Pyrrol

kjemisk forbindelse

Pyrrol (av gresk pyrrho, ildrød, og latin oleum, olje) er en heterosyklisk aromatisk organisk forbindelse med en syklopentan-ring og formel C4H4NH. Pyrrol er en fargeløs til brun væske med søt kloroformaktig lukt. Smeltepunktet er -23 °C og kokepunktet 131 °C, densiteten er 0,967 g/ml.

Derivater er også kalt for pyrroler, for eksempel C4H4NCH3 er N-metylpyrrol. Porphobilinogen er en trisubstituent pyrrol, som er en forløper til mange naturlige biosynteser.

Pyrroler er også bestanddeler av mer komplekse makromolekyler.