Alta-Kautokeinovassdraget

Alta-Kautokeinovassdraget
LandNorge Norge
FylkeTroms og Finnmark
KommunerAlta, Kautokeino
Lengde229 km 
Nedbørfelt8 963 km² 
Middelvannføring101 /s 
StartBajit Vuohcetjávri
MunningAltafjorden
SideelverEibyelva, Gargiaelva, Mázejohka, Lahpojohka, Čábardasjohka, Siebejohka, Bizejohka, Luhppojohka, Hávgajohka

Alta-Kautokeinovassdraget er ei elv i Finnmark som starter på Finnmarksvidda ved grensen til Finland og fylkesgrensen mot Troms, og renner ut i Altafjorden. Elva er 229 km lang og har et nedslagsfelt på 8963 km². Elva er med dette Norges 11. lengste og Finnmarks 3. lengste. Når en ser på nedslagsfelt er elva Norges 6. største og Finnmarks 3. største.[1] Elva renner igjennom Kautokeino kommune og Alta kommune. Øvre del av elva ned til Alta kraftverk heter Guovdageaineatnu / Kautokeinoelva og nedre del heter Álttáeatnu / Altaelva.

Alta-Kautokeinovassdraget har Norges sjette største nedbørsfelt. Kartet viser viktige vannskiller i Europa. Høyere ordens vannskiller (mellom ulike bihav til Atlanteren) er vist i rødt; lavere ordens vannskiller (mellom ulike elver som drenerer til samme bihav) i grått. De respektive tilsigsfeltene er vist i lysegrått. (I hvite områder er elvene og tilsigsfeltene for små for kartets målestokk.)

Elva ble kjent under utbyggingen av Alta kraftverk, og demonstrasjonene mot utbyggingen, særlig i årene 19791981.

Brukere av vassdragetRediger

Det drives utstrakt fiske i hele vassdraget. Vassdraget brukes også som transportåre med båt, primært til privat bruk, men også noe turisttrafikk. Grunnvannet fra vassdraget blir brukt til drikkevannsuttak flere steder. Største vannverk er Alta vannverk som pumper ut grunnvann til bruk i Alta by. I vassdraget er det to kraftverk, Alta kraftverk som eies av Statkraft SF og Čábardasjohka kraftverk som eies av Ymber.

VerneområderRediger

De delene som ikke er utbygget ble i 1980 vernet mot videre kraftutbygging i Verneplan II for vassdrag.[2]

Det finnes to naturreservater i vassdragets nedbørsområde, og det er Goskamark naturreservat i Alta kommune og Máze naturreservat i Kautokeino kommune. Flere områder er foreslått vernet.

BebyggelseRediger

Det er lite bebyggelse langs elva da den renner for det meste på Finnmarksvidda. Hovedtyngden av bebyggelse i nedbørsfeltet finnes i området rundt Alta. Det bor anslagsvis 7000-8000 mennesker i nedbørsfeltet til vassdraget.[3]

Tettsteder ved vassdraget:

Elver og SideelverRediger

johka = elv på samisk

SeverdigheterRediger

FiskeslagRediger

Nedenfor Alta kraftverk er i tillegg disse sortene:

Se ogsåRediger

ReferanserRediger