Liste over Sveriges fugler

Wikimedia-listeartikkel
Svarttrost, Sveriges nasjonalfugl.[1]

Denne listen over Sveriges fugler inkluderer 519 arter. Inkludert er ett introdusert art.

Rekkefølge er etter Clements-lista versjon 6.9 frå 2014 [2]

De norske navn følger Norske navn på verdens fugler.[3]

Status på lista:

  • FA - Fremmed art. En art som forekommer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde. Arten har blitt frakta dit av mennesker.
  • S - Svensk sjeldenhet eller tilfeldig.
  • NT - Nær truet etter IUCNs rødliste
  • VU - Sårbar etter IUCNs rødliste
  • EN - Sterkt truet etter IUCNs rødliste
  • CR - Kritisk truet etter IUCNs rødliste


Innholdsfortegnelse

Non-passerines: Ender, gjess og svanerFasanfuglerLommerLappedykkereAlbatrosserEgentlige stormfuglerStormsvalefamilienStorkerSulerSkarverFiskeørnHegrefamilienIbiser og skjestorkerHaukefamilienTrapperRiksefuglerTranerTrielerAvosettfamilienTjeldfamilienLofamilienSnipefuglerBrakksvalefamilienJoerAlkefuglerMåsefuglerTernerSandhønsDuerGjøkfamilienTårnuglefamilienUglefamilienNattravnerSeilerfamilienIsfuglerBietereRåkerHærfuglHakkespetterFalkefamilien

Passerines: VarslerePirolfamilienKråkefuglerTimalerLerkefamilienSvalerMeisefamilienPungmeiserStjertmeiserSpettmeiserTrekrypererGjerdesmettfamilienFossekallerFuglekongerCettiidaePhylloscopidaeAcrocephalidaeLocustellidaeCisticolidaeSangerfamilienFluesnapperfamilienTrosterStærfamilienJernspurverErlefamilienSidensvanserCalcariidaeBuskspurverKardinalerTrupialerFinkefamilienSpurvefamilien

Referanser        Eksterne lenker

Ender, gjess og svanerRediger

Orden: Anseriformes. Familie: Anatidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Sædgås Anser fabalis
  Tundrasædgås Anser serrirostris
  Kortnebbgås Anser brachyrhynchus
  Tundragås Anser albifrons
  Dverggås Anser erythropus S
  Grågås Anser anser
  Ringgås Branta bernicla
  Hvitkinngås Branta leucopsis
  Polargås Branta hutchinsii S
  Kanadagås Branta canadensis
  Rødhalsgås Branta ruficollis
  Knoppsvane Cygnus olor
  Dvergsvane Cygnus columbianus
  Sangsvane Cygnus cygnus
  Niland Alopochen aegyptiacus S
  Rustand Tadorna ferruginea
  Gravand Tadorna tadorna
  Snadderand Anas strepera
  Brunnakke Anas penelope
  Amerikablesand Anas americana S
  Rødfotand Anas rubripes S
  Stokkand Anas platyrhynchos
  Blåvingeand Anas discors S
  Skjeand Anas clypeata
  Stjertand Anas acuta
  Knekkand Anas querquedula
  Krikkand Anas crecca
  Rødhodeand Netta rufina
  Taffeland Aythya ferina
  Ringand Aythya collaris S
  Hvitøyeand Aythya nyroca S
  Toppand Aythya fuligula
  Bergand Aythya marila
  Purpurhodeand Aythya affinis S
  Stellerand Polysticta stelleri S
  Praktærfugl Somateria spectabilis
  Ærfugl Somateria mollissima
  Harlekinand Histrionicus histrionicus S
  Brilleand Melanitta perspicillata S
  Sjøorre Melanitta fusca
  Svartand Melanitta nigra
  Amerikansk sjøorre Melanitta americana S
  Havelle Clangula hyemalis VU
  Kvinand Bucephala clangula
  Lappfiskand Mergellus albellus
  Laksand Mergus merganser
  Siland Mergus serrator
  Stivhaleand Oxyura jamaicensis S
  Hvithodeand Oxyura leucocephala S, EN

FasanfuglerRediger

Orden: Galliformes. Familie: Phasianidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Rapphøne Perdix perdix
  Vaktel Coturnix coturnix
  Fasan Phasianus colchicus FA
  Storfugl Tetrao urogallus
  Orrfugl Tetrao tetrix
  Jerpe Tetrastes bonasia
  Lirype Lagopus lagopus
  Fjellrype Lagopus muta

LommerRediger

Orden: Gaviiformes. Familie: Gaviidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Smålom Gavia stellata
  Storlom Gavia arctica
  Amerikastorlom Gavia pacifica
  Islom Gavia immer
  Gulnebblom Gavia adamsii S

LappedykkereRediger

Orden: Podicipediformes. Familie: Podicipedidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Dvergdykker Tachybaptus ruficollis
  Horndykker Podiceps auritus
  Gråstrupedykker Podiceps grisegena
  Toppdykker Podiceps cristatus
  Svarthalsdykker Podiceps nigricollis

AlbatrosserRediger

Orden: Procellariiformes. Familie: Diomedeidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Gulnesealbatross Thalassarche chlororhynchos S
  Svartbrynalbatross Thalassarche melanophris S

Egentlige stormfuglerRediger

Orden: Procellariiformes. Familie: Procellariidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Havhest Fulmarus glacialis
  Kappverdepetrell Pterodroma feae S
  Gulnebblire Calonectris diomedea S
  Storlire Puffinus gravis S
  Grålire Puffinus griseus NT
  Havlire Puffinus puffinus
  Balearlire Puffinus mauretanicus S

StormsvalefamilienRediger

Orden: Procellariiformes. Familie: Hydrobatidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Havsvale Hydrobates pelagicus S
  Stormsvale Oceanodroma leucorhoa

StorkerRediger

Orden: Ciconiiformes. Familie: Ciconiidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Svartstork Ciconia nigra S
  Stork Ciconia ciconia S

SulerRediger

Orden: Suliformes. Familie: Sulidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Havsule Morus bassanus

SkarverRediger

Orden: Suliformes. Familie: Phalacrocoracidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Storskarv Phalacrocorax carbo
  Toppskarv Phalacrocorax aristotelis
  Dvergskarv Phalacrocorax pygmeus S

HegrefamilienRediger

Orden: Pelecaniformes. Familie: Ardeidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Amerikarørdrum Botaurus lentiginosus S
  Rørdrum Botaurus stellaris
  Dvergrørdrum Ixobrychus minutus S
  Gråhegre Ardea cinerea
  Purpurhegre Ardea purpurea S
  Egretthegre Ardea alba
  Silkehegre Egretta garzetta S
  Kuhegre Bubulcus ibis S
  Topphegre Ardeola ralloides S
  Natthegre Nycticorax nycticorax S

Ibiser og skjestorkerRediger

Orden: Pelecaniformes. Familie: Threskiornithidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Bronseibis Plegadis falcinellus S
  Skjestork Platalea leucorodia S

FiskeørnRediger

Orden: Accipitriformes. Familie: Pandionidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Fiskeørn Pandion haliaetus

HaukefamilienRediger

Orden: Accipitriformes. Familie: Accipitridae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Svartvingeglente Elanus caeruleus S
  Åtselgribb Neophron percnopterus S
  Vepsevåk Pernis apivorus
  Munkegribb Aegypius monachus S
  Gåsegribb Gyps fulvus S
  Slangeørn Circaetus gallicus S
  Småskrikørn Clanga pomarina
  Storskrikørn Clanga clanga VU
  Dvergørn Hieraaetus pennatus S
  Steppeørn Aquila nipalensis S
  Keiserørn Aquila heliaca S,VU
  Kongeørn Aquila chrysaetos
  Sivhauk Circus aeruginosus
  Myrhauk Circus cyaneus
  Steppehauk Circus macrourus NT
  Enghauk Circus pygargus
  Svartglente Milvus migrans
  Havørn Haliaeetus albicilla
  Hønsehauk Accipiter gentilis
  Fjellvåk Buteo lagopus
  Musvåk Buteo buteo
  Ørnvåk Buteo rufinus S

TrapperRediger

Orden: Gruiformes. Familie: Otididae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Stortrappe Otis tarda S, VU
  Steppetrappe Chlamydotis macqueenii S, VU
  Dvergtrappe Tetrax tetrax S, NT

RiksefuglerRediger

Orden: Gruiformes. Familie: Rallidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Åkerrikse Crex crex
  Vannrikse Rallus aquaticus
  Sumprikse Porzana parva S
  Dvergrikse Porzana pusilla S
  Myrrikse Porzana porzana
  Maskerikse Porzana carolina S
  Sivhøne Gallinula chloropus
  Sothøne Fulica atra

TranerRediger

Orden: Gruiformes. Familie: Gruidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Jomfrutrane Anthropoides virgo S
  Kanadatrane Grus canadensis S
  Trane Grus grus

TrielerRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Burhinidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Triel Burhinus oedicnemus S

AvosettfamilienRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Recurvirostridae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Stylteløper Himantopus himantopus S
  Avosett Recurvirostra avosetta

TjeldfamilienRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Haematopodidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Tjeld Haematopus ostralegus

LofamilienRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Charadriidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Tundralo Pluvialis squatarola
  Heilo Pluvialis apricaria
  Kanadalo Pluvialis Dominica S
  Sibirlo Pluvialis fulva S
  Vipe Vanellus vanellus
  Steppevipe Vanellus gregarius S, CR
  Sumpvipe Vanellus leucurus S
  Mongollo Charadrius mongolus S
  Ørkenlo Charadrius leschenaultii S
  Rødbrystlo Charadrius asiaticus S
  Hvitbrystlo Charadrius alexandrinus
  Sandlo Charadrius hiaticula
  Dverglo Charadrius dubius
  Boltit Charadrius morinellus

SnipefuglerRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Scolopacidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Tereksnipe Xenus cinereus S
  Strandsnipe Actitis hypoleucos
  Flekksnipe Actitis macularius S
  Skogsnipe Tringa ochropus
  Eremittsnipe Tringa solitaria S
  Sibirvandresnipe Heteroscelus brevipes S, NT
  Sotsnipe Tringa erythropus
  Plystresnipe Tringa melanoleuca S
  Gluttsnipe Tringa nebularia
  Gulbeinsnipe Tringa flavipes S
  Damsnipe Tringa stagnatilis
  Grønnstilk Tringa glareola
  Rødstilk Tringa totanus
  Præriesnipe Bartramia longicauda S
  Dvergspove Numenius minutus S
  Småspove Numenius phaeopus
  Storspove Numenius arquata S
  Svarthalespove Limosa limosa NT
  Svartvingespove Limosa haemastica S
  Lappspove Limosa lapponica
  Steinvender Arenaria interpres
  Sibirsnipe Calidris tenuirostris S
  Polarsnipe Calidris canutus
  Brushane Philomachus pugnax
  Fjellmyrløper Limicola falcinellus
  Spisshalesnipe Calidris acuminata S
  Styltesnipe Calidris himantopus S
  Tundrasnipe Calidris ferruginea
  Temmincksnipe Calidris temminckii
  Langtåsnipe Calidris subminuta S
  Rødstrupesnipe Calidris ruficollis S
  Sandløper Calidris alba
  Myrsnipe Calidris alpina
  Fjæreplytt Calidris maritima
  Gulbrystsnipe Calidris bairdii S
  Dvergsnipe Calidris minuta
  Bonapartesnipe Calidris fuscicollis
  Rustsnipe Calidris subruficollis S, NT
  Alaskasnipe Calidris melanotos S
  Sandsnipe Calidris pusilla S, NT
  Beringsnipe Calidris mauri S
  Kortnebbekkasinsnipe Limnodromus griseus S
  Langnebbekkasinsnipe Limnodromus scolopaceus S
  Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
  Dobbeltbekkasin Gallinago media NT
  Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
  Rugde Scolopax rusticola
  Hvithalesvømmesnipe Phalaropus tricolor S
  Svømmesnipe Phalaropus lobatus
  Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius S

BrakksvalefamilienRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Glareolidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Ørkenløper Cursorius cursor S
  Brakksvale Glareola pratincola S
  Orientbrakksvale Glareola maldivarum S
  Steppebrakksvale Glareola nordmanni NT

JoerRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Stercorariidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Storjo Stercorarius skua
  Polarjo Stercorarius pomarinus
  Tyvjo Stercorarius parasiticus
  Fjelljo Stercorarius longicaudus

AlkefuglerRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Alcidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Alkekonge Alle alle
  Lomvi Uria aalge
  Polarlomvi Uria lomvia S
  Alke Alca torda
  Teist Cepphus grylle
  Papegøyealke Aethia psittacula S
  Lunde Fratercula arctica
  Topplunde Fratercula cirrhata S

MåsefuglerRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Laridae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Krykkje Rissa tridactyla
  Ismåke Pagophila eburnea S, NT
  Sabinemåke Xema sabini
  Smalnebbmåke Chroicocephalus genei S
  Kanadahettemåke Chroicocephalus philadelphia S
  Hettemåke Chroicocephalus ridibundus
  Dvergmåke Hydrocoloeus minutus
  Rosenmåke Rhodostethia rosea S
  Lattermåke Leucophaeus atricilla S
  Franklinmåke Leucophaeus pipixcan S
  Svartehavsmåke Ichthyaetus melanocephalus
  Rødehavsmåke Ichthyaetus leucophthalmus S, NT
  Steppemåke Ichthyaetus ichthyaetus S
  Fiskemåke Larus canus
  Ringnebbmåke Larus delawarensis S
  Gråmåke Larus argentatus
  Gulbeingråmåke Larus michahellis
  Kaspimåke Larus cachinnans S
  Grønlandsmåke Larus glaucoides S
  Sildemåke Larus fuscus
  Polarmåke Larus hyperboreus
  Svartbak Larus marinus

TernerRediger

Orden: Charadriiformes. Familie: Sternidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Sotterne Onychoprion fuscatus S
  Tøyleterne Onychoprion anaethetus S
  Dvergterne Sternula albifrons
  Sandterne Gelochelidon nilotica S
  Rovterne Hydroprogne caspia
  Svartterne Chlidonias niger
  Hvitvingesvartterne Chlidonias leucoptera
  Hvitkinnsvartterne Chlidonias hybrida S
  Rosenterne Sterna dougallii S
  Makrellterne Sterna hirundo
  Rødnebbterne Sterna paradisae
  Prærieterne Sterna forsteri S
  Splitterne Sterna sandvicensis

SandhønsRediger

Orden: Pteroclidiformes. Familie: Pteroclididae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Steppehøne Syrrhaptes paradoxus S

DuerRediger

Orden: Columbiformes. Familie: Columbidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Klippedue Columba livia
  Skogdue Columba oenas
  Ringdue Columba palumbus
  Turteldue Streptopelia turtur
  Mongolturteldue Streptopelia orientalis S
  Tyrkerdue Streptopelia decaocto

GjøkfamilienRediger

Orden: Cuculiformes. Familie: Cuculidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Skjæregjøk Clamator glandarius S
  Gjøk Cuculus canorus

TårnuglefamilienRediger

Orden: Strigiformes. Familie: Tytonidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Tårnugle Tyto alba

UglefamilienRediger

Orden: Strigiformes. Familie: Strigidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Dverghornugle Otus scops S
  Hubro Bubo bubo
  Snøugle Bubo scandiacus
  Haukugle Surnia ulula
  Spurveugle Glaucidium passerinum
  Kirkeugle Athene noctua S
  Kattugle Strix aluco
  Slagugle Strix uralensis
  Lappugle Strix nebulosa
  Hornugle Asio otus
  Jordugle Asio flammeus
  Perleugle Aegolius funereus

NattravnerRediger

Orden: Caprimulgiformes. Familie: Caprimulgidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Nattravn Caprimulgus europaeus
  Ørkennattravn Caprimulgus aegyptius S

SeilerfamilienRediger

Orden: Apodiformes. Familie: Apodidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Skorsteinsseiler Chaetura pelagica S, NT
  Pigghaleseiler Hirundapus caudacutus S
  Alpeseiler Apus melba S
  Tårnseiler Apus apus
  Gråseiler Apus pallidus S
  Gaffelseiler Apus pacificus S
  Småseiler Apus affinis S
  Kafferseiler Apus caffer S

IsfuglerRediger

Orden: Coraciiformes. Familie: Alcedinidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Isfugl Alcedo atthis

BietereRediger

Orden: Coraciiformes. Familie: Meropidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Blåkinnbieter Merops persicus S
  Bieter Merops apiaster

RåkerRediger

Orden: Coraciiformes. Familie: Coraciidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Blåråke Coracias garrulus NT

HærfuglRediger

Orden: Coraciiformes. Familie: Upupidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Hærfugl Upupa epops

HakkespetterRediger

Orden: Piciformes. Familie: Picidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Vendehals Jynx torquilla
  Dvergspett Dendrocopos minor
  Mellomspett Dendrocopos medius
  Hvitryggspett Dendrocopos leucotos
  Flaggspett Dendrocopos major
  Tretåspett Picoides tridactylus
  Svartspett Dryocopus martius
  Grønnspett Picus viridis
  Gråspett Picus canus

FalkefamilienRediger

Orden: Falconiformes. Familie: Falconidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Rødfalk Falco naumanni S
  Tårnfalk Falco tinnunculus
  Aftenfalk Falco vespertinus NT
  Amurfalk Falco amurensis S
  Eleonorafalk Falco eleonorae S
  Dvergfalk Falco columbarius
Lerkefalk Falco subbuteo
  Tartarfalk Falco cherrugg S, EN
  Jaktfalk Falco rusticolus
  Vandrefalk Falco peregrinus

VarslereRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Laniidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Tornskate Lanius collurio
  Lanius phoenicuroides S
  Rødhalevarsler Lanius isabellinus S
  Brunvarsler Lanius cristatus S
  Rustvarsler Lanius schach S
  Varsler Lanius excubitor
  Krattvarsler Lanius meridionalis S
  Rosenvarsler Lanius minor
  Hvitpannevarsler Lanius nubicus S
  Rødhodevarsler Lanius senator S

PirolfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Oriolidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Pirol Oriolus oriolus

KråkefuglerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Corvidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Lavskrike Perisoreus infaustus
  Nøtteskrike Garrulus glandarius
  Skjære Pica pica
  Nøttekråke Nucifraga caryocatactes
  Kaie Corvus monedula
  Mongolkaie Corvus dauuricus S
  Kornkråke Corvus frugilegus
  Svartkråke Corvus corone
  Kråke Corvus cornix
  Ravn Corvus corax

TimalerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Timaliidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Skjeggmeis Panurus biarmicus

LerkefamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Alaudidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Kalanderlerke Melanocorypha calandra S
Fjellkalanderlerke Melanocorypha bimaculata S
  Hvitvingelerke Melanocorypha leucoptera S
  Svartlerke Melanocorypha yeltoniensis S
  Dverglerke Calandrella brachydactyla S
  Flekkdverglerke Calandrella rufescens S
  Topplerke Galerida cristata S
  Sanglerke Alauda arvensis
  Trelerke Lullula arborea
  Fjellerke Eremophila alpestris

SvalerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Hirundinidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Sandsvale Riparia riparia
  Klippesvale Ptyonoprogne rupestris S
  Låvesvale Hirundo rustica
  Amursvale Cecropis daurica S
  Mursvale Petrochelidon pyrrhonota S
  Taksvale Delichon urbicum

MeisefamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Paridae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Løvmeis Poecile palustris
  Granmeis Poecile montana
  Lappmeis Poecile cinctus
  Svartmeis Periparus ater
  Toppmeis Lophophanes cristatus
  Kjøttmeis Parus major
  Blåmeis Cyanistes caeruleus
  Asurmeis Cyanistes cyanus

PungmeiserRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Remizidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Pungmeis Remiz pendulinus

StjertmeiserRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Aegithalidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Stjertmeis Aegithalos caudatus

SpettmeiserRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Sittidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Spettmeis Sitta europaea

TrekrypererRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Certhiidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Trekryper Certhia familiaris
  Kortklotrekryper Certhia brachydactyla S

GjerdesmettfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Troglodytidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Gjerdesmett Troglodytes troglodytes

FossekallerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Cinclidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Fossekall Cinclus cinclus

FuglekongerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Cinclidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Fuglekonge Regulus regulus
  Rødtoppfuglekonge Regulus ignicapilla

CettiidaeRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Cettiidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Cettisanger Cettia cetti

PhylloscopidaeRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Phylloscopidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Løvsanger Phylloscopus trochilus
  Gransanger Phylloscopus collybita
  Iberiagransanger Phylloscopus ibericus S
  Persersanger Phylloscopus neclectus S
  Eikesanger Phylloscopus bonelli S
  Furusanger Phylloscopus orientalis S
  Bøksanger Phylloscopus sibilatrix
  Brunsanger Phylloscopus fuscatus S
  Viersanger Phylloscopus schwarzi S
  Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus
  Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus
  Blekbrynsanger Phylloscopus humei S
  Lappsanger Phylloscopus borealis
Phylloscopus nitidus S
  Østsanger Phylloscopus trochiloides
  Sibirøstsanger Phylloscopus plumbeitarsus S

AcrocephalidaeRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Acrocephalidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Tartarsanger Iduna caligata S
  Ramasanger Iduna rama S
  Bleksanger Iduna pallida S
  Maurersanger Iduna opaca S
  Spottesanger Hippolais polyglotta S
  Gulsanger Hippolais icterina
  Vannsanger Acrocephalus paludicola S, VU
  Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus
  Åkersanger Acrocephalus agricola S
  Busksanger Acrocephalus dumetorum
  Myrsanger Acrocephalus palustris
  Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
  Trostesanger Acrocephalus arundinaceus

LocustellidaeRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Locustellidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Starrsanger Locustella certhiola S
  Stripesanger Locustella lanceolata S
  Elvesanger Locustella fluviatilis
  Sumpsanger Locustella luscinioides
  Gresshoppesanger Locustella naevia

CisticolidaeRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Cisticolidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Cistussanger Cisticola juncidis S

SangerfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Sylviidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Munk Sylvia atricapilla
  Hagesanger Sylvia borin
  Ørkensanger Sylvia nana
  Hauksanger Sylvia nisoria
  Møller Sylvia curruca
  Svartstrupesanger Sylvia rueppelli
  Rødstrupesanger Sylvia cantillans S
  Svarthodesanger Sylvia melanocephala S
  Tornsanger Sylvia communis
  Vinsanger Sylvia undata S, NT

FluesnapperfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Muscicapidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Gråfluesnapper Muscicapa striata
  Brunfluesnapper Muscicapa latirostris S
  Rødstrupe Erithacus rubecula
  Hvitstrupenattergal Irania gutturalis S
  Nattergal Luscinia luscinia
  Sørnattergal Luscinia megarhynchos S
  Blåstrupe Luscinia svecica
  Rubinstrupe Calliope calliope S
  Blåstjert Tarsiger cyanurus S
  Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca
  Halsbåndfluesnapper Ficedula albicollis
  Taigafluesnapper Ficedula albicilla S
  Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca
  Dvergfluesnapper Ficedula parva
  Rødstjert Phoenicurus phoenicurus
  Svartrødstjert Phoenicurus ochruros
  Steintrost Monticola saxatilis S
  Blåtrost Monticola solitarius S
  Buskskvett Saxicola rubetra
  Svartstrupe Saxicola rubicola
  Asiasvartstrupe Saxicola maurus S
  Steinskvett

'Oenanthe oenanthe

  Svartstrupesteinskvett Oenanthe pleschanka S
  Middelhavssteinskvett Oenanthe hispanica S
  Ørkensteinskvett Oenanthe deserti S
  Isabellasteinskvett Oenanthe isabellina S

TrosterRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Turdidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Sibirtrost Geokichla sibirica S
  Gulltrost Zoothera dauma S
  Viriskogtrost Catharus fuscescens S
  Brunkinnskogtrost Catharus ustulatus S
  Eremittskogtrost Catharus guttatus S
  Ringtrost Turdus torquatus
  Svarttrost Turdus merula
  Gråstrupetrost Turdus obscurus S
  Svartstrupetrost Turdus atrogularis S
  Taigatrost Turdus ruficollis S
  Svartflekktrost Turdus eunomus S
  Gråtrost Turdus pilaris
  Rødvingetrost Turdus iliacus
  Måltrost Turdus philomelos
  Duetrost Turdus viscivorus
  Vandretrost Turdus migratorius S

StærfamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Sturnidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Rosenstær Sturnus roseus S
  Stær Sturnus vulgaris

JernspurverRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Prunellidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Alpejernspurv Prunella collaris S
  Sibirjernspurv Prunella montanella S
  Svartstrupejernspurv Prunella atrogularis S
  Jernspurv Prunella modularis

ErlefamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Motacillidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Gulerle Motacilla flava
  Sitronerle Motacilla citreola S
  Vintererle Motacilla cinerea
  Linerle Motacilla alba
  Tartarpiplerke Anthus richardi
  Mongolpiplerke Anthus godlewskii S
  Markpiplerke Anthus campestris
  Heipiplerke Anthus pratensis
  Trepiplerke Anthus trivialis
  Sibirpiplerke Anthus hodgsoni S
  Tundrapiplerke Anthus gustavi S
  Lappiplerke Anthus cervinus
  Vannpiplerke Anthus spinoletta S
  Skjærpiplerke Anthus petrosus
  Myrpiplerke Anthus rubescens S

SidensvanserRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Bombycillidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Sidensvans Bombycilla garrulus
  Einersidensvans Bombycilla cedrorum

CalcariidaeRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Calcariidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Lappspurv Calcarius lapponicus
  Snøspurv Plectrophenax nivalis

BuskspurverRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Emberizidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Sangspurv Melospiza melodia S
  Hvitstrupespurv Zonotrichia albicollis S
  Gulspurv Emberiza citrinella
  Hvithodespurv Emberiza leucocephalos S
  Hekkspurv Emberiza cirlus S
  Klippespurv Emberiza cia S
  Rødbrystspurv Emberiza buchanani S
  Hortulan Emberiza hortulana
  Rustspurv Emberiza caesia S
  Rødkinnspurv Emberiza fucata S
  Gulbrynspurv Emberiza chrysophrys S
  Dvergspurv Emberiza pusilla
  Vierspurv Emberiza rustica
  Sibirspurv Emberiza aureola S
  Svarthodespurv Emberiza melanocephala S
  Gråhodespurv Emberiza spodocephala S
  Sivspurv Emberiza schoeniclus
  Kornspurv Emberiza calandra S

KardinalerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Cardinalidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Rosenbrysttykknebb Pheucticus ludovicianus S

TrupialerRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Icteridae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Gulhodetrupial Xanthocephalus xanthocephalus

FinkefamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Fringillidae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Bokfink Fringilla coelebs
  Bjørkefink Fringilla montifringilla
  Trompeterfink Bucanetes githagineus S
  Konglebit Pinicola enucleator
  Dompap Pyrrhula pyrrhula
  Rosenfink Carpodacus erythrinus
  Grønnfink Chlorisis chloris
  Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus
  Grankorsnebb Loxia curvirostra
  Båndkorsnebb Loxia leucoptera
  Gråsisik Acanthis flammea
  Brunsisik Acanthis cabaret
  Polarsisik Acanthis hornemanni
  Grønnsisik Spinus spinus
  Stillits Carduelis carduelis
  Bergirisk Carduelis flavirostris
  Tornirisk Carduelis cannabina
  Gulirisk Serinus serinus
  Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes

SpurvefamilienRediger

Orden: Passeriformes. Familie: Passeridae

Foto Navn Vitenskapelig navn Status
  Gråspurv Passer domesticus
  Middelhavsspurv Passer hispaniolensis S
  Pilfink Passer montanus

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger