Bo- og arbeidsmarkedsregion

Bo- og arbeidsmarkedsregioner (BA-regioner) er en inndeling av Norge i 159 funksjonelle regioner. Bo- og arbeidsmarkedsregioner benyttes i ulike økonomiske analyser der det er behov for funksjonelle regioner på et nivå mellom kommuner og fylker. En BA-region har i stor grad felles markeder for arbeidskraft og arbeidsplasser, der innbyggerne ikke trenger å flytte eller bruke vesentlig tid på å reise for å arbeide.

Bo- og arbeidsmarkedsregioner har som mål å inndele Norge i hvilke områder som fungerer som økonomiske enheter ved å se på sammenhengen mellom sted innbyggerne har arbeidssted og hva de har som bosted. Nåværende inndeling i BA-regioner tar utgangspunkt i kommuneinndelingen fra 2020.

BA-regioner i 2020
Kommune Kommunenummer (2024-nummer) BA-region-nummer BA-region reisetid ut_pendling inn_pendling inkluderingsgrunnlag
Halden 3101 1 Halden 6,36 52,82 52,82 Senterkommune
Aremark 3124 1 Halden 24,56 32,44 1,43 Utpendling > 8
Moss 3103 2 Moss 6,11 43,59 43,59 Senterkommune
Våler (Østfold) 3114 2 Moss 14,82 25,27 2,88 Utpendling > 8
Sarpsborg 3105 3 Fredrikstad/Sarpsborg 12,45 59,7 59,7 Senterkommune (sammen med Fredrikstad)
Fredrikstad 3107 3 Fredrikstad/Sarpsborg 12,45 59,7 59,7 Senterkommune (sammen med Sarpsborg)
Råde 3112 3 Fredrikstad/Sarpsborg 18,14 23,33 1,24 Utpendling > 8
Hvaler 3110 3 Fredrikstad/Sarpsborg 29,13 31,21 1,04 Utpendling > 8
Indre Østfold 3118 4 Indre Østfold 12,54 43,91 43,91 Senterkommune
Skiptvet 3116 4 Indre Østfold 17,86 21,84 1,85 Utpendling > 8
Rakkestad 3120 4 Indre Østfold 25,18 11,6 2,14 Utpendling > 8
Marker 3122 4 Indre Østfold 27,62 19,61 1,52 Utpendling > 8
Oslo 0301 5 Oslo/Bærum 11,88 70,21 70,21 Senterkommune (Sammen med Bærum)
Bærum 3201 5 Oslo/Bærum 11,88 70,21 70,21 Senterkommune (sammen med Oslo)
Lørenskog 3222 5 Oslo/Bærum 16,11 41,4 1,82 Utpendling > 8
Rælingen 3224 5 Oslo/Bærum 20,95 34,24 0,72 Utpendling > 8
Nordre Follo 3207 5 Oslo/Bærum 22,85 40,85 2,65 Utpendling > 8
Lillestrøm 3205 5 Oslo/Bærum 23,25 33,16 3,16 Utpendling > 8
Nittedal 3232 5 Oslo/Bærum 24,09 45,61 1,21 Utpendling > 8
Asker 3203 5 Oslo/Bærum 27,79 36,14 3,78 Utpendling > 8
Gjerdrum 3230 5 Oslo/Bærum 28,49 29,09 0,22 Utpendling > 8
Ås 3218 5 Oslo/Bærum 29,24 27,22 0,62 Utpendling > 8
Lier 3312 5 Oslo/Bærum 32,17 19,87 0,59 Utpendling > 8
Frogn 3214 5 Oslo/Bærum 33,37 27,42 0,49 Utpendling > 8
Enebakk 3220 5 Oslo/Bærum 33,83 31,01 0,4 Utpendling > 8
Vestby 3216 5 Oslo/Bærum 37,66 24,7 0,48 Utpendling > 8
Hole 3310 5 Oslo/Bærum 41,31 25,7 0,2 Utpendling > 8
Nesodden 3212 5 Oslo/Bærum 41,71 39,77 0,86 Utpendling > 8
Nes (Akershus) 3228 5 Oslo/Bærum 42,87 18,82 0,49 Utpendling > 8
Aurskog-Høland 3226 5 Oslo/Bærum 50,69 15,14 0,29 Utpendling > 8
Lunner 3234 5 Oslo/Bærum 50,71 23,39 0,25 Utpendling > 8
Gran 3446 5 Oslo/Bærum 66,05 9,96 0,15 Utpendling > 8
Drammen 3301 6 Drammen 11,57 45,85 45,85 Senterkommune
Øvre Eiker 3314 6 Drammen 19,99 24,49 4,54 Utpendling > 8
Holmestrand 3903 6 Drammen 25,54 14,31 3,33 Utpendling > 8
Modum 3316 6 Drammen 36,25 11,74 1,6 Utpendling > 8
Kongsberg 3303 7 Kongsberg 9,32 63,18 63,18 Senterkommune
Flesberg 3334 7 Kongsberg 26,22 31,91 3,03 Utpendling > 8
Rollag 3336 7 Kongsberg 50,93 9,48 0,46 Utpendling > 8
Ringerike 3305 8 Ringerike 12,68 54,09 54,09 Senterkommune
Jevnaker 3236 8 Ringerike 18,99 24,08 5,19 Utpendling > 8
Krødsherad 3318 8 Ringerike 39,77 6,66 0,49 Reisevei < 45, sum pendling > 6
Ullensaker 3209 9 Ullensaker 7,2 42,63 42,63 Senterkommune
Nannestad 3238 9 Ullensaker 16,07 24,15 8,8 Utpendling > 8
Eidsvoll 3240 9 Ullensaker 18,57 17,35 12,06 Utpendling > 8
Hurdal 3242 9 Ullensaker 32,03 12,39 0,99 Utpendling > 8
Flå 3320 10 Flå 6,59 57,32 57,32 Restkommune, egen BA-region
Gol 3324 11 Gol 6,3 68,5 68,5 Senterkommune
Nesbyen 3322 11 Gol 22,13 14,42 10,72 Utpendling > 8
Ål 3328 11 Gol 22,28 11,23 11,28 Utpendling > 8
Hemsedal 3326 11 Gol 27,19 10,25 5,81 Utpendling > 8
Hol 3330 12 Hol 11,31 69,7 69,7 Restkommune, egen BA-region
Sigdal 3332 13 Sigdal 16,09 58,48 58,48 Restkommune, egen BA-region
Nore og Uvdal 3338 14 Nore og Uvdal 14,4 72,68 72,68 Restkommune, egen BA-region
Kongsvinger 3401 15 Kongsvinger 10,27 52,79 52,79 Senterkommune
Sør-Odal 3415 15 Kongsvinger 21,74 14,1 6,49 Utpendling > 8
Eidskog 3416 15 Kongsvinger 26,3 20,53 7,08 Utpendling > 8
Grue 3417 15 Kongsvinger 30,02 12,1 3,16 Utpendling > 8
Nord-Odal 3414 15 Kongsvinger 35,71 6,55 1,85 Reisevei < 45, sum pendling > 8
Hamar 3403 16 Hamar 5,46 49,56 49,56 Senterkommune
Stange 3413 16 Hamar 13,67 27,67 18,4 Utpendling > 8
Løten 3412 16 Hamar 15,92 23,08 5,82 Utpendling > 8
Ringsaker 3411 16 Hamar 20,52 14,3 15,82 Utpendling > 8
Lillehammer 3405 17 Lillehammer 6,88 64,33 64,33 Senterkommune
Øyer 3440 17 Lillehammer 19,7 29,48 5,39 Utpendling > 8
Gausdal 3441 17 Lillehammer 23,21 29,57 6,35 Utpendling > 8
Gjøvik 3407 18 Gjøvik 11,42 52,78 52,78 Senterkommune
Vestre Toten 3443 18 Gjøvik 17,4 19,73 8,44 Utpendling > 8
Østre Toten 3442 18 Gjøvik 24,93 19,81 9,59 Utpendling > 8
Søndre Land 3447 18 Gjøvik 29,52 12,57 2,36 Utpendling > 8
Nordre Land 3448 18 Gjøvik 37,12 7 1,52 Reisevei < 45, sum pendling > 8
Åsnes 3418 19 Åsnes 10,19 47,01 47,01 Restkommune, egen BA-region
Elverum 3420 20 Elverum 8,03 57,96 57,96 Senterkommune
Våler (Hedmark) 3419 20 Elverum 26,75 13,12 2,27 Utpendling > 8
Åmot 3422 20 Elverum 32,75 8,24 1,78 Utpendling > 8
Trysil 3421 21 Trysil 17,96 66,2 66,2 Restkommune, egen BA-region
Engerdal 3425 21 Trysil 60,34 7,26 1,33 Reisevei < 75, sum pendling > 8
Stor-Elvdal 3423 22 Stor-Elvdal 17,22 52,78 52,78 Restkommune, egen BA-region
Tynset 3427 23 Tynset 13,25 69,61 69,61 Senterkommune
Alvdal 3428 23 Tynset 24,4 17,28 7,39 Utpendling > 8
Tolga 3426 23 Tynset 24,99 21,31 6,16 Utpendling > 8
Folldal 3429 23 Tynset 53,14 7,35 1,93 Reisevei < 75, sum pendling > 8
Rendalen 3424 23 Tynset 53,6 8,45 2,7 Utpendling > 8
Dovre 3431 24 Dovre 9,11 55,25 55,25 Senterkommune
Lesja 3432 24 Dovre 25,64 12,8 9,66 Utpendling > 8
Lom 3434 25 Lom 9,77 58,93 58,93 Senterkommune
Skjåk 3433 25 Lom 22,68 10,06 9,18 Utpendling > 8
Nord-Fron 3436 26 Nord-Fron 10,67 51,63 51,63 Senterkommune
Sør-Fron 3438 26 Nord-Fron 17,33 17,86 9,81 Utpendling > 8
Ringebu 3439 26 Nord-Fron 32,63 3,91 3,07 Reisevei < 45, sum pendling > 6
Sel 3437 27 Sel 13,24 59,64 59,64 Senterkommune
Vågå 3435 27 Sel 24,03 15,14 9,11 Utpendling > 8
Nord-Aurdal 3451 28 Nord-Aurdal 9,89 67,78 67,78 Senterkommune
Vestre Slidre 3452 28 Nord-Aurdal 22,4 24,41 7,83 Utpendling > 8
Øystre Slidre 3453 28 Nord-Aurdal 25,74 21,86 11,02 Utpendling > 8
Etnedal 3450 28 Nord-Aurdal 28,41 12,22 2,44 Utpendling > 8
Sør-Aurdal 3449 28 Nord-Aurdal 34,32 11,43 5,03 Utpendling > 8
Vang 3454 28 Nord-Aurdal 43,87 7,95 1,94 Reisevei < 45, sum pendling > 8
Tønsberg 3905 29 Tønsberg 12,56 56,69 56,69 Senterkommune (Sammen med Færder)
Færder 3911 29 Tønsberg 12,56 56,69 56,69 Senterkommune (Sammen med Tønsberg)
Horten 3901 29 Tønsberg 20,1 15,14 5,02 Utpendling > 8
Sandefjord 3907 29 Tønsberg 24,03 11,53 8,76 Utpendling > 8
Larvik 3909 30 Larvik 12,76 52,55 52,55 Restkommune, egen BA-region
Porsgrunn 4001 31 Skien/Porsgrunn 10,58 62,65 62,65 Senterkommune (Sammen med Skien)
Skien 4003 31 Skien/Porsgrunn 10,58 62,65 62,65 Senterkommune (sammen med Porsgrunn)
Bamble 4012 31 Skien/Porsgrunn 21,25 29,35 4,5 Utpendling > 8
Siljan 4010 31 Skien/Porsgrunn 22,36 44,32 1,12 Utpendling > 8
Nome 4018 31 Skien/Porsgrunn 36,08 13,7 0,96 Utpendling > 8
Drangedal 4016 31 Skien/Porsgrunn 49,67 11,33 0,49 Utpendling > 8
Notodden 4005 32 Notodden 8,7 55,7 55,7 Senterkommune
Hjartdal 4024 32 Notodden 27,36 20,83 2,45 Utpendling > 8
Midt-Telemark 4020 32 Notodden 27,73 4,94 3,96 Reisevei < 30
Kragerø 4014 33 Kragerø 8,04 56,63 56,63 Restkommune, egen BA-region
Tinn 4026 34 Tinn 15,79 68,84 68,84 Restkommune, egen BA-region
Seljord 4022 35 Seljord 9,83 54,25 54,25 Senterkommune
Kviteseid 4028 35 Seljord 22,65 11,03 9,43 Utpendling > 8
Nissedal 4030 36 Nissedal 13,59 56,8 56,8 Restkommune, egen BA-region
Fyresdal 4032 37 Fyresdal 9,76 58,75 58,75 Restkommune, egen BA-region
Vinje 4036 38 Vinje 19,95 62,85 62,85 Senterkommune
Tokke 4034 38 Vinje 32,31 11,53 6,79 Utpendling > 8
Risør 4201 39 Risør 9,71 46,33 46,33 Senterkommune
Gjerstad 4211 39 Risør 24,36 10,27 3,79 Utpendling > 8
Arendal 4203 40 Arendal 10,55 53,55 53,55 Senterkommune
Grimstad 4202 40 Arendal 18,99 16,33 8,24 Utpendling > 8
Froland 4214 40 Arendal 19,33 34,37 4,41 Utpendling > 8
Tvedestrand 4213 40 Arendal 27,75 13,66 1,81 Utpendling > 8
Vegårshei 4212 40 Arendal 37,09 10,56 0,48 Utpendling > 8
Kristiansand 4204 41 Kristiansand 12,49 67,17 67,17 Senterkommune
Vennesla 4223 41 Kristiansand 22,92 35,73 4,74 Utpendling > 8
Lillesand 4215 41 Kristiansand 25,52 23,27 2,23 Utpendling > 8
Birkenes 4216 41 Kristiansand 33,6 20,31 0,93 Utpendling > 8
Iveland 4218 41 Kristiansand 39,5 19,95 0,25 Utpendling > 8
Lindesnes 4205 41 Kristiansand 40,97 10,57 2,15 Utpendling > 8
Flekkefjord 4207 42 Flekkefjord 10,84 60,86 60,86 Senterkommune
Kvinesdal 4227 42 Flekkefjord 26,94 12,24 8,26 Utpendling > 8
Åmli 4217 43 Åmli 13,8 48,41 48,41 Restkommune, egen BA-region
Evje og Hornnes 4219 44 Evje og Hornnes 6,04 55,17 55,17 Senterkommune
Bygland 4220 44 Evje og Hornnes 24,96 17,29 6,02 Utpendling > 8
Åseral 4224 44 Evje og Hornnes 33,66 5,33 1,41 Reisevei < 45, sum pendling > 6
Bykle 4222 45 Bykle 11,22 73,88 73,88 Restkommune, egen BA-region
Valle 4221 45 Bykle 39,68 7,1 8,49 Reisevei < 45, sum pendling > 8
Lyngdal 4225 46 Lyngdal 15,65 56,63 56,63 Senterkommune
Farsund 4206 46 Lyngdal 29,28 7,85 7,44 Utpendling > 8
Hægebostad 4226 46 Lyngdal 35,66 15,07 2,51 Utpendling > 8
Sirdal 4228 47 Sirdal 14,5 76,07 76,07 Restkommune, egen BA-region
Eigersund 1101 48 Eigersund 8 59,67 59,67 Senterkommune
Bjerkreim 1114 48 Eigersund 22,42 12,8 2,37 Utpendling > 8
Sokndal 1111 48 Eigersund 29,37 12,24 2,62 Utpendling > 8
Lund 1112 48 Eigersund 41,28 6,07 1,38 Reisevei < 45, sum pendling > 6
Stavanger 1103 49 Stavanger/Sandnes 14,64 61,82 61,82 Senterkommune (Sammen med Sandnes)
Sandnes 1108 49 Stavanger/Sandnes 14,64 61,82 61,82 Senterkommune (Sammen med Stavanger)
Sola 1124 49 Stavanger/Sandnes 15,17 40,77 4,77 Utpendling > 8
Randaberg 1127 49 Stavanger/Sandnes 16,99 43,01 2,04 Utpendling > 8
Klepp 1120 49 Stavanger/Sandnes 22,08 28,24 2,34 Utpendling > 8
Gjesdal 1122 49 Stavanger/Sandnes 25,78 32,68 1,74 Utpendling > 8
Time 1121 49 Stavanger/Sandnes 27,03 24,01 1,98 Utpendling > 8
1119 49 Stavanger/Sandnes 39,83 12,16 0,99 Utpendling > 8
Kvitsøy 1144 49 Stavanger/Sandnes 50,25 28,57 0,06 Utpendling > 8
Strand 1130 49 Stavanger/Sandnes 51,46 19,6 1,07 Utpendling > 8
Haugesund 1106 50 Haugesund 5,23 51,65 51,65 Senterkommune
Tysvær 1146 50 Haugesund 18,87 25,26 6,85 Utpendling > 8
Karmøy 1149 50 Haugesund 19,66 20 21,51 Utpendling > 8
Sveio 4612 50 Haugesund 22,7 25,36 3,6 Utpendling > 8
Bokn 1145 50 Haugesund 33,08 11,52 0,24 Utpendling > 8
Hjelmeland 1133 51 Hjelmeland 15,48 67,82 67,82 Restkommune, egen BA-region
Suldal 1134 52 Suldal 29,34 74,73 74,73 Restkommune, egen BA-region
Sauda 1135 53 Sauda 4,41 65,65 65,65 Restkommune, egen BA-region
Utsira 1151 54 Utsira 0 73,73 73,73 Restkommune, egen BA-region
Vindafjord 1160 55 Vindafjord 17,03 65 65 Senterkommune
Etne 4611 55 Vindafjord 31,09 15,53 7,15 Utpendling > 8
Bergen 4601 56 Bergen 13,51 70,17 70,17 Senterkommune
Askøy 4627 56 Bergen 23,85 39,01 3,7 Utpendling > 8
Øygarden 4626 56 Bergen 30,1 28,71 3,61 Utpendling > 8
Osterøy 4630 56 Bergen 34,77 29,07 0,76 Utpendling > 8
Bjørnafjorden 4624 56 Bergen 35,64 29,97 2,39 Utpendling > 8
Samnanger 4623 56 Bergen 39,14 30,61 0,25 Utpendling > 8
Vaksdal 4628 56 Bergen 49,47 22,69 0,3 Utpendling > 8
Kinn 4602 57 Kinn 55,09 69,38 69,38 Restkommune, egen BA-region
Bremanger 4648 57 Kinn 65,57 5,84 1,14 Forhindre ikke-sammenhengende BA-region
Stad 4649 57 Kinn 87,07 6,96 3,49 Reisetid < 90, alt. reisemåte, pendling > 8
Stord 4614 58 Stord 6,12 65,61 65,61 Senterkommune
Fitjar 4615 58 Stord 22,83 24,03 4,04 Utpendling > 8
Bømlo 4613 58 Stord 26,95 8,82 5,34 Utpendling > 8
Tysnes 4616 59 Tysnes 11,77 56,78 56,78 Restkommune, egen BA-region
Kvinnherad 4617 60 Kvinnherad 24,56 67,46 67,46 Restkommune, egen BA-region
Ullensvang 4618 61 Ullensvang 27 71,5 71,5 Senterkommune
Eidfjord 4619 61 Ullensvang 63,19 10,07 0,86 Utpendling > 8
Voss 4621 62 Voss 12,94 74,14 74,45 Senterkommune
Ulvik 4620 62 Voss 36,23 17,22 1,23 Utpendling > 8
Kvam 4622 63 Kvam 15,73 68,73 68,73 Restkommune, egen BA-region
Austevoll 4625 64 Austevoll 10,69 76,68 76,68 Restkommune, egen BA-region
Alver 4631 65 Alver 20,06 48,2 48,2 Senterkommune
Austrheim 4632 65 Alver 34,02 25,03 2,45 Utpendling > 8
Modalen 4629 65 Alver 55,85 9,13 0,12 Utpendling > 8
Fedje 4633 66 Fedje 1,31 51,57 51,57 Restkommune, egen BA-region
Gulen 4635 67 Gulen 26,45 66,62 66,62 Senterkommune
Masfjorden 4634 67 Gulen 36,47 15,71 11,03 Utpendling > 8
Solund 4636 68 Solund 14,06 67,53 67,53 Restkommune, egen BA-region
Vik 4639 69 Vik 12,66 74,14 74,14 Restkommune, egen BA-region
Sogndal 4640 70 Sogndal 20,48 73,25 72,69 Senterkommune
Luster 4644 70 Sogndal 38,25 21,88 9,29 Utpendling > 8
Aurland 4641 71 Aurland 8,78 67,57 67,57 Restkommune, egen BA-region
Lærdal 4642 72 Årdal 38,2 6,83 2,7 Reisevei < 45, sum pendling > 8
Årdal 4643 72 Årdal 38,2 1,76 4,44 Reisevei < 45, sum pendling > 6
Fjaler 4646 73 Fjaler 13,28 64,96 64,96 Senterkommune
Hyllestad 4637 73 Fjaler 29,41 8,46 4,4 Utpendling > 8
Sunnfjord 4647 74 Sunnfjord 19,15 78,06 78,06 Senterkommune
Høyanger 4638 74 Sunnfjord 57,55 7 1,33 Reisevei < 75, sum pendling > 8
Askvoll 4645 74 Sunnfjord 63,59 10,02 1,29 Utpendling > 8
Gloppen 4650 75 Gloppen 13,61 73,05 73,05 Restkommune, egen BA-region
Stryn 4651 76 Stryn 18,62 77,29 77,29 Restkommune, egen BA-region
Kristiansund 1505 77 Kristiansund 7,31 62,96 62,96 Senterkommune
Averøy 1554 77 Kristiansund 23,74 16,71 3,88 Utpendling > 8
Tingvoll 1560 77 Kristiansund 41 9,99 1,17 Utpendling > 8
Molde 1506 78 Molde 19,52 69,36 69,36 Senterkommune
Hustadvika 1579 78 Molde 33,36 24,01 9,74 Utpendling > 8
Aukra 1547 78 Molde 36,42 22,29 2,35 Utpendling > 8
Gjemnes 1557 78 Molde 38,97 21,54 1,66 Utpendling > 8
Ålesund 1508 79 Ålesund 21,2 70,8 70,78 Senterkommune[1]
Haram 1580 79 Ålesund
Sula 1531 79 Ålesund 25,02 38,81 5,18 Utpendling > 8
Giske 1532 79 Ålesund 26,35 35,76 4,3 Utpendling > 8
Sykkylven 1528 79 Ålesund 40,47 8,4 0,96 Utpendling > 8
Fjord 1578 79 Ålesund 63,99 13,31 0,5 Utpendling > 8
Vanylven 1511 80 Vanylven 15,1 65,6 65,6 Restkommune, egen BA-region
Ulstein 1516 81 Ulstein 5,37 53,79 53,79 Senterkommune
Hareid 1517 81 Ulstein 12,53 20,38 12,29 Utpendling > 8
Herøy 1515 81 Ulstein 22,13 8,47 8,78 Utpendling > 8
Sande 1514 81 Ulstein 31,85 6,11 1,79 Reisevei < 45, sum pendling > 6
Stranda 1525 82 Stranda 15,29 75,38 75,38 Restkommune, egen BA-region
Vestnes 1535 83 Vestnes 10,47 59,4 59,4 Restkommune, egen BA-region
Rauma 1539 84 Rauma 16,35 66,97 66,97 Restkommune, egen BA-region
Sunndal 1563 85 Sunndal 9,75 71,41 71,41 Restkommune, egen BA-region
Surnadal 1566 86 Surnadal 12,67 69,84 69,84 Senterkommune
Rindal 5061 86 Surnadal 30,87 16,49 5,34 Utpendling > 8
Smøla 1573 87 Smøla 14,23 74,96 74,96 Restkommune, egen BA-region
Aure 1576 88 Aure 20,99 65,93 65,93 Restkommune, egen BA-region
Volda 1577 89 Volda 15,02 52,57 52,57 Senterkommune
Ørsta 1520 89 Volda 20,7 16,99 17,35 Utpendling > 8
Trondheim 5001 90 Trondheim 9,72 71,68 71,68 Senterkommune
Malvik 5031 90 Trondheim 18,24 49,54 3,25 Utpendling > 8
Melhus 5028 90 Trondheim 24,25 41,39 3,11 Utpendling > 8
Skaun 5029 90 Trondheim 24,6 42,56 1,58 Utpendling > 8
Stjørdal 5035 90 Trondheim 32,37 17,54 1,91 Utpendling > 8
Orkland 5059 90 Trondheim 45,85 11,74 0,97 Utpendling > 8
Midtre Gauldal 5027 90 Trondheim 52,71 11,42 0,34 Utpendling > 8
Selbu 5032 90 Trondheim 54 12,78 0,24 Utpendling > 8
Indre Fosen 5054 90 Trondheim 64,97 11,11 0,5 Utpendling > 8
Steinkjer 5006 91 Steinkjer 15,34 61,52 61,52 Senterkommune
Inderøy 5053 91 Steinkjer 27,41 18,04 4,93 Utpendling > 8
Namsos 5007 92 Namsos 16,46 70,52 70,52 Senterkommune
Overhalla 5047 92 Namsos 27,06 28,61 7,09 Utpendling > 8
Flatanger 5049 92 Namsos 61,06 9,97 0,73 Utpendling > 8
Oppdal 5021 93 Oppdal 7,48 71,85 71,85 Senterkommune
Rennebu 5022 93 Oppdal 33,79 9,35 3,32 Utpendling > 8
Røros 5025 94 Røros 9,36 73,24 73,24 Senterkommune
Os (Hedmark) 3430 94 Røros 21,92 22 7,62 Utpendling > 8
Holtålen 5026 94 Røros 33,56 22,52 7,8 Utpendling > 8
Tydal 5033 95 Tydal 7,69 61,01 61,01 Restkommune, egen BA-region
Meråker 5034 96 Meråker 5,74 54,77 54,77 Restkommune, egen BA-region
Levanger 5037 97 Levanger 11,58 59,07 59,07 Senterkommune
Verdal 5038 97 Levanger 20,28 14,75 10,87 Utpendling > 8
Frosta 5036 97 Levanger 31,46 9,17 1,16 Utpendling > 8
Lierne 5042 98 Lierne 40,38 71,2 71,2 Restkommune, egen BA-region
Namsskogan 5044 99 Namsskogan 14,73 66,88 66,88 Restkommune, egen BA-region
Røyrvik 5043 99 Namsskogan 32,37 6,27 3,4 Reisevei < 45, sum pendling > 8
Grong 5045 100 Grong 8,65 58,22 58,22 Senterkommune
Høylandet 5046 100 Grong 25,75 6,77 3,18 Reisevei < 45, sum pendling > 8
Snåsa 5041 100 Grong 30,42 5,62 4,8 Reisevei < 45, sum pendling > 8
Heim 5055 101 Heim 24,59 67,21 67,21 Restkommune, egen BA-region
Hitra 5056 102 Hitra 20,43 74,15 74,15 Restkommune, egen BA-region
Frøya 5014 102 Hitra 43,27 7,43 8,19 Reisevei < 45, sum pendling > 6
Ørland 5057 103 Ørland 14,67 68,82 68,82 Restkommune, egen BA-region
Åfjord 5058 104 Åfjord 28,63 75,28 75,28 Senterkommune
Osen 5020 104 Åfjord 58,91 10,1 2,19 Utpendling > 8
Nærøysund 5060 105 Nærøysund 23,24 76,94 76,94 Senterkommune
Bindal 1811 105 Nærøysund 58,49 9,31 1,34 Utpendling > 8
Leka 5052 105 Nærøysund 69,02 8,33 0,48 Utpendling > 8
Bodø 1804 106 Bodø 11,69 78,05 78,05 Senterkommune
Gildeskål 1838 106 Bodø 71,97 10,83 0,39 Utpendling > 8
Narvik 1806 107 Narvik 22,94 68,31 71,18 Restkommune, egen BA-region
Brønnøy 1813 108 Brønnøy 12,05 67,32 67,32 Senterkommune
Sømna 1812 108 Brønnøy 31,69 14,9 3,67 Utpendling > 8
Vevelstad 1816 108 Brønnøy 75,86 9,36 0,59 Reisetid < 90, alt. reisemåte, pendling > 8
Vega 1815 109 Vega 6,49 61,47 61,47 Restkommune, egen BA-region
Herøy 1818 110 Herøy 8,35 61,4 61,4 Restkommune, egen BA-region
Alstahaug 1820 111 Alstahaug 8,68 68,23 68,23 Senterkommune
Leirfjord 1822 111 Alstahaug 22,57 24,34 7,46 Utpendling > 8
Dønna 1827 111 Alstahaug 45,23 10,79 1,96 Utpendling > 8
Vefsn 1824 112 Vefsn 8,96 74,36 74,36 Senterkommune
Grane 1825 112 Vefsn 40,55 17,49 1,82 Utpendling > 8
Hattfjelldal 1826 112 Vefsn 69,3 8,32 0,79 Utpendling > 8
Nesna 1828 113 Nesna 8,73 65,16 65,16 Restkommune, egen BA-region
Rana 1833 114 Rana 10,98 75,64 75,64 Senterkommune
Hemnes 1832 114 Rana 38,29 19,53 3,17 Utpendling > 8
Lurøy 1834 115 Lurøy 72,26 71,98 71,98 Restkommune, egen BA-region
Træna 1835 116 Træna 5,87 75,43 75,43 Restkommune, egen BA-region
Rødøy 1836 117 Rødøy 62,72 65,42 65,42 Restkommune, egen BA-region
Meløy 1837 118 Meløy 31,32 69,4 69,4 Restkommune, egen BA-region
Beiarn 1839 119 Beiarn 13,18 59,56 59,56 Restkommune, egen BA-region
Fauske 1841 120 Fauske 10,26 55,84 55,84 Senterkommune
Sørfold 1845 120 Fauske 27,45 18,43 3,5 Utpendling > 8
Saltdal 1840 120 Fauske 31,8 5,7 2,7 Reisevei < 45, sum pendling > 6
Steigen 1848 121 Steigen 22,25 66,99 66,99 Restkommune, egen BA-region
Lødingen 1851 122 Lødingen 9,8 62,77 62,77 Restkommune, egen BA-region
Røst 1856 123 Røst 1,24 70,25 70,25 Restkommune, egen BA-region
Værøy 1857 124 Værøy 0,62 78,37 78,37 Restkommune, egen BA-region
Vestvågøy 1860 125 Vestvågøy 11,34 73,42 73,42 Senterkommune
Flakstad 1859 125 Vestvågøy 27,08 14,64 1,7 Utpendling > 8
Vågan 1865 126 Vågan 14,73 73,42 73,42 Restkommune, egen BA-region
1867 127 9,51 61,83 61,83 Restkommune, egen BA-region
Sortland 1870 128 Sortland 9,33 66,69 66,69 Senterkommune
Hadsel 1866 128 Sortland 33,51 8,22 6,2 Utpendling > 8
Øksnes 1868 128 Sortland 35,53 6,64 2,97 Reisevei < 45, sum pendling > 6
Andøy 1871 129 Andøy 19,08 69,82 69,82 Restkommune, egen BA-region
Moskenes 1874 130 Moskenes 4,61 65,39 65,39 Restkommune, egen BA-region
Hamarøy 1875 131 Hamarøy 24,71 56,65 56,65 Restkommune, egen BA-region
Tromsø 5501 132 Tromsø 14,22 78,99 78,99 Senterkommune
Balsfjord 5532 132 Tromsø 67,54 13,8 0,92 Utpendling > 8
Karlsøy 5534 132 Tromsø 88,86 15,24 0,43 Reisetid < 90, alt. reisemåte, pendling > 8
Lyngen 5536 132 Tromsø 88,98 10,56 0,35 Reisetid < 90, alt. reisemåte, pendling > 8
Harstad 5503 133 Harstad 10,33 69,75 69,75 Senterkommune
Kvæfjord 5510 133 Harstad 27,5 26,21 3,05 Utpendling > 8
Tjeldsund 5512 133 Harstad 37,76 15,94 2,59 Utpendling > 8
Evenes 1853 133 Harstad 44,22 9,42 0,49 Utpendling > 8
Alta 5601 134 Alta 11,78 75,46 75,46 Restkommune, egen BA-region
Vardø 5634 135 Vardø 3,16 61,93 61,93 Restkommune, egen BA-region
Vadsø 5607 136 Vadsø 6,08 71,69 71,69 Senterkommune
Nesseby 5636 136 Vadsø 38,95 9,75 1,47 Utpendling > 8
Hammerfest 5603 137 Hammerfest 11,87 76,86 76,86 Restkommune, egen BA-region
Ibestad 5514 138 Ibestad 12,48 63,24 63,24 Restkommune, egen BA-region
Gratangen 5516 139 Gratangen 11,62 55,73 55,73 Restkommune, egen BA-region
Salangen 5522 140 Salangen 7,53 62,57 62,57 Senterkommune
Lavangen 5518 140 Salangen 21 10,86 4,92 Utpendling > 8
Bardu 5520 141 Målselv 35,25 2,47 4,18 Reisevei < 45, sum pendling > 6
Målselv 5524 141 Målselv 35,25 7,37 4,35 Reisevei < 75, sum pendling > 8
Senja 5530 142 Senja 29,94 70,62 70,62 Senterkommune
Sørreisa 5526 142 Senja 35,62 25,27 5,93 Utpendling > 8
Dyrøy 5528 142 Senja 62,46 8,45 0,64 Utpendling > 8
Storfjord 5538 143 Storfjord 15,01 51,2 51,2 Restkommune, egen BA-region
Kåfjord 5540 144 Kåfjord 18,14 53,74 53,74 Restkommune, egen BA-region
Skjervøy 5542 145 Skjervøy 12,1 70,45 70,45 Restkommune, egen BA-region
Nordreisa 5544 146 Nordreisa 12,68 62,14 62,14 Restkommune, egen BA-region
Kvænangen 5546 147 Kvænangen 14,43 56,94 56,94 Restkommune, egen BA-region
Kautokeino 5612 148 Kautokeino 14,87 65,97 65,97 Restkommune, egen BA-region
Loppa 5614 149 Loppa 41,87 56,16 56,16 Restkommune, egen BA-region
Hasvik 5616 150 Hasvik 12,72 59,2 59,2 Restkommune, egen BA-region
Måsøy 5618 151 Måsøy 11,81 65,01 65,01 Restkommune, egen BA-region
Nordkapp 5620 152 Nordkapp 7,24 68,4 68,4 Restkommune, egen BA-region
Porsanger 5622 153 Porsanger 15,7 67,84 67,84 Restkommune, egen BA-region
Karasjok 5610 154 Karasjok 6,35 69,43 69,43 Restkommune, egen BA-region
Lebesby 5624 155 Lebesby 34,76 66,62 66,62 Restkommune, egen BA-region
Gamvik 5626 155 Lebesby 41,91 3,9 3,68 Reisevei < 45, sum pendling > 6
Berlevåg 5630 156 Berlevåg 2,58 66,39 66,39 Restkommune, egen BA-region
Tana 5628 157 Tana 21,05 63,91 63,91 Restkommune, egen BA-region
Båtsfjord 5632 158 Båtsfjord 1,58 71,36 71,36 Restkommune, egen BA-region
Sør-Varanger 5605 159 Sør-Varanger 14,89 72,17 72,17 Restkommune, egen BA-region

Referanser rediger

  1. ^ 1507 Ålesund ble splittet i 2024 i 1580 Haram og 1508 Ålesund

Se også rediger

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata