Storelvdalen (Alta)

Storelvdalen er en dal i Alta kommune som starter ca. 15 kilometer oppetter Altaelva, der fjellet Peska slutter på vestsiden av elva. Dalen går oppover litt forbi Gargiaelva og slutter ved et trangere parti i Altaelva som heter Kista. Dalen er ca. 13 kilometer lang og dekker et areal på ca. 18 km². Altadalen starter der Eibydalen og Storelvdalen møtes.

NæringRediger

Alta Friluftspark AS er en bedrift som tilbyr sommer- og vinteraktiviteter. Ishotellet er et hotell som bygges av snø og is om vinteren i regi av Alta Friluftspark. Hotellet har overnatting, bar, kapell og isskulpturer. Skiferdrift er en gammel næring i Alta, og det er skiferbrudd på begge sidene av Storelvdalen. Jordbruk er utbredt i dalen.

BiotopRediger

Storelvdalen er en frodig dal i finnmarkssammenheng. Den har stor furuskog på moene, og løvskog bestående av bjørk, or, asp, rogn og hegg ned mot elven. Dalen har et rikt dyre- og fugleliv. Dalen er formet av Altaelva og isbreene i istiden.