Organisk forbindelse

kjemisk forbindelse som inneholder karbon (med noen få unntak)

Organiske forbindelser er kjemiske forbindelser som inneholder karbon, med unntak av karbonoksider, og salter av kullsyre og blåsyre (karbonater og cyanater). Organiske forbindelser kan også betraktes som kjemiske sammensetninger inneholdende redusert (i motsetning til oksidert) karbon (se oksidasjon og reduksjon). Mange organiske forbindelser er også viktige innen biokjemi.

Organiske forbindelser kan deles inn i ulike klasser, som alifatiske (kjeder av karbonatom), aromatiske og hetrosykliske (hvor ringen inneholder et eller flere ikke-karbonatom) forbindelser.

Enkelte forbindelser er uorganiske til tross for at karbon inngår i strukturformelen. Eksempler på disse er karbonsyre og karbonat Organiske syrer er organiske forbindelser.

Se også rediger