Vestland 7 271 1 382,02
 
Stryn markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3425 Engerdal Engerdal Innlandet 1 361 2 196,54
 
Engerdal markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3435 Vågå Vågåmo Innlandet 3 531 1 329,99
 
Vågå markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4648 Bremanger Svelgen Vestland 3 392 833,12
 
Bremanger markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3434 Lom Fossbergom Innlandet 2 212 1 968,55
 
Lom markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3437 Sel Otta Innlandet 5 756 905,04
 
Sel markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3424 Rendalen Bergset Innlandet 1 837 3 179,51
 
Rendalen markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4650 Gloppen Sandane Vestland 5 926 1 030,53
 
Gloppen markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4602 Kinn Florø Vestland 17 349 811,86
 
Kinn markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3436 Nord-Fron Vinstra Innlandet 5 586 1 141,32
 
Nord-Fron markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3423 Stor-Elvdal Koppang Innlandet 2 276 2 165,77
 
Stor-Elvdal markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3439 Ringebu Vålebrua Innlandet 4 413 1 247,57
 
Ringebu markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3438 Sør-Fron Hundorp Innlandet 3 119 742,2
 
Sør-Fron markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4647 Sunnfjord Førde Vestland 22 450 2 208,13
 
Sunnfjord markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4644 Luster Gaupne Vestland 5 371 2 706,35
 
Luster markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4645 Askvoll Askvoll Vestland 2 986 326,24
 
Askvoll markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3421 Trysil Innbygda Innlandet 6 566 3 014,4
 
Trysil markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4646 Fjaler Dale Vestland 2 869 416,59
 
Fjaler markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4643 Årdal Årdalstangen Vestland 5 239 976,58
 
Årdal markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3441 Gausdal Segalstad bru Innlandet 6 177 1 191,15
 
Gausdal markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3440 Øyer Tingberg Innlandet 5 124 640,13
 
Øyer markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4640 Sogndal Sogndalsfjøra Vestland 12 319 1 257,84
 
Sogndal markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3422 Åmot Rena Innlandet 4 289 1 339,91
 
Åmot markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3453 Øystre Slidre Heggenes Innlandet 3 298 969,24
 
Øystre Slidre markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3454 Vang Vang Innlandet 1 645 1 505,49
 
Vang markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4637 Hyllestad Hyllestad Vestland 1 268 258,9
 
Hyllestad markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4638 Høyanger Høyanger Vestland 3 879 1 000,92
 
Høyanger markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3405 Lillehammer Lillehammer Innlandet 28 768 477,94
 
Lillehammer markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4642 Lærdal Lærdalsøyri Vestland 2 160 1 342,52
 
Lærdal markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4636 Solund Hardbakke Vestland 750 228,21
 
Solund markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4639 Vik Vikøyri Vestland 2 551 833,21
 
Vik markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3452 Vestre Slidre Slidre Innlandet 2 112 457,11
 
Vestre Slidre markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3450 Etnedal Bruflat Innlandet 1 366 459,14
 
Etnedal markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3411 Ringsaker Brumunddal Innlandet 35 612 1 280,09
 
Ringsaker markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4635 Gulen Eivindvik Vestland 2 234 599,41
 
Gulen markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3451 Nord-Aurdal Fagernes Innlandet 6 562 906,47
 
Nord-Aurdal markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3448 Nordre Land Dokka Innlandet 6 510 955,32
 
Nordre Land markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3420 Elverum Elverum Innlandet 21 761 1 229,27
 
Elverum markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4641 Aurland Aurlandsvangen Vestland 1 800 1 467,69
 
Aurland markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3326 Hemsedal Trøim Buskerud 2 666 753,51
 
Hemsedal markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3412 Løten Løten Innlandet 7 929 369,44
 
Løten markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4634 Masfjorden Masfjordnes Vestland 1 694 556,08
 
Masfjorden markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4629 Modalen Mo Vestland 384 411,98
 
Modalen markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3407 Gjøvik Gjøvik Innlandet 30 903 671,1
 
Gjøvik markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3403 Hamar Hamar Innlandet 32 879 350,93
 
Hamar markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4632 Austrheim Årås Vestland 2 881 57,54
 
Austrheim markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4633 Fedje Fedje Vestland 519 9,27
 
Fedje markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3324 Gol Gol Buskerud 4 986 532,5
 
Gol markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3449 Sør-Aurdal Bagn Innlandet 2 836 1 109,05
 
Sør-Aurdal markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3419 Våler Våler Innlandet 3 615 705,28
 
Våler markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3413 Stange Stange Innlandet 21 605 724,27
 
Stange markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3447 Søndre Land Hov Innlandet 5 587 728,35
 
Søndre Land markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3443 Vestre Toten Raufoss Innlandet 13 691 250,65
 
Vestre Toten markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3328 Ål Ål Buskerud 5 007 1 174,98
 
Ål markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4621 Voss Vossevangen Vestland 16 471 2 041,96
 
Voss markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3442 Østre Toten Lena Innlandet 14 840 562,57
 
Østre Toten markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4631 Alver Knarvik Vestland 29 986 679,15
 
Alver markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3418 Åsnes Flisa Innlandet 7 339 1 040,93
 
Åsnes markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4628 Vaksdal Dale Vestland 3 852 715,37
 
Vaksdal markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4620 Ulvik Ulvik Vestland 1 089 722
 
Ulvik markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3322 Nesbyen Nesbyen Buskerud 3 301 809,63
 
Nesbyen markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3330 Hol Hol Buskerud 4 496 1 854,54
 
Hol markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4630 Osterøy Lonevåg Vestland 8 200 255,11
 
Osterøy markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3417 Grue Kirkenær Innlandet 4 532 837,17
 
Grue markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4627 Askøy Kleppestø Vestland 30 145 101,1
 
Askøy markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3242 Hurdal Hurdal Akershus 3 041 284,95
 
Hurdal markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4619 Eidfjord Eidfjord Vestland 968 1 498,24
 
Eidfjord markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3414 Nord-Odal Sand Innlandet 4 992 508,14
 
Nord-Odal markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3320 Flå Flå Buskerud 1 115 704,27
 
Flå markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3446 Gran Jaren Innlandet 13 593 756,65
 
Gran markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4623 Samnanger Tysse Vestland 2 502 269,06
 
Samnanger markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4601 Bergen Bergen Vestland 291 940 464,77
 
Bergen markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4626 Øygarden Straume Vestland 39 768 314,52
 
Øygarden markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4622 Kvam Norheimsund Vestland 8 496 616,95
 
Kvam markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3240 Eidsvoll Eidsvoll Akershus 27 916 456,49
 
Eidsvoll markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3338 Nore og Uvdal Rødberg Buskerud 2 486 2 502,16
 
Nore og Uvdal markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3234 Lunner Roa Akershus 9 357 291,83
 
Lunner markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3236 Jevnaker Jevnaker Akershus 7 037 225,71
 
Jevnaker markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3415 Sør-Odal Skarnes Innlandet 8 112 516,74
 
Sør-Odal markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3238 Nannestad Teigebyen Akershus 16 126 340,98
 
Nannestad markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3305 Ringerike Hønefoss Buskerud 31 581 1 555,1
 
Ringerike markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3401 Kongsvinger Kongsvinger Innlandet 18 058 1 036,45
 
Kongsvinger markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3332 Sigdal Prestfoss Buskerud 3 526 842,48
 
Sigdal markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4624 Bjørnafjorden Osøyro Vestland 26 080 517,4
 
Bjørnafjorden markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3318 Krødsherad Noresund Buskerud 2 241 374,48
 
Krødsherad markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3209 Ullensaker Jessheim Akershus 43 814 252,44
 
Ullensaker markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3228 Nes Årnes Akershus 24 645 640,76
 
Nes markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4618 Ullensvang Kinsarvik Vestland 11 017 3 229,89
 
Ullensvang markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3230 Gjerdrum Ask Akershus 7 398 83,19
 
Gjerdrum markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3310 Hole Vik Buskerud 6 989 192,68
 
Hole markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4625 Austevoll Storebø Vestland 5 300 117,22
 
Austevoll markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3232 Nittedal Rotnes Akershus 25 882 186,22
 
Nittedal markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3336 Rollag Rollag Buskerud 1 395 449,28
 
Rollag markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4616 Tysnes Uggdal Vestland 2 922 255,12
 
Tysnes markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3416 Eidskog Skotterud Innlandet 6 040 640,39
 
Eidskog markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3205 Lillestrøm Lillestrøm Akershus 94 201 456,6
 
Lillestrøm markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3316 Modum Vikersund Buskerud 14 665 517,24
 
Modum markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4026 Tinn Rjukan Telemark 5 533 2 045,13
 
Tinn markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3222 Lørenskog Solheim Akershus 48 188 70,54
 
Lørenskog markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3224 Rælingen Fjerdingby Akershus 20 099 71,68
 
Rælingen markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3201 Bærum Sandvika Akershus 130 921 192,28
 
Bærum markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
0301 Oslo Oslo Oslo 717 710 454,12
 
Oslo markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4615 Fitjar Fitjar Vestland 3 203 142,47
 
Fitjar markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4617 Kvinnherad Rosendal Vestland 13 089 1 090,74
 
Kvinnherad markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3226 Aurskog-Høland Bjørkelangen Akershus 18 058 1 144,8
 
Aurskog-Høland markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3334 Flesberg Lampeland Buskerud 2 781 561,91
 
Flesberg markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3212 Nesodden Nesoddtangen Akershus 20 521 61,46
 
Nesodden markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3312 Lier Lierbyen Buskerud 28 470 301,83
 
Lier markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4614 Stord Leirvik Vestland 19 287 143,72
 
Stord markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3220 Enebakk Kirkebygda Akershus 11 482 232,58
 
Enebakk markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3203 Asker Asker Akershus 98 815 376,61
 
Asker markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3314 Øvre Eiker Hokksund Buskerud 20 779 456,76
 
Øvre Eiker markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3207 Nordre Follo Ski Akershus 63 560 202,99
 
Nordre Follo markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4613 Bømlo Svortland Vestland 12 268 246,57
 
Bømlo markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3301 Drammen Drammen Buskerud 104 487 317,61
 
Drammen markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4036 Vinje Åmot Telemark 3 851 3 105,84
 
Vinje markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4024 Hjartdal Sauland Telemark 1 630 791,61
 
Hjartdal markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4611 Etne Etnesjøen Vestland 4 072 735,28
 
Etne markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3218 Ås Ås Akershus 22 005 102,68
 
Ås markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3214 Frogn Drøbak Akershus 16 244 85,69
 
Frogn markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1135 Sauda Sauda Rogaland 4 572 546,56
 
Sauda markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3303 Kongsberg Kongsberg Buskerud 28 848 793,09
 
Kongsberg markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3118 Indre Østfold Askim Østfold 47 006 791,76
 
Indre Østfold markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4005 Notodden Notodden Telemark 13 266 983,89
 
Notodden markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4612 Sveio Sveio Vestland 5 742 246,15
 
Sveio markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3216 Vestby Vestby Akershus 19 493 133,97
 
Vestby markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1160 Vindafjord Ølensjøen Rogaland 8 938 620,59
 
Vindafjord markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3903 Holmestrand Holmestrand Vestfold 26 872 432,35
 
Holmestrand markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4022 Seljord Seljord Telemark 2 979 715,08
 
Seljord markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4222 Bykle Bykle Agder 1 011 1 467,1
 
Bykle markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3122 Marker Ørje Østfold 3 658 412,9
 
Marker markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3116 Skiptvet Meieribyen Østfold 3 919 101,2
 
Skiptvet markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3114 Våler Kirkebygden Østfold 6 145 256,95
 
Våler markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1134 Suldal Sand Rogaland 3 889 1 736,27
 
Suldal markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4034 Tokke Dalen Telemark 2 212 984,58
 
Tokke markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4020 Midt-Telemark Telemark 10 904 518,51
 
Midt-Telemark markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3103 Moss Moss Østfold 52 051 137,77
 
Moss markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1106 Haugesund Haugesund Rogaland 38 292 72,68
 
Haugesund markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3120 Rakkestad Rakkestad Østfold 8 420 434,87
 
Rakkestad markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3901 Horten Horten Vestfold 27 939 70,95
 
Horten markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1146 Tysvær Aksdal Rogaland 11 570 425,48
 
Tysvær markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4028 Kviteseid Kviteseid Telemark 2 458 708,47
 
Kviteseid markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3112 Råde Karlshus Østfold 7 883 118,76
 
Råde markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1151 Utsira Utsira Rogaland 215 6,29
 
Utsira markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3905 Tønsberg Tønsberg Vestfold 59 174 329,26
 
Tønsberg markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1149 Karmøy Kopervik Rogaland 43 306 230,01
 
Karmøy markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4018 Nome Ulefoss Telemark 6 539 429,67
 
Nome markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4010 Siljan Siljan Telemark 2 382 213,95
 
Siljan markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3105 Sarpsborg Sarpsborg Østfold 59 771 405,6
 
Sarpsborg markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3124 Aremark Fossby Østfold 1 347 319,26
 
Aremark markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
3107 Fredrikstad Fredrikstad Østfold 85 230 292,55
 
Fredrikstad markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1145 Bokn Føresvik Rogaland 883 47,15
 
Bokn markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
1133 Hjelmeland Hjelmelandsvågen Rogaland 2 643 1 068,08
 
Hjelmeland markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4003 Skien Skien Telemark 56 619 779,2
 
Skien markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3911 Færder Borgheim Vestfold 27 501 99,95
 
Færder markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4221 Valle Valle Agder 1 205 1 265,26
 
Valle markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3907 Sandefjord Sandefjord Vestfold 66 231 422,26
 
Sandefjord markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4032 Fyresdal Folkestadbyen Telemark 1 256 1 280,02
 
Fyresdal markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
3101 Halden Halden Østfold 31 935 642,48
 
Halden markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4001 Porsgrunn Porsgrunn Telemark 37 193 164,44
 
Porsgrunn markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4016 Drangedal Prestestranda Telemark 4 086 1 062,77
 
Drangedal markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3909 Larvik Larvik Vestfold 48 715 812,88
 
Larvik markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
3110 Hvaler Skjærhalden Østfold 4 787 90,11
 
Hvaler markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1144 Kvitsøy Ydstebøhavn Rogaland 544 6,28
 
Kvitsøy markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4030 Nissedal Treungen Telemark 1 471 905,17
 
Nissedal markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
1130 Strand Jørpeland Rogaland 13 703 261,79
 
Strand markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4012 Bamble Langesund Telemark 14 269 304,38
 
Bamble markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1127 Randaberg Randaberg Rogaland 11 742 24,72
 
Randaberg markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1103 Stavanger Stavanger Rogaland 149 048 262,3
 
Stavanger markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1124 Sola Solakrossen Rogaland 28 685 69,04
 
Sola markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4014 Kragerø Kragerø Telemark 10 445 305,47
 
Kragerø markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1108 Sandnes Sandnes Rogaland 83 702 1 040,6
 
Sandnes markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4211 Gjerstad Gjerstad Agder 2 444 322,13
 
Gjerstad markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4228 Sirdal Tonstad Agder 1 873 1 554,28
 
Sirdal markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4220 Bygland Bygland Agder 1 180 1 311,74
 
Bygland markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
1122 Gjesdal Ålgård Rogaland 12 362 617,98
 
Gjesdal markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4217 Åmli Åmli Agder 1 802 1 130,61
 
Åmli markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
1120 Klepp Kleppe Rogaland 20 900 113,48
 
Klepp markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4212 Vegårshei Myra Agder 2 268 355,65
 
Vegårshei markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4224 Åseral Kyrkjebygda Agder 923 887,51
 
Åseral markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
1121 Time Bryne Rogaland 19 910 183,18
 
Time markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4201 Risør Risør Agder 6 825 192,97
 
Risør markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1114 Bjerkreim Vikeså Rogaland 2 892 650,55
 
Bjerkreim markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4213 Tvedestrand Tvedestrand Agder 6 323 215,04
 
Tvedestrand markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1119 Varhaug Rogaland 19 827 258
 
Hå markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4219 Evje og Hornnes Evje Agder 3 967 587,07
 
Evje og Hornnes markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4214 Froland Blakstad Agder 6 236 644,54
 
Froland markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1112 Lund Moi Rogaland 3 226 408,39
 
Lund markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4203 Arendal Arendal Agder 46 355 270,2
 
Arendal markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
1101 Eigersund Egersund Rogaland 15 221 432,49
 
Eigersund markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4218 Iveland Birketveit Agder 1 380 261,63
 
Iveland markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4226 Hægebostad Tingvatn Agder 1 776 461,32
 
Hægebostad markert med rødt på fylkeskartet
  nynorsk
4216 Birkenes Birkeland Agder 5 480 637,36
 
Birkenes markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4227 Kvinesdal Liknes Agder 6 192 963,21
 
Kvinesdal markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
1111 Sokndal Hauge Rogaland 3 347 294,98
 
Sokndal markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4202 Grimstad Grimstad Agder 24 969 303,58
 
Grimstad markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4207 Flekkefjord Flekkefjord Agder 9 279 544,09
 
Flekkefjord markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4223 Vennesla Vennesla Agder 15 452 384,47
 
Vennesla markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4215 Lillesand Lillesand Agder 11 523 190,31
 
Lillesand markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4225 Lyngdal Alleen Agder 10 835 642,79
 
Lyngdal markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4204 Kristiansand Kristiansand Agder 116 986 644,62
 
Kristiansand markert med rødt på fylkeskartet
  nøytral
4206 Farsund Farsund Agder 9 876 262,56
 
Farsund markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål
4205 Lindesnes Mandal Agder 23 690 933,56
 
Lindesnes markert med rødt på fylkeskartet
  bokmål

Større og mindre kommuner rediger

Fra 1998 har Statistisk sentralbyrå (SSB) gruppert kommuner grovt sett etter befolkningsstørrelse. Små kommuner har 0-4 999 innbyggere, mellomstore kommuner har 5 000-19 999 innbyggere og store kommuner minst 20 000 innbyggere [23].Halvparten av kommunene i Norge har under 5 000 innbyggere. For å kunne sammenligne kommunene som virksomheter og med tanke på mulighetene og evnene til å yte tjenester til befolkingen, har SSB også kategorisert dem på bakgrunn av kommunens bundne kostnader og frie disponible inntekter. Til sammen gir dimensjonene et bilde av rammebetingelsene kommunene har. Etter kommunereformen er det foreslått en mer finmasket inndeling som gjør kommunene mer sammenlignbare[24]:

 • De minste kommunene med under 600 innbyggere
 • Små kommuner med 600–1 999 innbyggere
 • Middels små kommuner med 2 000–9 999 innbyggere
 • Middels store kommuner med 10 000–19 999 innbyggere
 • Store kommuner med 20 000–29 999 innbyggere
 • Store kommuner med 30 000–44 999 innbyggere
 • Store kommuner med 45 000–74 999 innbyggere
 • Store kommuner med 75 000–300 000 innbyggere
 • Oslo kommune

Se også rediger

Referanser rediger

 1. ^ Regjeringen.no (norsk). Kommunal- og moderniseringsdepartementet https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunestruktur/id751048/. Besøkt 1. mars 2024. 
 2. ^ Engelsrud, Gerd (2014). Kommunalrett: Oppgaver, organisering og kontroll. Oslo: Cappelen Damm. s. 32. 
 3. ^ Kommunal- og regionaldepartementet (2. mars 2001). «Ot.prp nr. 41 (2000-2001) Om lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)». Besøkt 14. mars 2008.  Kapittel 2, Historikk og bakgrunn
 4. ^ «Første sammenslåing i kommunereformen». Regjeringen.no (norsk). Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 24. april 2015. Besøkt 14. juni 2022. 
 5. ^ «Voteringsoversikt». Stortinget. 17. oktober 2017. Besøkt 2. januar 2018. 
 6. ^ Cosson-Eide, Hans (8. juni 2017). «Frp-opprører stanset ikke tvangssammenslåinger». NRK. Besøkt 14. juni 2022. «Stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen (Frp) trosset sitt eget parti og stemte mot tre tvangssammenslåinger av kommuner. Men hun fikk ikke med seg flere på opprøret, og sammenslåingene ble vedtatt.» 
 7. ^ «07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2024». Statistisk sentralbyrå. 21. februar 2024. Besøkt 22. februar 2024. 
 8. ^ «Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen» (PDF). SSB. 1999. 
 9. ^ «Lov om språk (språklova) § 11». 21. mai 2021. Besøkt 5. mai 2022. 
 10. ^ «Forskrift om språkvedtak i kommunar og fylkeskommunar (språkvedtaksforskrifta) - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 3. januar 2023. 
 11. ^ «Hemsedal valde nøytralt framfor nynorsk». Framtida. Nynorsk Pressekontor. 2. november 2018. Besøkt 14. juni 2022. 
 12. ^ Marte Danbolt (4. mai 2010). «Valgfri målform i Åmli». Kommunal Rapport. 
 13. ^ «Forskrift om forvaltningsområdet for samiske språk - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 1. mars 2024. 
 14. ^ «Kommune- og regionsendringer 2020». Kartverket. 18. februar 2019. Arkivert fra originalen 22. desember 2019. Besøkt 2. januar 2020. 
 15. ^ «Nye fylkes- og kommunenummer fra 2024». Regjeringen.no. 23. august 2022. Besøkt 5. januar 2024. 
 16. ^ Statistisk sentralbyrå (1. januar 2024). «Kvartalsvise befolkningsendringer». 
 17. ^ «Storleiken på landet». Kartverket.no (norsk nynorsk). 15. januar 2024. Besøkt 1. mars 2024. 
 18. ^ Lovdata. «Språkvedtaksforskrifta». Besøkt 1. mars 2024. 
 19. ^ sametinget.no Kort om de forskjellige kommunekategoriene
 20. ^ a b c d e f g h i j k l m Kommunen del av forvaltningsområdet for samisk språk
 21. ^ Har også kvensk som offisielt språk
 22. ^ Rindal tilhørte Møre og Romsdal til og med 2018
 23. ^ Langørgen, Audun (2015). «2. Gruppering av sammenliknbare kommuner». Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå. s. 10. ISBN ISBN 978-82-537-9141-8 Sjekk |isbn=-verdien: invalid character (hjelp). «For folkemengden har vi valgt følgende tredeling som grunnlag for grupperingen:» 
 24. ^ Kringlebotten, Marit (2020). «3. Gruppering av sammenliknbare kommuner». Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2020. Oslo-Kongsvinger: Statistisk Sentralbyrå. s. 31. ISBN ISBN 978-82-587-1237-1 Sjekk |isbn=-verdien: invalid character (hjelp). «Ved å benytte flere grupper blir kommunene mer sammenliknbare etter folkemengde innad i grupper av store kommuner. De minste kommunene med under 600 innbyggere er skilt ut som en egen gruppe, fordi disse kommunene har særskilt høye bundne kostnader per innbygger» 

Eksterne lenker rediger