Åkerrikse

art i riksefamilien

Åkerrikse (Crex crex) er en monotypisk art i riksefamilien (Rallidae) og én av kun to arter i slekten Crex. Arten hekker i et bredt belte, fra De britiske øyer og Skandinavia østover gjennom Europa og sentrale deler av Eurasia til det sentrale Sibir og Nordvest-Kina, men fuglene overvintrer for det meste i det sørøstlige Afrika.

Åkerrikse
Nomenklatur
Crex crex
(Linnaeus, 1758)
Populærnavn
åkerrikse[1]
Klassifikasjon
RikeDyr
RekkeRyggstrengdyr
KlasseFugler
OrdenTranefugler
FamilieRiksefamilien
SlektCrex
Miljøvern
IUCNs rødliste:[3]
ver 3.1
UtryddetUtryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftig

LC — Livskraftig

Norsk rødliste:
Regionalt utryddetRegionalt utryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftig

CR — Kritisk truet
Artsdatabanken (2021)[2]

Økologi
Habitat: enger med høyt gress
Utbredelse:
Gult markerer hekkeområder, blått er overvintringsområder

Taksonomi rediger

 
Åkerrikse i sitt naturlige habitat
 
Egg etter åkerrikse

Åkerriksa klassifiseres i slekten Crex sammen med gressrikse (C. egregia), men ny forskning antyder at sistnevnte trolig er søsterarten til etiopiarikse (Rougetius rougetii), og derfor nærmere beslektet med denne arten enn med åkerrika .[4] Likeledes avslører studien at åkerrika trolig er søster til de to søsterartene orientrikse (Lewinia striata) og brunnakkerikse (L. pectoralis).[4] Vi må derfor påregne fortsatte endringer i systematikken for denne familien framover, etter hvert som ny forskning publiseres.

Biologi rediger

Åkerrikse blir cirka 27–30 cm lang.[5] Hannen veier typisk 129–210 g (i snitt 165,5 g) og hunnen cirka 138–158 g (i snitt 145 g).[5] Vingespennet utgjør cirka 42–53 cm.[5]

Fjærdrakten er lysbrun og spraglete med mørkere striper. Den har grå partier på hodet. Det er imidlertid stor variasjon i fargene gjennom utbredelsesområdet.[5] Avkommet er svart. Hunner og hanner er ganske like.

Åkerriksa er en sky fugl, og er derfor vanskelig å få øye på. Den holder til på frodige enger med høyt gress eller korn der den kan gjemme seg for farer. Arten har en karakteristisk flygemåte; den flyr med slappe vingeslag og med beina hengene ned. Åkerriksea er en trekkfugl som overvintrer i Afrika. Fuglen kommer til Norge rundt mai og blir i landet til den emigrerer til Afrika igjen i augustoktober.

Bestanden med åkerrikse har gått sterkt tilbake på grunn av gjengroing og mekanisering av landbruket som fører til kyllingene blir drept i slåmaskiner. I Norge forsvant arten nesten på 1950-tallet, men etter 1990 har bestanden hatt en vekst. Det er antakelig årlig under 50 reproduserende individer i Norge, og arten er regnet som kritisk truet i Norsk rødliste for arter.[2]

Åkerrikse hadde tidligere status som sårbar og nær truetIUCNs rødliste, men i siste versjon er statusen endret til livskraftig. Dette skyldes størrelsen på den russiske bestanden, og at den globale bestanden har vært stabil eller økende etter 2002.[3]

Inndeling rediger

Inndelingen følger Birds of the World.[6] Norske navn på arter og delgrupper følger Norsk navnekomité for fugl og er i henhold til Syvertsen et al. (2008, 2017).[7][8] Norske navn i parentes er eventuelt uoffisielle midlertidige beskrivelser.

Treliste

Referanser rediger

  1. ^ «Artsdatabankens artsopplysninger». Artsdatabanken. 28. februar 2022. Besøkt 28. februar 2022. 
  2. ^ a b Stokke BG, Dale S, Jacobsen K-O, Lislevand T, Solvang R og Strøm H (24. november 2021). «Fugler. Vurdering av åkerrikse Crex crex for Norge» . Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. Besøkt 27. mars 2023. 
  3. ^ a b BirdLife International 2012. Crex crex. In: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.1 Besøkt 22. oktober 2013.
  4. ^ a b Garcia-R, J. C., Lemmon, E. M., Lemmon, A. R., & French, N. (2020). Phylogenomic Reconstruction Sheds Light on New Relationships and Timescale of Rails (Aves: Rallidae) Evolution. Diversity, 12(2), 70. DOI:10.3390/d12020070
  5. ^ a b c d Taylor, B. and G. M. Kirwan (2020). Corn Crake (Crex crex), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.corcra.01
  6. ^ Winkler, D. W., S. M. Billerman, and I.J. Lovette (2020). Rails, Gallinules, and Coots (Rallidae), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.rallid1.01
  7. ^ Syvertsen, P. O., Ree, V., Hansen, O. B., Syvertsen, Ø., Bergan, M., Kvam, H., Viker, M. & Axelsen, T. 2008. Virksomheten til Norsk navnekomité for fugl (NNKF) 1990-2008. Norske navn på verdens fugler. Norsk Ornitologisk Forening. www.birdlife.no (publisert 22.5.2008). Besøkt 2016-04-10
  8. ^ Syvertsen, P.O., M. Bergan, O.B. Hansen, H. Kvam, V. Ree og Ø. Syvertsen 2017: Ny verdensliste med norske fuglenavn. Norsk Ornitologisk Forenings hjemmesider: http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/navn/om.php

Eksterne lenker rediger