Åpne hovedmenyen

Liste over norske fugler

liste over arter av fugl

Liste over norske fugler er en oversikt over alle fuglearter som er påtruffet innenfor norsk ansvarsområde. Listen baserer seg på Norgeslisten per 31. desember 2012[1]. Alle arter er oppgitt med artsnummer og kategori fra Norgeslisten, bilde, norsk og vitenskapelig navn.

Norgeslisten er delt inn etter kategoriene som er anbefalt av Association of European Records and Rarities Committees (AERC), og funn av fugler i Norge plasseres i følgende kategorier:

  • A: Arter som er funnet minst en gang siden 1. januar 1950 og som regnes som spontant forekommende.
  • B: Arter som kun er funnet i perioden 1800-1949 og som regnes som spontant forekommende.
  • C: Arter som i utgangspunktet enten er forvillet eller satt ut, men som i dag reproduserer i vill tilstand i Europa og opprettholder frittlevende bestander uten behov for supplerende utsettinger.
  • D: Funn av arter hvor det er vanskelig eller umulig å bedømme om fuglen er en rømling eller har nådd landet ved egen hjelp fra naturlige utbredelsesområder: Det ene kan være like sannsynlig som det andre.
  • E: Funn av arter som regnes som rømlinger. I praksis vil dette si arter som ikke har noe etablert funnmønster i Europa, men er vanlige burfugler eller individer som viser tegn på å komme fra fangenskap (skader i fjærdrakten o.l.).

Kun arter i kategori A, B eller C er del av norgeslisten, men artene i kategori D og E er også listet nederst.

AndefamilienRediger

Orden: Anseriformes. Familie: Anatidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
1 A   Knoppsvane Cygnus olor
2 A   Dvergsvane Cygnus columbianus
3 A   Sangsvane Cygnus cygnus
4 A   Sædgås Anser fabalis
5 A   Kortnebbgås Anser brachyrhynchus
6 A   Tundragås Anser albifrons
7 A   Dverggås Anser erythropus
8 A   Grågås Anser anser
9 AC   Kanadagås Branta canadensis
10 A   Hvitkinngås Branta leucopsis
11 A   Ringgås Branta bernicla
12 A   Rødhalsgås Branta ruficollis
13 C   Niland Alopochen aegyptiaca
14 A   Rustand Tadorna ferruginea
15 A   Gravand Tadorna tadorna
16 C   Mandarinand Aix galericulata
17 A   Brunnakke Anas penelope
18 A   Amerikablesand Anas americana
19 A   Snadderand Anas strepera
20 A   Krikkand Anas crecca
21 A   Amerikakrikkand Anas carolinensis
22 A   Stokkand Anas platyrhynchos
23 A   Rødfotand Anas rubripes
24 A   Stjertand Anas acuta
25 A   Knekkand Anas querquedula
26 A   Blåvingeand Anas discors
27 A   Skjeand Anas clypeata
28 A   Rødhodeand Netta rufina
29 A   Taffeland Aythya ferina
30 A   Ringand Aythya collaris
31 A   Hvitøyeand Aythya nyroca
32 A   Toppand Aythya fuligula
33 A   Bergand Aythya marila
34 A   Purpurhodeand Aythya affinis
35 A   Ærfugl Somateria mollissima
36 A   Praktærfugl Somateria spectabilis
37 A   Brilleærfugl Somateria fischeri
38 A   Stellerand Polysticta stelleri
39 A   Harlekinand Histrionicus histrionicus
40 A   Havelle Clangula hyemalis
41 A   Svartand Melanitta nigra
42 A   Brilleand Melanitta perspicillata
43 A   Sjøorre Melanitta fusca
44 A   Knoppsjøorre Melanitta deglandi
45 A   Islandsand Bucephala islandica
46 A   Kvinand Bucephala clangula
47 A   Lappfiskand Mergellus albellus
48 A   Siland Mergus serrator
49 A   Laksand Mergus merganser
50 C   Stivhaleand Oxyura jamaicensis

FasanfamilienRediger

LomfamilienRediger

Orden: Gaviiformes. Familie: Gaviidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
58 A   Smålom Gavia stellata
59 A   Storlom Gavia arctica
60 A   Islom Gavia immer
61 A   Gulnebblom Gavia adamsii

LappdykkerfamilienRediger

AlbatrossfamilienRediger

Orden: Procellariiformes. Familie: Diomedeidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
68 A   Svartbrynalbatross Thalassarche melanophris
69 A   Gulnesealbatross Thalassarche chlororhynchos

StormfuglfamilienRediger

StormsvalefamilienRediger

SulefamilienRediger

Orden: Suliformes. Familie: Sulidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
83 A   Havsule Morus bassanus

SkarvefamilienRediger

Orden: Suliformes. Familie: Phalacrocoracida

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
84 A   Storskarv Phalacrocorax carbo
85 A   Toppskarv Phalacrocorax aristotelis


HegrefamilienRediger

StorkefamilienRediger

Orden: Ciconiiformes. Familie: Ciconiidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
95 A   Svartstork Ciconia nigra
96 A   Stork Ciconia ciconia

IbisfamilienRediger

Orden: Pelecaniformes. Familie: Threskiornithidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
97 A   Bronseibis Plegadis falcinellus
98 A   Skjestork Platalea leucorodia

HaukefamilienRediger

FiskeørnfamilienRediger

Orden: Accipitriformes. Familie: Pandionidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
119 A   Fiskeørn Pandion haliaetus

FalkefamilienRediger

RiksefamilienRediger

TranefamilienRediger

Orden: Gruiformes. Familie: Gruidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
135 A   Trane Grus grus
136 A   Kanadatrane Grus canadensis
137 A   Jomfrutrane Grus virgo

TrappefamilienRediger

Orden: Gruiformes. Familie: Otididae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
138 B   Dvergtrappe Tetrax tetrax
139 B   Stortrappe Otis tarda

TjeldfamilienRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Haematopodidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
140 A   Tjeld Haematopus ostralegus

AvosettfamilienRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Recurvirostridae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
141 A   Stylteløper Himantopus himantopus
142 A   Avosett Recurvirostra avosetta

TrielfamilienRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Burhinidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
143 A   Triel Burhinus oedicnemus

BrakksvalefamilienRediger

LofamilienRediger

SnipefamilienRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Scolopacidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
164 A   Sibirsnipe Calidris tenuirostris
165 A   Polarsnipe Calidris canutus
166 A   Sandløper Calidris alba
167 A   Sandsnipe Calidris pusilla
168 A   Beringsnipe Calidris mauri
169 A   Rødstrupesnipe Calidris ruficollis
170 A   Dvergsnipe Calidris minuta
171 A   Temmincksnipe Calidris temminckii
172 A   Bonapartesnipe Calidris fuscicollis
173 A   Gulbrystsnipe Calidris bairdii
174 A   Alaskasnipe Calidris melanotos
175 A   Spisshalesnipe Calidris acuminata
176 A   Tundrasnipe Calidris ferruginea
177 A   Fjæreplytt Calidris maritima
178 A   Myrsnipe Calidris alpina
179 A   Styltesnipe Calidris himantopus
180 A   Fjellmyrløper Limicola falcinellus
181 A   Rustsnipe Tryngites subruficollis
182 A   Brushane Philomachus pugnax
183 A   Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
184 A   Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
185 A   Dobbeltbekkasin Gallinago media
186 A   Kortnebbekkasinsnipe Limnodromus griseus
187 A   Langnebbekkasinsnipe Limnodromus scolopaceus
188 A   Rugde Scolopax rusticola
189 A   Svarthalespove Limosa limosa
190 A   Svartvingespove Limosa haemastica
191 A   Lappspove Limosa lapponica
192 A   Dvergspove Numenius minutus
193 A   Småspove Numenius phaeopus
194 A   Storspove Numenius arquata
195 A   Præriesnipe Bartramia longicauda
196 A   Tereksnipe Xenus cinereus
197 A   Strandsnipe Actitis hypoleucos
198 A   Flekksnipe Actitis macularius
199 A   Skogsnipe Tringa ochropus
200 A   Eremittsnipe Tringa solitaria
201 A   Sotsnipe Tringa erythropus
202 A   Plystresnipe Tringa melanoleuca
203 A   Gluttsnipe Tringa nebularia
204 A   Gulbeinsnipe Tringa flavipes
205 A   Willetsnipe Tringa semipalmata
206 A   Damsnipe Tringa stagnatilis
207 A   Grønnstilk Tringa glareola
208 A   Rødstilk Tringa totanus
209 A   Steinvender Arenaria interpres
210 A   Hvithalesvømmesnipe Phalaropus tricolor
211 A   Svømmesnipe Phalaropus lobatus
212 A   Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius

JofamilienRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Stercorariidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
213 A   Polarjo Stercorarius pomarinus
214 A   Tyvjo Stercorarius parasiticus
215 A   Fjelljo Stercorarius longicaudus
216 A   Storjo Stercorarius skua

MåkefamilienRediger

TernefamilienRediger

AlkefamilienRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Alcidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
250 A   Lomvi Uria aalge
251 A   Polarlomvi Uria lomvia
252 A   Alke Alca torda
253 A   Teist Cepphus grylle
254 A   Alkekonge Alle alle
255 A   Lunde Fratercula arctica

SandhønsfamilienRediger

Orden: Pteroclidiformes. Familie: Pteroclididae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
256 A   Steppehøne Syrrhaptes paradoxus

DuefamilienRediger

GjøkfamilienRediger

Orden: Cuculiformes. Familie: Cuculidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
263 A   Skjæregjøk Clamator glandarius
264 A   Gjøk Cuculus canorus
265 A   Gulnebbgjøk Coccyzus americanus

SløruglerRediger

Orden: Strigiformes. Familie: Tytonidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
266 A   Tårnugle Tyto alba

UglefamilienRediger

NattravnfamilienRediger

Orden: Caprimulgiformes. Familie: Caprimulgidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
278 A   Nattravn Caprimulgus europaeus

SeilerfamilienRediger

IsfuglfamilienRediger

Orden: Coraciiformes. Familie: Alcedinidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
285 A   Isfugl Alcedo atthis

BieterfamilienRediger

Orden: Coraciiformes. Familie: Meropidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
286 A   Bieter Merops apiaster
287 A   Blåkinnbieter Merops persicus

RåkefamilienRediger

Orden: Coraciiformes. Familie: Coraciidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
288 A   Blåråke Coracias garrulus

HærfuglfamilienRediger

Orden: Coraciiformes. Familie: Upupidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
289 A   Hærfugl Upupa epops

SpettefamilienRediger

LerkefamilienRediger

SvalefamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Hirundinidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
307 A   Sandsvale Riparia riparia
308 A   Klippesvale Ptyonoprogne rupestris
309 A   Låvesvale Hirundo rustica
310 A   Taksvale Delichon urbicum
311 A   Amursvale Cecropis daurica

ErlefamilienRediger

SidensvansfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Bombycillidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
327 A   Sidensvans Bombycilla garrulus


FossekallfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Cinclidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
328 A   Fossekall Cinclus cinclus

GjerdesmettfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Troglodytidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
329 A   Gjerdesmett Troglodytes troglodytes

JernspurvfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Prunellidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
330 A   Jernspurv Prunella modularis
331 A   Sibirjernspurv Prunella montanella
332 A   Alpejernspurv Prunella collaris

Fluesnapper-, sanger- og trostefamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Muscicapidae, Turdidae og Sylviidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
333 A   Hekkskvett Cercotrichas galactotes
334 A   Rødstrupe Erithacus rubecula
335 A   Nattergal Luscinia luscinia
336 A   Sørnattergal Luscinia megarhynchos
337 A   Rubinstrupe Luscinia calliope
338 A   Blåstrupe Luscinia svecica
339 A   Blåstjert Tarsiger cyanurus
340 A   Hvitstrupenattergal Irania gutturalis
341 A   Svartrødstjert Phoenicurus ochruros
342 A   Rødstjert Phoenicurus phoenicurus
343 A   Buskskvett Saxicola rubetra
344 A   Asiasvartstrupe Saxicola maurus
345 A   Svartstrupe Saxicola rubicola
346 A   Isabellasteinskvett Oenanthe isabellina
347 A   Steinskvett Oenanthe oenanthe
348 A   Svartstrupesteinskvett Oenanthe pleschanka
349 A   Middelhavssteinskvett Oenanthe hispanica
350 A   Ørkensteinskvett Oenanthe deserti
351 A   Steintrost Monticola saxatilis
352 A   Gulltrost Zoothera dauma
353 A   Brunkinnskogtrost Catharus ustulatus
354 A   Gråkinnskogtrost Catharus minimus
355 A   Sibirtrost Geokichla sibirica
356 A   Ringtrost Turdus torquatus
357 A   Svarttrost Turdus merula
358 A   Gråstrupetrost Turdus obscurus
359 A   Bruntrost Turdus naumanni
360 A   Svartflekktrost Turdus eunomus
361 A   Svartstrupetrost Turdus atrogularis
362 A   Gråtrost Turdus pilaris
363 A   Måltrost Turdus philomelos
364 A   Rødvingetrost Turdus iliacus
365 A   Duetrost Turdus viscivorus
366 A   Starrsanger Locustella certhiola
367 A   Stripesanger Locustella lanceolata
368 A   Gresshoppesanger Locustella naevia
369 A   Elvesanger Locustella fluviatilis
370 A   Sumpsanger Locustella luscinioides
371 A   Tykknebbsanger Iduna aedon
372 A   Tartarsanger Iduna caligata
373 A   Ramasanger Iduna rama
374 A   Bleksanger Iduna pallida
375 A   Gulsanger Hippolais icterina
376 A   Spottesanger Hippolais polyglotta
377 A   Vannsanger Acrocephalus paludicola
378 A   Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus
379 A   Åkersanger Acrocephalus agricola
380 A   Busksanger Acrocephalus dumetorum
381 A   Myrsanger Acrocephalus palustris
382 A   Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
383 A   Trostesanger Acrocephalus arundinaceus
384 A   Rødstrupesanger Sylvia cantillans
385 A   Svarthodesanger Sylvia melanocephala
386 A   Mestersanger Sylvia crassirostris
387 A   Hauksanger Sylvia nisoria
388 A   Møller Sylvia curruca
389 A   Tornsanger Sylvia communis
390 A   Hagesanger Sylvia borin
391 A   Munk Sylvia atricapilla
392 A   Østkronsanger Phylloscopus coronatus
393 A   Østsanger Phylloscopus trochiloides
394 A   Lappsanger Phylloscopus borealis
395 A   Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus
396 A   Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus
397 A   Blekbrynsanger Phylloscopus humei
398 A   Viersanger Phylloscopus schwarzi
399 A   Brunsanger Phylloscopus fuscatus
400 A   Eikesanger Phylloscopus bonelli
401 A   Furusanger Phylloscopus orientalis
402 A   Bøksanger Phylloscopus sibilatrix
403 A   Gransanger Phylloscopus collybita
404 A   Løvsanger Phylloscopus trochilus
405 A   Fuglekonge Regulus regulus
406 A   Rødtoppfuglekonge Regulus ignicapilla
407 A   Gråfluesnapper Muscicapa striata
408 A   Dvergfluesnapper Ficedula parva
409 A   Halsbåndfluesnapper Ficedula albicollis
410 A   Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca

TimalerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Timaliidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
411 A   Skjeggmeis Panurus biarmicus

StjertmeisfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Aegithalidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
412 A   Stjertmeis Aegithalos caudatus

MeisefamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Paridae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
413 A   Løvmeis Parus palustris
414 A   Granmeis Parus montanus
415 A   Lappmeis Poecile cinctus
416 A   Toppmeis Parus cristatus
417 A   Svartmeis Parus ater
418 A   Blåmeis Parus caeruleus
419 A   Kjøttmeis Parus major

SpettmeiserRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Sittidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
420 A   Spettmeis Sitta europaea

TrekrypererRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Certhiidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
421 A   Trekryper Certhia familiaris

PungmeiserRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Remizidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
422 A   Pungmeis Remiz pendulinus

PirolfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Oriolidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
423 A   Pirol Oriolus oriolus

VarslereRediger

KråkefuglerRediger

StærfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Sturnidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
441 A   Stær Sturnus vulgaris
442 A   Rosenstær Pastor roseus
443 A   Mandsjuriastær Agropsar sturninus

SpurvefamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Passeridae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
444 A   Gråspurv Passer domesticus
445 A   Middelhavsspurv Passer hispaniolensis
446 A   Pilfink Passer montanus

FinkefamilienRediger

ParulaerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Parulidae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
466 A   Myrteparula Dendroica coronata
467 A   Svarthetteparula Dendroica striata
468 A   Ovnparula Seiurus aurocapilla

BuskspurvfamilienRediger

TrupialerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Icteridae

Artsnr Kat Foto Norsk navn Vitenskapelig navn
489 A   Bobolink Dolichonyx oryzivorus
490 A   Brunhodetrupial Molothrus ater
491 A   Lundtrupial Icterus galbula

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Norgeslisten. Norsk ornitologisk forening. Besøkt 28. juni 2014

LitteraturRediger