Liste over organiske forbindelser

Wikimedia-listeartikkel

Liste over organiske forbindelser

IUPAC-navn, "tradisjonelle" navn (trivialnavn) står også nevnt dersom de kjenner utstrakt bruk eller er av spesiell historisk interesse.

  • Se også:

organisk forbindelse, petrokjemiske produkter, liste over uorganiske forbindelser, grunnstoffene og deres uorganiske forbindelser, liste over biomolekyler, polyatomisk ioner, grunnstoffliste, list of alchemical substances, liste over legemidler, liste over kjemiske reaksjoner.

Table of contents: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ARediger

For stoffer med A- eller α- prefiks slik som α-terpinen, se hovedsiden (i dette tilfelle terpinen).

BRediger

For stoffer med B- eller β- prefiks som β-Pinen, se hovedside (i dette tilfelle Pinen).

CRediger

For stoffer med c- eller cis- prefiks slik som cis-3-Heksanal, er disse listet under modernavnets bokstav (i dette tilfelle "H"), slik som normen i kjemiske kataloger.

DRediger

For stoffer med d- eller D- prefksx slik som D-alanin eller DL-alanin, se hovedsiden (i dette tilfelle alanin).

ERediger

FRediger

GRediger

HRediger

IRediger

JRediger

KRediger

LRediger

For stoffer med l- eller L- prefiks slik som L-alanin eller DL-alanin, please se modersiden (her alanin).

MRediger

For stoffer med m- eller meta- prefksx slik som m-cresol, meta-cresol eller metacresol som ikke står i listen under, se hovedside (i dette tilfelle cresol). For stoffer med meso- prefiks slik som meso-tartarsyre eller mesotartarsyre som ikke står i listen under, se hovedsiden (i dette tilfelle tartarsyre).

NRediger

For stoffer med n- eller normal- prefiks som n-pentan som ikke er listet under, se foreldresiden (i dette tilfelle pentan).

For stoffer med et N- prefiks (som betyr på nitrogen) som N,N-dimetylformamid, som ikke står i listen under, se foreldresiden (i dette tilfelle dimetylformamid).

ORediger

For stoffer med o- eller orto- prefiks som o-kresol, orto-kresol eller ortokresol som ikke er listet under, hovedside (i dette tilfelle kresol).

PRediger

For stoffer med p- eller para- prefiks som p-cresol, para-cresol eller paracresol som ikke er listet under, vennligst søk etter en mer grunnleggende side (i dette tilfelle cresol).

QRediger

RRediger

SRediger

For stoffer med s- eller secondary- prefix som s-butyllitium eller sec-butyllitium som ikke er listet under, vennligst se modersiden (i dette tilfelle under B, butyllitium).

TRediger

For substances with an t- or tertiary- prefix such as t-butyllithium or tert-butyllithium that are not listed below, please see the parent page (in this case under B, butyllithium). For substances with an t- or trans- prefix such as *trans-2-Butene, you may find these listed under the parent name letter (in this case "B"), as is the norm in chemical catalogues.

URediger

VRediger

WRediger

XRediger

YRediger

ZRediger