Liste over viktige fugleområder i Norge

Wikimedia-listeartikkel

Liste over viktige fugleområder i Norge omfatter 52 viktige fugleområder i Norge som er nevnt på BirdLife Internationals liste.

BirdLife International presenterte i år 2000 en liste over viktige fugleområder i Europa, såkalte IBA (Important Bird Areas). Disse områdene regnes som spesielt viktige å ta hensyn til i forvaltningen av våre fuglebestander. I denne listen er det lokalisert i alt 52 slike viktige fugleområder for Fastlands-Norge og 14 for Svalbard. En stor andel av områdene dreier seg om sjøfuglkolonier, spesielt i Nord-Norge og på Svalbard.

Det er også utgitt en praktisk håndbok som presenterer de ca. 350 viktigste fuglelokalitetene i Norge (Tveit 2010: Guide til Norges fugleliv).

UtvelgelseRediger

For at et område skal kvalifisere som et «Important Bird Area», må det eksistere fuglearter der som anses som globalt truede i Europa. Man tar hensyn til bestandsstørrelse, bestandstrend og antall individer som finnes innenfor det aktuelle området. Arter som har spesielt høy global verneprioritet og derfor er av spesiell viktighet i Norge er eksempelvis dverggås, stellerand, åkerrikse, dobbeltbekkasin og havørn, som har gjort at enkelte områder har pekt seg ut som spesielt viktige. For eksempel er Varangerfjorden inkludert i listen for sin store bestand av stellerand, Smøla er inkludert på grunn av sin havørnbestand, og Hardangervidda og Dovrefjell for sin tetthet av dobbeltbekkasin.

Fylkesvis inndelingRediger

Finnmark:

Troms:

Nordland:

Nord-Trøndelag:

Sør-Trøndelag:

Møre og Romsdal:

Oppland/Sør-Trøndelag:

Buskerud/Hordaland/Telemark:

Rogaland:

Vest-Agder:

Aust-Agder:

Østfold:

Akershus:

Hedmark:

Se ogsåRediger

LitteraturRediger