Kommunevåpen i Norge

Heraldiske våpen for kommnuene i Norge

Kommunevåpnene i Norge er merker som blir brukt av kommuner som kjennetegn og symbol. Mange byer fikk tidlig byvåpen, og landkommuner og fylkeskommuner særlig fra 1960-årene. De fleste norske kommunevåpen fra nyere tid er heraldiske våpen med enkle figurer (én eller flere) i et skjold, uten noe tillegg utenfor skjoldet. De følger heraldisk tradisjon og er uten perpektiv, skygge eller fargenyanser, og stilen omtales som «flatestilen».[1] Mange av de større byene har over skjoldet en borgkrone, som er dannet av en ringmur mellom borgtårn. Noen få kommuner bruker varianter av eldre bysegl eller liknende som kommunevåpen, selv om de ikke er våpen i heraldisk forstand.

Lauvingskniver
Furutre
En skålvekt som symbol for loven
Kommunevåpen har ofte motiv fra tradisjonelle primærnæringer, lokalt dyreliv og planteliv, eller lokal historie. Her tre lauvkniver fra Vik, et furutre fra Beiarn og en skålvekt som symbol for lov og rett, fra Eidsvoll.

Fra 1898 til 2018 ble kommunevåpen godkjent av kongen i statsråd, fra 1930-årene etter innstilling fra Riksarkivet. Etter 2018 bestemmer kommunene dette selv.[2]

Historikk rediger

 
Det gamle byvåpenet til Hønefoss, med murkrone på toppen av skjoldet. Motivet er for detaljert til at det kunne ha blitt godkjent etter regelverket for kommunevåpen før 2018.

Norske byvåpen med figurer satt inn i en skjoldform er ikke påvist før reformasjonen, men enkelte bysegl er senere blitt forenklet og har fått farger. Slike merker blir fremdeles brukt som kommunevåpen i Bergen, Oslo, Trondheim og Halden. Trondheim har innpasset seglets motiver i et skjold. Flere gamle bysegl har figurer som senere er fargelagt, forenklet og anbrakt i våpenskjold, for eksempel Drammen, Fredrikstad, Kongsberg, Sarpsborg, Skien og Stavanger. Byvåpen ble tidlig gitt eller bekreftet av kongene, blant annet for Kristiansand i 1643, Halden i 1665, Kristiansund og Molde i 1742, Risør i 1891, Holmestrand og Lillehammer i 1898, Hønefoss i 1902 og Porsgrunn i 1905. Disse våpnene følger ikke heraldisk tradisjon og kan ha flere farger og figurer, blant annet med naturalistiske motiver fra sjø og land.

I 1930-årene førte utgivelsen av en oversikt over norske kommunevåpen til at mange kommuner forserte arbeidet med å skaffe seg kommunevåpen. Det ble da innført strengere krav om at våpnene skulle ha en enkel heraldisk form. Dels ut fra praktiske behov for å ha våpen som moderne kjennetegn, dels ut fra tidsaktuell stilsans og dels på bakgrunn av heraldikken fra middelalderen. Dette ble gjort etter initiativ fra fagfolk i Riksarkivet, særlig av førstearkivar Hallvard Trætteberg. Han begrunnet den nye retningen i flere faglige artikler gjennom 1930-årene, og han sto også for forenklingen og nytegningen av Norges riksvåpen i 1937.

Den norske regjeringen godtok at Riksarkivet begynte å stille de nye strenge kravene for å godkjenne kommunevåpen i kongelig resolusjon. Mange kommuner var kritiske og ville ikke legge seg under slik styring. Det finnes derfor flere kommunevåpen som er tatt i bruk uten godkjenning fra Riksarkivet og uten kongelig resolusjon, blant annet Møre og Romsdal fylkeskommune, Asker, Meldal, Ullensaker og Vennesla. Kravet om enkel heraldisk form har likevel vært hovedregelen helt frem til 2018. Gjennom sist halvdel av 1900-tallet ble det lagd stadig flere nye kommunevåpen, foreslått av kommunene, godkjent av Riksarkivet og vedtatt ved kongelig resolusjon. Særlig fra 1970-årene og utover fikk herredskommunene egne kommunevåpen. Resultatet er at det i dag er i bruk flere våpenskjold i Norge enn noen gang tidligere.

Sammenslåing av kommuner med ulike våpen førte til endringer i kommunevåpnene. Noen steder ble ett av våpnene ført videre etter sammenslåingen, som Hortens gamle våpen etter sammenslåing med Borre. Andre ganger har nye kommuner fått helt nye våpen etter sammenslåing, slik som Larvik etter sammenslåingen i 1988 med Brunlanes, Hedrum, Stavern og Tjølling, hvorav de fleste hadde egne kommunevåpen. En annet løsning ble valgt da kommunen Ølen ble slått sammen med Vindafjord. Den nye kommunen overtok motivet fra våpenet til Ølen, men byttet til fargene i våpenet til Vindafjord. Å kombinere våpenfigurene til flere kommuner i ett og samme skjold ville som regel ikke ha blitt godkjent av Riksarkivet før 2018, siden hovedregelen var å ha bare ett figurmotiv (eller flere av samme) i et kommunevåpen. Riksarkivet ved Hallvard Trætteberg brøt imidlertid selv med denne regelen da de i 1966 foreslo og fikk vedtatt nye våpen for Sarpsborg og Fredrikstad. Begge byer fikk både borg og bjørn i samme skjold, siden begge var arvtakere etter middelalderbyen Borg. Bjørnen var våpenmerket til Alv Erlingssøn, som i 1285 fikk tittelen jarl (eller greve) av Sarpsborg. Våler i Østfold fikk i 1986 et kløvd våpen, med skjoldet delt loddrett. Dette var våpenet til adelsslekten Bolt fra Våler. Flere kommuner valgte å bruke våpen som hadde tilhørt lokale adelsslekter i middelalderem, som Sørum i Akershus.

Fastsettelse rediger

Fra 1930-årene til 2018 kunne ikke kommunevåpen endelig vedtas av kommunen selv, men det vanlige var å søke om fastsettelse ved kongelig resolusjon. Forslag til kommunevåpen fra kommunestyret ble da sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som la saken frem for Riksarkivet til vurdering. Et vilkår for å få godkjenning var at våpenet fulgte de heraldiske reglene som Riksarkivet hadde praktisert siden slutten av 1930-årene. Disse reglene var strengere enn de hadde vært frem til 1930, og strengere enn reglene i de fleste andre land. Disse reglene ble ikke fulgt i byvåpen godkjent for Lillehammer (1898), Horten (1907) og Kongsberg (1926).

Kjernen i de nå underkjente norske reglene var kravet til enkel utforming. Våpen skulle normalt bare ha ett figurmotiv, én farge (rød, blå, svart eller grønn) og ett metall (sølv eller gull). Figurene i våpnene skulle være generelle og ikke avbilde bestemte ting, bygninger, personer eller liknende. Det skulle være mulig å lage et bilde av figurene i rene fargeflater, uten perspektiv og skyggelegging, slik at figurene kunne gjenkjennes bare ut fra silhuetten. Farger og figurer skulle være stiliserte, slik at våpenet var klart og tydelig på avstand og i lite format. Våpenet var definert ikke i form av en tegning, men av en kort beskrivelse eller blasonering.

Nye kommunevåpen skal fremdeles være ulik andre våpen som de ellers lett kan forveksles med. Vedtak ved kongelig resolusjon ble gjort i form av en blasonering, for eksempel «På gull bunn en oppvoksende sort bondestridsøks» for Telemark fylkeskommune i 1970. Med vedtaket fulgte også en godkjent tegning av våpenet i skjold og flagg som eksempel på riktig heraldisk avbildning. Men tegningen var ikke definisjonen av våpenet - det kunne fremstilles på mange ulike måter, så lenge det entydig svarte ti blasoneringen. Eksempelvis er Norges riksvåpen heraldisk korrekt i alle offisielle utgaver siden 1844, både de som kom i 1905, 1937 og senest i Stortingets versjon fra 2016.

Etter utenlandsk skikk brukte byer i Norge ofte en borgkrone på øvre skjoldkant, men den inngikk ikke i blasoneringen som definerte våpenet ved kongelig resolusjon.

Under følger et galleri over kommunevåpen i Norge som er i bruk i dag. For kommunevåpen brukt av tidligere norske kommuner, se tidligere kommunevåpen i Norge.


Svalbard rediger

Longyearbyen lokalstyre er ikke formelt en kommune, men har våpen som benyttes på tilsvarende måte som norske kommuner benytter kommunevåpen.


Kommunevåpen i Finnmark rediger

Kommunevåpen i Troms rediger

Kommunevåpen i Nordland rediger

Kommunevåpen i Trøndelag rediger

Kommunevåpen i Møre og Romsdal rediger

Kommunevåpen i Sogn og Fjordane (Vestland fylke) rediger

Kommunevåpen i Hordaland (Vestland fylke) rediger

Kommunevåpen i Rogaland rediger

Kommunevåpen i Agder rediger

Kommunevåpen i Vestfold rediger

Kommunevåpen i Telemark rediger

Kommunevåpen i Buskerud rediger

Kommunevåpen i Akershus rediger

Kommunevåpen i Østfold rediger

Oslos kommunevåpen redigerKommunevåpen i Hedmark (Innlandet) rediger

Kommunevåpen i Oppland (Innlandet) rediger

Se også rediger

Referanser rediger

De årlige utgavene av NAF Veibok har beskrivelse og forklaring av kommunevåpen i faktaboksen om hver kommune. Disse kapitlene er kvalitetssikret av kommunene, og er brukt som kilde symbologi hvor ikke annet er oppgitt.

 1. ^ Riksarkivet (2017). «Kommunevåpen» (norsk). Arkivverket. Besøkt 9. februar 2020. 
 2. ^ «Kommunevåpen og kommuneflagg». Regjeringen.no (norsk). 11. februar 2019. Besøkt 9. februar 2020. 
 3. ^ «Alta kommune, Finnmark». lovdata.no. 
 4. ^ «Berlevåg kommune, Finnmark». lovdata.no. 
 5. ^ «Båtsfjord kommune, Finnmark». lovdata.no. 
 6. ^ «Gamvik kommune, Finnmark». lovdata.no. 
 7. ^ «Hasvik kommune, Finnmark». lovdata.no. 
 8. ^ «Karasjok kommune, Finnmark». lovdata.no. 
 9. ^ «Guovdageaidnu-Kautokeino kommune, Finnmark». lovdata.no. 
 10. ^ «Lebesby kommune, Finnmark». lovdata.no. 
 11. ^ «Måsøy kommune, Finnmark». lovdata.no. 
 12. ^ «Nesseby kommune, Finnmark». lovdata.no. 
 13. ^ «Nordkapp kommune, Finnmark». lovdata.no. 
 14. ^ Holmquist, Tone (16. desember 2009). «Eldst i Nord-Norge». www.kommunal-rapport.no (norsk). Besøkt 24. oktober 2020. 
 15. ^ «Sør-Varanger kommune, Finnmark». lovdata.no. 
 16. ^ Holmquist, Tone (16. desember 2009). «Eldst i Nord-Norge». www.kommunal-rapport.no (norsk). Besøkt 24. oktober 2020. 
 17. ^ «Tana kommune, Finnmark». lovdata.no. 
 18. ^ Holmquist, Tone (16. desember 2009). «Eldst i Nord-Norge». www.kommunal-rapport.no (norsk). Besøkt 24. oktober 2020. 
 19. ^ «Vadsø kommune, Finnmark». lovdata.no. 
 20. ^ Holmquist, Tone (16. desember 2009). «Eldst i Nord-Norge». www.kommunal-rapport.no (norsk). Besøkt 24. oktober 2020. 
 21. ^ Holmquist, Tone (16. desember 2009). «Eldst i Nord-Norge». www.kommunal-rapport.no (norsk). Besøkt 24. oktober 2020. 
 22. ^ «Balsfjord kommune, Troms». lovdata.no. 
 23. ^ «Lavangen kommune, våpen». foto.digitalarkivet.no. 
 24. ^ «Dyrøy kommune, Troms». lovdata.no. 
 25. ^ «Gratangen kommune, Troms». lovdata.no. 
 26. ^ «Lavangen kommune, våpen». foto.digitalarkivet.no. 
 27. ^ «Harstad kommune, Troms». lovdata.no. 
 28. ^ «Lavangen kommune, våpen». foto.digitalarkivet.no. 
 29. ^ «Ibestad kommune, Troms». lovdata.no. 
 30. ^ «Lavangen kommune, våpen». foto.digitalarkivet.no. 
 31. ^ «Kvæfjord kommune, Troms». lovdata.no. 
 32. ^ «Kvænangen kommune, Troms». lovdata.no. 
 33. ^ «Kåfjord kommune, Troms». lovdata.no. 
 34. ^ «Lavangen kommune, våpen». foto.digitalarkivet.no. 
 35. ^ «Lavangen kommune, Troms». lovdata.no. 
 36. ^ «Lavangen kommune, våpen». foto.digitalarkivet.no. 
 37. ^ «Lyngen kommune, Troms». lovdata.no. 
 38. ^ «Målselv kommune, Troms». lovdata.no. 
 39. ^ «Nordreisa kommune, Troms». lovdata.no. 
 40. ^ «Salangen kommune. Troms». lovdata.no. 
 41. ^ «ID DESIGN - Senja kommune». www.iddesign.no. Besøkt 19. november 2020. 
 42. ^ «Skjervøy kommune, Troms». lovdata.no. 
 43. ^ «Storfjord kommune, Troms». lovdata.no. 
 44. ^ «Sørreisa kommune, Troms». lovdata.no. 
 45. ^ «Tjeldsund kommune, Nordland». lovdata.no. 
 46. ^ «Tromsø kommune, Troms». lovdata.no. 
 47. ^ «Alstahaug kommune, Nordland». lovdata.no. 
 48. ^ «Andøy kommune, Nordland». lovdata.no. 
 49. ^ «Om kommunevåpenet - BEIARN KOMMUNE». www.beiarn.kommune.no (norsk). 
 50. ^ «Bindal kommune, Nordland». lovdata.no. 
 51. ^ «Brønnøy kommune, Nordland». lovdata.no. 
 52. ^ «Bø kommune, Nordland». lovdata.no. 
 53. ^ «Dønna kommune, Nordland». lovdata.no. 
 54. ^ «Evenes kommune, Nordland». lovdata.no. 
 55. ^ «Fauske kommune, Nordland». lovdata.no. 
 56. ^ «Flakstad kommune, Nordland». lovdata.no. 
 57. ^ «Gildeskål kommune, Nordland». lovdata.no. 
 58. ^ «Hadsel kommune, Nordland». lovdata.no. 
 59. ^ «Hattfjelldal kommune, Nordland». lovdata.no. 
 60. ^ «Hemnes kommune, Nordland». lovdata.no. 
 61. ^ «Herøy kommune, Nordland». lovdata.no. 
 62. ^ «Leirfjord kommune, Nordland». lovdata.no. 
 63. ^ «Lurøy kommune, Nordland». lovdata.no. 
 64. ^ «Lødingen kommune, Nordland». lovdata.no. 
 65. ^ «Meløy kommune, Nordland». lovdata.no. 
 66. ^ «Moskenes kommune, Nordland». lovdata.no. 
 67. ^ Nye Narvik kommune har fått nytt kommunevåpen[død lenke]
 68. ^ «Nesna kommune, Nordland». lovdata.no. 
 69. ^ Pedersen, Bjørn Tore (9. september 2015). «Dette betyr Rana sitt kommunevåpen». NRK. 
 70. ^ «Rødøy kommune, Nordland». lovdata.no. 
 71. ^ «Røst kommune, Nordland». lovdata.no. 
 72. ^ «Saltdal kommune, Nordland». lovdata.no. 
 73. ^ Pedersen, Bjørn Tore (13. september 2015). «Dette betyr Steigen sitt kommunevåpen». NRK. Besøkt 22. mai 2021. 
 74. ^ «Sortland kommune, Nordland». lovdata.no. 
 75. ^ «Steigen kommune, Nordland». lovdata.no. 
 76. ^ Pedersen, Bjørn Tore (13. september 2015). «Dette betyr Steigen sitt kommunevåpen». NRK. Besøkt 22. mai 2021. 
 77. ^ «Sømna kommune, Nordland». lovdata.no. 
 78. ^ «Sørfold kommune, Nordland». lovdata.no. 
 79. ^ «Træna kommune, Nordland». lovdata.no. 
 80. ^ «Vefsn kommune, Nordland». lovdata.no. 
 81. ^ «Vega kommune, Nordland». lovdata.no. 
 82. ^ «Vestvågøy kommune, Nordland». lovdata.no. 
 83. ^ «Vevelstad kommune, Nordland». lovdata.no. 
 84. ^ «Værøy kommune, Nordland». lovdata.no. 
 85. ^ «Vågan kommune, Nordland». lovdata.no. 
 86. ^ «Øksnes kommune, Nordland». lovdata.no. 
 87. ^ «Flatanger kommune, Nord-Trøndelag». lovdata.no. 
 88. ^ «Frosta kommune, Nord-Trøndelag». lovdata.no. 
 89. ^ «Frøya kommune, Sør-Trøndelag». lovdata.no. 
 90. ^ «Grong kommune, Nord-Trøndelag». lovdata.no. 
 91. ^ «Hitra kommune, Sør-Trøndelag». lovdata.no. 
 92. ^ «Holtålen kommune, Sør-Trøndelag». lovdata.no. 
 93. ^ «Høylandet kommune, Nord-Trøndelag». lovdata.no. 
 94. ^ «Inderøy kommune, Nord-Trøndelag». lovdata.no. 
 95. ^ «Leka kommune, Nord-Trøndelag». lovdata.no. 
 96. ^ «Levanger kommune, Nord-Trøndelag». lovdata.no. 
 97. ^ «Lierne kommune, Nord-Trøndelag». lovdata.no. 
 98. ^ «Malvik kommune, Sør-Trøndelag». lovdata.no. 
 99. ^ «Våpenskjold Melhus». dynamis.no. 7. august 2017. 
 100. ^ «Meråker kommune, Nord-Trøndelag». lovdata.no. 
 101. ^ «Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag». lovdata.no. 
 102. ^ «Namsos kommune, Nord-Trøndelag». lovdata.no. 
 103. ^ «Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag». lovdata.no. 
 104. ^ NRK (21. desember 2017). «Kommunesammenslåing: Den ene fikk navnet, den andre fikk skjoldet». NRK. Besøkt 23. mai 2021. 
 105. ^ «Oppdal kommune, Sør-Trøndelag». lovdata.no. 
 106. ^ «Om Orkland». Orkland kommune. 30. januar 2020. Besøkt 3. februar 2020. 
 107. ^ «Osen kommune, Sør-Trøndelag». lovdata.no. 
 108. ^ «Overhalla kommune, Nord-Trøndelag». lovdata.no. 
 109. ^ «Rennebu kommune, Sør-Trøndelag». lovdata.no. 
 110. ^ «Rindal kommune, Møre og Romsdal». lovdata.no. 
 111. ^ www.bergstaden.org http://www.bergstaden.org/no/hjem/kort-informasjon-om-roros/kommunevapenet-pa-roros. 
 112. ^ «Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag». lovdata.no. 
 113. ^ «Selbu kommune, Sør-Trøndelag». lovdata.no. 
 114. ^ «Skaun kommune, Sør-Trøndelag». lovdata.no. 
 115. ^ «Snåsa kommune, Nord-Trøndelag». lovdata.no. 
 116. ^ NRK (21. desember 2017). «Kommunesammenslåing: Den ene fikk navnet, den andre fikk skjoldet». NRK. Besøkt 23. mai 2021. 
 117. ^ «Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag». lovdata.no. 
 118. ^ «Trondheim kommunes grafiske profil - Byvåpen». sites.google.com (norsk). 
 119. ^ Grytbakk, Kristin. «Kommunevåpen Tydal kommune». www.tydal.kommune.no. 
 120. ^ «Verdal kommune, Nord-Trøndelag». lovdata.no. 
 121. ^ NRK (21. desember 2017). «Kommunesammenslåing: Den ene fikk navnet, den andre fikk skjoldet». NRK. Besøkt 23. mai 2021. 
 122. ^ Åfjord kommune. «Grafisk profil for Åfjord kommune» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 23. mai 2021. Besøkt 23. mai 2021. 
 123. ^ «Aukra kommune, Møre og Romsdal». lovdata.no. 
 124. ^ «Aure kommune, Møre og Romsdal». lovdata.no. 
 125. ^ «Averøy kommune, Møre og Romsdal». lovdata.no. 
 126. ^ «Giske kommune, våpen». foto.digitalarkivet.no. 
 127. ^ Publisert16.11.2017 09.11. «Kommunevåpenet - eller soga om "Giske-katten" - Hovedportal». www.giske.kommune.no (norsk nynorsk). 
 128. ^ «Gjemnes kommune, Møre og Romsdal». lovdata.no. 
 129. ^ «Godkjenning av våpen og flagg, Haram kommune, Møre og Romsdal - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 10. januar 2024. 
 130. ^ «Grafisk profil - Haram kommune». haram.kommune.no. Besøkt 10. januar 2024. 
 131. ^ «Hareid kommune, Møre og Romsdal». lovdata.no. 
 132. ^ «Kommunevåpen - Hustadvika kommune». hustadvika.kommune.no. 
 133. ^ Norske kommunevåpen. Oslo: Kommunalforlaget. 1987. s. 167. ISBN 8272424185. 
 134. ^ Norske kommunevåpen. Oslo: Kommunalforlaget. 1987. s. 168. ISBN 8272424185. 
 135. ^ «Rauma kommune, Møre og Romsdal». lovdata.no. 
 136. ^ Rokstad, Elin. «Sande kommune». www.sande-mr.kommune.no (norsk nynorsk). Arkivert fra originalen 8. august 2020. Besøkt 1. juni 2020. 
 137. ^ «Smøla kommune, Møre og Romsdal». lovdata.no. 
 138. ^ «Stranda kommune, Møre og Romsdal». lovdata.no. 
 139. ^ «Sula kommune, våpen». foto.digitalarkivet.no. 
 140. ^ «Sunndal kommune, Møre og Romsdal». lovdata.no. 
 141. ^ «Surnadal kommune, Møre og Romsdal». lovdata.no. 
 142. ^ «Sykkylven kommune, Møre og Romsdal». lovdata.no. 
 143. ^ «Tingvoll kommune, Møre og Romsdal». lovdata.no. 
 144. ^ «Ulstein kommune, våpen». foto.digitalarkivet.no. 
 145. ^ «Vanylven kommune, Møre og Romsdal». lovdata.no. 
 146. ^ Bjølverud, Reidun Beathe. «Kommunevåpen - Vestnes kommune». www.vestnes.kommune.no (norsk nynorsk). 
 147. ^ Rødven, Joakim. «Namn, kommunevåpen og ordførarkjede - Volda kommune». www.volda.kommune.no (norsk nynorsk). 
 148. ^ «Ørsta kommune, våpen». foto.digitalarkivet.no. 
 149. ^ Norske kommunevåpen. Oslo: Kommunalforlaget. 1987. s. 172. ISBN 8272424185. 
 150. ^ «Askvoll kommune, Sogn og Fjordane». lovdata.no. 
 151. ^ «Aurland kommune, Sogn og Fjordane». lovdata.no. 
 152. ^ «Bremanger kommune, Sogn og Fjordane». lovdata.no. 
 153. ^ «Fjaler kommune, Sogn og Fjordane». lovdata.no. 
 154. ^ «Gloppen kommune, Sogn og Fjordane». lovdata.no. 
 155. ^ «Gulen kommune, Sogn og Fjordane». lovdata.no. 
 156. ^ «Hyllestad kommune, Sogn og Fjordane». lovdata.no. 
 157. ^ «Høyanger kommune, Sogn og Fjordane». lovdata.no. 
 158. ^ «Luster kommune, Sogn og Fjordane». lovdata.no. 
 159. ^ «Lærdal kommune, Sogn og Fjordane». lovdata.no. 
 160. ^ «Solund kommune, Sogn og Fjordane». lovdata.no. 
 161. ^ «Stryn kommune, Sogn og Fjordane». lovdata.no. 
 162. ^ «Vik kommune, Sogn og Fjordane». lovdata.no. 
 163. ^ «Årdal kommune, Sogn og Fjordane». lovdata.no. 
 164. ^ «Austevoll kommune». lovdata.no. 
 165. ^ «Austrheim kommune». lovdata.no. 
 166. ^ «Eidfjord kommune». lovdata.no. 
 167. ^ «Fedje kommune». lovdata.no. 
 168. ^ «Kvam kommune». lovdata.no. 
 169. ^ «Kvinnherad kommune». lovdata.no. 
 170. ^ «Masfjorden kommune». lovdata.no. 
 171. ^ «Modalen kommune». lovdata.no. 
 172. ^ «Osterøy kommune». lovdata.no. 
 173. ^ «Samnanger kommune». lovdata.no. 
 174. ^ «Stord kommune». lovdata.no. 
 175. ^ «Sveio kommune». lovdata.no. 
 176. ^ Kommunevåpenet vart vedteke i kommunestyre 15.12.20; kommunens heimeside
 177. ^ «Ulvik kommune». lovdata.no. 
 178. ^ «Vaksdal kommune». lovdata.no. 
 179. ^ «Bjerkreim kommune, Rogaland». lovdata.no. 
 180. ^ «Eigersund kommune, Rogaland». lovdata.no. 
 181. ^ «Gjesdal kommune, Rogaland». lovdata.no. 
 182. ^ «Hjelmeland kommune, Rogaland». lovdata.no. 
 183. ^ «Karmøy kommune, Rogaland». lovdata.no. 
 184. ^ «Klepp kommune, Rogaland». lovdata.no. 
 185. ^ «Kvitsøy kommune, Rogaland». lovdata.no. 
 186. ^ «Lund kommune, Rogaland». lovdata.no. 
 187. ^ «Randaberg kommune, Rogaland». lovdata.no. 
 188. ^ «Sandnes kommune, Rogaland». lovdata.no. 
 189. ^ «Sauda kommune, Rogaland». lovdata.no. 
 190. ^ «Sokndal kommune, Rogaland». lovdata.no. 
 191. ^ «Sola kommune, Rogaland». lovdata.no. 
 192. ^ «Strand kommune, Rogaland». lovdata.no. 
 193. ^ «Suldal kommune, Rogaland». lovdata.no. 
 194. ^ «Tysvær kommune, Rogaland». lovdata.no. 
 195. ^ «Utsira kommune, Rogaland». lovdata.no. 
 196. ^ «Vindafjord kommune, Rogaland». lovdata.no. 
 197. ^ «Byvåpenet - Arendal kommune». www.arendal.kommune.no. Besøkt 9. september 2023. 
 198. ^ «Birkenes kommune». lovdata.no. 
 199. ^ «Bygland kommune». lovdata.no. 
 200. ^ «Kommunevåpenet - Bygland kommune». www.bygland.kommune.no (norsk nynorsk). Arkivert fra originalen 30. oktober 2020. Besøkt 9. september 2023. 
 201. ^ «Bykle kommune». lovdata.no. 
 202. ^ «Evje og Hornnes kommune». lovdata.no. 
 203. ^ «Froland kommune». lovdata.no. 
 204. ^ «Gjerstad kommune». lovdata.no. 
 205. ^ «Gjerstad kommune, våpen». foto.digitalarkivet.no. Besøkt 9. september 2023. 
 206. ^ «Grimstad kommunevåpen - Grimstad kommune». www.grimstad.kommune.no. Besøkt 10. september 2023. «Motivet i kommunevåpenet er en brigg seilende mot heraldisk høyre (tilskuers venstre) på tre heraldiske bølger. Briggen fører jager og indre klyver (forseil). På fortoppen føres bramseil, mersseil, mens storseilet er beslått. Videre føres mesan.» 
 207. ^ «Hægebostad kommune». lovdata.no. 
 208. ^ «Hægebostad kommune, våpen». foto.digitalarkivet.no. Besøkt 10. september 2023. 
 209. ^ «Iveland kommune». lovdata.no. 
 210. ^ «Iveland kommune, våpen». foto.digitalarkivet.no. Besøkt 10. september 2023. 
 211. ^ «Kvinesdal kommune». lovdata.no. 
 212. ^ «Lillesand kommune». lovdata.no. 
 213. ^ «Lindesnes kommune, Vest-Agder». lovdata.no. 
 214. ^ «Lyngdal kommune». lovdata.no. 
 215. ^ «Sirdal kommune». lovdata.no. 
 216. ^ «Tvedestrand kommune». lovdata.no. 
 217. ^ «Valle kommune». lovdata.no. 
 218. ^ «Vegårshei kommune». lovdata.no. 
 219. ^ «Åmli kommune». lovdata.no. 
 220. ^ «Åmli-bever reddar Europa - KUBEN». www.kubenarendal.no. Besøkt 17. september 2023. 
 221. ^ «Åseral kommune». lovdata.no. 
 222. ^ «Færderelev tegnet Færders nye kommunevåpen». www.oyene.no (norsk). 14. oktober 2016. 
 223. ^ «Sandefjord kommune, Vestfold». lovdata.no. 
 224. ^ Tyvand, Anders. «Nytt kommunevåpen vedtatt - Tønsberg og Re». www.nyetonsberg.no. 
 225. ^ «Bamble kommune». lovdata.no. 
 226. ^ «Drangedal kommune». lovdata.no. 
 227. ^ «Fyresdal kommune». lovdata.no. 
 228. ^ «Hjartdal kommune». lovdata.no. 
 229. ^ «Kragerø kommune». lovdata.no. 
 230. ^ «Kviteseid kommune». lovdata.no. 
 231. ^ «Nissedal kommune». lovdata.no. 
 232. ^ «Nome kommune». lovdata.no. 
 233. ^ «Seljord kommune». lovdata.no. 
 234. ^ «Siljan kommune». lovdata.no. 
 235. ^ «Tinn kommune». lovdata.no. 
 236. ^ «Tokke kommune». lovdata.no. 
 237. ^ «Vinje kommune». lovdata.no. 
 238. ^ «Flesberg kommune». lovdata.no. 
 239. ^ «Flå kommune». lovdata.no. 
 240. ^ «Gol kommune». lovdata.no. 
 241. ^ «Hemsedal kommune». lovdata.no. 
 242. ^ «Hol kommune». lovdata.no. 
 243. ^ «Hole kommune». lovdata.no. 
 244. ^ «Krødsherad kommune». lovdata.no. 
 245. ^ «Lier kommune». lovdata.no. 
 246. ^ «Modum kommune». lovdata.no. 
 247. ^ «Nes kommune, flagg». foto.digitalarkivet.no. Besøkt 23. mai 2022. 
 248. ^ «Rollag kommune». lovdata.no. 
 249. ^ «Sigdal kommune». lovdata.no. 
 250. ^ «Øvre Eiker kommune». lovdata.no. 
 251. ^ «Ål kommune». lovdata.no. 
 252. ^ «Bærum kommune, Akershus». lovdata.no. 
 253. ^ «Eidsvoll kommune, Akershus». lovdata.no. 
 254. ^ «Enebakk kommune, Akershus». lovdata.no. 
 255. ^ «Frogn kommune, Akershus». lovdata.no. 
 256. ^ «Gjerdrum kommune, Akershus». lovdata.no. 
 257. ^ «Hurdal kommune, Akershus». lovdata.no. 
 258. ^ «Jevnaker kommune». lovdata.no. 
 259. ^ «Lørenskog kommune, Akershus». lovdata.no. 
 260. ^ «Nannestad kommune, Akershus». lovdata.no. 
 261. ^ «Nes kommune, Akershus». lovdata.no. 
 262. ^ «Nesodden kommune, Akershus». lovdata.no. 
 263. ^ «Nittedal kommune, Akershus». lovdata.no. 
 264. ^ «Rælingen kommune, Akershus». lovdata.no. 
 265. ^ «Vestby kommune, Akershus». lovdata.no. 
 266. ^ «Ås kommune, Akershus». lovdata.no. 
 267. ^ «Aremark kommune, Østfold». lovdata.no. 
 268. ^ «Fredrikstad kommune, Østfold». lovdata.no. 
 269. ^ «Hvaler kommune, Østfold». lovdata.no. 
 270. ^ «Marker kommune, Østfold». lovdata.no. 
 271. ^ «Rakkestad kommune, Østfold». lovdata.no. 
 272. ^ «Sarpsborg kommune, Østfold». lovdata.no. 
 273. ^ «Skiptvedt kommune, Østfold». lovdata.no. 
 274. ^ «Ordførerkjedet og visuell profil». valer-of.kommune.no. 
 275. ^ «Alvdal kommune». lovdata.no. 
 276. ^ «Eidskog kommune». lovdata.no. 
 277. ^ «Elverum kommune». lovdata.no. 
 278. ^ «Engerdal kommune». lovdata.no. 
 279. ^ «Folldal kommune». lovdata.no. 
 280. ^ «Grue kommune». lovdata.no. 
 281. ^ «Hamar kommune». lovdata.no. 
 282. ^ «Løten kommune». lovdata.no. 
 283. ^ «Nord-Odal kommune». lovdata.no. 
 284. ^ «Os kommune». lovdata.no. 
 285. ^ «Rendalen kommune». lovdata.no. 
 286. ^ «Ringsaker kommune». lovdata.no. 
 287. ^ «Stange kommune». lovdata.no. 
 288. ^ «Stor-Elvdal kommune». lovdata.no. 
 289. ^ «Sør-Odal kommune». lovdata.no. 
 290. ^ «Tolga kommune». lovdata.no. 
 291. ^ «Trysil kommune». lovdata.no. 
 292. ^ «Tynset kommune». lovdata.no. 
 293. ^ «Våler kommune». lovdata.no. 
 294. ^ «Åmot kommune». lovdata.no. 
 295. ^ «Kommunevåpen - Åsnes kommune». www.asnes.kommune.no. 
 296. ^ «Dovre kommune». lovdata.no. 
 297. ^ «Etnedal kommune». lovdata.no. 
 298. ^ «Gausdal kommune». lovdata.no. 
 299. ^ Publisert. «Kommunevåpen for Gausdal». www.gausdal.kommune.no (norsk). Besøkt 21. mai 2022. 
 300. ^ «Gjøvik kommune». lovdata.no. 
 301. ^ «Gran kommune». lovdata.no. 
 302. ^ «Lesja kommune». lovdata.no. 
 303. ^ «Riksarkivet Lillehammer kommunevåpen». 
 304. ^ «Lom kommune». lovdata.no. 
 305. ^ «Lom kommune, segl». foto.digitalarkivet.no. Besøkt 21. mai 2022. 
 306. ^ «Lunner kommune». lovdata.no. 
 307. ^ «Nord-Aurdal kommune». lovdata.no. 
 308. ^ «Nordre Land kommune». lovdata.no. 
 309. ^ «Velkommen til Nordre Land - NORDRE LAND KOMMUNE». www.nordre-land.kommune.no (norsk). Besøkt 21. mai 2022. 
 310. ^ «Ringebu kommune». lovdata.no. 
 311. ^ «Skjåk kommune». lovdata.no. 
 312. ^ «Skjåk grafisk profil». 
 313. ^ «Sør-Aurdal kommune». lovdata.no. 
 314. ^ Wold, Webredaktør. «Sør-Aurdal kommunevåpen - Sør-Aurdal kommune». www.sor-aurdal.kommune.no. Besøkt 21. mai 2022. 
 315. ^ «Sør-Fron kommune». lovdata.no. 
 316. ^ «Sør-Fron - Om kommunevåpenet». Sør-Fron kommune. 
 317. ^ «Vang kommune». lovdata.no. 
 318. ^ «Vestre Slidre kommune». lovdata.no. 
 319. ^ «Vestre Toten kommune». lovdata.no. 
 320. ^ «Vestre Toten kommune - Kommunevåpen». www.vestre-toten.kommune.no. Besøkt 21. mai 2022. 
 321. ^ «Vågå kommune». lovdata.no. 
 322. ^ «Østre Toten kommune». lovdata.no. 
 323. ^ «Øyer kommune». lovdata.no. 
 324. ^ «Øystre Slidre kommune». lovdata.no. 

Eksterne lenker rediger